Лабораторні методи дослідження в клініці Довідник, Меньшиков ВВ, 1987 рік

Автор (и): Меньшиков В.В. Формат файлу: PDF, 368 стр., 1987 г.
Опис:

У довіднику представлені основи лабораторної аналітики: правила проведення та оцінка лабораторних аналізів, контроль якості досліджень. Описано уніфіковані методи дослідження біологічних матеріалів: сечі, мокротиння, калу, ексудатів і транссудату, спинномозковій рідині, а також шлункової секреції; дослідження крові, в тому числі і системи гемостазу. Детально викладені методи клінічної біохімії, імунології та мікробіології. Дослідження описані за єдиною схемою: принцип методу, реактиви, обладнання, хід дослідження, показники у здорових людей, оцінка надійності методу.
Книга призначена лікарям-лаборантам і лікарям різних спеціальностей.

Зміст:

Передмова


Розділ I. ОСНОВИ ЛАБОРАТОРНОЇ АНАЛІТИКИ

1.1. Принципи уніфікації та стандартизації клінічних лабораторних методів дослідження

1.2. Основні правила проведення лабораторних аналізів
1.2.1. Підготовка робочого місця і реактивів
1.2.2. Миття посуду
1.2.3. Приготування реактивів та перевірка їх чистоти
1.2.4. Відмірювання розчинів, зважування, центрифугування

1.3. Одиниці СІ в клінічній лабораторній діагностиці

1.4. Оцінка аналітичної надійності клінічних лабораторних методів дослідження
1.4.1. Відтворюваність
1.4.2. Правильність
1.4.3. Статистична оцінка правильності результатів
1.4.4. Специфічність
1.4.5. Чутливість
1.4.6. Принципи визначення допустимих похибок результатів лабораторних досліджень

1.5. Контроль якості клінічних лабораторних досліджень
1.5.1. Внутрішньолабораторний контроль якості
1.5.2. Міжлабораторний контроль якості
1.5.3. Особливості контролю якості окремих видів лабораторних досліджень
1.5.4. Контроль якості роботи лаборантів

1.6. Характеристика фізико-хімічних принципів методів і апаратури клініко-діагностичних лабораторій
1.6.1. Фотометрія і фотометрична апаратура
1.6.2. Флюорометрія
1.6.3. Полум'яна фотометрія і атомна абсорбціометрія
1.6.4. Імунохімічні методи
1.6.5. Деякі види лабораторного обладнання


Розділ 2. ХІМІКО-мікроскопічні методи дослідження БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Сеча
2.1.1. Фізичні властивості
2.1.2. Хімічне дослідження
2.1.3. Скринінг-тести для виявлення спадкових або набутих порушень обміну речовин у дітей
2.1.4. Мікроскопія осаду сечі

2.2. Кал
2.2.1. Підготовка хворого і збір матеріалу
2.2.2. Фізичні властивості
2.2.3. Хімічне дослідження
2.2.4. Мікроскопія
2.2.5. Виявлення найпростіших
2.2.6. Виявлення гельмінтів

2.3. Шлункова секреція
2.3.1. Методи шлункового зондування
2.3.2. Дослідження шлункового вмісту
2.3.3. Беззондового методи

2.4. Мокрота
2.4.1. Фізичні властивості (визначення характеру і загальних властивостей мокротиння)
2.4.2. Хімічне дослідження
2.4.3. Мікроскопія
2.4.4. Алгоритмічний аналіз мокротиння
2.4.5. Бактеріоскопія

2.5. Ексудату і транссудату
2.5.1. Види пунктатів
2.5.2. Фізико-хімічні властивості
2.5.3. Мікроскопія
2.5.4. Бактеріоскопія

2.6. Спинномозкова рідина
2.6.1. Фізичні властивості
2.6.2. Мікроскопія
2.6.3. Хімічне дослідження


Розділ 3. МЕТОДИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Взяття крові

3.2. Гемоглобін
3.2.1. Вміст гемоглобіну
3.2.2. Фракції гемоглобіну
3.2.3. Патологічні форми гемоглобіну

3.3. Еритроцити
3.3.1. Підрахунок кількості
3.3.2. Дослідження морфології еритроцитів
3.3.3. Ерітроцітометрія (вимірювання діаметра еритроцитів)
3.3.4. Загальний обсяг еритроцитів (гематокритное величина)
3.3.5. Індекси еритроцитів
3.3.6. Ретикулоцити
3.3.7. Резистентність еритроцитів
3.3.8. Проби на ферментопатія еритроцитів
3.3.9. Цитохімічні дослідження еритроцитів
3.3.10. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

