Практикум з мікробіології, Е3 Теппер, ВК Шільнікова, ГІ Переверзєва, 1979 рік

Автор (и): Е.3. Теппер, В.К. Шільнікова, Г.І. Переверзєва Формат файлу: DJVU, 216 стор, 1979 р.
Опис:

У посібнику дано Опис:техніки мікроскопування, культивування та дослідження мікробної клітини, методів приготування та стерилізації поживних середовищ, кількісного обліку мікроорганізмів у різних субстратах; містяться відомості про мікробіології кормів і методах їх аналізу.

Зміст:

- ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ
- - Глава I. Мікроскоп і техніка мікроскопування
- - - 1. Світлооптичному мікроскопія
- - - 2. Мікроскопія в темному полі
- - - 3. Фазово-контрастна мікроскопія
- - - 4. Люмінесцентна (флуоресцентна) мікроскопія
- - Глава II. Загальні уявлення про культивування, техніці посіву та необхідному обладнанні для роботи з мікроорганізмами
- - Глава III. Методи приготування препаратів мікроорганізмів
- - Глава IV. Дослідження мікробної клітини
- - - 1. Форми клітин мікроорганізмів
- - - 2. Будова клітин мікроорганізмів (цитохімічні методи дослідження)
- - - 3. Забарвлення клітин мікроорганізмів за Грамом
- - - 4. Забарвлення спор у бактерій
- - - 5. Забарвлення капсул
- - - 6. Забарвлення джгутиків
- - - 7. Забарвлення ядерної речовини бактерій
- - - 8. Забарвлення включень клітин мікроорганізмів
- - Глава V. Харчування мікроорганізмів
- - - 1. Значення окремих поживних елементів
- - - 2. Приготування поживних середовищ
- - - 3. Методи стерилізації
- - Глава VI. Облік чисельності бактерій і виділення чистої культури
- - - 1. Облік чисельності бактерій у грунті
- - - 2. Визначення якісного складу бактерій
- - - 3. Облік чисельності мікроорганізмів у воді та інших рідинах
- - - 4. Облік чисельності бактерій у повітрі
- - - 5. Виділення чистих культур бактерій
- - Глава VII. Визначення виду бактерій
- - Глава VIII. Перетворення мікроорганізмами безазотистих органічних речовин
- - Процеси бродіння
- - - 1. Спиртове бродіння
- - - 2. Молочнокисле бродіння
- - - 3. Маслянокисле бродіння
- - - 4. Бродіння пектинових речовин
- - - 5. Бродіння целюлози
- - - 6. Окислення клітковини
- - - 7. Окислення жиру
- - - 8. Окислення вуглеводнів
- - Глава IX. Перетворення мікроорганізмами органічних і мінеральних сполук азоту
- - - 1. Аммонификация
- - - 2. Нітрифікація
- - - 3. Денітрифікація (нітратне дихання)
- - - 4. Біологічна фіксація атмосферного азоту
- - Глава X. Перетворення мікроорганізмами сполук сірки, заліза і фосфору
- - - 1. Перетворення мікроорганізмами сполук сірки
- - - 2. Участь мікроорганізмів у перетворенні заліза
- - - 3. Перетворення мікроорганізмами сполук фосфору
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МІКРОБІОЛОГІЯ
- - Глава XI. Загальний мікробіологічний аналіз грунту
- - - 1. Методи досліджень
- - - 2. Групи мікроорганізмів, склад і приготування поживних середовищ
- - - 3. Взяття середньої грунтової проби і підготовка зразка до мікробіологічному аналізу
- - - 4. Приготування грунтової суспензії
- - - 5. Облік різних груп мікроорганізмів
- - - 6. Визначення загальної кількості мікроорганізмів у грунті методом прямого рахунку під мікроскопом
- - Глава XII. Вивчення ценозів мікроорганізмів
- - - 1. Метод обростання стекол по Н.Г. Холодному
- - - 2. Вивчення мікробних ценозів в грунті за методом Перфільева і Габе
- - - 3. Метод капілярів Перфільева в модифікації Арістовской
- - - 4. Виявлення мікроорганізмів автохтонної групи, що бере участь в розкладанні гумусових речовин, за методом Виноградського в модифікації Теппер
- - - 5. Виявлення мікроорганізмів, що беруть участь в розкладанні гумусових речовин, за методом Теппер
- - Глава XIII. Визначення біологічної активності грунту
- - - 1. Визначення біологічної активності грунту за інтенсивністю розкладання полотна (метод Мішу-стина, Вострова і Петрової)
- - - 2. Визначення загальної мікробіологічної активності грунту по виділенню вуглекислого газу
- - - 3. Визначення аммоніфіцірующей активності грунту
- - - 4. Визначення аммоніфіцірующей активності мікроорганізмів
- - - 5. Визначення нитрифицирующие активності грунту
- - - 6. Визначення денитрифицирующих активності грунту
- - - 7. Визначення азотфиксирующей активності мікро-організмів
- - Глава XIV. Вивчення. Бактерій кореневої зони рослин і на коренях
- - - 1. Облік бактерій в ризосфері методом Красильникова
- - - 2. Облік різосферной і кореневої мікрофлори методом послідовних відмиванням коренів по Є.З. Теппер
- - - 3. Виділення чистих культур бульбочкових бактерій, кількісний облік в грунті, визначення їх активності і вірулентності
- - Глава XV. Аналіз бактеріальних препаратів
- - Глава XVI. Мікробіологія кормів
- - - 1. Епіфітна мікрофлора зерна та її зміна при зберіганні корми
- - - 2. Аналіз силосу
- - - 3. Дріжджування корму
- - Глава XVII. Мікрофлора молока і молочних продуктів
- - - 1. Бактеріологічний аналіз молока
- - - 2. Методи виділення молочнокислих бактерій в чисту культуру
- - - 3. Знайомство з мікрофлорою вершкового масла
- Покажчик літератури
Опис:файлу
Файл: 10896_praktikum-po-mikrobiologii.zip
Розмір файлу: 2.95 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}