Мікробіологія, Нетрусов АІ, Котова ІБ, 2006 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Нетрусов А.І., Котова І.Б. Формат файлу: DJVU, 352 стор, 2006 р.
Опис:

У підручнику наведені сучасні відомості про систематику прокаріотів, їх будову, регуляції метаболізму, висвітлені питання спадковості, мінливості, екології мікроорганізмів, визначення їх чисельності та вивчення активності в природі за допомогою радіоізотопних методів. Представлені методи відбору проб грунту, води, повітря, біологічних зразків, порушені проблеми забруднення природних екосистем та можливості самоочищення, розглянуто роль мікроорганізмів в еволюції біосфери, дані рекомендації з їх практичного застосування.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.

Зміст:

Передмова
Введення

Глава 1. Мікробіологія як наука. Історія мікробіології
Мікробіологія як наука
Історія розвитку мікробіології
Сучасна мікробіологія

Глава 2. Систематика мікроорганізмів
Основні поняття. Критерії визначення мікроорганізмів
Сучасна класифікація мікроорганізмів

Глава 3. Морфологія мікроорганізмів
Загальні відомості
Розміри, форма і групування клітин
Будова прокаріотів клітин
Рух клітин
Розмноження і розвиток прокаріотів

Глава 4. Культивування і ріст мікроорганізмів
Харчування бактерій
Ріст і розвиток мікроорганізмів
Культивування мікроорганізмів
Контроль росту мікроорганізмів

Глава 5. Дія фізико-хімічних факторів на мікроорганізми
Активність воли
Показник кислотності середовища (pH)
Температура
Гідростатичний тиск
Наявність кисню
Радіація

Глава 6. Метаболізм мікроорганізмів
Проникнення речовин в клітку
Енергетичні процеси у мікроорганізмів
Загальна схема катаболізму мікроорганізмів
Бродіння
Анаеробне дихання
Аеробне дихання
Фотосинтез

Глава 7. Фіксація молекулярного азоту
Значення процесу азотфіксації
Мікроорганізми, здатні фіксувати молекулярний азот
Процес фіксації молекулярного азоту

Глава 8. Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів
Загальні поняття
Асиміляція вуглецю
Метаболізм азоту
Метаболізм сірки
Шляхи синтезу основних органічних сполук
Шляхи синтезу деяких складних речовин
Вторинні метаболіти

Глава 9. Регуляція метаболізму у мікроорганізмів
Значення процесів регуляції
Основні способи регуляції мікробного метаболізму

Глава 10. Спадковість і мінливість мікроорганізмів
Основні терміни
Рекомбінація генетичного матеріалу у прокаріотів
Явище дисоціації у прокаріотів

Глава 11. Екологія мікроорганізмів
Методи дослідження екології мікроорганізмів
Вивчення активності мікроорганізмів в природі
Збір зразків
Обробка проб
Фенотипическое виявлення мікроорганізмів
Виявлення мікроорганізмів хімічними методами
Виявлення окремих генів і геномних послідовностей
Визначення чисельності мікроорганізмів
Визначення мікробної біомаси
Кількісна оцінка метаболізму мікроорганізмів
Генетично модифіковані мікроорганізми (гемом) і їх інтродукція в природні ценози
Роль мікроорганізмів у природних местообитаниях
Взаємодії мікроорганізмів з іншими організмами
Фізіологічний статус мікроорганізмів в екосистемах
Проблема забруднення природних екосистем та можливості самоочищення
Глобальні цикли основних біогенних елементів
Роль мікроорганізмів в еволюції біосфери

Глава 12. Практичне застосування мікроорганізмів
Сфери використання мікроорганізмів
Харчові виробництва, засновані на мікробному метаболізмі
Псування харчових продуктів
Хвороботворні мікроорганізми
Мікробіологічні процеси отримання сполук різного призначення
Шляхи вдосконалення мікробіологічних виробництв
Мікробіологічна очистка стічних вод і переробка відходів
Біокоррозія промислових і побутових об'єктів і матеріалів
Мікроорганізми - інструменти наукових досліджень

Глава 13. Короткий систематичний огляд мікроорганізмів-прокаріотів
Загальні поняття
Домен Archaea
Домен Bacteria

Список скорочень
Список літератури
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 10922_mikrobiologiya.zip
Розмір файлу: 3.42 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}