Медична мікробіологія, Поздеев ОК, Покровський ВІ, 2001 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Поздеев О.К., Покровський В.І. Формат файлу: DJVU, 765 стор, 2001 р.
Опис:

Навчальний посібник містить сучасну інформацію по патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, їх ідентифікації, а також захворювань, які вони викликають. Складається з розділів по загальній і приватній мікробіології і підсумкового тестового іспиту. Загальна частина включає відомості по систематиці, морфології, фізіології, генетики та екології мікроорганізмів, патогенних для людини. У ній також наведені основи імунології і вчення про інфекцію, огляд антимікробних препаратів та підходи до мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб. Приватна мікробіологія розглядає властивості збудників бактеріальних, вірусних, грибкових і протозойних захворювань людини. Книгу завершують глави, присвячені актуальним питанням клінічної санітарної мікробіології. Видання постачене більшою кількістю ілюстрацій, великим довідковим матеріалом, покажчиками.
Призначено студентам медичних вузів.

Зміст:

ГЛАВА 1. Ввідні ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Етапи розвитку медичної мікробіології
Період емпіричного пізнання
Відкриття світу мікробів
«Золота пора» мікробіології
Розвиток мікробіології в першій половині XX століття
Внесок вітчизняних вчених у розвиток мікробіології
Сучасний період розвитку мікробіології

ГЛАВА 2. ТИПИ МІКРООРГАНІЗМІВ
Пріони
Віруси
Морфологія і розміри вірусів
Репродукція вірусів
Бактерії
Форма бактерій
Загальні принципи розмноження бактерій
Гриби
Розмноження
Мікози
Найпростіші

РОЗДІЛ 3. Систематика і НОМЕНКЛАТУРА
Принципи класифікації мікроорганізмів
Систематика мікроорганізмів
Принципи таксономії та номенклатури мікроорганізмів
Особливості систематики вірусів
Особливості систематики бактерій
Принципи систематизації бактерій у визначнику Берджі
Особливості систематики грибів
Особливості систематики найпростіших

ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНА бактеріології
Анатомія бактеріальної клітини
Поверхневі структури
Клітинна оболонка
Цитоплазма
Фізіологія бактерій
Харчування бактерій
Живильні субстрати бактерій
Енергетичний метаболізм бактерій
Конструктивний метаболізм
Взаємозв'язок конструктивного та енергетичного обміну
Регуляція метаболізму
Ріст і розмноження бактерій
Спорообразование
Спочиваючі (некультивованих) форми бактерій
Генетика бактерій
Генетичний матеріал бактерій
Позахромосомних фактори спадковості
Мутації у бактерій
Перенесення бактеріальної ДНК
Неуспадковане зміни властивостей бактерій

ГЛАВА 5. ЗАГАЛЬНА вірусології
Історична довідка
Репродукція вірусів
Репродукція + РНК-вірусів
Репродукція-РНК-вірусів і вірусів з двохниткових РНК
Репродукція ДНК-вірусів
Генетика вірусів і взаємодія вірусних геномів
Характеристика вірусних популяцій
Мутації
Генетичні взаємодії між вірусами
Інтерферентні взаємодії
Детермінанти патогенних вірусів і патогенез вірусних інфекцій
Особливості патогенезу вірусних інфекцій
Типи вірусних інфекцій
Основні реакції заражених вірусом клітин
Віруси бактерій
Морфологія
Розмноження бактеріофагів
Лізогенія
Практичне застосування бактеріофагів

ГЛАВА 6. ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
Поширеність мікробів в природі
Типи взаємовідносин мікробів в біоценозах
Мікрофлора грунту
Мікрофлора води
Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин
Нормальна мікрофлора людини
Основні мікробні біотопи
Роль нормальної мікрофлори
Дисбактеріоз
Фактори зовнішнього середовища і мікроорганізми
Фізичні фактори
Хімічні фактори

ГЛАВА 7. МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ
Етапи розвитку біотехнології
Області застосування біотехнології
Промислове застосування мікроорганізмів
Генна інженерія та біобезпека
Генна діагностика та генна терапія

ГЛАВА 8. ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЇ
Патогенність мікроорганізмів
Патогенність і вірулентність
Основні фактори патогенності
Здатність до колонізації
Інвазивність
Токсигенность
Здатність до тривалого виживання в організмі
Інфекційний процес
Умови розвитку інфекції
Динаміка інфекційного процесу
Особливості інфекційних хвороб
Форми інфекційних захворювань
Епідеміологія інфекційного процесу
Конвенційні та особливо небезпечні інфекції

