Спортивна медицина, Макарова ГА, 2003 рік, скачати книгу безкоштовно

Автор (и): Макарова Г.А. Формат файлу: PDF, 480 стор, 2003 р.
Опис:

У підручнику викладені основи загальної і приватної патології в аспекті спортивної медицини, принципи проведення етапного, поточного і термінового лікарсько-педагогічного контролю за представниками різних спортивних спеціалізацій, питання, що стосуються медичного забезпечення змагань, а також предпатологіческіх і патологічних станів у спортсменів, включаючи невідкладні. Спеціальні розділи присвячені особливостям лікарського контролю за юними спортсменами, жінками-спортсменками та особами старшого віку, які займаються оздоровчими формами фізичної культури. Видання містить короткий словник медичних термінів, необхідних для кращого засвоєння матеріалу.
Підручник призначений для студентів та викладачів середніх і вищих навчальних закладів фізичної культури, а також середніх і вищих навчальних закладів медичного профілю.

Зміст:

ВСТУП

Глава 1. ВІТЧИЗНЯНА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Історія розвитку вітчизняної спортивної медицини
1.2. Цілі і завдання вітчизняної спортивної медицини
1.3. Принципи організації вітчизняної спортивної медицини

Глава 2. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
2.1. Поняття про здоров'я і хвороби
2.2. Основні форми виникнення, течії та закінчення хвороби. Наслідки хвороби
2.3. Термінальні стани
2.4. Етіологія і патогенез
2.5. Клінічні уявлення про конституцію
2.6. Патологічна спадковість
2.7. Реактивність організму
2.8. Імунологічна реактивність
2.8.1. Поняття про імунітет
2.8.2. Фактори природної резистентності
2.8.3. Поняття про імунодефіцит
2.8.4. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
2.8.5. Алергія
2.9. Типові патологічні процеси
2.9.1. Розлади кровообігу
2.9.2. Порушення обміну речовин в тканинах
2.9.3. Некроз
2.9.4. Запалення
2.9.5. Атрофія
2.9.6. Гіпертрофія
2.9.7. Пухлини

Глава 3. Клінічні та параклінічні МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ
3.1. Клінічні методи обстеження
3.2. Параклінічні методи обстеження
3.2.1. Антропометрія
3.2.2. Термометрія тіла
3.2.3. Інструментально-функціональні методи обстеження
3.2.4. Променеві методи діагностики
3.2.5. Ультразвукові методи діагностики
3.2 6. Радіоізотопна діагностика
3.2.7. Теплобачення
3.2.8. Ендоскопічні методи дослідження
3.2.9. Лабораторні методи дослідження
3.2.10. Функціональне тестування
3.3. Нервова система Основні методи обстеження. Окремі синдроми при захворюваннях нервової системи
3 3 1. Неврологічне обстеження
3.3.2. Окремі синдроми при захворюваннях нервової системи
3.4. Серцево-судинна система. Основні методи обстеження. Окремі синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи
3.4.1. Обстеження серцево-судинної системи
3.4.2. Окремі синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи
3.5. Система зовнішнього дихання. Основні методи обстеження. Окремі синдроми при захворюваннях органів дихання
3.5.1. Обстеження системи зовнішнього дихання
3.5.2. Окремі синдроми при захворюваннях органів дихання
3.6. Система травлення. Основні методи обстеження. Окремі синдроми при захворюваннях системи травлення
3.6.1. Обстеження системи травлення
3.6.2. Окремі синдроми при захворюваннях системи травлення
3.7. Система сечовиділення. Основні методи обстеження. Окремі синдроми при захворюваннях системи сечовиділення
3.7.1. Обстеження системи сечовиділення
3.7.2. Окремі синдроми при захворюваннях системи сечовиділення
3.8. Система крові. Основні методи дослідження. Окремі синдроми при захворюваннях крові
3.8.1. Дослідження системи крові
3.8.2. Окремі синдроми при захворюваннях системи крові

