Керівництво по електрокардіографії, Орлов ВН, 1984 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Орлов В.М. Формат файлу: PDF, 604 стор, 1984 р.
Опис:

У керівництві викладені сучасні уявлення про електрокардіографії і застосування її в клінічній медицині. Походження зубців нормальної ЕКГ і її зміни трактуються з позицій векторного аналізу. Представлені зміни ЕКГ при різних захворюваннях: ішемічній хворобі серця, кардіо-патіях, міо-і перикардиту, емболії легеневої артерії, вадах серця, гіпертонічної хвороби, патології нирок, легень, ендокринних залоз, порушеннях електролітного обміну та ін
Для терапевтів, кардіологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики та студентів медичних вузів.

Зміст:

Передмова

1. Анатомо-фізіологічні основи ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ. НОРМАЛЬНА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
1.1. Функції серця
1.2. Будова і функції провідної системи серця
1.3. Векторні величини
1.4. Електричне поле
1.5. Електрофізіологічні основи електрокардіографії
1.6. Хід збудження і реполяризації в цілому міокарді
1.7. Хід збудження в цілому міокарді як безперервний процес
1.8. Електрокардіографічні відведення
1.8.1. Стандартні відведення
1.8.2. Посилені відведення від кінцівок
1.8.3. Шестіосевая система відведень Бейлі
1.8.4. Грудні відведення
1.8.5. Відведення по Небу
1.8.6. Відведення Ss
1.8.7. Ортогональні відведення
1.8.8. Стравохідні відведення
1.8.9. Внутрішньосерцеві відведення ЕКГ
1.9. Тривала запис ЕКГ на магнітну стрічку
1.10. Безперервне тривале спостереження ЕКГ за допомогою моніторів
1.11. Методика запису електрокардіограми
1.12. Функціональні проби
1.12.1. Проба з фізичним навантаженням
1.12.2. Нітрогліцериновими проба
1.12.3. Калієва проба
1.12.4. Проба з індералом
1.12.5. Проба з гіпервентиляцією
1.12.6. Ортостатична проба
1.12.7. Проба з затримкою дихання
1.12.8. Цукрова проба
1.12.9. Сінокаротідний проба
1.13. Нормальна ЕКГ
1.13.1. Визначення частоти ритму
1.13.2. Нормальний синусовий ритм
1.13.3. Електрична вісь серця
1.13.3.1. Визначення електричної осі серця

2. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА при гіпертрофії різних відділів серця
2.1. Гіпертрофія передсердь
2.1.1. Гіпертрофія правого передсердя
2.1.2. Перевантаження правого передсердя
2.1.3. Гіпертрофія лівого передсердя
2.1.4. Перевантаження лівого передсердя
2.1.5. Гіпертрофія обох передсердь
2.1.6. Перевантаження обох передсердь
2.2. Гіпертрофія лівого шлуночка
2.2.1. Хід збудження при гіпертрофії лівого шлуночка
2.2.2. Процес реполяризації
2.2.3. Діагностичні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка
2.2.4. Кількісні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка
2.2.5. Електрокардіографічні укладення при гіпертрофії лівого шлуночка
2.3. Гіпертрофія правого шлуночка
2.3.1. Різко виражена гіпертрофія правого шлуночка - правий шлуночок більше лівого шлуночка
2.3.2. Правий шлуночок менше лівого, але збудження в ньому тече уповільнено
2.3.3. Помірна гіпертрофія правого шлуночка
2.3.4 Діагностичні ознаки гіпертрофії правого шлуночка
2.3.5. Кількісні ознаки гіпертрофії правого шлуночка
2.3.6. Непрямі ознаки гіпертрофії правого шлуночка
2.3.7. Електрокардіографічні укладення при гіпертрофії правого шлуночка
2.4. Гіпертрофія обох шлуночків або комбінована гіпертрофія шлуночків
2.4.1. Електрокардіографічні ознаки гіпертрофії обох шлуночків
2.5. Перевантаження шлуночків
2.5.1. Перевантаження лівого шлуночка
2.5.2.Перегрузка правого шлуночка
2.6. Систолічна та діастолічна перевантаження шлуночків

3. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА ПРИ блокада ніжок пучка Гіса І гілки лівої ніжки
3.1. Класифікація порушень внутрішньошлуночкової провідності
3.2. Блокада правої ніжки пучка Гіса

3.2.1. Діагностичні ознаки блокади правої ніжки
3.2.2. Неповна блокада правої ніжки
3.3. Діагностика гіпертрофії шлуночків при наявності блокади правої ніжки пучка Гіса
3.3.1. Поєднання блокади правої ніжки і гіпертрофії правого шлуночка
3.3.2. Поєднання блокади правої ніжки і гіпертрофії лівого шлуночка
3.4. Електрокардіографічні укладення при блокаді правої ніжки
3.5. Блокада лівої ніжки пучка Гіса
3.5.1. Діагностичні ознаки блокади лівої ніжки пучка Гіса
3.5.2. Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса
3.5.3. Діагностика гіпертрофії шлуночків при наявності блокади левойножкі пучка Гіса
3.5.4. Електрокардіографічні укладення при блокаді лівої ніжки
3.6. Блокада передньої гілки лівої ніжки
3.6.1. Хід збудження при блокаді передньої гілки лівої ніжки
3.6.2. Діагностичні ознаки блокади передньої гілки лівої ніжки
3.6.3. Блокада передньої гілки лівої ніжки і гіпертрофія лівого шлуночка
3.6.4. Блокада передньої гілки лівої ніжки і гіпертрофія правого шлуночка
3.6.5. Неповна блокада передньої гілки лівої ніжки.
3.7. Блокада задньої гілки лівої ніжки
3.7.1. Хід збудження при блокаді задньої гілки лівої ніжки
3.7.2. Діагностичні ознаки блокади задньої гілки »лівої ніжки
3.7.3. Неповна блокада задньої гілки лівої ніжки
3.8. Вогнищева внутрижелудочковая блокада
3.9. Блокада передньої гілки лівої ніжки, що поєднується з вогнищевою внутрішньошлуночкової блокадою
3.10. Поєднання блокади правої ніжки пучка Гіса з блокадою передньої гілки лівої ніжки
3.10.1. Діагностичні ознаки поєднання блокади правої ніжки пучка Гіса і блокади передньої гілки лівої ніжки
3.11. Замаскована блокада ніжки
3.12. Поєднання блокади правої ніжки пучка Тиса з блокадою задньої гілки лівої ніжки
3.12.1. Діагностичні ознаки поєднання блокади правої ніжки з блокадою задньої гілки лівої ніжки
3.13. Блокада лівої ніжки пучка Гіса, що поєднується з блокадою передньої гілки лівої ніжки
3.14. Поєднання неповної блокади задньої гілки і повної блокади передньої гілки лівої ніжки
3.14.1. Діагностичні ознаки блокади лівої ніжки, що поєднується з блокадою передньої гілки лівої ніжки
3.15. Білатеральна блокада ніжок пучка Гіса
3.16. Трехпучковие блокади
3.17. Минущі блокади ніжок пучка Гіса і гілок лівої ніжки

4. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА ПРИ СИНДРОМІ Вольфф-ПАРКІНСОНА-УАЙТА
4.1. Синдром Лауна - Ганонга - Левине

5. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА при інфаркті міокарда
5.1. Ішемія
5.1.1. Субендокардіальному ішемії під електродом або ішемія у ендокарда передньої стінки лівого шлуночка
5.1.2. Субепікардіальний ішемія під електродом або ішемія у епікарда передньої стінки лівого шлуночка
5.1.3. Трансмурального ішемія під електродом або трансмуральний ішемія передньої стінки лівого шлуночка
5.1.4. Субендокардіальному ішемії на протилежній електроду стінці або ішемія у ендокарда задньої стінки лівого шлуночка
5.1.5. Трансмурального ішемія на протилежній електроду стінці або трансмуральний ішемія задньої стінки лівого шлуночка
5.1.6. Активний електрод розташований на периферії зони трансмурального ішемії
5.2. Зміни зубця Т при ішемії
5.3. Пошкодження
5.3.1. Субепікардіальний пошкодження під електродом або пошкодження у епікарда передньої стінки лівого шлуночка
5.3.2. Субендокардіальних пошкодження під електродом або пошкодження у ендокарда передньої стінки лівого шлуночка
5.3.3. Трансмуральне пошкодження під електродом або трансмуральне пошкодження передньої стінки лівого шлуночка
5.3.4. Трансмуральне пошкодження на протилежній електроду стінці або трансмуральне пошкодження задньої стінки
5.4. Некроз або інфаркт
5.4.1. Трансмуральний інфаркт під електродом або трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка
5.4.2. Нетрансмуральний інфаркт під електродом або нетрансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка, або субендокардіальний інфаркт міокарда під електродом
5.5. Зони ішемії, пошкодження і некрозу при інфаркті міокарда
5.6. Субендокардіальний інфаркт міокарда
5.7. Інтрамуральні інфаркт міокарда
5.8. Стадії розвитку інфаркту міокарда
5.9. Хронічна аневризма серця
5.10. Електрокардіографічні висновку про давності інфаркту міокарда
5.11. Зміни ЕКГ при різної локалізації інфаркту міокарда
5.11.1. Інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка
5.11.1.1. Інфаркт міокарда переднесептальной області, або передній частині міжшлуночкової перегородки
5.11.1.2. Інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка
5.11.1.3. Інфаркт міокарда переднесептальной області і передньої стінки лівого шлуночка
5.11.1.4. Інфаркт міокарда бокової стінки лівого шлуночка
5.11.1.5. Інфаркт міокарда передньої і бічної стінок лівого шлуночка, або переднебоковой інфаркт міокарда, або інфаркт міокарда передньої стінки, області верхівки і бокової стінки лівого шлуночка
5.11.1.6. Інфаркт міокарда області верхівки серця або верхівки лівого шлуночка
5.11.1.7. Інфаркт міокарда вис'кіх відділів переднебоковой стінки лівого шлуночка або високий передньо інфаркт міокарда
5.11.1.8. Обширний інфаркт міокарда передньої стінки або інфаркт міокарда переднесептальной області, передньої і бічної стінок лівого шлуночка
5.11.2. Інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка
5.11.2.1. Заднедіафрагмальной інфаркт міокарда
5.11.2.2. Заднебазальний інфаркт міокарда
5.11.2.3. Обширний інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка або заднедіафрагмальной і заднебазальний інфаркт міокарда
5.11.3. Заднебоковой інфаркт міокарда або інфаркт міокарда заднебоковой стінки лівого шлуночка
