• Головна
  • Книги
  • Математика
  • Діагностика захворювань методами теорії ймовірностей, Жмудяк МЛ, Поваліхін АН, Стребуков АВ і др, 20

Діагностика захворювань методами теорії ймовірностей, Жмудяк МЛ, Поваліхін АН, Стребуков АВ і др, 20

Автор (и): Жмудяк М.Л., Поваліхін А.Н., Стребуков А.В. та ін Формат файлу: PDF, 168 стор, 2006 р.
Опис:

У книзі поставлені і вирішені завдання: поєднання медичного та математичного підходів до діагностики; діагностики з урахуванням багаторазово певних діагностичних ознак (зокрема, діагностики з урахуванням динаміки захворювань); оптимальної послідовності обстеження, іншими словами, знаходження діагностичного ознаки, найбільш необхідного для подальшого уточнення діагнозу , та ін
У ході досліджень запропоновані і вивчені: діагностика методом найбільшої правдоподібності, алгоритм, що підвищує швидкість і надійність визначення ймовірності хвороби методом найбільшої правдоподібності; критерій ефективності діагностики, проведеної розрахунковими методами; використання багатовимірних розподілів при діагностиці; імітаційні моделі хвороб для вирішення методичних проблем діагностики і тестування розроблюваних методів.

Зміст:

Передмова
Введення
Терміни і позначення

Глава 1. Діагностика з використанням штучного інтелекту та медична діагностика жовтяниць
1.1. Огляд методів діагностики за допомогою штучного інтелекту
1.2. Медична діагностика жовтяниць

Глава 2. Теоретичні розробки
2.1. Суміщення медичного і математичного підходів до діагностики захворювань
2.1.1. Коротко про моделювання
2.1.2. Використання умовних ймовірностей
2.1.3. Доповнення статистики та уточнення розподілів
2.2. Використання багатовимірних розподілів
2.3. Діагностика методом максимального (найбільшого) правдоподібності
2.3.1. Ітераційний алгоритм діагностики захворювань
2.3.2. Узагальнення поперек траєкторій
2.3.3. Узагальнення за окремими ДП
2.3.4. Узагальнення уздовж траєкторій
2.3.5. Діагностування з використанням «чистого» критерію максимальної правдоподібності
2.4. Облік взаємозалежності діагностичних ознак і динаміки захворювань в байєсівського підходу до діагностики
2.4.1. Використання формули Байєса
2.4.2. Облік динаміки захворювань при байєсівського підходу
2.4.3. Про суміщення методів діагностики
2.5. Визначення дослідження (аналізу), найбільш необхідного для діагностики
2.6. Оцінка результатів діагностики
2.6.1. Рівень надійності і невизначений діагноз
2.6.2. Критерій ефективності діагностики
2.6.3. Вплив окремого ДП на діагноз
2.7. Модельні хвороби і дослідження на них теоретичних питань

Глава 3. База даних, ймовірності та щільності ймовірностей діагностичних ознак
3.1. Характеристика статистичних даних
3.2. Дискретні і безперервні діагностичні ознаки, побудова гістограм
3.2.1. Дискретні і безперервні діагностичні ознаки
3.2.2. Особливості побудови гістограм безперервних діагностичних ознак
3.3. Побудова штучних розподілів
3.4. Побудова багатомірних розподілів
3.5. Особливості роботи зі статистичною базою даних
3.6. Дослідження взаємозалежності діагностичних ознак
3.6.1. Незалежні і залежні діагностичні ознаки у формулі Байєса
3.6.2. Експертна оцінка залежності ознак
3.6.3. Набори (ядра) незалежних ознак

Глава 4. Облік динаміки захворювань при діагностиці
4.1. Методика обліку динаміки і взаємозалежність діагностичних ознак
4.2. Діагностика при багаторазовому визначенні ознаки
4.3. Вплив лікування на динаміку захворювання

Глава 5. Результати діагностики із застосуванням різних методичних прийомів
5.1. Застосування рівня надійності та коефіцієнта ефективності для оцінки якості діагностики
5.2. Серія експериментів при різних прийомах формувань розподілів
5.3. Серія експериментів при різних прийомах формування бази даних
5.5. Серія експериментів з урахуванням динаміки захворювань
5.6. Результати байєсівської діагностики з урахуванням динаміки захворювань

Глава 6. Порівняння результатів диференціальних діагностик методами Байєса, дискримінантного аналізу, класифікаційних дерев і нейронних мереж

Висновок
Література

Додаток 1. Збіжність ітераційного алгоритму і його зв'язок з методом максимальної правдоподібності
Додаток 2. Приклади побудови гістограм за різними методиками
Опис:файлу
Файл: 11842_diagnostika-zabolevaniy-metodami-teorii-veroyatnostey.zip
Розмір файлу: 2.09 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}