Мікробіологія, Мішустін ЄП, Ємцев Вт, 1987

Автор (и): Мішустін Е.Н., Ємцев В.Т. Формат файлу: DJVU, 368 стр., 1987 г.
Опис:

У першій частині підручника відбиті сучасний стан загальної мікробіології і її головні проблеми. У третьому виданні (друге вийшло в 1978 р) показані новітні досягнення в області морфології, фізіології та генетики мікроорганізмів, їх систематики. Велику увагу приділено різноманітним метаболічним процесам, здійснюваним мікроорганізмами. Друга частина підручника присвячена питанням сільськогосподарської мікробіології. Розглянуто склад мікронаселенія різних типів грунтів, вплив обробки грунту, добрив і пестицидів на мікрофлору. Показана роль мікробіологічних препаратів в сільському господарстві.

Зміст:

Введення


ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Глава 1. Морфологія та ультраструктура клітин бактерій
Морфологічні типи бактерій
Ультраструктура бактеріальної клітини

Глава 2. Систематика бактерій
Відділ I - Gracilicutes
Клас I - Scotobacteria
Клас II - Anoxyphotobacteria
Клас III-Oxyphotobacteria
Відділ II - Firmicutes
Клас I - Firrrribaetaria
Клас II-Tallobacteria
Відділ III - Tenericutes
Відділ IV - Mendosicutes

Глава 3. Морфологія і систематика інших груп мікроорганізмів
Водорості
Найпростіші
Гриби
Віруси

Глава 4. Генетика мікроорганізмів
Спадкові чинники мікроорганізмів
Механізми, що викликають зміну генетичної інформації
Мутації
Генетичні рекомбінації
Плазміди бактерій
Практичне використання досягнень генетики мікроорганізмів і генна інженерія в мікробіології

Глава 5. Мікроорганізми і навколишнє середовище

Глава 6. Харчування мікроорганізмів

Глава 7. Метаболізм мікроорганізмів
Поняття про катаболізмі і біосинтезі
Ферменти мікроорганізмів
Акумуляція енергії в клітинах мікроорганізмів
Окислення і відновлення органічних сполук
Бродіння
Дихання
Фотосинтез
Про біосинтезі деяких речовин мікробної клітини

Глава 8. Ріст і розмноження мікроорганізмів

Глава 9. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю
Кругообіг вуглецю і кисню
Спиртове бродіння
Молочнокисле бродіння
Пропіоновокисле бродіння
Процеси бродіння, що викликаються бактеріями роду Clostridium
Змішане кисле і бутандіоловое бродіння
Окислення вуглеводнів
Окислення жирів і високомолекулярних кислот жирного ряду
Окислення етилового спирту до оцтової кислоти
Окислення вуглеводів до лимонної кислоти та інших органічних кислот
Розкладання целюлози
Розкладання гемицеллюлоз
Розкладання лігніну
Розкладання пектинових речовин

Глава 10. Перетворення мікроорганізмами сполук азоту
Аммонификация білків (мінералізація азоту)
Розкладання нуклеїнових кислот
Розкладання сечовини, сечової і гіпурової кислот, ціанаміду і хітину
Нітрифікація
Іммобілізація азоту
Денітрифікація

Глава 11. Біологічна фіксація молекулярного азоту
Відкриття мікроорганізмів, які фіксують молекулярний азот
Вільноживучі мікроорганізми, що фіксують молекулярний азот
Симбіотична фіксація азоту у бобових рослин
Симбіотична азотфіксація у небобових рослин
Хімізм фіксації мікроорганізмами молекулярного азоту

Глава 12. Мікробіологічні перетворення сполук сірки, фосфору, заліза
Біологічний цикл сполук сірки
Окислення неорганічних сполук сірки
Відновлення неорганічних сполук сірки
Перетворення органічних сполук фосфору
Перетворення неорганічних фосфатів
Мінералізація органічних сполук, що містять залізо
Окислення відновлених (закисне) і відновлення окисних сполук заліза


СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Глава 13. Грунтоутворювального процес і формування мікробних ценозів грунту
Розвиток поглядів на роль мікроорганізмів в утворенні грунту
Процес утворення грунту і діяльність мікроорганізмів
Фактори середовища, що визначають розвиток мікробного ценозу грунту

Глава 14. Особливості складу мікробних ценозів грунтів різних типів
Методи визначення складу та активності грунтових мікроорганізмів
Мікроорганізми грунтів різних типів

Глава 15. Вплив на мікронаселеніе грунту її обробки і меліорації

Глава 16. Системи використання грунту та мікробіологічні основи
підвищення її родючості
Сівозміни та родючість грунту
Біологічний азот в землеробстві
Накопичення гумусу і створення структури грунту

Глава 17. Добриво і мікробіологічні процеси в грунті
Мікробіологічні процеси при підготовці органічних добрив
Отримання біогазу із рідкого гною
Вплив мінеральних і органічних добрив на мікроорганізми і родючість грунту

Глава 18. Регулювання мікробіологічних перетворень в грунті основних елементів живлення рослин
Трансформація азоту в грунті
Трансформація в грунті сполук фосфору і калію
Баланс основних елементів живлення рослин в орних грунтах

Глава 19. Використання хімічних та термічних методів захисту врожаю
Вплив на мікроорганізми пестицидів та їх трансформація в грунті
Хімічні та термічні методи знешкодження грунту

Глава 20. Взаємовідносини мікроорганізмів і рослин
Мікроорганізми зони кореня та їх вплив на рослину
Симбіоз мікроорганізмів з рослинами
Епіфітні мікроорганізми рослин і зберігання врожаю
Розвиток на рослинах токсигенних грибів

Глава 21. Мікробні землеудобрітельние препарати та їх ефективність
Інокуляція бобових рослин бульбочковими бактеріями
Застосування препарату Azotobacter chroococcum (Азотобактерин)
Використання роду Azospirillum для бактеризації рослин
Використання ціанобактерій (синьо-зелених водоростей)
Фосфоробактерін і його ефективність
Препарат «силікатних» бактерій
Препарат АМБ
Мікорізація рослин

Глава 22. Використання в сільському господарстві мікробів-антагоністів і мікробних метаболітів
Мікроби-антагоністи і їх застосування для захисту рослин
Застосування антибіотиків для захисту рослин
Використання мікробних препаратів для боротьби з шкідливими комахами
Стимуляція росту рослин біологічно активними речовинами

Глава 23. Мікробіологія кормів
Процеси, що відбуваються при сушінні сіна та інших кормів
Консервування кормів

Глава 24. Використання продуктів мікробного синтезу для годівлі тварин
Синтез кормового білка та амінокислот
Синтез мікроорганізмами вітамінів і ферментів
Використання антибіотиків в годівлі тварин

Список літератури
Покажчик латинських назв
Опис:файлу
Файл: 10917_mikrobiologiya.zip
Розмір файлу: 12.01 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}