Керівництво по онкогінекології, Бохман ЯВ, 1989 рік, скачати книгу

Автор (и): Бохман Я.В. Формат файлу: DJVU, 464 стор, 1989 р.
Опис:

У книзі представлені профілактика, методи раннього виявлення, диференційна діагностика ракових захворювань статевих органів у жінок. Описано сучасні методи лікування, прогнозування та реабілітація хворих; викладені етіологія, патогенез, епідеміологія злоякісних пухлин.
Для онкологів, гінекологів.

Зміст:

Передмова
Список скорочень

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ, ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Тенденції захворюваності та смертності
Вікові особливості
Географічні особливості

ГЛАВА 2. Вірусна гіпотеза. ЕТІОЛОГІЇ І ПАТОГЕНЕЗУ плоскоклітинного раку шийки матки, піхви і вульви
Епідеміологічні особливості
Вірусний канцерогенез і концепція онкогена
Вірус герпесу 2-го серотипу у хворих з дисплазією і раком шийки матки
Вірус папіломи людини і рак шийки матки, вульви і піхви

РОЗДІЛ 3. ПАТОГЕНЕЗ гормонозалежних пухлин РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ
Особливості гормонозалежних пухлин
Рецептори ест радіола і прогестерону в гормонозалежних пухлинах
Застосування естрогенів у постменопаузі
Питання патогенезу раку ендометрія
Ендокринні порушення як можливий фактор патогенезу раку яєчників

ГЛАВА 4. Первинна множинність ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ
Гормонозалежні пухлини
Новоутворення, індуковані опроміненням і хіміотерапією
Радіоіндукованих пухлини
Гострий лейкоз після хіміотерапії раку яєчників
Популяційний ризик первинно множинних пухлин
Своєчасне виявлення первинно множинних пухлин

ГЛАВА 5. ОНКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І КОНТРАЦЕПЦІЇ
Ановуляція і гіперестрогенія
Синдром склерокістозних яєчників (Штейна-Левенталя)
Міома матки
Ендометріоз
Контрацепція і рак

ГЛАВА 6. ФАКТОРИ РИЗИКУ, РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА
Фактори та групи ризику
Вік
Генетична схильність
Системний підхід до формування груп ризику
Патогенетичний підхід до ранньої діагностики
Профілактика

ГЛАВА 7. Імунодіагностика І ІМУНОТЕРАПІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО РАКУ
Механізми протипухлинного імунітету
Клітинний імунітет у онкогінекологічних хворих
Пухлинні маркери
Імунотерапія

ГЛАВА 8. Вибору адекватного лікування
Хірургічне лікування
Променеве і комбіноване лікування
Хіміо-і гормонотерапія

ГЛАВА 9. РАК ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ І ВАГІТНІСТЬ
Рак шийки матки
Рак ендометрії
Рак яєчників
Рак вульви і піхви
Рак молочної залози
Взаємозв'язок акушерських, онкологічних та етичних проблем

ГЛАВА 10. ДИТЯЧА онкогінекології
Частота
Вік
Можливі фактори ризику
Гістологічна будова
Клінічний перебіг і діагностика
Лікування

ГЛABA 11. ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ вульви
Захворюваність і смертність
Вікові особливості
Патогенетичні гіпотези
Діагностика
Клінічний перебіг і метастазування
Злоякісна меланома
Класифікація та планування лікування
Хірургічне лікування
Променеве і комбіноване лікування
Профілактика
Шляхи покращення результатів лікування
Віддалені результати
Прогноз

ГЛАВА 12. РАК піхви
Питання патогенезу
Светлоклеточние аденокарциноми піхви - трансплацентарний естрогенний канцерогенез
Морфологічні особливості
Метастатичні пухлини
Клініка, метастазування
Діагностика
Класифікація
Лікування преінвазивного раку
Планування лікування інвазивного раку
Результати лікування