ГЛАВА 9. ХІМІОТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Коротка історична довідка
Основні принципи хіміотерапії інфекційних хвороб
Антибактеріальні препарати
Антибіотики
Інгібітори синтезу компонентів клітинної стінки
Інгібітори функцій цитоплазматичної мембрани
Інгібітори синтезу білка
Інгібітори транскрипції та синтезу нуклеїнових кислот
Сульфаніламіди
Антибактеріальні препарати різних класів
Протигрибкові препарати
Протипротозойний препарати
Незамінні ферменти найпростіших
Препарати для лікування і профілактики малярії
Препарати для лікування амебіазу
Трихомоніаз, лямбліоз, балантидіаз і токсоплазмоз
Лейшманіози
Тріпаносомози
Противірусні препарати
Інгібітори адсорбції, проникнення і депротеінізаціі вірусів
Інгібітори синтезу ранніх білків
Інгібітори синтезу нуклеїнових кислот
Інгібітори протеаз
Інгібітори збірки дочірніх популяцій
Стійкість мікроорганізмів до дії антимікробних засобів
Хіміорезистентність у бактерій
Механізми формування лікарської стійкості
Хіміорезистентність у вірусів
Методи визначення чутливості до антимікробних агентів
Побічні ефекти антибіотикотерапії

ГЛАВА 10. Вчення про імунітет
Етапи розвитку імунології
Евристичний період
Становлення наукового вивчення імунітету
Розробка теорій імунітету
Імунна толерантність і клонально-селекційна теорія імунітету
Анафілаксія і алергія
Завдання сучасної імунології
Види несприйнятливості до збудників інфекційних захворювань
Видовий імунітет
Набутий імунітет
Фактори захисту організму від інфекційних агентів
Конституціональні фактори резистентності організму
Індуцібельной фактори захисту організму (імунна система)
Організація імунної системи
Клітини імунної системи
Імунні реакції
Антигени
Класифікація Аг
Природа і специфічність Аг
Гуморальні імунні реакції
Антитіла
Клітинні імунні реакції
Імунна пам'ять
Імунне реагування при різних інфекціях
Імунна відповідь при вірусних інфекціях
Імунна відповідь при бактеріальних інфекціях
Імунна відповідь при грибкових інфекціях
Імунні реакції при протозойних інфекціях
Толерантність і аутоиммунитет
Толерантність
Імунодепресивну стан
Аутоімунні реакції
Реакції гіперчутливості
Типи реакцій гіперчутливості
Трансплантаційний імунітет
Реакція відторгнення трансплантата
Методи придушення відторгнення трансплантатів
Протипухлинний імунітет
Пухлини
Канцерогенні чинники
Пухлинні Аг
Протипухлинні імунні реакції
Пухлини і імунодефіцити
Ефективність імунного нагляду
Імунодіагностика та імунотерапія пухлин
Імунний статус людини
Вікові особливості імунної системи
Порушення імунного статусу
Імунотерапія та імунопрофілактика інфекційних захворювань
Вакцини
Сироваткові імунні препарати
Імуномодулятори
Інші імунобіологічні препарати
Імунодіагностика інфекційних захворювань
Прості реакції
Складні реакції
Реакції з застосуванням мічених AT і Аг
Іммуноблотінга

ГЛАВА 11. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
Організація лабораторної мікробіологічної служби
Вимоги до організації роботи з БПА груп небезпеки III і IV
Вимоги до проведення робіт в мікробіологічній лабораторії
Принципи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань
Відбір матеріалу
Вибір лабораторних досліджень
Методи виділення та ідентифікації бактерій
Мікроскопія матеріалу
Підготовка матеріалу до мікроскопії
Поживні середовища для культивування бактерій
Посів і культивування
Первинна ідентифікація бактерій
Біохімічні методи ідентифікації бактерій
Методи ідентифікації нуклеїнових кислот
Серологічні методи
Алергологічні методи
Біологічні методи
Методи виявлення вірусів
Виділення і культивування вірусів
Ідентифікація вірусів
Методи діагностики грибкових інфекцій
Мікроскопія
Виділення грибів
Виявлення протигрибкових AT і грибкових Аг
Методи виявлення найпростіших
Мікроскопія
Виділення збудників
Серологічні дослідження

ГЛАВА 12. Грампозитивні коки
Стафілококи
Золотистий стафілокок (S. aureus)
Епідермальний стафілокок (S. epidermidis)
Саірофітіческій стафілокок (S. saprophyticus)
Стрептококи
Стрептококи групи А
Стрептококи групи В
Пневмокок (S. pneumoniae)
Негемолітична стрептококи
Ентерококи

ГЛАВА 13. Факультативно-анаеробних спороутворюючих грампозитивні палички
Збудник сибірської виразки
Bacillus cereus

ГЛАВА 14. Факультативно-анаеробних споронеутворюючими грампозитивні палички
Бактерії правильної форми
Лістерії
Лактобацили
Бактерії неправильної форми
Коринебактерії
Нокардии