Глава 4. Лікарсько-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА займатися фізичною культурою і СПОРТОМ
4.1. Первинне і щорічні поглиблені медичні обстеження
4.1.1. Принципи організації первинного та щорічних поглиблених медичних обстежень
4.1.2. Принципи оцінки стану здоров'я в практиці спортивної медицини
4.1.2.1. Основні захворювання і патологічні стани, що є протипоказанням до занять спортом
4.1.2.2. Анкета здоров'я спортсмена (система реєстрації травм і історії хвороби)
4.1.2.3 Принципи допуску до занять спортом осіб з пограничними станами
4.1 3. Принципи обстеження опорно-рухового апарату у спортсменів
4.1.4. Соматотіпірованіе
4.2. Етапний лікарсько-педагогаческій контроль за представниками різних спортивних спеціалізацій
4.2.1. Принципи організації етапного контролю
4.2.2. Принципи дослідження функціональних можливостей центральної нервової системи
4.2.3. Принципи дослідження функціональних можливостей нервово-м'язового апарату
4.2.4. Принципи дослідження функціональних можливостей вестибулярного аналізатора
4.2.5. Принципи дослідження функціональних можливостей зорового аналізатора
4.2.6. Принципи дослідження функціональних можливостей кардіореспіраторної системи
4.2.7. Принципи дослідження функціональних можливостей системи зовнішнього дихання
4.2.8. Принципи дослідження загальної фізичної працездатності
4.2.9. Принципи дослідження енергетичних можливостей організму
4.3. Поточний і терміновий лікарсько-педагогічний контроль за представниками різних спортивних спеціалізацій
4.3.1. Принципи організації поточного контролю
4.3.2. Принципи організації термінового контролю
4.3.3. Показники поточного і термінового функціонального стану центральної нервової системи
4.3.4. Показники поточного і термінового функціонального стану вегетативної нервової системи
4.3.5. Показники поточного і термінового функціонального стану нервово-м'язового апарату
4.3.6. Показники поточного і термінового функціонального стану аналізаторів
4.3.7. Показники поточного і термінового функціонального стану серцево-судинної системи
4.3.8. Поточні зміни морфологічного та біохімічного складу крові
4.3.9. Показники термінового функціонального стану організму
4.4. Принципи самоконтролю

Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ лікарсько-педагогічного контролю за юними спортсменами
5.1. Патологічна спадкова схильність і високий ризик прихованої патології
5.1.1. Малі аномалії розвитку у дітей та підлітків
5.1.1.1. Аномалії розвитку хребта
5.1.1.2. Крипторхізм у дітей і підлітків чоловічої статі
5.2. Захворювання опорно-рухового апарату, типові для дитячого та юнацького віку
5.3. Принципи оцінки рівня фізичного розвитку і статевого дозрівання у дітей та підлітків
5.3.1. Оцінка рівня фізичного розвитку
5.3.2. Соматотіпірованіе дітей та підлітків
5.3.3. Принципи оцінки ступеня статевого дозрівання дітей та підлітків
5.4. Принципи оцінки функціонального стану кардіореспіраторної системи у дітей та підлітків
5.4.1. Методика проведення та принципи оцінки функціональних проб з фізичним навантаженням у дітей та підлітків
5.5. Принципи оцінки загальної фізичної працездатності у дітей та підлітків
5.6. Особливості організації занять фізичною культурою і спортом в дитячому та підлітковому віці
5.7. Терміни допуску до занять фізичною культурою і спортом дітей і підлітків та вікові етапи спортивної підготовки

Глава 6. Обен організації лікарсько-педагогічного контролю за жінками-спортсменками

Глава 7. Лікарсько-педагогічного контролю ПРИ ПРОВЕДЕННІ тренувального процесу в різних клімато-географічних і погодних умовах
7.1. Лікарсько-педагогічний контроль в умовах середньогір'я
7.1.1. Стадії адаптації до барометричної гіпоксії
7.1.2. Педагогічні аспекти побудови тренувального процесу в умовах середньогір'я
7.1.3. Спортивна працездатність у період реакліматизації після тренування в середньогір'ї
7.1.4. Медичне забезпечення тренувального процесу в умовах середньогір'я
7.1.5. Високогірні хвороби
7.2. Підготовка та змагання в умовах високих і низьких температур
7.2.1. Спортивна діяльність в умовах високих температур
7.2.2. Спортивна діяльність в умовах низьких температур
7.3. Ресинхронізації циркадних ритмів організму спортсмена після дальніх перельотів
7.3.1. Переліт на захід
7.3.2. Переліт на схід

Глава 8. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ
8.1. Принципи організації медичного забезпечення спортивних змагань
8.2. Особливості медичного забезпечення змагань зі східних єдиноборств

Глава 9. Принципи організації антидопінгового контролю

Глава 10. Медичне забезпечення оздоровчої фізичної культури
10.1. Комплекс медичних обстежень при допуску до занять оздоровчою фізичною культурою
10.2. Принципи визначення рівня фізичного стану осіб, які займаються фштеской культурою
10.2.1. Методи експрес-оцінки рівня фізичного стану
10.2.2. Принципи визначення рівня загальної фізичної працездатності у осіб середнього і літнього віку
10.3. Рухові режими у системі оздоровчої фізичної культури
10.4. Кількість і Зміст: фізичних вправ для розвитку і підтримки фізичного стану

