Основи медичної рентгенотехніки і методики рентгенологічного дослідження в клінічній практиці, Кова

Автор (и): Коваль Г.Ю. Формат файлу: DJVU, 272 стор, 1991 р.
Опис:

У довідковому виданні висвітлені загальні питання рентгенології, методики і техніки рентгенологічних досліджень, викладені відомості про технічне оснащення рентгенівського кабінету і фотолабораторії. Розглянуто основні вимоги по експлуатації рентгенологічних апаратів і комплексів, вказані фактори, що впливають на якість рентгенограм, широко представлені укладання. Коротко охарактеризовані анатомія, функції та топографія досліджуваних органів.
Для рентгенлаборантів, лікарів-рентгенологів.

Зміст:

Глава I. Організаційні основи рентгенології
Принципів медичної деонтології
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І ЗАКОНОДАВСТВО
ВИМОГИ ДО приміщень рентгенівських відділень І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ рентгенодіагностичного кабінету
ПРАВА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРСОНАЛУ
ЗБІР срібловмісних відходів
ОХОРОНА ПРАЦІ
ПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ рентгенлаборантів

Глава II. Радіаційний захист в рентгенології
Біологічна дія іонізуючих випромінювань
Основи дозиметрії
Кількісні характеристики, ВЕЛИЧИНИ І Одиниця виміру іонізуючих випромінювань
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І індивідуального дозиметричного контролю ПЕРСОНАЛУ
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ПРОМЕНЕВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПАЦІЄНТІВ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ при рентгенологічному дослідженні
ПРИНЦИПИ ОБМЕЖЕННЯ ПРОМЕНЕВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ І НАСЕЛЕННЯ


Глава III. Фізико-технічні основи рентгенології
ПРИРОДА І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ФОРМУВАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕННЯ. ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ його інформативність
Рентгенодіагностичних апаратів І КОМПЛЕКСИ
МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА отримання рентгенівського зображення
Фотолабораторний процес

Глава IV. Рентгенологічне дослідження дихального апарату і органів середостіння
ЗАГАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
Методика рентгенологічного дослідження
Гортані
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах і томограмах ГОРТАНІ
ТРАХЕЯ, головних бронхів, ЛЕГКІ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА оглядові і прицільні рентгенограмах і томограмах органів грудної порожнини
ОРГАНИ СЕРЕДОСТІННЯ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах і томограмах ОРГАНІВ СЕРЕДОСТІННЯ
АНАЛІЗ ЯКОСТІ рентгенограмі легенів І СЕРЕДОСТІННЯ

Глава V. Рентгенологічне дослідження черевної порожнини та травного апарату
Черевної порожнини
ЗАГАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
Методика рентгенологічного дослідження
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА оглядова рентгенограма черевної порожнини
Глотки
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження ГЛОТКИ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах і томограмах ГЛОТКИ
СТРАВОХІД
АНАТОМІЯ
МЕТОДИКИ Рентгенологічне дослідження стравоходу
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі СТРАВОХОДУ
ШЛУНОК
АНАТОМІЯ
МЕТОДИКИ Рентгенологічне дослідження шлунка
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ШЛУНКА
Тонкої кишки
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження ТОНКОЇ КИШКИ
ТОВСТА КИШКА
АНАТОМІЯ
МЕТОДИКИ рентгенологічного дослідження товстої кишки
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА оглядові і прицільних рентгенограм тонкої і товстої кишок
Печінку та жовчні шляхи
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження жовчних шляхів
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах і томограмах жовчного міхура та жовчних шляхів
Підшлункова залоза
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах і томограмах ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Глава VI. Рентгенологічне дослідження сечостатевого апарату та наднирників
Сечові органи І Наднирники
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі НИРОК І сечовивідних шляхів
ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Глава VII. Кістково-суглобової апарат. Рентгенологічне дослідження голови
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження ЧЕРЕПА
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА оглядовій рентгенограмі ЧЕРЕПА В основних проекцій
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА оглядовій рентгенограмі ЧЕРЕПА У ДОДАТКОВИХ проекції
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА прицільних рентгенограм склепіння черепа
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА прицільних рентгенограм основи черепа
Кам'янистій частині скроневої кістки - ПІРАМІДИ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРИЦІЛЬНОЮ рентгенографія скроневих кісток
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі кісток ОСОБИ
Очниці і ГЛАЗ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі очниці і ОЧІ
Виличної кістки і виличні ДУГА
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі виличної кістки і виличної дуги
ПОРОЖНИНУ носа і навколоносових пазух
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі порожнини носа і навколоносових пазух
Порожнини рота і ЩЕЛЕПИ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ПОРОЖНИНИ РОТА І ЩЕЛЕП
Скронево-нижньощелепний суглоб
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ГОЛОВИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі скронево-нижньощелепних суглобів
Під'язикової кістки
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі під'язикової кістки
ЗУБИ
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження ЗУБІВ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ЗУБІВ

Глава VIII. Рентгенологічне дослідження хребта
ЗАГАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
Методика рентгенологічного дослідження ХРЕБТА
Шийних хребців
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмах шийного відділу хребта
Грудного хребця
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі грудної ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Поперекових хребців
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Крижі
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі КРИЖІВ
Куприка
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі куприка

Глава IX. Рентгенологічне дослідження грудної клітини
ЗАГАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
Методика рентгенологічного дослідження ребер і грудини
РЕБРА
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі РЕБЕР
Грудину
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ГРУДИНИ

Глава X. Рентгенологічне дослідження кінцівок та їх сполук
ЗАГАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
Методика рентгенологічного дослідження
Кісток і суглобів пояса верхньої кінцівки. Лопатка
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ЛОПАТКИ
Ключиці
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ключиці
Кісток і суглобів вільної верхньої кінцівки. Плечової кістки і плечовий суглоб
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі плечового суглоба
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ПЛЕЧА
Кісток передпліччя. ЛІКТЬОВИЙ і дистальних лучелоктевой СУГЛОБИ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ліктьового суглоба
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Кісток і суглобів кисті
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі лучезапястного суглоба І ПЕНЗЕЛЬ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ЗАП'ЯСТЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі п'ястка і ПАЛЬЦІВ
Кісток і суглобів поясу нижніх кінцівок. Тазові кістки
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі тазу
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі лобковий симфіз
Кісток і суглобів ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ. Стегнової кістки і тазостегновий суглоб
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмм тазостегнових суглобів
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі СТЕГНА
Кісток гомілки. Коліна і межберцового СУГЛОБИ. Синдесмоз
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі КОЛІННОГО СУСТАВА
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі межберцового СУСТАВА
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі ГОМІЛКИ
Кісток і суглобів СТОПИ
АНАТОМІЯ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі гомілковостопного СУ ставити і СТОПИ

Глава XI. Рентгенологічне дослідження м'яких тканин опорно-рухового апарату
АНАТОМІЯ
Методика рентгенологічного дослідження
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ангіограма КІНЦІВОК
Артеріографія
Флебографії
Лімфографія

Глава XII. Рентгенологічне дослідження молочної залози
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Методика рентгенологічного дослідження МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
УКЛАДАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА рентгенограмі МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11162_osnovy-medicinskoy-rentgenotehniki-i-metodiki-rentgenologicheskogo.zip
Розмір файлу: 6.11 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}