ГЛАВА 15. Анаеробні грампозитивні ПАЛИЧКИ
Спороутворюючі бактерії роду Clostridium
Збудник газової гангрени
Збудник правця
Збудник ботулізму
Збудник псевдомембранозного ентероколіту
Споронеутворюючими анаероби
Актиноміцети
Біфідобактерії

ГЛАВА 16. Аеробних грамнегативних коків і коккобактеріі
Нейссеріі
Збудник гонореї
Neisseria meningitidis (менінгокок)
Рід Moraxella
Бактерії підроду Moraxella
Бактерії підроду Branhamella
Рід Acinetobacler
Рід Kingella

ГЛАВА 17. Аеробні неферментуючими грамнегативними ПАЛИЧКИ
Рід Pseudomonas
Синьогнійна паличка (P. aeruginosa)
Збудник сапу (P. mallei)

ГЛАВА 18. Факультативно-анаеробні грамнегативні ферментують ПАЛИЧКИ
Бактерії сімейства Enterobacteriaceae
Ешерихії
Кишкова паличка (Е. coli)
Шигели
Сальмонели
Іерсініі
Збудник чуми (К. pestis)
Збудник ієрсиніозу (Y. enterocolitica)
Збудник псевдотуберкульозу
Клебсієли
Протеї
Серрацій
Бактерії роду Vibrio
Збудник холери (V. cholerae)
Інші патогенні види Vibrio
Гемофільні бактерії
Гемофілія
Паличка інфлюенци (H. influenzae)
Збудник кон'юнктивіту {Н. influenzae біовар aegyptius)
Збудник м'якого шанкра (Н. ducreyi)
Гарднерели

ГЛАВА 19. Мікроаерофільні грам паличка
Кампілобактерії
Хелікобактер

ГЛАВА 20. Примхливо аеробних грамнегативних ПАЛИЧКИ І коккобактеріі
Франціселл
Збудник туляремії
Бруцели
Бордетелли
Збудник коклюшу
Інші патогенні бордетелли
Легионелли

ГЛАВА 21. Анаеробних грамнегативних бактерій
Бактероїди
Порфіромонади
Превотелли
Рід Fusobacterium

ГЛАВА 22. Мікобактерії
Патогенні мікобактерії
Збудник туберкульозу людини (М. tuberculosis)
Збудник туберкульозу бичачого типу (М. bovis)
Mycobacterium africanum
Збудник лепри (М. leprae)
Атипові мікобактерії

ГЛАВА 23. ХЛАМІДІЇ і рикетсії
Хламідії
Збудник орнітоз (С. psittaci)
Збудник хламідійної бронхопневмонії (С. pneumoniae)
Збудники хламідійних уражень очей, статевих органів та дихального тракту (С trachomatis)
Рикетсії
Інфекції, викликані рикетсіями роду Rickettsia
Збудники вошивий-блошиних висипного тифів
Група кліщових плямистих лихоманок
Збудник лихоманки цуцугамуші
Інфекції, викликані реккетсіямі роду Coxiella
Збудник Ку-лихоманки
Інфекції, викликані рикетсіями роду Rochalimaea
Траншейна лихоманка (хвороба Вернера-Хісса)
Хвороба «котячих подряпин» (гранульома Моллар)

ГЛАВА 24. Мікоплазми
Збудник респіраторного мікоплазмозу
Збудники урогенітального мікоплазмозу
Збудники мікоплазмових артритів

ГЛАВА 25. Спірохети
Трепонеми
Збудник сифілісу
Збудник фрамбезії
Збудник беджель
Збудник пінти
Боррель
Збудник епідемічного поворотного тифу
Збудник лаймоборреліоза
Збудники кліщових зворотних тифів
Лептоспіри

ГЛАВА 26. ЗБУДНИКИ гострих респіраторних вірусних інфекцій
Ортоміксовіруси (віруси грипу)
Параміксовіруси
Віруси парагрипу людини
Вірус епідемічного паротиту
Вірус кору
Респіраторно-синцитіальних вірус
Респіраторні коронавіруси
Респіраторні аденовіруси
Вірус краснухи
Риновіруси

ГЛАВА 27. Збудники гострих кишкових ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Ентеровіруси
Збудник поліомієліту
Віруси Коксакі
ЕСНО-віруси
Ротавіруси
Кишкові коронавіруси
Каліцівіруси
Астровіруси

ГЛАВА 28. Збудники вірусних гепатитів
Вірус гепатиту А
Вірус гепатиту В
Вірус гепатиту D (гепатит дельта)
Вірус гепатиту С
Вірус гепатиту Е
Вірус гепатиту G