5.11.4. Циркулярний верхівковий інфаркт міокарда.
5.11.5. Глибокий перегородковий інфаркт міокарда або передньо-задній інфаркт міокарда
5.11.6. Субендокардіальний інфаркт міокарда
5.11.7. Інфаркт сосочкових м'язів
5.11.8. Інфаркт міокарда правого шлуночка
5.11.9. Інфаркт передсердь
5.12. Повторні інфаркти міокарда
5.13. Електрокардіографічний диференціальний діагноз інфаркту міокарда
5.14. Діагностика інфаркту міокарда при блокадах ніжок пучка Гіса і гілок лівої ніжки та синдрому Вольффа - Паркінсона - Уайта
5.14.1. Діагностика інфаркту міокарда при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.14.2. Діагностика інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.14.2.1. Діагностика переднесептального інфаркту міокарда при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.14.2.2. Діагностика інфаркту міокарда бічної стінки лівого шлуночка при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.14.2.3. Діагностика інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.14.2.4. Діагностика інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка при блокаді правої ніжки пучка Гіса
5.15. Діагностика інфаркту міокарда при блокаді лівої ніжки пучка Гіса
5.16. Хід збудження при поєднанні інфаркту міокарда і блокади лівої ніжки пучка Гіса
5.16.1. Поєднання інфаркту міокарда переднесептальной області н блокади лівої ніжки пучка Гіса
5.16.2. Поєднання інфаркту міокарда бічної стінки лівого шлуночка і блокади лівої ніжки пучка Гіса
5.16.3. Поєднання інфаркту міокарда переднесептальной області, передньої і бічної стінок лівого шлуночка і блокади лівої ніжки пучка Гіса
5.17. Діагностичні ознаки інфаркту міокарда при блокаді лівої ніжки пучка Гіса
5.18. Діагностичні ознаки інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка при блокаді лівої ніжки пучка Гіса
5.19. Діагностичні ознаки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка при блокаді лівої ніжки пучка Тиса
5.20. Діагностика інфаркту міокарда при блокаді передньої і задньої гілок лівої ніжки та поєднаних уражень провідної системи серця
5.21. Поєднання інфаркту міокарда і блокади передньої гілки лівої ніжки
5.21.1. Поєднання інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка і блокади передньої гілки лівої ніжки
5.21.2. Поєднання заднього інфаркту міокарда і блокади передньої гілки лівої ніжки
5.21.3. Діагностичні ознаки поєднання заднього інфаркту міокарда і блокади передньої гілки лівої ніжки
5.22. Поєднання інфаркту міокарда і блокади задньої гілки лівої ніжки
5.22.1. Поєднання заднього інфаркту міокарда і блокади задньої гілки лівої ніжки
5.23. Поєднання інфаркту міокарда бічної стінки лівого шлуночка і блокади задньої гілки лівої ніжки
5.23.1. Діагностичні ознаки поєднання бічного інфаркту міокарда і блокади задньої гілки лівої ніжки
5.24. Поєднання інфаркту міокарда з іншими порушеннями внутрішньошлуночкової провідності
5.25. Періінфарктной блокада
5.25.1. Діагностичні ознаки періінфарктной блокади
5.26. Арборізаціонная блокада
5.27. Діагностика інфаркту міокарда при синдромі Вольффа-Паркінсона-Уайта
5.28. Можливості методу електрокардіографії в діагностиці інфаркту міокарда

