Наркологія Практичний посібник для лікарів, Шабанов ПД, 2003 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Шабанов П.Д. Формат файлу: DJVU, 560 стр., 2003 г.
Опис:

У пропонованому посібнику з позиції єдиного патогенезу наркотичної залежності розглядаються медичні та соціальні аспекти розвитку алкоголізму, наркоманій і токсикоманії, наслідки зловживання препаратами, клінічна і лабораторна діагностика залежності, лікування та реабілітація наркозалежних пацієнтів. Тематично книга представлена двома розділами: «Алкогольна залежність (алкоголізм)» та «Наркотична залежність (наркоманія, токсикоманія)». Опис:наркологічних захворювань дається з позиції МКХ-10, однак наводяться й інші класифікаційні побудови, що розвиваються у РФ протягом останніх десятиліть. Значне місце приділено розгляду системи реабілітаційних заходів в рамках відновного лікування наркозалежних.
Призначено для психіатрів, наркологів, невропатологів, лікарів загальної практики, психологів, студентів медичних, психологічних і біологічних факультетів.

Зміст:

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ I. Алкогольна залежність (АЛКОГОЛІЗМ)

ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИЧНІ ДЖЕРЕЛА пияцтва і алкоголізму
1.1. Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду
1.2. Алкогольна залежність (алкоголізм): термінологія і класифікація
1.3. Клінічна картина і перебіг
1.3.1. Перша стадія
1.3.2. "Друга стадія
1.3.3. Третя стадія
1.3.4. Ранній, або підлітковий, алкоголізм. Алкоголізм в літньому віці
1.3.5. Алкоголізм у жінок
1.3.6. Співзалежність при алкоголізмі
1.3.7. Алкогольний синдром плоду: медичні наслідки
1.3.8. Алкоголізм та інші нервово-психічні захворювання

ГЛАВА 2. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ АЛКОГОЛІЗМУ
2.1. Ефекти гострого введення етанолу
2.1.1. Взаємодія етанолу з комплексом рецептор ГАМК / хлорний канал
2.1.2. Глутамат, рецептори NMDA і кальцієві канали
2.1.3. Циклічний аденозинмонофосфат і система вторинних посередників
2.1.4. Моноамінергічний нейромедиаторная система
2.1.5. Нейрогормони і нейропептиди
2.1.6. Алкоголь і клітинна мембрана
2.2. Ефекти хронічного введення етанолу
2.2.1. Нейротрансмісії і підтримання толерантності до етанолу
2.2.2. Залежність від алкоголю
2.2.3. Роль системи вторинних посередників в толерантності і залежності від алкоголю
2.3. Підкріплювальні властивості етанолу
2.3.1. Стимуляція мозку, умовне перевагу і підкріплення
2.3.2. Нейромедіаторні системи
2.3.3. Опіоїдні системи
2.4. Вплив етанолу на мозок людини
2.4.1. Електрофізіологічні дослідження
2.4.2. Дослідження зображень мозку
2.4.3. Нейропсихологічні дослідження
2.4.4. Алкоголь і агресивна поведінка
2.5. Висновок

РОЗДІЛ 3. МЕДИЧНІ наслідки зловживання етанолу
3.1. Фактори ризику у виникненні алкоголізму
3.2. Ураження травної системи
3.3. Ураження серцево-судинної системи
3.4. Поразка імунної системи
3.5. Ураження центральної і периферичної нервової системи
3.6. Поразка системи крові
3.7. Ураження дихальної системи
3.8. Поразка видільної системи
3.9. Ураження ендокринної системи
3.10. Поразка статевих залоз. Сексуальні порушення
3.11. Висновок

ГЛАВА 4. Клінічна та лабораторна діагностика АЛКОГОЛІЗМУ
4.1. Біохімічні кореляти систематичного вживання етанолу
4.2. Динаміка активності алкогольдегідрогенази (АДГ) в крові хворих на алкоголізм
4.3. Активність АДГ сироватки крові при гострій алкогольній інтоксикації
4.4. Використання алкогольдегідрогеназного тесту для діагностики алкоголізму
4.5. Вміст ліпідів і активність ферментів у крові хворих на алкоголізм в гострий період хвороби і при ремісії
4.6. Активність ізоферментів креатинкінази як діагностичний тест при гострій і хронічній інтоксикації етанолом
4.7. Можливості біохімічної діагностики гострої і хронічної інтоксикації етанолом
4.8. Висновок

ГЛАВА 5. ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ АЛКОГОЛІЗМОМ
5.1. Початковий етап лікування
5.2. Активне противоалкогольное лікарське лікування
5.2.1. Умовно-рефлекторна терапія
5.2.2. Сенсибілізуюча терапія
5.2.3. Лікування психотропними препаратами
5.2.4. Психотерапія
5.3. Підтримуюча терапія
5.4. Фармакологічна реабілітація хворих алкоголізмом
5.5. Профілактика алкоголізму
5.6. Трудова і судово-психіатрична експертиза

ГЛАВА 6. АЛКОГОЛЬНІ ПСИХОЗИ
6.1. Класифікація
6.2. Клінічні форми і протягом
6.2.1. Делірії
6.2.2. Енцефалопатії
6.2.3. Галлюцинози
6.2.4. Маячні психози
6.2.5. Патологічне сп'яніння
6.3. Диференціальний діагноз
6.4. Лікування та реабілітація