Глава 11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦІЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
11.1. Відшкодування дефіциту рідини та електролітів в умовах спортивної діяльності
11.1.1. Регідратація безпосередньо в процесі тривалої м'язової діяльності
11.1.2. Постнагрузочном відшкодування дефіциту рідини в організмі
11.2. Оптимізація сну у спортсменів
11.3. Оптимізація живлення і усунення факторів, що перешкоджають максимальної реалізації детоксикаційної функції печінки в умовах напруженої м'язової діяльності
11.4. Використання фармакологічних засобів з метою оптимізації процесів постнагрузочном відновлення і підвищення фізичної працездатності

Глава 12. Хронічна перенапруга ПРОВІДНИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ У СПОРТСМЕНІВ
12.1. Перевтома
12.2. Перетренованість
12.2.1. Перетренованість I типу
12.2.2. Перетренованість II типу
12.3. Хронічне фізичне перенапруження
12.3.1. Хронічне фізичне перенапруження серцево-судинної системи
12.3.2. Хронічне фізичне перенапруження системи неспецифічного захисту та імунітету
12.3.3. Періодично виникають гострі прояви хронічного фізичного перенапруження
12.3.3.1. Перенапруження системи травлення
12.3.3.2. Перенапруження системи сечовиділення
12.3.3.3. Перенапруження системи крові

Глава 13. Хронічна перенапруга, СПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ГОСТРІ УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ПРИ ЗАНЯТТЯХ СПОРТОМ
13.1. Хронічне перенапруження опорно-рухового апарату
13.2. Гострі пошкодження опорно-рухового апарату у спортсменів
13.2.1. Травми м'язів, сухожиль і допоміжного апарату суглобів
13.2.2. Переломи кісток
13.3. Спортивно-педагогічне спрямування профілактики травм і захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів
13.3.1. Методики накладення тейповие пов'язок на різні частини тіла
13.3.2. Допустимі терміни відновлення тренувальних занять після пошкоджень опорно-рухового апарату

Глава 14. ЗАХВОРЮВАННЯ І ТРАВМИ У СПОРТСМЕНІВ
14.1. Структура захворюваності у спортсменів
14.2. Захворювання, найбільш часто зустрічаються в клінічній практиці спортивної медицини
14.2.1. Центральна і периферична нервова система
14.2.2. Серцево-судинна система
14.2.3. Система дихання
14.2.4. Система травлення
14.2.5. Система сечовиділення
14.2.6. Опорно-руховий апарат
14.2.7. ЛОР-органи (ніс, горло, вухо)
14.2.8. Орган зору
14.3. Захворювання, які можуть з'явитися причиною раптової смерті при заняттях фізичною культурою і спортом
14.3.1. Порок серця
14.3.2. Інфаркт міокарда
14.3.3. Кардіоміопатії
14.3.4. Гострі порушення мозкового кровообігу
14.4. Гострі травми у спортсменів
14.4.1. Закрита черепно-мозкова травма
14.4.1.1. Струс головного мозку
14.4.1.2. Забій (контузія) головного мозку
14.4.1.3. Здавлення головного мозку
14.4.1.4. Особливості черепно-мозкової травми у боксерів
14.4.1.5. Черепно-мозкові травми при заняттях східними єдиноборствами
14.4.2. Закриті пошкодження хребта і спинного мозку
14.4.3. Травми внутрішніх органів
14.4.4. Травми носа, вуха, гортані, зубів і очей

Глава 15. РАПТОВА СМЕРТЬ У СПОРТІ

Глава 16. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
16.1. Анафілактичний шок
16.2. Раптове припинення кровообігу
16.3. Гіпоглікемічну стан. Гіпоглікемічна кома
16.4. Інфаркт міокарда
16.5. Обтиснення грудної клітки
16.6. Непритомність
16.6.1. Психогенний непритомність
16.6L2. Вазовагальний непритомність
16.6.3. Ортостатичний непритомність
16.6.4. Гравітаційний непритомність (шок)
16.7. Гостре фізичне перенапруження
16.8. Переохолодження
16.9. Теплові поразки
16.9.1. Тепловий (сонячний) удар
16.9.2. Тепловий колапс
16.9.3. Теплові судоми
16.9.4. Теплове виснаження
16.9.5. Загальна дегідратація
16.9.6. Тепловий набряк гомілок і стоп
16 жовтня Утоплення

Глава 17. Нещасних випадків та надзвичайних ПОДІЇ В СПОРТІ: ПРАВОВІ ОСНОВИ
17.1. Відповідальність керівників
17.2. Відповідальність тренерсько-викладацького та інструкторського складу
17.3. Відповідальність самих займаються
17.4. Порядок розгляду та аналізу причин надзвичайних подій та нещасних випадків у спорті

Короткий словник медичних термінів
Список літератури
Додатки (1-30)
Опис:файлу
Файл: 13066_sportivnaya-medicina.zip
Розмір файлу: 3.83 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}