Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, Лабінська АС, 1978 рік, завантажити електронну кни

Автор (и): Лабінська А.С. Формат файлу: DJVU, 394 стор, 1978 р.
Опис:

У підручнику три частини: загальна мікробіологія, спеціальна частина і санітарна мікробіологія. У першій частині дається Опис:бактеріологічної лабораторії, викладаються мікроскопічні методи дослідження та основи приготування поживних середовищ. У другій частині дається характеристика різних патогенних мікроорганізмів і методика бактеріологічних досліджень. У третій частині викладено методи санітарно-бактеріологічного дослідження води, грунту населених місць, повітря та продуктів харчування.
У додатку наведені найбільш вживані дезинфікуючі засоби та прописи приготування з них робочих розчинів, рецепти приготування фарб і реактивів, індикаторів, поживних середовищ та консервантів.
Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я СРСР, і призначений для фельдшерсько-лаборантських відділень медичних училищ.

Зміст:

ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Бактеріологічна лабораторія
Приміщення бактеріологічної лабораторії та обладнання робочого місця
Правила роботи та поведінки в лабораторії
Порядок зберігання, обігу та відпустку культур патогенних мікробів
Прибирання лабораторного приміщення
Миття і обробка лабораторного посуду
Дезінфекція
Стерилізація
Види стерилізації
Мікроскопічні методи дослідження
Мікроскопія мікроорганізмів у живому стані
Мікроскопія мікроорганізмів в забарвленому вигляді
Просте фарбування
Складні диференціальні методи забарвлення
Основи приготування поживних середовищ
Визначення pH поживних середовищ
Техніка посіву, культивування і виділення чистої культури аеробних і анаеробних мікробів
Бактеріальний стандарт мутності і робота з ним
Методи виділення чистих культур
Методи вивчення культуральних властивостей мікробів
Біохімічні властивості мікробів і методи їх вивчення
Методи вивчення мікробного антагонізму та визначення чутливості патогенних бактерій до антибіотиків
Методи вивчення властивостей бактеріофага і явища бактеріофагії
Виділення бактеріофага з патологічного матеріалу та об'єктів зовнішнього середовища
Якісні проби для виявлення бактеріофага в рідких і на щільних живильних середовищах
Титрування бактеріофага
Фаготіпаж бактерій і методи фаготіпірованія
Лабораторні тварини та експериментальна інфекція
Зміст: лабораторних тварин і догляд за ними
Способи зараження лабораторних тварин
Техніка взяття у лабораторних тварин крові та отримання з неї окремих інгредієнтів
Умертвіння і розтин лабораторних тварин
Визначення вірулентності мікробів
Визначення токсигенних мікробів
Імунітет і методи його вивчення
Серологічні. Методи, застосовувані для вивчення факторів гуморального імунітету
Реакція аглютинації
Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
Реакція гальмування непрямої гемаглютинації
Реакція преципітації
Реакція гемолізу
Реакція зв'язування комплементу
Фактори природної резистентності організму, методи їх вивчення
Фагоцитоз
Гуморальні фактори природної резистентності організму і методи їх вивчення
Комплемент, техніка його визначення
Лізоцим і методи його титрування


ЧАСТИНА ДРУГА. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Техніка збирання у хворого матеріалу для бактеріологічного дослідження
Патогенні коки
Стафілококи
Стрептококи
Пневмококи
Менінгококи
Гонококи
Сімейство кишкових бактерій (Enterobacteriaceae)
Ешерихії
Сальмонели
Шигели
Збудники холери
Патогенні анаероби
Збудник правця
Збудники газової гангрени
Збудник ботулізму
Зоонози
Збудник чуми
Збудник туляремії
Збудник бруцельозу
Збудник сибірської виразки
Збудники кашлюку та паракашлюку
Збудник дифтерії
Збудник туберкульозу
Патогенні спірохети
Збудники поворотних тифів
Збудники лептоспірозів
Збудник сифілісу
Рикетсії
Рикетсії Провачека


ЧАСТИНА ТРЕТЯ. САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Санітарно-бактеріологічне дослідження води
Визначення загального числа мікробів у воді
Методи визначення титру кишкової палички у воді
Санітарно-бактеріологічне дослідження грунту населених місць
Санітарно-бактеріологічне дослідження повітря
Санітарно-бактеріологічне дослідження молока і молочних продуктів
Санітарно-бактеріологічне дослідження виробів з крему
Санітарно-бактеріологічне дослідження м'ясо-ковбасних виробів
Бактеріологічне дослідження баночних консервів
Дослідження перев'язувального та хірургічного матеріалу на стерильність
Санітарно-бактеріологічне дослідження змивів з рук і предметів навколишньої обстановки