РОЗДІЛ II. Наркотична залежність (наркоманія, токсикоманія)

ГЛАВА 7. НАРКОМАНІЯ ЯК ХВОРОБА СУСПІЛЬСТВА
7.1. Наркотизм і наркоманія. Термінологія
7.2. Сіндромологію наркоманій
7.3. Наркотичне сп'яніння
7.4. Синдром зміненої реактивності
7.5. Синдром психічної залежності
7.6. Синдром фізичної залежності
7.7. Синдром наслідків хронічної наркотизації
7.8. Розвиток наркоманій
7.9. Вікові особливості наркоманій

ГЛАВА 8. СОЦІОЛОГІЯ наркотизму
8.1. Методи соціологічного дослідження явища наркотизму
8.1.1. Соціально-демографічні характеристики опитаних
8.1.2. Ставлення молоді до проблеми
8.1.3. Проблеми особистості як фактор ризику
8.1.4. Сімейні фактори ризику
8.1.5. Наслідки для здоров'я
8.1.6. Зловживання наркотичними засобами
8.1.7. Причини та наслідки вживання наркотичних засобів
8.1.8. Соціальні наслідки вживання наркотичних засобів
8.1.9. Медичні наслідки вживання наркотичних засобів
8.1.10. Юридичні наслідки залучення в сферу споживання наркотичних засобів
8.1.11. Самооцінка як можливий предиктор наркотизації
8.1.12. Висновок
8.2. Соціально-психологічні особливості осіб, що систематично вживають наркотичні засоби
8.2.1. Наркотизм і наркоманія
8.2.2. Ризик виникнення наркоманії. Групи ризику
8.2.3. Значення сім'ї
8.2.4. Ілюзії, пов'язані з вживанням наркотичних засобів
8.2.5. Висновок
8.3. Пошук виходу і стратегія подальших досліджень

ГЛАВА 9. ПОШИРЕНІСТЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ серед наркозалежних
9.1. Епідеміологічне дослідження наркозалежних
9.2. Проект «Автобус профілактичної допомоги наркозалежним Санкт-Петербурга»
9.3. Висновок

ГЛАВА 10. ПСИХОЛОГІЯ наркозалежних
10.1. Образ «Я» у хворих на наркоманію
10.2. Клініко-психологічне дослідження образу «Я» хворих опійної наркоманією
10.3. Вивчення особливостей темпераменту, характеру і системи відносин особистості хворих опійної і ефедроновой наркоманіями
10.4. Висновок

ГЛАВА 11. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ наркоманії та токсикоманії
11.1. Роль емоційно-позитивних реакцій у розвитку наркоманій і токсикоманії
11.2. Підкріплювальні системи мозку
11.3. Нейромедіатори, нейрогормони і нейропептиди
11.4. Алкоголь, опіати і опіоїдна система мозку
11.5. Клітинні та нейрогуморальні механізми патогенезу наркоманії
11.6. Сталий патологічний стан мозку як основа підтримання стану наркотичної залежності

ГЛАВА 12. Форми наркоманії
12.1. Проблема зловживання наркотичними засобами з позиції МКХ-10
12.2. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів (F11)
12.3. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіноїдів (F12)
12.4. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання седативних або снодійних засобів (F13)
12.4.1. Зловживання снодійними засобами
12.4.2. Зловживання заспокійливими засобами
12.4.3. Зловживання ненаркотичними анальгетиками і антигістамінними засобами
12.5. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання кокаїну (F14) і інших стимуляторів, включаючи кофеїн (F15)
12.5.1. Зловживання кокаїном і стимуляторами амфетамінового типу
12.5.2. Ефедроновая наркоманія
12.5.3. Зловживання побутовими стимуляторами
12.6. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання галюциногенів (F16)
12.7. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання тютюну (F17)
12.8. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання летких розчинників (F18)
12.9. Психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання наркотиків та використання інших психоактивних засобів (F19)

ГЛАВА 13. ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА

ГЛАВА 14. Лікування наркозалежності
14.1. Основні принципи лікування наркозалежних
14.2. Психотерапія
14.3. Фармакологічні методи лікування
14.3.1. Фармакологічні препарати, що використовуються для детоксикації
14.3.2. Форсована детоксикація
14.3.3. Реабілітаційні фармакологічні засоби

ГЛАВА 15. Медичних і немедичних реабілітації наркозалежних
15.1. Реабілітаційні програми в наркології
15.2. Програма індивідуального психологічного консультування
15.3. Програма групового психологічного консультування
15.4. Програма реабілітації наркозалежних в громаді
15.5. Психосоціальна реабілітація наркозалежних
15.6. Трудова і судово-психіатрична експертиза
15.7. Висновок

ГЛАВА 16. Інтоксикаційний психоз
16.1. Клінічна картина і перебіг
16.2. Психози при отруєнні наркотичними, токсикоманического та іншими лікарськими речовинами


ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА
Опис:файлу
Файл: 13353_narkologiya-prakticheskoe-rukovodstvo-dlya-vrachey.zip
Розмір файлу: 6 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}