Математико-статистична обробка даних медичних досліджень, Юнкерів ВІ, Григор'єв СГ, 2002 рік

Автор (и): Юнкерів В.І., Григор'єв С.Г. Формат файлу: DJVU, 266 стор, 2002 р.
Опис:

У книзі просто і наочно викладені призначення та сутність, як широко використовуваних, так і маловідомих широкій науковій громадськості, математико-статистичних методів опису, аналізу і моделювання результатів медико-біологічних досліджень. Цілком строгий математичний Опис:кожного розглянутого методу супроводжується ілюстрацією конкретних оригінальних прикладів переважно з практики авторів. Перша частина книги присвячена одномірної описової статистики та оцінці значущості відмінності ознак. У другій частині наведені багатовимірні методи аналізу медичних процесів і систем. Книга стане надійною підмогою для лікарів-дослідників в обробці результатів дослідження.
Видання орієнтоване на студентів медичних ВУЗів, лікарів різних спеціальностей, наукових співробітників.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА
Список умовних скорочень


ЧАСТИНА I. Одновимірних описової статистики та оцінкою значущості відмінностей ОЗНАК

1. ПЕРВИННА статистичної обробки кількісних ОЗНАК, ОЦІНКА ЗНАЧИМОСТІ ЇХ ВІДМІННОСТІ
Характеристика біологічних об'єктів, як складних стохастичних систем
Вибірковий метод спостереження - основний метод наукового дослідження
Завдання статистичного опису змінних
Визначення числових характеристик випадкових змінних за результатами вибіркового спостереження
Оцінка точності і надійності числових характеристик
Визначення статистичного ряду розподілу випадкової змінної за результатами вибіркового спостереження
Закон нормального розподілу випадкової змінної
Оцінка відповідності емпіричного і теоретичного законів розподілу випадкової змінної
Перевірка статистичних гіпотез за результатами вибіркового спостереження
Оцінка значущості відмінності середніх значень показника у незалежних вибірках
Оцінка значущості відмінності показника в пов'язаних вибірках
Визначення необхідного числа спостережень у вибірках для отримання значущого відмінності показника у двох вибірках
ПРИКЛАДИ

2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ категорованих ДАНИХ
Завдання аналізу категорійних даних медичних досліджень
Відносні величини в медичній статистиці
Визначення відносних величин частоти за результатами вибіркових спостережень
Оцінка точності і надійності відносних величин частоти
Оцінка значущості відмінності відносних величин частоти у незалежних вибірках по t-критерієм Стьюдента
ПРИКЛАД 2.1
Оцінка значущості відмінності частот спостереження в незалежних вибірках по х2-критерію Пірсона
ПРИКЛАД 2.2

3. Непараметричні методи ОЦІНКИ статистичних гіпотез
Умови застосування непараметричних методів
Перевірка гіпотези про розходження в незалежних вибірках
ПРИКЛАД 3.1
ПРИКЛАД 3.2
ПРИКЛАД 3.3
Перевірка гіпотези про відмінність між залежними вибірками
ПРИКЛАД 3.4
ПРИКЛАД 3.5
Оцінки значущості відмінності частот спостережень за четирехпольние таблиці за допомогою х2-критерію Пірсона
ПРИКЛАД 3.6
Про вибір методу оцінки значущості відмінності

4. Однофакторний кореляційний і регресійний аналіз
Сутність функціональної та кореляційного зв'язку
Коефіцієнт кореляції та його властивості
Оцінка значущості коефіцієнта кореляції
Оцінка точності і надійності коефіцієнта кореляції по допоміжній змінній Фішера
Рангові коефіцієнти кореляції
Коефіцієнт і рівняння регресії
Оцінка значущості коефіцієнтів рівняння регресії
Дисперсійний аналіз, оцінка інформативності й значимості рівняння регресії
Прогноз по рівнянню регресії та оцінка його точності і надійності
Особливості побудови нелінійних рівнянь регресії
ПРИКЛАД 4.1
ПРИКЛАД 4.2
ПРИКЛАД 4.3


ЧАСТИНА II. Багатовимірних методів аналізу МЕДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

5. Багатовимірного кореляційного і регресійного аналізу даних медичних досліджень
Завдання дослідження складних систем
Вимоги до бази даних для багатовимірного статистичного аналізу
Завдання і Зміст: багатовимірного кореляційного аналізу
Призначення і Зміст: канонічного кореляційного аналізу
Призначення і Зміст: багатомірного регресійного аналізу. Побудова лінійного рівняння регресії
Сутність покрокового регресійного аналізу
Дисперсійний аналіз та оцінка ефективності моделі
Оцінка ступеня впливу факторів на модельований параметр
Прогноз за моделлю і оцінка його точності і надійності
Особливості нелінійного регресійного аналізу
ПРИКЛАД 5.1
ПРИКЛАД 5.2

6. Дисперсійний аналіз результатів медичних досліджень
Призначення і сутність дисперсійного аналізу результатів медичних досліджень
Зміст: дисперсійного аналізу повного факторного експерименту (ПФЕ)
Оцінка ступеня впливу лінійних ефектів факторів і їх взаємодій на модельований параметр
Оцінка значущості відмінностей середніх значень параметра для різних рівнів факторів
Коваріаційний аналіз результатів медичних досліджень
Зміст: дисперсійного аналізу дробового факторного експерименту (ДФЕ) за планами латинських квадратів
ПРИКЛАД 6.1
ПРИКЛАД 6.2
ПРИКЛАД 6.3

7. ЗАСТОСУВАННЯ дискримінантного аналізу В МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Сутність та умови застосування дискримінантного аналізу для вирішення задачі медичної діагностики
Етапи застосування дискримінантного аналізу
Відбір інформативних симптомів для включення в моделі ЛКФ і КЛДФ
Рішення діагностичної задачі по лінійним класифікаційними функцій (ЛКФ)
Рішення діагностичної задачі по канонічним лінійним дискримінантної функції (КЛДФ)
Застосування вирішальних правил діагностики
Оцінка ефективності вирішальних правил діагностики
ПРИКЛАД 7.1

8. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ
Призначення і Зміст: аналізу відповідності
ПРИКЛАД 8.1. Дослідження зв'язку між посадовими групами співробітників установи та категоріями їх пристрасті до куріння
Опис:файлу
Файл: 11841_matematiko-statisticheskaya-obrabotka-dannyh-medicinskih.zip
Розмір файлу: 4.9 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}