ГЛАВА 29. Герпесвірусів
Віруси герпесу типів 1 і 2 (віруси простого герпесу)
Вірус герпесу типу 3 (вірус varicella-zoster)
Вірус герпесу типу 4 (вірус Епстайна-Барр)
Вірус герпесу типу 5 (вірус цитомегалії)

ГЛАВА 30. Вірус віспи ЛЮДИНИ ТА ІНШІ поксвирусов
Вірус натуральної віспи
Інші поксвирусов, що викликають ураження у людини
Вірус осповакцини

ГЛАВА 31. Збудників природно-осередкових ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Тогавирусам
Флавівіруси
Буньявірусам
Аренавірусів
Філовірусів
Реовіруси
Вірус везикулярного стоматиту

ГЛАВА 32. Збудник сказу

ГЛАВА 33. Вірус імунодефіциту людини

ГЛАВА 34 ОСНОВИ ВІРУСНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ
Генетика канцерогенезу
Класифікація протоонкогенів
Механізми онкогенної активності вірусів
Опс - віруси
Опс +-віруси
Фенотипічні зміни трансформованої клітини
Онкогенні ДНК-геномні віруси
Паповавіруси
Герпесвіруси
Віруси гепатитів В і С
Онкогенні РНК-геномні віруси людини

ГЛАВА 35. ЗБУДНИКИ ПОВІЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Повільні вірусні інфекції
Пріонних інфекції

ГЛАВА 36. Збудників мікозів ЛЮДИНИ
Поверхневі мікози
Кератомікози
Дерматомікози
Підшкірні мікози
Споротрихоз
Хромобластомікоз
Еумікотіческая міцетома
Глибокі мікози
Гістоплазмоз
Криптококоз
Бластомікоз
Кокцидіоїдомікоз
Паракокцидіоїдомікоз
Опортуністичні мікози
Кандидоз
Аспергільоз
Фікомікози (зігомікози)
Пневмоцистоз
Мікотоксикози
Афлатоксікози
Фузаріотоксікози
Ерготизм

ГЛАВА 37. ЗБУДНИКИ протозойних інфекцій
Споровики
Малярійні плазмодії
Збудник токсоплазмозу
Саркодовие
Збудник амебної дизентерії
Збудник первинного амебного менінгоенцефаліту
Збудник амебних кератитів і вторинних менінгоенцефалітів
Жгутіконосци
Збудник трихомонозу
Збудник лямбліозу
Збудник лейшманіозу
Збудники трипаносомозов
Африканські тріпаносомози
Американський трипаносомоз
Інфузорії

ГЛАВА 38. Внутрішньолікарняних інфекцій
Пацієнти з імунодефіцитами

ГЛАВА 39. КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Дослідження крові
Бактеріємії та септицемії
Фунгеміі і паразітеміі
Принципи мікробіологічної діагностики
Бактеріологічне дослідження органів дихання
Верхні дихальні шляхи
Нижні дихальні шляхи
Бактеріологічне дослідження органів порожнини рота
Нормальна мікрофлора порожнини рота
Мікрофлора порожнини рота при патологічних станах
Принципи виділення збудників інфекційних уражень порожнини рота
Бактеріологічне дослідження органів ШКТ
Бактеріологічне дослідження ЦНС
Бактеріологічне дослідження органів сечостатевої системи
Підготовка
Кількісні методи бактеріологічного дослідження сечі
Експрес-тести
Бактеріурія
Інфекції сечовивідних шляхів
Простатит
Невенеричного інфекції жіночих статевих органів
Захворювання, що передаються статевим шляхом і викликають ураження органів сечостатевої системи
Післяопераційні інфекції
Хірургічні інфекції

ГЛАВА 40. САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Принципи проведення санітарно-мікробіологічних досліджень
Методи проведення санітарно-мікробіологічних досліджень
Методи прямого виявлення патогенних мікроорганізмів
Методи непрямої ідентифікації
Основні групи санітарно-показових мікроорганізмів
Основні об'єкти санітарно-мікробіологічних досліджень
Санітарно-мікробіологічне дослідження грунту
Санітарно-мікробіологічне дослідження води
Санітарно-бактеріологічне дослідження води плавальних басейнів
Санітарно-бактеріологічне дослідження стічних вод
Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря
Санітарно-мікробіологічні дослідження харчових продуктів
Санітарно-мікробіологічний контроль ЛПУ
Санітарно-мікробіологічне дослідження аптек
Мікрофлора лікарських засобів

ГЛАВА 41. ПІДСУМКОВИЙ ІСПИТ
Питання
Відповіді і пояснення

ГЛАВА 42. ДОДАТКИ
Скорочення в тексті
Словник термінів
Вакцинація
Список літератури
Покажчик таксономічний
Авторський покажчик
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 10905_medicinskaya-mikrobiologiya.zip
Розмір файлу: 25.39 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}