Рентгенологічна діагностика метастазів, Наумов ГВ, 1991 рік

Автор (и): Наумов Г.В. Формат файлу: PDF, 253 стор, 1991 р.
Опис:

Боротьба з злоякісними пухлинами заснована на профілактиці, масовому скринінгу, ранній діагностиці, своєчасному та адекватному хірургічному лікуванні, променевої і хіміотерапії. Разом з тим, у практиці досить часті випадки діагностики злоякісних пухлин у пізній стадії розвитку, що частково обумовлено пізнім появою перших суб'єктивних симптомів і клінічних проявів захворювання, які нерідко виникають вже при наявності метастазів первинної пухлини.
Тому вивчення процесу метастазування злоякісних пухлин має дуже велике значення. Можливі два аспекти практичного використання знань закономірностей цього процесу, по-перше, для контролювання процесу метастазування вже діагностованої злоякісної пухлини, заснованого на даних про типової локалізації, вигляді, частоту появи і переважних шляхи поширення метастазів даної пухлини, по-друге, для встановлення виду і первинної локалізації не діагностованої пухлини на підставі виявлення певного виду метастазів як перших проявів пухлинного процесу.
Методи візуальної діагностики (рентгенологічне дослідження, комп'ютерна томографія, дослідження за допомогою магнітного резонансу, ехотомографія та ін) володіють незаперечними перевагами в порівнянні з іншими діагностичними дослідженнями, використовуваними в цілях розпізнавання метастатичних уражень.
Завдання даної монографії - сприяти підвищенню рівня знань лікарів рентгенологів, онкологів а також інших фахівців, які в своїй практичній діяльності можуть зіткнутися з необхідністю діагностики злоякісних пухлин.

Зміст:

Введення

Метастази і метастазування
Визначення поняття «метастаз», шляхи метастаеіроваіія
Метастазування по лімфатичних шляхах (лимфогенное)
Метастазування по кровоносних шляхах (гематогенне)
Особливості метастазування в легені по кровоносних шляхах
Особливості метастазування в залежності від гістологічної структури первинної злоякісної пухлини
TNM класифікація
Короткий огляд методів та прийомів візуальної діагностики метастазів
Зразкові схеми обстеження з метою діагностики метастазів при деяких злоякісних пухлинах і послідовність застосування різних методів візуальної діагностики
Контактна поширення первинної злоякісної пухлини
Розбіжність рентгенологічних і патологоанатомічних даних (за результатами аутопсії) про частоту метастазування злоякісних пухлин в різні органи

Метастазування злоякісних пухлин у різні органи і системи
Метастазування при раку щитовидної залози
Метастазування при злоякісних пухлинах паращитовидних залоз
Метастазування при злоякісних пухлинах привушної залози
Метастазування при злоякісних пухлинах носоглотки
Метастазування при злоякісних пухлинах ротової і гортанний частин глотки
Метастазування при злоякісних пухлинах гортані
Метастазування при раку молочної залози
Метастазування при раку легені
Метастазування при злоякісних пухлинах середостіння
Метастазування при злоякісних пухлинах серця
Метастазування при раку стравоходу
Метастазування при злоякісних пухлинах шлунка
Метастазування при злоякісних пухлинах дванадцятипалої кишки
Метастазування при злоякісних пухлинах тонкої кишки і червоподібного відростка
Метастазування при злоякісних пухлинах товстої кишки
Метастазування при раку підшлункової залози
Метастазування при злоякісних пухлинах печінки
Метастазування при злоякісних пухлинах жовчного міхура та жовчних проток
Метастазування при злоякісних пухлинах нирки
Метастазування при злоякісних пухлинах ниркової балії і сечоводу
Метастазування при злоякісних пухлинах наднирника
Метастазування при злоякісних пухлинах передміхурової залози
Метастазування при злоякісних пухлинах яєчка
Метастазування при раку сечового міхура
Метастазування при злоякісних пухлинах жіночих статевих органів
Метастазування при злоякісних пухлинах яєчника Метастазування при злоякісних пухлинах м'яких тканин Метастазування при меланомі
Метастазування при злоякісних пухлинах шкіри
Метастазування при деяких злоякісних пухлинах кісток
Метастазування при злоякісних пухлинах очниці і очі
Метастазування при злоякісних пухлинах приносових пазух
Метастазування при деяких ембріональних пухлинах у дітей
Метастазування при хемодектоми Метастазування при малігнізованих хордома
Метастазування при бранхіогенной пухлини
Поширення процесу при злоякісних пухлинах лімфатичної тканини
Лімфогранулематоз
Неходжкінські лімфоми

