Сепсис Етіологія, иммунопатогенез, концепція сучасної імунотерапії, Козлов ВК, 2007 рік, скачати кни

Автор (и): Козлов В.К. Формат файлу: DJVU, 296 стор, 2007 р.
Опис:

Монографія присвячена проблемі сепсису, аспектам його етіології і патогенезу, значенням дисфункції імунної системи в генезі його найбільш важких клінічних форм. Докладно описані закономірності розвитку поліорганної недостатності при важкому сепсисі та септичному шоці, а також сучасні стандарти діагностики та комплексної етіопатогенетичної терапії.
Детально проаналізовано можливості використання імунологічних методів діагностики. Патогенетично обгрунтовано застосування імуноактивних лікарських препаратів в комплексному лікуванні хворих з важким сепсисом і септичним шоком та з метою неспецифічної профілактики сепсису. Всебічно обговорюється досвід клінічного використання цітокінотерапіі дріжджовим рекомбінантним IL-2 людини - препаратом Ронколейкін ® - у хірургічних хворих з інфекційними ускладненнями, а також у поранених і постраждалих від травм. Перераховані питання актуальні як для практикуючих лікарів - анестезіологів, реаніматологів, хірургів, інфекціоністів, які займаються проблемою госпітальних інфекцій, так і для студентів медичних вузів, які вивчають клінічну мікробіологію, імунологію, інфекційні хвороби, хірургію. Монографія може бути використана як керівництво для практикуючих лікарів названих спеціальностей.

Зміст:

Передмова
Список основних скорочень
Введення

Глава 1. Актуальність сепсису як загальномедичній проблеми
1.1. Поширеність сепсису
1.2. Різновиди сепсису
1.3. Летальність при сепсисі та перспективи її зниження

Глава 2. Еволюція уявлень про природу сепсису
2.1. Етапи еволюції поглядів
2.2. Уявлення, що послужили основою сучасної концепції сепсису
2.3. Досягнення консенсусу по сепсису і подальша еволюція уявлень

Глава 3. Сучасна концепція сепсису
3.1. Синдром системної запальної відповіді (SIRS)
3.2. Концептуальні паралелі між SIRS і сепсисом. Імунологічна компрометація як умова розвитку сепсису

Глава 4. Сепсис як ускладнений інфекційний процес: категорії сепсису, стадії розвитку септичного процесу, основні критерії діагностики
4.1. Сепсис - особлива форма відповіді організму на інорекцію
4.2. Умови розвитку сепсису, його компоненти і фактори, що привертають
4.3. Системна запальна відповідь (СВО)
4.4. Загальна (системна) імунодепресія
4.5. Важкий сепсис. Поліорганна дисфункція і поліорганна недостатність (ПОН). Сучасні критерії і методологія діагностики
4.6. Прогнозування летальності пацієнтів з важким сепсисом
4.7. Септичний шок і його диференціальна діагностика
4.8. Рекомендовані клініко-лабораторні показники стадій розвитку септичного процесу

Глава 5. Етіологія і патогенез сепсису
5.1. Нозокоміальних інфекції і сепсис. Спектр мікроорганізмів-збудників
5.2. Основні ланки патогенезу сепсису
5.3. Фактори і механізми пошкодження при СВО і ПОН
5.4. Імунні розлади при сепсисі, важкому сепсисі та септичному шоці
5.5. Дисфункція імунної системи і рання ПОН
5.6. Синдром гіперкатаболізму. Фактори і механізми метаболічної імунодепресії у патогенезі ПОН
5.7. Імунна дисфункція та пізня ПОН

Глава 6. Сепсис і неспроможність імунної системи
6.1. Вторинна імунна недостатність: дисфункція імунної системи і варіанти дисбалансу ланок імунореактивності
6.2. Патогенетична структура, вторинної імунної недостатності при важкому сепсисі
6.3. Вторинна імунна недостатність в умовах дефіциту продукції ендогенного інтерлейкіну-2
6.4. Роль дисфункції імунної системи в патогенезі ПОН