6. ЗМІНИ ЕКГ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ІШЕМІЧЕСКОІ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
6.1. Зміни ЕКГ під час нападу стенокардії
6.2. Зміни ЕКГ при стенокардії Принцметала
6.3. Зміни ЕКГ при нестабільній стенокардії
6.4. Проміжні форми між інфарктом міокарда та стенокардією
6.5. Основні функціональні електрокардіографічні проби, що допомагають у виявленні хронічної ішемічної хвороби серця
6.5.1. Проба з фізичним навантаженням
6.5.2. Інші функціональні проби
6.6. Зміни ЕКГ при нейроциркуляторної дистонії

7. Порушень ритму і провідності
7.1. Класифікація порушень ритму і провідності
7.2. Аритмії, обумовлені порушенням функції автоматизму синусового вузла
7.2.1. Синусова тахікардія
7.2.2. Синусова брадикардія
7.2.3. Синусова аритмія
7.2.4. Зупинка синусового вузла
7.2.5. Асистолія передсердь
7.2.6. Синдром слабкості синусового вузла
7.3. Активні ектопічні комплекси або ритми
7.3.1. Екстрасистолія
7.3.1.1. Передсердна екстрасистолія
7.3.1.2. Блоковані передсердні екстрасистоли
7.3.1.3. Екстрасистоли з атріовентрикулярного з'єднання
7.3.1.4. Стовбурові екстрасистоли
7.3.1.5. Шлуночкові екстрасистоли
7.3.1.6. Зворотні екстрасистоли
7.3.2. Парасістолія
7.3.3. Пароксізмадьная і непароксізмальние тахікардія
7.3.3.1. Передсердна форма пароксизмальної тахікардії
7.3.3.2. Пароксизмальна тахікардія з атріовентрикулярного з'єднання
7.3.3.3. Непароксізмальние тахікардія з атріовентрикулярного з'єднання
7.3.3.4. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія
7.3.3.5. Непароксізмальние шлуночкова тахікардія
7.4. Пасивні ектопічні комплекси або ритми
7.4.1. Передсердні ектопічні ритми '
7.4.2. Ритм з атріовентрикулярного з'єднання
7.4.2.1. Атріовентрикулярна дисоціація
7.4.2.2., Атріовентрикулярна дисоціація з інтерференцією або інтерференція з дисоціацією
7.4.2.3. Ізорітміческая атріовентрикулярна дисоціація
7.4.3. Міграція суправентрикулярного водія ритму
7.4.4. Шлуночковий ектопічної ритм або ідіовентрікулярний ритм
7.4.5. Вискакують скорочення
7.5. Мерехтіння і тріпотіння
7.5.1. Миготлива аритмія
7.5.2. Тріпотіння передсердь
7.5.3. Посттахікардіальний синдром
7.5.4. Тріпотіння і мерехтіння шлуночків
7.5.5. Асистолія шлуночків або асистолія серця
7.6. Порушення функції провідності
7.6.1. Синоаурикулярна блокада
7.6.1.1. Синоаурикулярна блокада I ступеня
7.6.1.2. Синоаурикулярна блокада II ступеня, або часткова синоаурикулярна блокада II ступеня
7.6.1.3. Синоаурикулярна блокада III ступеня, або повна синоаурикулярна блокада
7.6.2. Внутрішньопередсердну блокада, або порушення внутрішньопередсердну провідності
7.6.3. Порушення атріовентрикулярної провідності, або атріо-вентрикулярна блокада
7.6.3.1. Уповільнення атріовентрикулярної провідності, або часткова атріовентрикулярна блокада I ступеня
7.6.3.2. Часткова атріовентрикулярна блокада II ступеня
7.6.3.2Л. Часткова атріовентрикулярна блокада II ступеня I типу, або часткова атріовентрикулярна блокада II ступеня з періодами Самойлова - Венкебаха
7.6.3.2.2. Часткова атріовентрикулярна блокада II ступеня II типу, або часткова атріо-вентрикулярна блокода II ступеня типу Мобітц
7.6.3.2.3. Часткова атріовентрикулярна блокада II ступеня 2:1
7.6.3.2.4. Прогресуюча д атріовентрикулярна блокада, або атріовентрикулярна блокада високого ступеня
7,6.3.3. Повна поперечна блокада, або атріо-вентрикулярна блокада III ступеня
7.6.3.3.1. Ідіовентрікулярний ритм
7.6.3.3.2. Синдром Фредеріка
7.6.3.3.3. Напади Адамса - Стокса - Морганьї
7.7. Порушення внутрішньошлуночкової провідності

8. ЗМІНИ ЕКГ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, СИНДРОМАХ І ЗАСТОСУВАННІ МЕДИКАМЕНТІВ
8.1. Зміни ЕКГ при емболії легеневої артерії та гострому легеневому серці
8.2. Хронічне легеневе серце.
8.3. Зміни ЕКГ при перикардиті.
8.3.1. Гострий перикардит
8.3.2: Ексудативний перикардит
8.3.3. Хронічний констриктивний перикардит
8.3.4. Гострий перикардит, ускладнюючий інфаркт міокарда
8.4. Зміни ЕКГ при міокардиті
8.5. Зміни ЕКГ при набутих вадах серця
8.6. Зміни ЕКГ при ожирінні
8.7. Зміни ЕКГ при грижі стравохідного отвору діафрагми
8.8. Зміни ЕКГ при климактерической і дисгормональній кардіопатії
8.9. Зміни ЕКГ при феохромоцитомі
8.10. Зміни ЕКГ при мікседемі
8.11. Зміни ЕКГ при тиреотоксикозі
8.12. Зміни ЕКГ при пухлинах серця
8.13. Зміни ЕКГ при порушеннях мозкового кровообігу
8.14. Зміни ЕКГ, пов'язані із захворюванням органів черевної порожнини
8.15. ЕКГ при електрокардіостимуляції
8.16. Зміни ЕКГ під впливом деяких ліків і при порушеннях електролітного обміну
8.16.1. Зміни ЕКГ при коронарографії
8.17. Зміни ЕКГ при нефриті
8.18. Зміни ЕКГ при кардіомйопатіі
8.19. Зміни ЕКГ при вроджених вадах серця
8.20. Синдром відсутності зубця q у відведеннях V5, V6 і I стандартному відведенні
8.21. Синдром ранньої реполяризації
8.22. Метод прекордіального картування.

9. Показання для електрокардіографічного дослідження І ОФОРМЛЕННЯ електрокардіографічного УКЛАДАННЯ
9.1. Оформлення електрокардіографічного ув'язнення

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11161_rukovodstvo-po-elektrokardiografii.zip
Розмір файлу: 60.75 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}