Підліткова наркологія, Личко АЕ, Битенский Нд, 1991, скачати книгу

Автор (и): Личко А.Е., Битенский В.С. Формат файлу: DJVU, 304 стор, 1991 р.
Опис:

У керівництві викладені основи діагностики, лікування та профілактики раннього алкоголізму, підліткових наркоманій (опійної, гашишной, ефедроновой, первітіновой, кокаїнової) і токсикоманії (інгалянти, стимулятори, снодійні і транквілізатори, галюциногени та ін.) Розглянуто їх відмінності від схожих форм адиктивної поведінки (зловживання цими ж засобами без залежності від них).
Керівництво призначене для наркологів, психіатрів та підліткових терапевтів.

Зміст:

Введення

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНА підліткової наркології

Глава 1. Визначення основних понять та критерії діагностики раннього алкоголізму, підліткової наркоманії та токсикоманії
Основні поняття підліткової наркології
Адиктивна поведінка
Перехід адиктивної поведінки у хворобу
I стадія хвороби (алкоголізму наркоманії, токсикоманії)
II стадія хвороби
Класифікація наркотиків та інших токсичних речовин

Глава 2. Фізіологічні та соціопсихологічні особливості підліткового віку як фактори розвитку раннього алкоголізму, наркоманії та токсикоманії
Роль фізіологічних особливостей пубертатного періоду
Значення вікових соціопсихологічних особливостей - підліткових поведінкових реакцій
Реакція групування з однолітками як провідний соціо фактор
Порушення взаємовідносин у сім'ї як сприяючий чинник
Мотивація та мотивування
Інші соціально-психологічні фактори, які сприяють аддіктівіому поведінці

Глава 3. Акцентуації характеру і психопатії як фактори, що впливають на адиктивна поведінка і формування залежності
Значення психопатичного преморбида
Нестійкий тип акцентуації характеру і психопатії як фактор високого ризику
Особливості адиктивної поведінки при різних типах акцентуацій характеру і психопатій

Глава 4. Психози в практиці підліткової наркології
Гострі інтоксикаційні психози
Гострі абстинентні психози
Гострі провокувати ендогенні психози
Гострі провокувати енцефалопатичні психози
Хронічні інтоксикаційні психози

Глава 5. Обстеження підлітків, що зловживають алкоголем, наркотиками та іншими токсичними речовинами
Особливості опитування підлітків
Опитування батьків та інших членів сім'ї
Відомості про підлітка з інших джерел
Спотворюють установки
Огляд підлітка
Спостереження за поведінкою
Психологічна діагностика в підлітковій наркології
Лабораторні методи дослідження

Глава 6. Загальні принципи і методи лікування
Завдання лікування на різних етапах
Показання до госпіталізації і вибір стаціонару
Інтенсивна дезінтоксикації при гострих отруєннях
Лікування абстиненції
Дезінтоксикація при хронічному отруєнні
Лікування ускладнень, викликаних тривалим зловживанням
Придушення потяги і усунення залежності
Протирецидивне лікування

Глава 7. Профілактика раннього алкоголізму, наркоманії та токсикоманії
Три основних типи профілактики в підлітковій наркології
Первинна наркологічна профілактика
Система заборон н покарань
Санітарне просвітництво
Виявлення груп ризику

Глава 8. Законодавчі та адміністративні заходи по боротьбі з раннім алкоголізмом, підлітковими наркоманії та токсикоманії
Вік і відповідальність
Втягнення неповнолітніх у пияцтво, вживання дурманних засобів і схиляння до вживання наркотиків
Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів
Відповідальність при сп'янінні і вживанні наркотиків
Позбавлення батьківських прав
Обов'язкове і примусове лікування й огляд при вживанні наркотиків


ЧАСТИНА II. ПРИВАТНА підліткової наркології

Глава 9. Зловживання алкоголем і ранній (підлітковий) алкоголізм
Визначення основних понять
Особливості гострої алкогольної, інтоксикації у підлітків
Чутливість до алкоголю
Картина сп'яніння
Патологічне сп'яніння у підлітків
Особливості сп'яніння при різних типах акцентуації характеру і психопатії
Особливості реакції на малі дози алкоголю
Особливості зловживання алкоголем без виникнення залежності («донозологічний алкоголізм» у підлітків)
Ставлення підлітків до алкоголізації
Мотивація вживання алкоголю
Вік початку вживання алкоголю
Роль сім'ї і спадковість
Значення компаній однолітків (реакції групування)
Ознаки ризику раннього алкоголізму
Групова психічна залежність та інші ознаки "передхвороби»
Початкові ознаки раннього (підліткового) алкоголізму (I стадія)
Індивідуальна психічна залежність
Підвищення толерантності до алкоголю
Втрата кількісного і ситуаційного контролю
Зникнення блювотного рефлексу
Інші початкові ознаки алкоголізму
Особливості II стадії алкоголізму в підлітковому віці
Абстинентний синдром
Непереможне потяг до алкоголю
Психопатизация
Особливості алкогольних психозів у підлітків
Алкогольні делірії
Гострий параноїдний психоз
Особливості перебігу раннього (підліткового) алкоголізму
Проблема злоякісності
Розвиток алкоголізму по Епілептоїдний типом
Розвиток алкоголізму по нестійкого типу
Формування алкоголізму при інших типах акцентуацій характеру і психопатій
Діагностика алкоголізму в підлітковому віці
Особливості лікування
Купірування алкогольного сп'яніння
Дезінтоксикація
Купірування абстинентного синдрому
Пригнічення первинного потягу до алкоголю
Психотерапія
Ефективність лікування за даними катамнезу
Організація лікування алкоголізму у підлітків
Профілактика
Санітарне просвітництво
Виявлення контингенту високого ризику розвитку алкоголізму

