Шкідливі хімічні речовини Неорганічні сполуки V-VIII груп, Філов ВА, 1989 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Філов В.А. Формат файлу: DJVU, 592 стр., 1989 г.
Опис:

Наведено відомості про фізичних і хімічних властивостях і застосуванні елементів V-VIII груп і їх сполук, які можуть забруднити навколишнє середовище. Перераховані джерела забруднення, охарактеризовано міграція і трансформація забруднювачів в екологічних системах. Дана їх санітарно-гігієнічна та токсикологічна характеристика. Описано токсичну дію, вказані методи визначення в різних середовищах, заходи профілактики та засоби захисту. Наведені гранично допустимі рівні, в різних середовищах. Довідник узгоджений з ГСССД.
Для хіміків різного профілю, токсикологів, лікарів, працівників санітарно-гігієнічних служб та осіб, відповідальних за гігієну праці, техніку безпеки і охорону середовища.

Зміст:

Передмова редактора
Вказівки до користування довідником

Азот та його сполуки

Азот
Аміак
Гідроксиламін
Хлорид гидроксиламмония
Фторид азоту (III)
Хлорид азоту (III)
Гідразин
Сульфат гідразину
Гідразин гідрат
Тетрафторгідразін
Азідоводород
Азид натрію
Оксиди азоту (суміші)
Оксид азоту (I)
Оксид азоту (II)
Оксид азоту (IV)
Оксид азоту (V)
Нітрозілхлорід
Нітрит натрію
Нітрит калію
Азотна кислота
Нітрати амонію, натрію, калію і кальцію

Фосфор і його сполуки

Фосфор
Фосфід
Діфосфід тріцінка
Фосфід трімеді
Фосфід алюмінію
Хлорид фосфору (III)
Хлорид фосфору (V)
Оксідтріхлорід фосфору
Оксид фосфору (V)
Ортофосфорна кислота
Фосфорні добрива
Хромфосфати
Дифосфорная кислота
Поліфосфати
Трисульфід тетрафосфора
Гексатіодіфосфат (IV) натрію

Миш'як і його сполуки

Сурма а її сполуки

Вісмут та його сполуки

Ванадій та його сполуки

Ніобій та його сполуки

Тантал і його сполуки

Кисень і озон

Сірка та її сполуки

Сірка
Сірководень
Сульфіди
Сірковуглець
Оксид сірки (IV)
Оксид cepи (VI)
Сірчана кислота
Сульфати. Сульфіти
Хлорид сірки (I)

Селен і його сполуки

Телур та його сполуки

Хром та його сполуки

Молібден та його сполуки

Вольфрам і його з'єднання

Фтор та його сполуки

Хлор і його сполуки

Хлор
Гіпохлорит натрію
Оксид хлору (IV)
Хлороводень
Хлорат натрію
Хлорат калію
Гіпохлорит калію
Гексафторид дихлор

Бром та його сполуки

Бром
Бромоводород
Броміди
Хлорид брому
Бромат калію

Йод і його сполуки

Йод
Йодоводород
Йодиди

Марганець та його сполуки

Ренін та його сполуки

Залізо та його сполуки

Кобальт та його сполуки

Нікель та його сполуки

Метали платинової групи та їх сполуки

Рутеній і його сполуки
Родій та його сполуки
Паладій та його сполуки
Осмій і його сполуки
Іридій та його сполуки
Платина та її сполуки

Благородні гази

Додаток. Фізичні і хімічні властивості елементів V-VIII груп та їх сполук
Азот. Фосфор. Миш'як. Сурма. Вісмут. Ванадій. Ніобій. Тантал. Кисень і озон. Сірка. Селен. Телур. Хром. Молібден. Вольфрам. Фтор. Хлор. Бром. Йод, Марганець. Реній. Залізо. Кобальт. Нікель. Рутеній. Родій. Паладій. Осмій. Іридій. Платина. Благородні гази.

Загальний бібліографічний список
Список нормативних документів
Покажчик шкідливих речовин
Опис:файлу
Файл: 13343_vrednye-himicheskie-veshchestva-neorganicheskie-soedineniya.zip
Розмір файлу: 6.67 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}