ЯМР в медицині та біології структура молекул, томографія, спектроскопія in-vivo, Хауссера КХ, Кальбітцер Х

Автор (и): Хауссера К.Х., Кальбітцер Х.Р. Формат файлу: DJVU, 259 стор, 1993 р.
Опис:

Дана книга присвячена застосуванню ядерного магнітного резонансу (ЯМР) до проблем медицини і біології. Виклад фізичних основ методу ЯМР наведено в досить простій формі, так що доступно для розуміння широкого кола фахівців, а не тільки фізиків. Відмінною особливістю цієї книги є те, що в ній з єдиної точки зору обговорюються різноманітні медико-біологічні додатки методу ЯМР і розглядаються зв'язки, що існують між ЯМР високого дозволу в рідинах, спектроскопією in-vivo і томографією.

Зміст:

Глава 1. Основи методу ядерного магнітного резонансу
1.1. Основні принципи магнітного резонансу
1.1.1. Магнітний момент і ядерний спін
1.1.2. Умова резонансу
1.1.3. Рівняння Блоха
1.1.4. Спін-гратчаста релаксація
1.1.5. Розпад поперечної намагніченості і спін-спінової релаксації
1.2. Спектр ЯМР
1.2.1. Хімічний зсув
1.2.2. Диполь-дипольна взаємодія
1.2.3. Непряме спін-спіновий взаємодія
1.2.4. Електрон-ядерна взаємодія
1.2.5. Ядерного квадрупольного взаємодія
1.3. Механізми релаксації
1.3.1. Поперечна релаксація і ширина ліній
1.3.2. Тимчасова модуляція взаємодій
1.3.3. Дипольна релаксація
1.3.4. Релаксація за рахунок анізотропії хімічного зсуву
1.3.5. Релаксація по механізму непрямого спін-спінової взаємодії
1.3.6. Квадрупольного релаксація
1.3.7. Парамагнітна релаксація
1.4. Експериментальні методи
1.4.1. Безперервний ЯМР
1.4.2. Імпульсний ЯМР
1.4.3. Спектрометр ЯМР
Література

Глава 2. ЯМР в біохімії
2.1. ЯМР як аналітичний метод
2.1.1. Ідентифікація відомих і невідомих речовин
2.1.2. Внутрішній і зовнішній стандарт
2.1.3. Мультіплетная структура
2.1.4. Константи скалярного взаємодії і структура молекул
2.1.5. Визначення партнера по взаємодії
2.1.6. Застосування методу ЯМР для визначення концентрацій
2.1.7. Придушення інтенсивного сигналу розчинника
2.2. Залежать від часу процеси в ЯМР
2.2.1. Тимчасова кореляція і спектральна щільність
2.2.2. Хімічний обмін
2.2.3. Залежність величини хімічних зсувів від рН
2.2.4. Освіта комплексів з діамагнітними лігандами
2.2.5. Перенесення поляризації з насиченням
2.2.6. Ядерний ефект Оверхаузера
2.2.7. Використання стабільних ізотопів як міток
2.3. Двовимірна спектроскопія ЯМР
2.3.1. Двовимірний ЯМР-експеримент
2.3.2. Виявлення спін-спінової взаємодії в гомоядерном випадку
2.3.3. Вимірювання ЯЕО і хімічний обмін
2.3.4. Кореляція в гетероядерних випадку
Література

Глава 3. ЯМР-спектроскопія біологічних макромолекул
3.1. ЯМР-спектроскопія протеїнів
3.1.1. Будова і структура протеїнів
3.1.2. Динамічні процеси в протеїнах
3.1.3. Визначення міжатомних відстаней
3.1.4. Віднесення резонансних ліній
3.1.5. Інтерпретація двовимірних ЯМР-спектрів
3.1.6. Розрахунок структури поданням ЯМР
3.1.7. Твердотільний ЯМР протеїнів
3.2. ЯМР-спектроскопія нуклеїнових кислот, полісахаридів і ліпідів
3.2.1. Склад і структура нуклеїнових кислот
3.2.2. Дослідження методом ЯМР нуклеїнових кислот і комплексів нуклеїнових кислот з протеїнами
3.2.3. Склад і структура полісахаридів
3.2.4. Визначення структури полісахаридів
3.2.5. Дослідження біологічних мембран
Література

Глава 4. ЯМР-томографія
4.1. Основні принципи отримання зображення
4.1.1. Двовимірна проекційна реконструкція
4.1.2. Методи двовимірної фур'є-спектроскопії
4.1.3. Параметри ЯМР-томографії
4.1.4. Методи, що дозволяють скоротити час проведення експерименту
4.1.5. Отримання тривимірних зображень
4.2. Приклади використання основних експериментальних методик в ЯМР-томографії
4.2.1. Зображення голови
4.2.2. Отримання зображень інших областей тіла
4.3. Інші застосування ЯМР-томографії
4.3.1. Хімічний зсув в ЯМР-томографії
4.3.2. Ефекти руху рідин в ЯМР-томографії
4.3.3. Контрастні речовини в ЯМР-томографії
4.3.4. ЯМР-мікроскопія
4.4. Біомедичні аспекти впливу ЯМР
4.4.1. Біомедичні ефекти статичного магнітного поля
4.4.2. Біомедичні ефекти градієнтних полів
4.4.3. Біомедичні ефекти РЧполей
Література

Глава 5. Просторово селективна спектроскопія і ЯМР-експерименти in-vivo
5.1. Методи підвищення просторової селективності
5.1.1. Просторовий дозвіл для ізольованих клітин і органел
5.1.2. Просторова селективність при використанні РЧ полів, залежних від координат
5.1.3. Просторова селекція за допомогою залежного від координат статичного магнітного поля Під
5.2. Типові області застосування і проблеми ЯМР-спектроскопії живих систем
5.2.1. Збереження природних функцій
5.2.2. ЯМР-спектроскопія in-vivo на ядрах Iн
5.2.3. ЯМР-спектроскопія in-vivo на ядрах 31Р
5.2.4. ЯМР-спектроскопія in-vivo на ядрах 13С
5.2.5. ЯМР-спектроскопія in-vivo на ядрах 15N
5.2.6. ЯМР-спектроскопія in-vivo на ядрах 19F
5.2.7. Використання інших ядер в ЯМР-спектроскопії in-vivo
Література

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11142_yamr-v-medicine-i-biologii-struktura-molekul-tomografiya.zip
Розмір файлу: 3.1 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}