Комунальна гігієна, Гончарук ЕИ, 2006 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Гончарук Є.І. Формат файлу: PDF, 792 стор, 2006 р.
Опис:

Підручник підготовлений академіком Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Російської академії медичних наук Є.І. Гончаруком та під його керівництвом співробітниками кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету імені AA Богомольця за участю провідних вчених України та Росії.
Висвітлено класичні положення гігієнічної науки з урахуванням новітніх наукових досягнень світової гігієнічної науки за останні роки, що стосуються впливу на організм людини природних і антропогенних (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) факторів навколишнього середовища і соціально-економічних умов. Встановлені принципи гігієнічного нормування шкідливих і небезпечних факторів складових біосфери - атмосфери, гідросфери, літосфери - з урахуванням ізольованого, комбінованого, комплексного і поєднаної дії і можливих віддалених наслідків, зокрема: канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичної, гонадотоксичних, нейротоксичної та ін Відображено державні законодавчі і нормативно-методичні документи з питань охорони навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та ін
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та практичних лікарів.

Зміст:

Передмова
Введення
Історія комунальної гігієни

РОЗДІЛ I. ГІГІЄНА ВОДИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
Гігієнічне значення води
Наукове обгрунтування гігієнічних нормативів (стандартів) якості питної води
Гігієнічне обгрунтування норм водоспоживання в населених пунктах Гігієнічна характеристика джерел водопостачання
Гігієнічні вимоги до централізованого господарсько-питного водопостачання населених місць
Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації головних споруд водопроводу з підземних джерел водопостачання
Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації водопроводу з поверхневих джерел водопостачання. Методи поліпшення якості води
Гігієнічні вимоги до децентралізованому водопостачанню населених місць
Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль у галузі водопостачання населених місць

РОЗДІЛ II. САНІТАРНА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Історія розвитку санітарної охорони поверхневих водойм. Джерела забруднення. Заходи по санітарній охороні водних об'єктів
Самоочищення поверхневих водойм
Гігієнічні вимоги до якості води поверхневих водойм та оцінка умов скидання в них стічних вод
Очищення стічних вод
Державний санітарний нагляд за санітарною охороною водойм і очищенням стічних вод

РОЗДІЛ III. САНІТАРНА ОХОРОНА ГРУНТУ І ОЧИЩЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
Історія розвитку санітарної охорони грунту. Показники, що характеризують основні властивості грунту, їх гігієнічне значення
Склад грунту
Гігієнічне значення грунту
Джерела забруднення грунту, їх гігієнічна характеристика
Показники санітарного стану грунту та їх гігієнічне значення
Заходи по санітарній охороні грунту
Державний санітарний нагляд в області санітарної охорони грунту й очищення населених місць

РОЗДІЛ IV. САНІТАРНА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Гігієнічне значення атмосферного повітря
Закономірності поширення в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
Вплив якості атмосферного повітря на здоров'я населення
Заходи щодо охорони атмосферного повітря
Державний санітарний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря

РОЗДІЛ V. ГІГІЄНІЧНИЙ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
Гігієнічна оцінка шуму
Гігієнічна оцінка вібрації в навколишньому середовищі
Гігієнічна оцінка електромагнітних випромінювань в довкіллі

РОЗДІЛ VI. ГІГІЄНА ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ І СПОРУД
Соціально-гігієнічне значення житла
Гігієнічні вимоги до зовнішніх факторів, що впливає на умови проживання населення
Особливості вимог до внутрішнього планування і устаткуванню різного типу житлових будинків
Гігієнічні основи нормування факторів внутрішнього середовища місця проживання
Способи забезпечення нормативних вимог до умов середовища закритих приміщень
Особливості планування, благоустрою та обладнання лікувально-профілактичних установ
Особливості планування, благоустрою та обладнання закладів обслуговування населення
Державний санітарний нагляд за будівництвом та експлуатацією житлових і громадських будівель

РОЗДІЛ VII. ГІГІЄНА планування населених місць
Гігієнічне значення планування, забудови та благоустрою населених місць
Загальні основи і гігієнічні принципи планування населених місць
Районне планування та її гігієнічне значення
Гігієнічні вимоги до вибору території для розміщення населених місць
Значення природно-кліматичних умов і стану навколишнього середовища
Гігієнічні принципи і вимоги до планування і функціональному зонуванню території міст і селищ
Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою та інженерного обладнання населених місць різного типу
Державний санітарний нагляд за плануванням, забудовою та благоустроєм населених місць

РОЗДІЛ VIII. ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЯК інтегрального критерію оцінки СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Визначення поняття і критеріїв здоров'я
Методичні принципи вивчення стану здоров'я населення
Опис:файлу
Файл: 10872_kommunalnaya-gigiena.zip
Розмір файлу: 4.62 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}