ГЛАВА 13. РАК ШИЙКИ МАТКИ
Клініко-морфологічна класифікація
Фонові процеси
Дисплазія
Преінвазивного рак
Мікроінвазивний рак
Інвазивний рак
Принципи та методи скринінгу
Поглиблена діагностика
Лікування дисплазії, преінвазивного і Мікроінвазивний раку
Особливості клінічного перебігу
Планування лікування інвазивного раку шийки матки
Хірургічне лікування
Променеве лікування
Комбіноване лікування
Лікування рецидивів і метастазів
Прогноз

ГЛАВА 14. РАК ТІЛА МАТКИ
Патогенетичні варіанти
Морфологічні особливості гіперпластичних процесів та раку ендометрія
Лікування при гіперпластичних процесах в ендометрії
Лікування атипові гіперплазії ендометрія
Клінічний перебіг раку тіла матки
Діагностика
Класифікація по стадіях і за системою TNM
Планування лікування
Хірургічне лікування
Променеве і комбіноване лікування
Результати хірургічного та комбінованого лікування
Гормональне лікування первинних хворих на рак ендометрія
Лікування рецидивів і метастазів
Віддалені результати, прогноз

ГЛАВА 15. Саркома матки
Питання патогенезу
Морфологічні класифікації
Морфологічні особливості
Клініка, метастазування
Діагностика
Класифікація по стадіях і планування лікування
Особливості хірургічного та комбінованого лікування
Віддалені результати, прогноз
Саркоми шийки матки
Хіміотерапія

ГЛАВА 16. Трофобластичної хвороби
Епідеміологія
Морфологічна класифікація ВООЗ
Про фактори ризику
Прогностичні фактори ризику
Патогенез хоріокарцінома
Діагностика трофобластичної хвороби
Принципи і методи лікування трофобластичної хвороби
Методики видалення пузирного замету
Критерії морфологічної прогресії до евакуації міхурцевого замету
Показання до хіміотерапії після евакуації міхурцевого замету
Лікування хворих з міхурово занесенням
Планування лікування хоріокарцінома

ГЛАВА 17. ПУХЛИНИ яєчників і маткових труб
Епідеміологія, патогенез
Групи ризику
Класифікації за стадіями і системі TNM
Класифікація за гістотіпам
Клініко-морфологічні особливості
Діагностика
Цитологічний метод
Рентгенологічні методи
Лімфографія
Комп'ютерна томографія
Ультразвукове дослідження
Лапароскопія
Діагностична лапаротомія
Помилки діагностики
Планування лікування
Принципи і методи лікування при пухлинах яєчників
Хірургічне лікування
Променева терапія
Хіміотерапія
Гормонотерапія
Лікування при доброякісних пухлинах
Лікування при прикордонних пухлинах
Лікування при злоякісних пухлинах
Лікування рецидивів
Індивідуальний прогноз
Злоякісні пухлини маткових труб

ГЛАВА 18. РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРАКТИЦІ ГІНЕКОЛОГА
Диференціальна діагностика гіперпластичних процесів та раку молочної залози
Лікування при гіперпластичних процесах
Етіологія і патогенез
Фактори ризику
Активне виявлення

ГЛАВА 19. РЕАБІЛІТАЦІЯ
Медична реабілітація
Психологічна реабілітація
Сексуальна реабілітація
Соціально-трудова реабілітації

ГЛАВА 20. Симптоматичне лікування онкогінекологічних хворих
Завдання симптоматичного лікування
Ургентні операції в термінальній фазі онкогінекологічних захворювань
Лікування при диспепсичного синдрому та кахексії
Лікування при больовому синдромі

ГЛАВА 21. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ онкогінекології
Еволюція онкогінекології
Системний підхід до онкогінекології
Онкогінекологія як спеціальність
Невирішені практичні завдання
Перспективи наукових досліджень

Список основної літератури
Опис:файлу
Файл: 11899_rukovodstvo-po-onkoginekologii.zip
Розмір файлу: 36 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}