ДОДАТОК

Найбільш вживані дезинфікуючі засоби та прописи приготування з них робочих розчинів
Хлорсодержащие засоби
Дезінфікуючі засоби групи фенолу
Приготування хромової суміші
Рецепти барвників і реактивів, необхідних для фарбування бактеріальних препаратів
Кристалічний фіолетовий
1. Кристалічний фіолетовий - насичений спиртовий розчин
2. Кристалічний фіолетовий - спирто-водний розчин
3. Кристалічний фіолетовий - карболовий розчин
4. Кристалічний фіолетовий ацетат
Фуксин
5. Фуксин - насичений спиртовий розчин
6. Фуксин Ціля карболовий
7. Фуксії спирто-водний (розчин Пфейффера)
Метиленовий синій
8. Метиленовий синій - насичений спиртовий розчин
9. Метиленовий синій - спирто-водний розчин
10. Метиленовий синій (Леффлера)
11. Синька Нейссера
12. Толуїдиновий синій - ацетат
13. Хрізоідін водний розчин
14. Везувій, або коричневий барвник
15. Нейтральний червоний - водний розчин
16. Малахітовий зелений - водний розчин
17. Барвник Романовського-Гимзе
18. Туш для фарбування препаратів за Буррі
19. Реактив Калини
Приготування фарбувальних папірців по синяви
Розчини
20. Ізотонічний розчин хлориду натрію
21. Розчин Люголя
22. Розчин Олсвера для зберігання еритроцитів
23. Розчин Мігунової для зберігання еритроцитів
Агарові середовища, застосовувані при постановці імунологічних реакцій
24. Агар для постановки реакції преципітації
25. Біфталатний агар (pH 6,2) для визначення лізоциму Рецепти індикаторів
26. Лакмусовий настоянка
27. Індикатор бромтімоловий синій
28. Індикатор розоловая кислота
29. Індикатор Андреде
30. Індикаторний папір на сірководень
31. Індикаторний папір на індол
32. Індикатор для виявлення оксидази
Рецепти основних поживних середовищ
33. М'ясна вода
34. Пептонна вода
35. М'ясо-пептони бульйон
36. Триптичних перевар Хоттінгера
37. Бульйон на переварити Хоттінгера
38. М'ясо-пептонний агар
39. Основний пептон Мартена
40. Бульйон Мартена
41. Агар Мартена
42. Цукровий бульйон (бульйон з глюкозою)
43. Цукровий агар (агар з глюкозою)
Рецепти поживних середовищ для визначення ферментації вуглеводів
44. Кольорові середовища Гіссен з вуглеводами
45. Середовища Гіссен з сироваткою крові
46. Середовища Гіссен на сироватці
47. Середовища Гіссен з крохмалем
Рецепти поживних середовищ для визначення редукуючої здатності бактерій
48. Молоко з метиленовим синім
49. Лакмусовим молоко (в прописи Мінкевича)
Рецепти поживних середовищ для визначення протеолітичної здатності бактерій
50. Поживний желатин
51. Молочний агар Ейкман
52. Згорнута сироватка
53. Бульйон зі шматочками вареного курячого білка
54. Середа Строгова для визначення індолу
55. Середовища для визначення інодолообразованія
Рецепт живильного середовища для визначення гемолітичної активності
56. Кров'яний агар
Рецепти поживних середовищ для вирощування коків
57. Бульйон і агар з м'яса по Левинталя
58. Сироватковий бульйон
59. Сироватковий агар
60. Комбінований м'ясний бульйон (для виробництва скарлатинозного токсину)
61. Желточно-сольовий агар Чистович
62. Молочно-сольовий агар Петрович
63. Желточная середу Чистович
64. Середа для отримання стафілококового ентеротоксин
65. Середа Гарро
66. Середа Бейлі
67. Рістоміціновая середу
68. Середа збагачення для гонококів
Рецепти приготуванні поживних середовищ для вирощування представників сімейства кишкових бактерій
Середовища для консервування досліджуваного матеріалу
69. Гліцеринова суміш
70. Боратного суміш Ізралімского і Теплицької
71. Консервант Шустова
Середовища для виділення та ідентифікації бактерій сімейства кишкових
