Хронічний вірусний гепатит, Сєров ВВ, Апросіна ЗГ, 2004 рік, скачати книгу

Автор (и): Сєров В.В., Апросіна З.Г. Формат файлу: DJVU, 384 стор, 2004 р.
Опис:

У книзі представлені засновані на власних дослідженнях авторського колективу сучасні уявлення про етіологію, патогенез, морфології та клініці хронічного вірусного гепатиту з особливою увагою до його системним проявам і морфологічними критеріями діагностики. Книга адресована насамперед патологія і клініцистам. Вона представляє безперечний інтерес для лікарів-інфекціоністів, гепатологів, гастроентерологів, а також лікарів загальної практики. Може служити керівництвом для вивчення хронічного вірусного гепатиту студентами медичних вузів.

Зміст:

Передмова

Глава 1. Вірусний гепатит - одна з провідних проблем сучасної медицини
Література

Глава 2. Віруси хронічного гепатиту
2.1. Вірус гепатиту В
2.2. Вірус гепатиту D
2.3. Вірус гепатиту С
2.4. Віруси гепатиту G і ТТ
Література

Глава 3. Патогенез хронічної інфекції, зумовленої вірусами гепатиту
3.1. Патогенез хронічної HBV-інфекції
3.1.1. HBV-інфекція і гепатоцелюлярна карцинома
3.2. Патогенез хронічної HCV-інфекції
3.2.1. HCV-інфекція і гепатоцелюлярна карцинома
3.3. Патогенез HBV-і HCV-інфекцій на тлі алкогольної печінки
3.3.1. Алкогольна хвороба печінки
3.3.2. HBV-інфекція і алкоголізм
3.3.3. HCV-інфекція і алкоголізм
Література

Глава 4. Своєрідність клінічних проявів хвороби
4.1. Хронічний гепатит В
4.2. Хронічний гепатит D (B + D)
4.3. Хронічний гепатит В і гепатоцелюлярна карцинома
4.4. Хронічний гепатит С
4.4.1. Загальна характеристика
4.4.2. Печінкові прояви
4.4.3. Лабораторні показники
4.4.4. Динаміка лабораторних показників, їх зіставлення з морфологічними даними
4.4.5. Характер перебігу
4.4.6. Хронічний гепатит С, цироз печінки і гепатоцелюлярна карцинома
4.4.7. Виживаність і прогноз
4.5. Віруси гепатиту та аутоімунний гепатит
4.5.1. Загальні дані
4.5.2. Патогенез аутоімунного гепатиту
4.5.3. Клініко-лабораторна та морфологічна характеристика
4.5.4. Діагноз
4.5.5. Лікування
4.6. Хронічний вірусний гепатит на фоні алкогольної хвороби печінки
Література

Глава 5. Системні прояви хронічного вірусного гепатиту
5.1. Позапечінкові прояви хронічної інфекції, обумовленої вірусом гепатиту В
5.2. Позапечінкові прояви хронічної інфекції, обумовленої вірусом гепатиту С
Література

Глава 6. Морфологічна оцінка хронічного ураження печінки, обумовленого вірусами гепатиту
6.1. Якісна оцінка морфологічних змін
6.2. Кількісна оцінка морфологічних змін
6.3. Хронічний гепатит В і B + D
6.4. Хронічний гепатит С
6.5. Хронічний гепатит В + С
6.6. Хронічний вірусний гепатит на фоні алкогольної печінки
Література

Глава 7. Діагноз
7.1. Критерії діагнозу
7.2. Диференціальний діагноз
7.3. Причини пізньої і помилкової діагностики
Література

Глава 8. Основні принципи лікування, прогноз і профілактика хронічного вірусного гепатиту
8.1. Загальні принципи противірусного лікування
8.2. Лікування хронічного гепатиту В
8.3. Лікування хронічного гепатиту D
8.4. Лікування хронічного гепатиту С
8.4.1. Прогностичні фактори відповіді на лікування ХГ-C
8.4.2. Первинні хворі
8.4.3. Хворі, не відповіли на початковий курс лікування, або з загостренням після відповіді на нього
8.5. Лікування позапечінкових проявів HBV-і HCV-інфекції
8.6. Прогноз
8.7. Профілактика
Література
Опис:файлу
Файл: 12929_hronicheskiy-virusnyy-gepatit.zip
Розмір файлу: 5.83 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}