Глава 7. Иммунопатогенез сепсису
7.1. Неспроможність морфофункціональних бар'єрів імунітету як умова розвитку сепсису
7.2. Антигенемії і ендо (ауто) токсикоз
7.3. Роль суперантігенов в патогенезі імунної дисфункції при сепсисі
7.4. Сепсис і дисбаланс цитокінової регуляції
7.5. Інтерлейкін-2 і регуляція процесів імунореактивності. Значення дисбалансу цитокінів та недостатньої продукції ендогенного IL-2 у патогенезі дисфункції імунної системи при сепсисі
7.6. Загальна депресія імунної системи при сепсисі: патогенетичні ланки та механізми

Глава 8. Діагностика імунної недостатності при сепсисі
8.1. Імунний статус важких хворих хірургічного профілю як інтегральний показник дисфункції імунної системи. Інформативність параметрів імунного статусу при сепсисі
8.2. Критерії та клініко-лабораторні алгоритми діагностики імунних розладів у септичних хворих
8.3. Діагностика імунодепресії у септичних хворих

Глава 9. Напрямки і лікарські засоби комплексної етіопатогенетичної терапії хірургічних хворих з тяжкими формами інфекційних ускладнень
9.1. Спрямованість і завдання терапії. Критерії адекватності терапії
9.2. Комбінування засобів етіологічної і патогенетичної терапії як шлях оптимізації комплексного лікування
9.3. Іммунооріентірованная терапія в комплексному лікуванні пацієнтів з тяжкими формами інфекційних ускладнень як напрямок патогенетичної терапії. Вибір препаратів і критерії оцінки їх ефективності
9.4. Цілі використання засобів імунокорекції у профілактиці та лікуванні важких інфекційних ускладнень у хворих хірургічного профілю
9.5. Результати клінічного застосування в комплексному лікуванні важкого сепсису і септичного шоку препаратів внутрішньовенних імуноглобулінів і активованого протеїну С
9.6. Цітокінотерапіі: можливі підходи, клінічний досвід використання цитокінових препаратів і перспективи їх застосування в лікуванні сепсису
9.7. Клінічний досвід та результативність використання імуноактивних препаратів інших фармакологічних груп при лікуванні інфекційних ускладнень у хворих хірургічного профілю

Глава 10. Клінічний досвід та ефективність використання Ронколейкина при лікуванні важких форм інфекційних ускладнень у хірургічних хворих, поранених і постраждалих від травм
10.1. Дріжджовий рекомбінантний інтерлейкін-2 людини - препарат Ронколейкин. Загальна характеристика
10.2. Фармакологічна активність Ронколейкина і спектр імунотропних ефектів препарату
10.3. Показання до проведення цітокінотерапіі Ронколейкіном у хворих хірургічного профілю
10.4. Клінічний досвід використання Ронколейкина в комплексному лікуванні важких інфекційних ускладнень у хірургічних пацієнтів, поранених і постраждалих від травм: режими цітокінотерапіі, принципи дозування, клінічна та иммунокорригирующая ефективність

Глава 11. Імуно протекція як спосіб неспецифічної профілактики сепсису при важкій травмі
11.1. Клінічний досвід використання Ронколейкина для профілактики посттравматичного сепсису у ранньому постшоковом періоді у пацієнтів з важкими пораненнями і механічної політравмою
11.2. Застосування Ронколейкіну при опіковій травмі

Глава 12. Використання Ронколейкина як засобу неспецифічної імунопрофілактики інфекційних ускладнень у хірургічних хворих
12.1. Клінічний досвід імунопрофілактики гнійно-септичних ускладнень у хворих з гострим деструктивним панкреатитом
12.2. Клінічний досвід імунопрофілактики післяопераційних ускладнень у кардіологічних хворих
12.3. Клінічний досвід імунопрофілактики післяопераційних ускладнень у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень
12.4. Клінічний досвід імунопрофілактики післяопераційних інфекційних ускладнень у онкологічних хворих

Висновок: сучасний стан проблеми профілактики ки та комплексної терапії важкого сепсису, роль іммунооріентірованная підходів

Список використаної літератури

Додаток 1. Функціональна класифікація цитокінів
Додаток 2. Основні диференціювальні антигени лейкоцитів
Опис:файлу
Файл: 12895_sepsis-etiologiya-immunopatogenez-koncepciya-sovremennoy.zip
Розмір файлу: 5.24 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}