72. Середа Мюллера
73. Середа Кауфмана
74. Селенітовий середу накопичення Лейфсона
75. Середа збагачення «М»
76. Жовчний бульйон
77. Середа Рапопорт
78. Голодна середу Клодніцкого
79. Середа Ендо
80. Середа Левіна
81. Середа Плоскірєва і бактоагар Плоскирева
82. Вісмут-сульфітний середу Вільсона - Блер
83. Середа Асель - Ліберманом
84. Середа Ресселя
85. Середа Ресселя з сухих поживних середовищ
86. «Скошений стовпчик» з сечовиною
87. Трьохцукровий агар з сечовиною по Олькеніцкому
88. Бульйон гліцериновий по Штерна
Рецепти поживних середовищ для вирощування холерних вібріонів
Середовища для консервації і збагачення досліджуваного матеріалу
89. Консервант Венкатрамена і Рамакрішіана
90. Лужна пептонна вода
91. Лужна пептонна вода з теллурита калію
Середовища для виділення та ідентифікації холерних вібріонів
92. Лужної м'ясо-пептонний агар
93. Бактоагар TCBS
94. Лактозо-сахарозний поліуглеводная середу
95. Середа Клігера
96. Середа Кларка
97. Середа Х'ю-Лейфсона
Середовища для визначення декарбоксилаз амінокислот
98. Середа Меллера
99. Середа Фалькоу
100. Середа з сечовиною (Крістенсена)
Рецепти поживних середовищ для вирощування дифтерійних бактерій
Середовища для консервації і збагачення досліджуваного матеріалу
101. Середа Пергола
102. Напіврідка сироваткова середу
Середовища для виділення та ідентифікації бактерій дифтерії
103. Згорнута сироватка
104. Телурових середу Клауберга
105. Суха хінозольная індикаторна середу Бучина
106. Цистин-телур-сироваткова середу Тиндаля (модифікована)
107. Середовище для визначення цистиназу (для проби Пізу)
108. Середа Закса для визначення ферменту уреази
109. Сухий поживний агар для визначення токсигенності дифтерійних культур
Рецепти поживних середовищ для вирощування бактерій кашлюку та паракашлюку
110. Казеїново-вугільний агар (КУА)
111. Картопляно-гліцериновий агар на Борде - Жангу
112. Середа Закса для визначення уреази
Рецепти поживних середовищ для вирощування патогенних анаеробів
113. Середа Китта-Таропді
114. Напіврідкий агар для трубок Вейона
115. Середа Вальсоіа - Блер
116. Кров'яний агар Цейсслера
117. Молоко по Тукаеву
118. Кров'яний цукровий агар
119. Середа Вілліса і Хоббса
120. Бензідіновая агар
Рецепти поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів, що викликають зоонози
.121. Консервант Берліна н Башево
122. Рідина Броке
123. Перевар Філдса
124. Середа Туманського
125. Голоднокіслий агар Безсонової
126. Середа з раміозой Безсонової
127. Желточная середу Мак-Коя
128. Печінковий агар
129. М'ясо-пептони глюкозо-гліцериновий агар
130. Напіврідкий агар Мейєра і Цобеля
131. Середа ГКИ
132. Середа Томова
133. Середа Буза
Рецепти поживних середовищ для вирощування туберкульозних мікобактерій
134. Середа Прайса
135. Середа Левенштейна-Иенсена
136. Середа Петраньяні
137. Середа Гельберга
Рецепти поживних середовищ для вирощування спірохет
138. Середа Улен-гута
139. Середа терських
Рецепти поживних середовищ, що застосовуються при санітарно-бактеріологічних дослідженнях
140. Глюкозо-пептонна середу
141. Лактозо-лептон середу
142. Жовчно-лактозною бульйон з діамантовим зеленим
143. Борнокіслая буферна середу з лактозою
144. Середовище Кесслера
145. Середа Хейфеца
146. Середа «ХБ» (хінозол-бромкрезолпурпурная середу)
147. Середа Козера (модифікована)
148. Цитратний агар Сіммонса
149. Середа Сабуро
Опис:файлу
Файл: 10915_mikrobiologiya-s-tehnikoy-mikrobiologicheskih-issledovaniy.zip
Розмір файлу: 4.42 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}