Глава 10. Інгалянти (зловживання і токсикоманія)
Визначення та історія поширення
Картини сп'яніння ингалянтами
Діючі речовини
Сп'яніння парами бензину
Сп'яніння парами плямовивідник
Сп'яніння парами ацетону
Сп'яніння парами толуолу і розчинників нітрофарб
Сп'яніння парами деяких сортів клею
Атипові сп'яніння
Галюцинаторно-параноїдний атипове сп'яніння
Енцефалопатіческій атипове сп'яніння
Зловживання і токсикоманія
Особливості зловживання
Діагностика токсикоманії, викликаної ингалянтами
Про стадіях токсикоманії
Наслідки хронічної інтоксикації: психоорганічний синдром і токсична енцефалопатія
Лікування

Глава 11. Галюциногени (астматол, циклодол, димедрол)
Визначення
Історія поширення
Клінічна картина інтоксикації галюциногенами
Астматоловий делірій
Ціклодоловий делірій
Дімедроловий делірій
Атипові реакції на галюциногени
Постгаллюцінаторние рецидиви
Галюциногенний параноїд
Галюциногенних депресія
Пристрасть до галюциногенних
Диференціальний діагноз
Лікування і профілактика

Глава 12. Стимулятори (ефедрон, первітин, фенамін, кофеїн)
Визначення
Історія поширення серед підлітків
Картина інтоксикації стимуляторами
Ефедроновое сп'яніння
Первітіновое сп'яніння (отруєння «ширкою»)
Амфетамінового (фенаміновое) сп'яніння
Отруєння кофеїном
Атипові реакції на зловживання стимуляторами
Амфетаміновий, первітіновий і ефедроновий параноїд
Амфетамінового сплутаність
Зловживання стимуляторами. Ефедроновая, первітіновая і амфетамінового наркоманія
Зловживання ефедроном і формування ефедроновой наркоманії
Первітіновая наркоманія
Зловживання амфетаміном (фенаміном) і формування амфетамінової наркоманії
Зловживання кофеїном і кофеїнова токсикоманія
Лікування і профілактика

Глава 13. Кокаїн
Актуальність проблеми та поширення серед підлітків
Кокаїнове сп'яніння
Кокаїнові психози
Кокаїнова абстиненція
Зловживання кокаїном і кокаїнова наркоманія
Лікування і профілактика

Глава 14. Препарати конопель - канабіноїди (гашиш та марихуана)
Основні відомості
Поширення серед підлітків та молоді в США і інших західних країнах
Поширення серед підлітків в СРСР
Гашишное сп'яніння
Реакція на перше куріння
Легке субпсіхотіческое сп'яніння
Тяжкий психічний сп'яніння
Абстиненція при гашишизме
Стерта абстиненція
Виражена абстиненція
Абстинентні психози
Зловживання гашишем і гашишная наркоманія
Хронічні психози при гашишной наркоманії
Лікування і профілактика

Глава 15. Опіати
Поширення серед підлітків в США і інших західних країнах
Поширення серед підлітків в СРСР
Опийное сп'яніння і його особливості у підлітків
Атипові картини опійного сп'яніння
Особливості абстинентного синдрому у підлітковому віці
Стерта абстиненція на I стадії наркоманії
Виражена абстиненція на II стадії наркоманії
Псевдоабстінентний синдром
Зловживання опиатами і опійні наркоманії
Зловживання без залежності
I стадія наркоманії
II стадія наркоманії
Ускладнення при опійної наркоманії у підлітків
Психологічні дослідження
Лікування
Невідкладна допомога при передозуванні
Купірування абстинентного синдрому
Придушення потягу до наркотику
Організація лікування
Ефективність лікування наркоманій
Профілактика

Глава 16. Інші засоби для зловживання
Транквілізатори
Барбітурати
Ноксірон
Ерготамін
Анаболічні стероїди як допінги
Інші засоби

Глава 17. Полінаркоманії і політоксікоманіі у підлітків
Визначення понять
Діагностичні критерії
Зловживання двома і більше засобами без залежності від них
Полісубстантное зловживання на тлі залежності від одного з засобів
Особливості лікування

Додаток. Словник російської сленгу підлітків, які зловживають наркотиками та іншими токсичними речовинами

Список літератури
Зловживання алкоголем і ранній алкоголізм
Наркоманії та токсикоманії
Опис:файлу
Файл: 13350_podrostkovaya-narkologiya.zip
Розмір файлу: 1.86 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}