Мікробіологія та імунологія, Воробйов АА, 1999 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Воробйов А.А. Формат файлу: DJVU, 464 стор, 1999 р.
Опис:

Підручник складається з двох частин - загальна і спеціальна мікробіологія. Описано класифікація, морфологія, фізіологія і генетика мікробів; протимікробні препарати. Приведено вчення про інфекцію та імунітет. Розказано про імунопрофілактику та імунотерапії. Описано збудники інфекцій людини.
Для студентів факультетів вищої сестринської освіти медичних вузів, учнів медичних училищ та коледжів.

Зміст:

Передмова


Частина I. ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Глава 1. Предмет і завдання медичної мікробіології та імунології
1.1. Світ мікробів. Загальні відомості
1.2. Мікробіологія - наука про мікроби
1.3. Імунологія - наука про імунітет
1.4. Зв'язок мікробіології з імунологією
1.5. Історія розвитку мікробіології та імунології
1.6. Досягнення сучасних мікробіології та імунології

Глава 2. Класифікація та морфологія мікробів
2.1. Систематика і номенклатура мікробів
2.2. Класифікація та морфологія бактерій
2.2.1. Форми бактерій
2.2.2. Структура бактеріальної клітини
2.3. Будова і класифікація грибів
2.4. Будова і класифікація найпростіших
2.5. Структура та класифікація вірусів
2.6. Основні методи вивчення морфології мікробів

Глава 3. Фізіологія мікробів
3.1. Фізіологія бактерій
3.1.1. Хімічний склад бактерій
3.1.2. Харчування бактерій
3.1.3. Ферменти бактерій
3.1.4. Дихання бактерій
3.1.5. Ріст і розмноження бактерій
3.1.6. Культивування бактерій
3.1.7. Особливості культивування рикетсій і хламідій
3.1.8. Виділення чистих культур бактерій
3.2. Особливості фізіології грибів і найпростіших
3.3. Фізіологія вірусів
3.3.1. Культивування та індикація вірусів
3.3.2. Репродукція вірусів
3.3.3. Віруси бактерій (бактеріофаги)

Глава 4. Екологія мікробів
4.1. Поширення мікробів в навколишньому середовищі
4.1.1. Мікрофлора грунту
4.1.2. Мікрофлора води
4.1.3. Мікрофлора повітря
4.1.4. Мікрофлора продуктів харчування
4.1.5. Роль мікробів у кругообігу речовин у природі
4.2. Мікрофлора організму людини
4.3. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроби
4.3.1. Висушування
4.3.2. Дія випромінювання
4.3.3. Дія хімічних речовин
4.3.4. Дія біологічних факторів
4.4. Знищення мікробів в навколишньому середовищі
4.4.1. Стерилізація
4.4.2. Дезінфекція
4.4.3. Асептика і антисептика
4.5. Санітарна мікробіологія
4.5.1. Мікробіологічний контроль лікарських засобів
4.5.2. Мікробіологічний контроль води, грунту, предметів побуту
4.5.3. Мікробіологічний контроль продуктів харчування

Глава 5. Генетика мікробів
5.1. Будова і реплікація геному бактерій
5.2. Мінливість геному бактерій
5.2.1. Мутації у бактерій
5.2.2. Рекомбінації у бактерій
5.3. Особливості генетики вірусів
5.4. Застосування генетичних методів в діагностиці інфекційних хвороб
5.4.1. Метод молекулярної гібридизації
5.4.2. Полімеразна ланцюгова реакція

Глава 6. Біотехнологія. Генна інженерія
6.1. Предмет і завдання біотехнології
6.2. Історія біотехнології
6.3. Об'єкти і процеси в біотехнології
6.4. Генетична інженерія в біотехнології

Глава 7. Протимікробні препарати
7.1. Хіміотерапевтичні ліки
7.1.1. Класифікація антибіотиків
7.1.2. Побічна дія антибіотиків
7.1.2.1. Ускладнення антибіотикотерапії з боку макроорганізму
7.1.2.2. Зміни мікроорганізмів, викликані антибіотиками
7.1.3. Принципи раціональної антибіотикотерапії
7.2. Антисептичні та дезінфікуючі засоби

Глава 8. Вчення про інфекцію
8.1. Поняття про інфекційної хвороби
8.1.1. Учасники інфекційного процесу
8.1.2. Стадії інфекційного процесу і його рівні
8.2. Властивості мікроба. Поняття про патогенності і вірулентності
8.2.1. Фактори патогенності мікробів
8.2.2. Генетична регуляція синтезу факторів патогенності
8.2.3. Фактори патогенності вірусів
8.3. Патогенні та умовно-патогенні мікроби
8.4. Роль макроорганізму
8.5. Роль навколишнього середовища
8.6. Характерні особливості інфекційних хвороб
8.7. Форми інфекційного процесу
8.8. Основи епідеміології інфекційних хвороб
8.8.1. Поняття про епідемічний процес
8.8.2. Еколого-епідемічна класифікація інфекційних хвороб
8.8.3. Поняття про конвенційних (карантинних) і особливо небезпечних інфекціях