Метастази в окремих органах і тканинах організму людини злоякісних пухлин різних видів і локалізацій
Метастази в головному мозку
Метастази в щитовидній залозі
Метастази в привушної залозі
Метастази в молочній залозі
Метастази в серці
Метастази в стравоході
Метастази в шлунку
Метастази в тонкій і товстій кишках
Метастази в підшлунковій залозі
Метастази в селезінці
Метастази в печінці
Метастази в жовчному міхурі і позапечінкових жовчних протоках
Метастази у великому сальнику
Метастази в передній черевній стінці
Метастази в нирці, нирковій балії і сечоводі
Метастази в наднирниках
Метастази в сечовому міхурі
Метастази в яєчниках
Метастази в піхву
Метастази в шкірі
Метастази в області пупка
Метастази в очниці, очному яблуці і зоровому нерві
Метастази в кістках
Рентгенологічна семіотика метастазів у кістках
Метастази в кістках як перший симптом злоякісної пухлини
Метастази в кістках черепа
Метастази в кістках грудної клітки
Метастази в хребетному стовпі
Метастази в кістках тазу і в області тазостегнових суглобів
Метастази в кістках кінцівок Метастази в легенях, бронхолегеневих лімфатичних вузлах і середостінні
Рентгенологічна семіотика метастазів у легенях (кількість, форма, розташування і динаміка розвитку)
Метастази в плеврі
Метастази в середостінні
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при раку щитовидної залози
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при раку молочної залози
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при раку шлунка
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при меланоми шкіри
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при раку нирки
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при семіноме і тератокарциномах яєчка
Метастази в легенях, бронхолегеневих і медіастинальної лімфатичних вузлах при раку легені
Метастази в легенях при злоякісних пухлинах кісток
Метастази в легенях при раку прямої та ободової кишок
Метастази в легенях при раку і саркоми матки
Метастази в легенях при раку яєчників
Метастази в легенях при деяких злоякісних пухлинах м'яких тканин

Метастази в регіонарних і віддалених лімфатичних вузлах
Короткий огляд методик і прийомів діагностики метастазів у регіонарних і віддалених лімфатичних вузлах
Короткий анатомо-топографічний рентгенологічний атлас лімфатичних вузлів і судин, дренуючих певні органи, області та системи
Голова і шия
Молочна залоза і пахвова область
Корені легенів і середостіння
Органи черевної порожнини і сечостатева система
Лімфографія
Топографія та рентгенологічна анатомія лімфатичних вузлів при верхній і нижній прямий лімфографію
Дані власних досліджень лімфатичних судин і лімфатичних вузлів в нормі і при патології, отримані за допомогою нижньої прямої лімфографію
Лімфографіческіе ознаки метастатичного ураження лімфатичних вузлів
Метастази в лімфатичних вузлах при раку шкіри, що локалізуються в області голови
Метастази в лімфатичних вузлах при раку губи
Метастази в лімфатичних вузлах при раку верхньої щелепи (ясна, твердого піднебіння, нижньої половини верхньощелепної пазухи) і ясна нижньої щелепи
Метастази в лімфатичних вузлах при раку мови
Метастази в лімфатичних вузлах при раку привушної залози
Метастази в лімфатичних вузлах при раку щитовидної та паращитовидних залоз
Метастази в регіоьарних лімфатичних вузлах при раку гортані
Метастази в бронхолегеневих, медіастинальної, пахових і абдомінальних лімфатичних вузлах при злоякісних пухлинах позалегеневих локалізацій і раку легенів
Метастази у внутрілегочних і внутрішньогрудних лімфатичних вузлах, розташованих поза середостіння
Метастази в лімфатичних вузлах при раку стравоходу
Метастази в лімфатичних вузлах при раку шлунка

Короткий лімфографіческій атлас уражаються метастазами регіонарних лімфатичних вузлів

Рентгенологічна диференціальна діагностика метастазів
Рентгенологічна диференціальна діагностика остеолітичних метастазів і різних кісткових зон нормальної будови, симулюють зниження щільності кісткової тканини
Рентгенологічна диференціальна діагностика метастазів та інших патологічних процесів в кістках
Рентгенологічна диференціальна діагностика звапніння первинних злоякісних пухлин і метастазів з різними звапніння в утвореннях непухлинної і неметастатичного природи
Рентгенологічна диференціальна діагностика метастазів та інших патологічних змін у легенях
Метастази в лімфатичних вузлах так званої аорто-пульмональной області Диференціальна діагностика метастазів в лімфатичних вузлах бронхо-пульмональной області Деякі порушення кровообігу в результаті метастатичного процесу

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11135_rentgenologicheskaya-diagnostika-metastazov.zip
Розмір файлу: 27.31 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}