Керівництво по фізіології праці, Золіна ЗМ, виміряти НФ, 1983 рік

Автор (и): Золіна З.М., виміряти Н.Ф. Формат файлу: DJVU, 528 стор, 1983 р.
Опис:

Керівництво висвітлює цілі, завдання, значення фізіології праці і нові завдання, що виникають в ході НТР. Основним методичним підходом у розробці проблеми з'явилися виробничі дослідження. Викладено методичні підходи до аналізу фізіологічних закономірностей, що лежать в основі трудової діяльності: вчення про парабіоз, реакція пристосування, формування робочого динамічного стереотипу. Виклад більшості проблем орієнтоване на обидва види діяльності - розумову і фізичну працю.
Керівництво призначене фізіологів, гігієністів, санітарним лікарям та організаторам охорони здоров'я.

Зміст:

Передмова
Введення

Глава I. Коротка характеристика основних форм трудової діяльності

Глава II. Загальні закономірності регуляції робочої діяльності людини
Принципи центральної нервової регуляції робочої діяльності
Кортикальна регуляція в трудовій діяльності людини
Моторні та вісцеральні функції при працю
Функції аналізаторів і значення їх діяльності в трудових процесах

Глава III. Функції рухового апарату і його робоче застосування
Загальні фізіологічні та механічні характеристики рухового апарату
Форми і типи м'язового скорочення
Режими м'язового скорочення
Сила і витривалість м'язів
Рухова система
Регуляція рухів
Теоретичні передумови до моделювання раціональної організації роботи м'язів
Експериментальне моделювання регуляції рухової системи
Взаємодія різних рівнів побудови рухів
Фази формування рухової системи
Особливості формування рухового динамічного стереотипу

Глава IV. Функції внутрішніх органів в трудових процесах
Кровообіг і робота серця
Дихання
Витрати енергії і газообмін
Ендокринні функції при виконанні трудових процесів
Терморегуляція організму людини і її динаміка при м'язовій діяльності
Біохімічні основи м'язової та розумової діяльності
Зміни деяких морфологічних та фізико-хімічних властивостей крові при роботі

Глава V. Вправа
Фізіологічні основи вправи
Фізіологічно обгрунтовані методи виробничого навчання

Глава VI. Стомлення
З історії вчення про м'язовий стомленні
Стан проблеми стомлення в сучасній зарубіжній фізіології
Експериментальне обгрунтування центрально-корковою концепції
Теоретичне обгрунтування центрально-корковою концепції
Причини стомлення
Принципи діагностики стомлення
Шляхи боротьби з втомою

Глава VII. Фізіології розумової праці
Розумова праця в період науково-технічного прогресу
Механізми розумової діяльності і фізіологічна характеристика розумової праці
Працездатність і стомлення в процесі розумової праці
Оптимізація трудового процесу

Глава VIII. Фізіологія монотонної праці
Особливості організації праці на конвеєрі
Фізіологічна сутність ритму і його позитивний вплив на працездатність людини
Про класифікацію конвеєрних видів праці за ступенем монотонності, тяжкості і напруженості роботи
Про заходи по ослабленню негативного впливу монотонності на працездатність людини
Особливості монотонного операторської праці
Особливості праці операторів
Про гіподинамії (адинамії) і гіпокінезії

Глава IX. Про фізіолого-гігієнічних особливостях праці в екстремальних умовах
Організм людини і його взаємини з навколишнім середовищем
Праця шахтаря під землею
Фізіологія праці під водою в умовах гіпербарії
Праця в умовах космосу

Глава X. Ергономічні аспекти раціоналізації трудових процесів
Науково-технічний прогрес і виникнення ергономіки
Поняття «ергономічна система». Класифікація внутрішньосистемних зв'язків
Гігієнічні, фізіологічні і психологічні (естетичні) критерії ергономіки
Кількість операцій при обслуговуванні виробничого обладнання

Глава XI. Фізіологічна раціоналізація режимів праці і відпочинку
Теоретичні основи розробки раціональних режимів праці та відпочинку
Критерії та загальні принципи організації досліджень для обгрунтування раціональних режимів праці та відпочинку
Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення існуючих режимів праці та відпочинку з метою їх подальшої раціоналізації
Методи вивчення працездатності людини

Глава XII. Про класифікацію і критерії оцінки праці за ступенем тяжкості і напруженості
Показники нервової напруженості праці
Фізіологічні показники важкості та напруженості праці
Математична обробка фізіологічних даних по оцінці важкості та напруженості праці

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 10878_rukovodstvo-po-fiziologii-truda.zip
Розмір файлу: 4.17 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}