3.4. Лейкоцити
3.4.1. Підрахунок кількості
3.4.2. Лейкоцитарна формула
3.4.3. Лейкоконцентрат
3.4.4. Дослідження вовчаковий клітин (LE-клітини)
3.4.5. Цитохімічні дослідження лейкоцитів

3.5. Тромбоцити
3.5.1. Підрахунок кількості
3.5.2. Дослідження функцій тромбоцитів

3.6. Зміни крові при лейкозі

3.7. Кістковий мозок
3.7.1. Пункція кісткового мозку
3.7.2. Підрахунок міелокаріоцітов
3.7.3. Підрахунок мегакаріоцитів
3.7.4. Морфологічне дослідження формених елементів з підрахунком Мієлограма
3.7.5. Трепанобіопсію кісткового мозку

3.8. Лімфатичні вузли
3.8.1. Цитологічне дослідження
3.8.2. Гістологічне дослідження


Розділ 4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

4.1. Взяття та обробка крові

4.2. Обробка лабораторного посуду

4.3. Методи дослідження тромбоцитарно-судинного гемостазу (первинного гемостазу)
4.3.1. Час кровотечі
4.3.2. Резистентність (ламкість) капілярів
4.3.3. Кількість (підрахунок) тромбоцитів
4.3.4. Ретенція (адгезивність) тромбоцитів
4.3.5. Агрегація тромбоцитів
4.3.6. Коагуляційна (коагулянтна, прокоагулянтную) активність тромбоцитів
4.3.7. Ретракція згустку крові

4.4. Методи дослідження згортання крові (коагуляційний гемостаз, коагуляционное ланка або компонент системи гемостазу)
4.4.1. Час згортання крові
4.4.2. Час рекальцифікації стабілізованої крові (плазми)
4.4.3. Активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ)
4.4.4. Протромбіновий час (протромбіновий індекс)
4.4.5. Час згортання плазми при активації фактора X
4.4.6. Час згортання плазми при прямій стимуляції перетворення фібриногену в фібрин (тромбіновий і рептілазовое час)
4.4.7. Тромбоеластографія
4.4.8. Електрокоагулографія
4.4.9. Аутокоагуляціонний тест
4.4.10. Тест генерації тромбопластину
4.4.11. Одностадійне визначення факторів VIII, IX, XI і XII
4.4.12. Одностадійне визначення фактора X (чинника Стюарта - Прауера)
4.4.13. Одностадійне визначення фактора II
4.4.14. Одностадійне визначення фактора V
4.4.15. Одностадійне визначення фактора VII
4.4.16. Методи, що характеризують концентрацію (активність) антикоагулянтів
4.4.17. Методи, що характеризують кінцевий етап згортання крові (фібриноген і його похідні, активність фактора XIII)
4.5. Методи дослідження фібріполітіческой системи крові (фібринолітичного ланки або компонента системи гемостазу)
4.5.1. Час лізису еуглобулінових згустків
4.5.2. Методи, засновані на застосуванні фібринових пластин
4.5.3. Продукти деградації фібрину (ПДФ)


Розділ 5. МЕТОДИ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

5.1. Білки
5.1.1. Загальний білок
5.1.2. Альбумін
5.1.3. Білкові фракції
5.1.4. Осадові проби

5.2. Ферменти
5.2.1. Загальна частина
5.2.2. Амінотрансферази
5.2.3. а-Амілаза
5.2.4. у-глутамілтрансферази
5.2.5. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
5.2.6. Креатинкіназа
5.2.7. Лактатдегідрогеназа, ізоферменти лактатдегідрогенази
5.2.8. Ліпаза
5.2.9. Сорбітолдегідрогенази
5.2.10. Уроканіназа
5.2.11. Лужна фосфатаза, ізоферменти лужної фосфатази
5.2.12. Кисла фосфатаза, фракції кислої фосфатази
5.2.13. Фруктозо-1 ,6-дифосфат-альдолаза
5.2.14. Псевдохолі нестераза

5.3. Низькомолекулярні азотисті речовини
5.3.1. Сечовина
5.3.2. Креатинін
5.3.3. Сечова кислота
5.3.4. Амінокислоти і пептиди
5.3.5. Індікан

5.4. Пігменти
5.4.1. Білірубін
5.4.2. Порфірини
5.4.3. Порфобіліноген
5.4.4. Дельта-амінолевулінова кислота
5.4.5. Копропорфіріна, уропорфірін

5.5. Вуглеводи і споріднені сполуки
5.5.1. Глюкоза
5.5.2. Вуглеводні компоненти глікопротеїдів
5.5.3. Сіалова кислоти
5.5.4. Пов'язані з білком гексози
5.5.5. Гексуронові кислоти
5.5.6. Глікозильований гемоглобін
5.5.7. Молочна кислота

