Медична екологія, Стожаров АН, 2007 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Стожаров А.Н. Формат файлу: PDF, 368 стр., 2007 г.
Опис:

Відображені принципи впливу складових частин ноосфери, факторів навколишнього середовища на людину з акцентом на механізми виникнення різних захворювань. Викладено основні підходи до діагностики та профілактики екологічно залежної патології.
Призначено для студентів всіх курсів медичних вузів, аспірантів і стажистів, клінічних ординаторів. Буде корисно всім, хто цікавиться питаннями взаємозв'язку стану навколишнього середовища і виникнення патології у людини.

Зміст:

Передмова

ГЛАВА 1. Загальна та медична екологія
1.1. Основи загальної екології
1.2. Місто як екосистема
1.3. Медична екологія, екологічна медицина, або медицина навколишнього середовища
1.4. Навколишнє середовище та тривалість життя

ГЛАВА 2. Екологічні фактори. Патогенетичні механізми дії фізичних факторів на організм людини
2.1. Загальні уявлення
2.2. Промениста енергія. Освітленість
2.3. Ультрафіолетове випромінювання
2.4. Геомагнітні фактори
2.5. Атмосферний тиск (метеочутливість)

РОЗДІЛ 3. Патогенетичні механізми дії хімічних факторів на організм людини
3.1. Загальні уявлення
3.2. Токсікокінетікі ксенобіотиків
3.3. Основні механізми дії ксенобіотиків
3.4. Ефектори ендокринної системи
3.5. Множинна хімічна чутливість
3.6. Хронічна інтоксикація

ГЛАВА 4. Детоксикація ксенобіотиків
4.1. Загальні уявлення
4.2. Хімічна модифікація ксенобіотиків
4.3. Кон'югація

ГЛАВА S. Патогенетичні механізми дії біологічних факторів на організм людини
5.1. Загальні уявлення
5.2. Гриби (цвіль)
5.3. Бактерії
5.4. Рослини, комахи, тварини

ГЛАВА 6. Спадковість і навколишнє середовище
6.1. Загальні уявлення
6.2. Пошкодження ДНК і мутації
6.3. Типи мутацій
6.4. Вплив тривалості життя на частоту мутацій

ГЛАВА 7. Особливості впливу екологічних факторів на організм дитини і жінки
7.1. Загальні уявлення
7.2. Фізична середа
7.3. Біологічна середу
7.4. Соціальна середа
7.5. Здоров'я жінок і навколишнє середовище

ГЛАВА 8. Екологічна та еколого-медична характеристика атмосфери
8.1. Загальні уявлення
8.1.1. Поняття про пульмонотоксічності
8.1.2. Поняття про гематотоксичності. Внесок екологічного стану атмосфери в захворюваність і смертність
8.2. Будова атмосфери
8.3. Стратосфера
8.3.1. Озоновий шар
8.3.2. Сполуки, що руйнують озоновий шар
8.3.3. Стан озонового шару і наслідки його руйнування
8.4. Тропосфера
8.4.1. Джерела забруднення тропосфери
8.4.2. Оксиди вуглецю та азоту. Парниковий ефект. Фотохі-мічного зміг
8.5. Продукти спалювання викопного палива. Оксиди сірки. Кислотні дощі
8.6. Аерозольні частинки

ГЛАВА 9. Екологічна та еколого-медична характеристика гідросфери
9.1. Загальні уявлення
9.2. Баланс прісної води
9.3. Фактори екологічного неблагополуччя гідросфери
9.4. Джерела екологічного неблагополуччя гідросфери
9.5. Вплив гідросфери на людину
9.5.1. Шляхи впливу
9.5.2. Механізми нейро-і нефротоксичності
9.6. Неорганічні контамінанти
9.7. Органічні контамінанти. Леткі органічні сполуки
9.8. Способи зниження вмісту ксенобіотиків в питній воді

ГЛАВА 10. Екологічна та еколого-медична характеристика літосфери
10.1. Загальні уявлення
10.2. Хімічна характеристика літосфери
10.3. Медична геологія (геомедіціна)
10.4. Основні джерела забруднення грунту

ГЛАВА 11. Екологічні проблеми харчування
11.1. Загальні уявлення
11.2. Шкідливі хімічні речовини природного походження
11.3. Алергії, викликані продуктами харчування
11.4. Токсичні сполуки, що утворюються в продуктах харчування та організмі людини
11.5. Ксенобіотики, що надходять в організм у результаті отримання, обробки або зберігання харчових продуктів
11.6. Шкідливі речовини, що утворюються при приготуванні їжі
11.7. Речовини, застосовувані в сільському господарстві
11.8. Токсини, які утворюються в продуктах харчування. Мікотоксини
11.9. Метали
11.10. Пестициди. Хлоровані циклічні вуглеводні
11.11. Галогенозамещенних поліциклічні вуглеводні
11.11.1. Поліхлоровані біфеніли
11.11.2. Поліхлоровані дібенздіоксіни і дібензфурани

ГЛАВА 12. Еколого-медична характеристика внутрішнього середовища приміщень
12.1. Загальні уявлення
12.2. Тютюновий дим
12.3. Природний газ і продукти його згоряння
12.4. Формальдегід
12.5. Пентахлорфенол
12.6. Азбест
12.7. Біологічні фактори
12.8. Ртуть у побуті
12.9. Аероіони
12.10. Неіонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля. Електросмог
12.10.1. Загальні уявлення
12.10.2. Біологічна дія електромагнітних полів
12.10.3. Медичні аспекти дії ЕМП
12.10.4. Основні джерела електромагнітних полів

ГЛАВА 13. Роль нітратів, нітритів і нітрозосоєдіненій в патології людини
13.1. Загальні уявлення
13.2. Джерела надходження нітратів в організм людини
13.2.1. Харчові продукти
13.2.2. Вода
13.2.3. Повітря
13.3. Зміна вмісту нітратів у продуктах
13.4. Дія нітратів на організм людини
13.5. Роль нітратів в патології дитячого віку
13.6. Гостре отруєння нітратами і нітритами
13.7. Діагностика гострих отруєнь нітратами і нітритами
13.8. Надання медичної допомоги при отруєнні нітратами і нітритами
13.9. Регламентування вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах
13.10. N-нітрозосоєдіненія
13.11. Дія на організм людини N-нітрозосоєдіненій

ГЛАВА 14. Моніторинг навколишнього середовища. Біологічні ресурси
14.1. Загальні уявлення
14.2. Біолого-медичне значення рекреаційних ресурсів
14.3. Національна система моніторингу навколишнього середовища
14.4. Соціально-гігієнічний моніторинг
14.5. Нормативно-правові засади охорони навколишнього середовища
14.6. Відповідальність за порушення норм екологічного права
14.7. Міжнародна діяльність України в галузі охорони навколишнього середовища

ГЛАВА 15. Оцінка ризику впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини
15.1. Загальні уявлення
15.2. Методологія оцінки ризику
15.3. Оцінка ризику для неканцерогенними речовин (загальнотоксичної дії)
15.4. Оцінка ризику для речовин з канцерогенною дією
15.5. Визначення індивідуального ризику

Додаток. Перелік лікарських препаратів, що відносяться до групи фотосенсибілізаторів
Список прийнятих скорочень
Література
Опис:файлу
Файл: 10873_medicinskaya-ekologiya.zip
Розмір файлу: 4.55 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}