Глава 9. Вчення про імунітет
9.1. Поняття про імунітет
9.2. Завдання та коротка історія розвитку імунології
9.3. Неспецифічні і специфічні фактори захисту організму
9.3.1. Взаємозв'язок між факторами неспецифічної і специфічної захисту організму
9.3.2. Види імунітету
9.3.3. Фактори неспецифічної резистентності організму
9.3.3.1. Шкіра і слизові оболонки
9.3.3.2. Фізико-хімічний захист
9.3.3.3. Імунобіологічна захист
9.4. Імунна система людини
9.4.1. Центральні органи імунної системи
9.4.2. Периферичні органи імунної системи
9.4.3. Імунокомпетентні клітини
9.4.4. Міжклітинна кооперація
9.5. Антигени
9.5.1. Властивості антигенів
9.5.2. Класифікація антигенів
9.5.2.1. Антигени організму людини
9.5.2.2. Пухлинні антигени
9.5.2.3. Антигени мікробів
9.5.3. Процеси, що відбуваються з антигеном в макроорганизме
9.6. Основні форми імунного реагування
9.6.1. Антитіла і антитілоутворення
9.6.1.1. Природа і функція антитіл
9.6.1.2. Молекулярну будову антитіл
9.6.1.3. Антигенність антитіл
9.6.1.4. Механізм взаємодії антитіла з антигеном
9.6.1.5. Структурно-функціональні особливості імуноглобулінів різних класів
9.6.1.6. Генетика імуноглобулінів
9.6.1.7. Динаміка антітелопродукцію
9.6.1.8. Теорії різноманітності антитіл
9.6.2. Імунний фагоцитоз
9.6.3. Кіллінг, опосередкований клітинами
9.6.4. Реакції гіперчутливості
9.6.5. Імунологічна пам'ять
9.6.6. Імунологічна толерантність
9.7. Особливості місцевого імунітету
9.7.1. Імунітет шкіри
9.7.2. Імунітет слизових оболонок
9.8. Особливості імунітету при різних інфекціях і станах
9.8.1. Особливості імунітету при бактеріальних інфекціях
9.8.2. Особливості противірусного імунітету
9.8.3. Особливості протигрибкового імунітету
9.8.4. Особливості імунітету при протозойних інфекціях
9.8.5. Трансплантаційний імунітет
9.8.6. Протипухлинний імунітет
9.9. Імунний статус
9.10. Патологія імунної системи
9.10.1. Імунодефіциту
9.10.2. Алергічні хвороби
9.10.3. Аутоімунні хвороби
9.10.4. Імунокорекція
9.11. Реакції антиген-антитіло і їх практичне застосування
9.11.1. Реакція аглютинації
9.11.2. Реакція преципітації
9.11.3. Реакція нейтралізації
9.11.4. Реакції за участю комплементу
9.11.5. Реакція з використанням мічених антитіл чи антигенів

Глава 10. Імунопрофілактика та імунотерапія хвороб людини
10.1. Імунобіологічні препарати
10.2. Вакцини
10.2.1. Живі вакцини
10.2.2. Убиті вакцини
10.2.2.1. Корпускулярні вакцини
10.2.2.2. Молекулярні вакцини
10.2.3. Асоційовані вакцини
10.2.4. Лікарські форми вакцин
10.2.5. Масові способи вакцинації
10.2.6. Схема застосування вакцин
10.2.7. Виробництво вакцин та їх контроль
10.3. Бактеріофаги
10.4. Еубіотики
10.5. Імуноглобуліни й імунні сироватки
10.6. Імуномодулятори
10.7. Діагностичні препарати

Глава 11. Організація лабораторної мікробіологічної та імунологічної служби
11.1. Класифікація мікробів за ступенем їх біологічної небезпеки. Номенклатура мікробіологічних лабораторій
11.2. Санітарно-технічне оснащення лабораторій
11.3. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії
11.4. Принципи мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб
11.5. Принципи імунологічної діагностики хвороб людини


Частина II. СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Глава 12. Збудники кишкових інфекцій
12.1. Збудники бактеріальних кишкових інфекцій
12.1.1. Збудники ешеріхіозов
12.1.2. Збудники дизентерії
12.1.3. Збудники черевного тифу і паратифів
12.1.4. Збудники сальмонельозів
12.1.5. Збудники кишкового ієрсиніозу та псевдотуберкульозу
12.1.6. Збудник холери
12.1.7. Збудники бруцельозу
12.1.8. Збудник кампілобактеріозу
12.1.9. Збудник хелікобактеріоза
12.1.10. Збудники харчових токсикоінфекцій та інтоксикацій
12.1.11. Збудник ботулізму
12.1.12. Збудник лістеріозу
12.1.13. Збудники лептоспірозу
12.2. Збудники вірусних кишкових інфекцій
12.2.1. Ентеровіруси
12.2.1.1. Віруси поліомієліту
12.2.2. Віруси ентеральних гепатитів
12.2.2.1. Вірус гепатиту А
12.2.2.2. Вірус гепатиту Е
12.2.3. Ротавіруси
12.3. Збудники протозойних кишкових інфекцій
12.3.1. Збудник амебіазу
12.3.2. Збудник токсоплазмозу
12.3.3. Збудник лямбліозу
12.3.4. Збудник балантідіаза
12.4. Збудники грибкових кишкових інфекцій - мікотоксикозів

