Комунальна гігієна Частина 1, Мазаєв Вт, 2005, завантажити електронну книгу

Автор (и): Мазаєв В.Т. Формат файлу: DJVU, 304 стор, 2005 р.
Опис:

Комунальна гігієна - одна з провідних спеціальних дисциплін навчального плану медико-профілактичного факультету. Її розвиток під мпогом визначається характером державного устрою і суспільно-економічними відносинами в країні.
Підручник видається у двох частинах. У першу частину увійшли 3 розділу «Гігієна питної води та питного водопостачання», «Санітарна охорона водних об'єктів», «Гігієна грунту поселень».
Підручник написаний в рамках Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 040300 «Медико-профілактична справа». Його Зміст: відповідає програмі з комунальної гігієни, затвердженої в установленому порядку. Книга корисна і для практичних санітарних лікарів та епідеміологів.

Зміст:

Передмова

Введення. Комунальна гігієна як наука і навчальна дисципліна. Формування і визначення комунальної гігієни


Розділ 1. ГІГІЄНА ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Глава 1. Фізіологічне та гігієнічне значення води
1.1. Особливості фізичних та хімічних властивостей води та її фізіологічна роль
1.2. Гігієнічні функції питної води

Глава 2. Вплив питної води на здоров'я й умови життя населення
2.1. Гігієнічний критерій якості питної води
2.2. Роль води в поширенні інфекційних хвороб та інвазій
2.3. Вплив хімічного складу питної води на здоров'я й умови життя населення

Глава 3. Гігієнічне нормування складу і властивостей питної води
3.1. Гігієнічні принципи нормування якості питної води
3.2. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання
3.3. Гігієнічні вимоги до якості води нецентралізованих систем
3.4. Нормування якості питної води за кордоном

Глава 4. Джерела питного водопостачання
4.1. Водні об'єкти, які можуть бути використані в якості джерел питного водопостачання. Порівняльна гігієнічна характеристика
4.2. Зони санітарної охорони джерел питного водопостачання
4.3. Вибір джерела питного водопостачання як професійне завдання санітарного лікаря

Глава 5. Гігієнічна характеристика способів та методів підготовки і транспортування питної води в централізованих системах питного водопостачання
5.1. Пристрій і гігієнічна характеристика водозабірних споруд
5.2. Гігієнічні завдання підготовки питної води
5.3. Принципові основи технології підготовки питної води
5.4. Спеціальні методи підготовки питної води
5.5. Споруди заводського виготовлення для підготовки малих обсягів питної води
5.6. Бар'єрна роль очисних споруд питного водопроводу
5.7. Централізоване гаряче водопостачання
5.8. Гігієнічні питання зберігання та транспортування води в централізованих системах питного водопостачання

Глава 6. Знезараження питної води
6.1. Гігієнічні завдання знезараження питної води
6.2. Хімічні (реагентні) методи
6.3. Фізичні (безреагентниє) методи
6.4. Консервація питної води

Глава 7. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за питним водопостачанням та виробничий контроль якості питної води


Розділ 2. САНІТАРНА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Глава 8. Історія та сучасний стан проблеми охорони водних об'єктів
8.1. Види водних об'єктів
8.2. Історія охорони водних об'єктів від забруднення
8.3. Сучасні правові основи охорони водних об'єктів

Глава 9. Джерела забруднення водних об'єктів
9.1. Основні джерела забруднення водних об'єктів
9.2. Промислові стічні води
9.3. Міські стічні води
9.4. Сільськогосподарське виробництво
9.5. Водний транспорт
9.6. Наслідки забруднення водних об'єктів
9.7. Гігієнічний критерій забрудненості водного об'єкта

Глава 10. Вплив забруднення водних об'єктів на здоров'я і умови життя населення та критерії його оцінки
10.1. Напрямки несприятливого впливу водного об'єкту на здоров'я і умови життя населення
10.2. Методи і критерії оцінки впливу водних об'єктів на здоров'я і умови життя населення
10.3. Оцінка ризику несприятливого впливу водного об'єкту на здоров'я населення

Глава 11. Заходи з охорони водних об'єктів від забруднення
11.1. Система заходів
11.2. Технологічні заходи
11.3. Санітарно-технічні заходи
11.4. Допоміжні та планувальні заходи
11.5. Умови спуску стічних вод у поверхневі водні об'єкти

Глава 12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та виробничий контроль у галузі охорони водних об'єктів від забруднення


Розділ 3. ГІГІЄНА ГРУНТУ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

Глава 13. Грунт населених місць і джерела її забруднення
13.1. Визначення понять «грунт» і «грунт населених місць»
13.2. Фактори грунтоутворення
13.3. Екологічні функції грунту
13.4. Гігієнічний критерій забруднення грунту населених місць
13.5. Джерела забруднення грунту

Глава 14. Вплив грунту на здоров'я і умови життя населення
14.1. Особливості та шляхи впливу грунту на здоров'я і умови життя населення
14.2. Прояви несприятливого впливу грунту на здоров'я і умови життя населення

Глава 15. Методи гігієнічної регламентації стану та складу грунту населених місць
15.1. Гігієнічне нормування вмісту екзогенних хімічних речовин у грунті
15.2. Санітарні показники грунту

Глава 16. Заходи щодо попередження та ліквідації забруднення грунту населених місць
16.1. Визначення поняття «санітарна охорона грунту населених місць»
16.2. Заходи по санітарній охороні грунту сільськогосподарських угідь
16.3. Заходи по санітарній охороні грунту населених місць і рекреаційних зон
16.4. Методи знешкодження і утилізації твердих побутових відходів
16.5. Гігієнічні аспекти утилізації та знешкодження твердих промислових відходів
16.6. Заходи з рекультивації техногенно порушених земель

Глава 17. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за санітарним станом грунту населених місць. Виробничий контроль

Додаток. Санітарно-токсикологічна характеристика хімічних компонентів питної води
Опис:файлу
Файл: 10879_kommunalnaya-gigiena-chast-1.zip
Розмір файлу: 1.96 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}