Загадкову російську душу виміряли гарвардським аршином

Російсько-американська команда психологів в рамках кросскультурних досліджень виявила загальні та різні риси по ряду моральних оцінок у групах російських і західних (англомовних) респондентів.

 

Ставлення людей до злодіяння

Психологів цікавило в даному випадку ставлення людей до скоєння злочинів: вони примушували випробовуваних вибирати між дією і бездіяльністю, особистим чи опосередкованим вчиненням злочину, між прямим згубним дією або побічним згубним ефектом.

Лояльність російськомовних респондентів

Російськомовні респонденти були менш категоричні у своїх рішеннях, схиляючись до оцінок «можливо», «дозволено», а не до «заборонено» або «обов'язково»; також вони висували більше заборонних рішень, ніж зобов'язуючих до дій. Крім того, на відміну від західної групи, російськомовні опитувані не завжди оцінювали шкідливе дію однозначно суворіше, ніж бездіяльність, що приводить до аналогічного тяжкого результату.