Глава 13. Збудники респіраторних інфекційних хвороб
13.1. Збудники бактеріальних респіраторних інфекцій
13.1.1. Збудник дифтерії
13.1.2. Збудник скарлатини
13.1.3. Збудник коклюшу
13.1.4. Збудник паракашлюку
13.1.5. Збудники менінгококової інфекції
13.1.6. Збудники туберкульозу
13.1.7. Збудники легіонельозу
13.1.8. Збудник орнітоз
13.1.9. Збудник респіраторного хламідіозу
13.1.10. Збудник мікоплазмозу
13.2. Збудники вірусних респіраторних інфекцій
13.2.1. Віруси грипу
13.2.2. Віруси-збудники інших гострих респіраторних вірусних інфекцій
13.2.3. Вірус кору
13.2.4. Вірус епідемічного паротиту
13.2.5. Вірус краснухи
13.2.6. Вірус натуральної віспи
13.2.7. Вірус віспи мавп
13.2.8. Вірус вітряної віспи та оперізувального герпесу
13.2.9. Вірус Епстайна-Барр
13.3. Збудники грибкових респіраторних інфекцій

Глава 14. Збудники кров'яних інфекційних хвороб
14.1. Збудники бактеріальних кров'яних інфекцій
14.1.1. Збудник чуми
14.1.2. Збудник туляремії
14.1.3. Збудники боррелиозов
14.1.3.1. Збудник хвороби Лайма
14.1.3.2. Збудники поворотних тифів
14.1.4. Збудники рикетсіозів
14.1.4.1. Збудник епідемічного висипного тифу
14.1.4.2. Збудник ендемічного (блошиного) висипного тифу
14.1.4.3. Збудник Ку-лихоманки
14.1.4.4. Збудник Марсельської лихоманки (кліщовий середземноморської лихоманки)
14.1.4.5. Збудник кліщового висипного тифу
14.1.4.6. Збудник цуцугамуші
14.1.4.7. Збудник ерліхіоз
14.2. Збудники вірусних кров'яних інфекцій
14.2.1. Вірус імунодефіциту людини
14.2.2. Віруси гепатитів
14.2.2.1. Вірус гепатиту В
14.2.2.2. Вірус гепатиту С
14.2.2.3. Вірус гепатиту D
14.2.2.4. Вірус гепатиту G
14.2.3. Арбовіруси
14.2.3.1. Вірус кліщового енцефаліту
14.2.3.2. Вірус омської геморагічної лихоманки
14.2.3.3. Вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго
14.2.3.4. Вірус жовтої лихоманки
14.2.3.5. Інші арбовіруси
14.3. Збудники протозойних кров'яних інфекцій
14.3.1. Збудники малярії
14.3.2. Збудники лейшманіозів
14.3.3. Збудники трипаносомозов

Глава 15. Збудники інфекційних хвороб зовнішніх покривів
15.1. Збудники бактеріальних інфекцій
15.1.1. Збудник сибірської виразки
15.1.2. Збудник сапу
15.1.3. Збудник меліоїдоза
15.1.4. Збудник правця
15.1.5. Збудники анаеробної інфекції
15.1.5.1. Збудники газової гангрени
15.1.6. Умовно-патогенні мікроби
15.1.6.1. Патогенні коки
15.1.6.2. Ентеробактерії
15.1.6.3. Псевдомонади (синьогнійна паличка)
15.1.6.4. Неспороутворюючих анаероби
15.1.6.5. Гарднерели
15.1.7. Збудник урогенітального хламідіозу
15.1.8. Збудник трахоми
15.1.9. Збудник венеричного лімфогранулематозу
15.1.10. Збудник сифілісу
15.1.11. Збудник гонореї
15.2. Збудники вірусних інфекцій зовнішніх покривів
15.2.1. Вірус сказу
15.2.2. Вірус простого герпесу
15.2.3. Вірус цитомегалії
15.2.4. Вірус ящура
15.3. Збудники протозойних інфекцій - збудник трихомонозу
15.4. Збудники грибкових інфекцій

Глава 16. Загальні риси зоонозних інфекцій

Глава 17. Онкогенні віруси

Глава 18. Повільні вірусні інфекції


Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 10911_mikrobiologiya-i-immunologiya.zip
Розмір файлу: 14.25 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}