5.6. Ліпіди
5.6.1. Холестерин і його ефіри
5.6.2. Екстракційні методи визначення холестерину та його ефірів
5.6.3. Холестерин а-ліпопротеїдів
5.6.4. Тригліцериди
5.6.5. Інфрачервона спектрофотометрія ліпідів
5.6.6. Неестеріфіцірованних жирних кислот
5.6.7. Ліпопротеїди

5.7. Гормони
5.7.1. Екстракція та очистка розчинників
5.7.2. 17-кетостероїдів
5.7.3. 17-оксикортикостероїдів
5.7.4. 11-оксикортикостероїдів
5.7.5. Адреналін, норадреналін
5.7.6. Ваніліл-мигдальна кислота
5.7.7. Гістамін, серотонін
5.7.8. 5-Оксііндолілуксусная кислота

5.8. Неорганічні речовини
5.8.1. Натрій і калій
5.8.2. Кальцій
5.8.3. Магній
5.8.4. Залізо
5.8.5. Фосфор і фосфоровмісні речовини
5.8.6. Неорганічний фосфор
5.8.7. Ліпідний фосфор
5.8.8. Фосфонуклеотіди
5.8.9. Хлор


Розділ 6. МЕТОДИ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

6.1. Особливості методів клінічної імунології

6.2. Дослідження факторів гуморального імунітету - реакція аглютинації
6.2.1. Антитіла до еритроцитів
6.2.2. Резус-фактор
6.2.3. Антитіла до лейкоцитам
6.2.4. ДНК і антитіла до ДНК
6.2.5. Ревматоїдний фактор

6.3. Реакція імунного лізису
6.3.1. Гемолітична активність комплементу
6.3.2. Антистрептолизин-О
6.3.3. Антігіалуронідази

6.4. Реакції преципітації
6.4.1. С-реактивний білок
6.4.2. Циркулюючі імунні комплекси
6.4.3. Імунні глобуліни
6.4.4. Альфа-фетопротеїн
6.4.5. Парапротеїнів
6.4.6. Поверхневий антиген гепатиту В і антитіла до нього
6.4.7. Кількісний аналіз антигенів
6.4.8. Можливі джерела помилок і неспецифічні реакції при використанні іммунодіффузіонних методів

6.5. Антиядерні антитіла

6.6. Дослідження факторів клітинного імунітету
6.6.1. Т-лімфоцити
6.6.2. B-лімфоцити
6.6.3. Реакція міграції лейкоцитів
6.6.4. Фагоцитарна активність нейтрофілів периферичної крові


Розділ 7. МЕТОДИ КЛІНІЧНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ

7.1. Загальні відомості
7.1.1. Збір і транспортування проб

7.2. Проведення мікробіологічного дослідження
7.2.1. Мікроскопічне дослідження мазка
7.2.2. Культивування мікроорганізмів
7.2.3. Диференціація та ідентифікація бактерій - збудників гнійно-запальних захворювань
7.2.4. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів
7.2.5. Серологічні методи дослідження

7.3. Дослідження біологічного матеріалу
7.3.1. Кров
7.3.2. Сеча
7.3.3. Відокремлюване при інфекціях нижніх дихальних шляхів
7.3.4. Відокремлюване при інфекціях носа і зіву
7.3.5. цереброспінальної рідина
7.3.6. Відокремлюване жіночих статевих органів
7.3.7. Вміст шлунково-кишкового тракту
7.3.8. Відокремлюване ран і випотів
7.3.9. Відокремлюване очей і вух
7.3.10. Матеріал, отриманий на операції і під час патологоанатомічного дослідження

7.4. Диференціація та ідентифікація бактерій - збудників гнійно-запальних захворювань
7.4.1. Грамнегативні аеробні, факультативно-анаеробні палички середніх розмірів
7.4.2. Грамнегативні аеробні та факультативно-анаеробні дрібні палички і коккобацілламі
7.4.3. Грамнегативні анаеробні палички
7.4.4. Грамнегативні аеробні та факультативно-аеробні коки
7.4.5. Грампозитивні факультативно анаеробні коки
7.4.6. Грампозитивні анаеробні коки
7.4.7. Грампозитивні аеробні аеробні та факультативно-анаеробні палички
7.4.8. Грампозитивні анаеробні палички

7.5. Методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів
7.5.1. Метод дифузії в агар з використанням паперових дисків
7.5.2. Методи розведень в поживних середовищах


Список літератури
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11174_laboratornye-metody-issledovaniya-v-klinike-spravochnik.zip
Розмір файлу: 12.87 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}