Гігієна, РД Габович, СС Познанський, ГХ Шахбазян, 1984 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Р.Д. Габович, С.С. Познанський, Г.Х. Шахбазян Формат файлу: TIFF, 320 стор, 1984 р.
Опис:

Підручник складається з семи розділів, кожен з яких розділений на ряд глав. У першому розділі викладені теоретичні основи гігієни і короткий нарис історії її розвитку. Другий розділ присвячений гігієни довкілля. У третьому - розглядаються питання гігієни харчування. У четвертому - актуальні проблеми гігієни праці, у п'ятому - гігієна дітей та підлітків, в шостому - основи гігієни лікарні і в сьомому - особиста гігієна. Одиниці вимірювань приведені відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Для студентів медичних інститутів.

Зміст:

- Передмова
- Теоретичні основи та історія розвитку гігієни
- - Теоретичні основи гігієни
- - - Профілактичний напрямок радянської охорони здоров'я
- - - Гігієна як наука
- - - Навколишнє середовище і здоров'я
- - - Предмет і Зміст: гігієни
- - - Методи гігієнічних досліджень
- - - Гігієнічне нормування
- - - Санітарія та санітарно-епідеміологічна служба
- - Короткий нарис історії розвитку гігієни
- Комунальна гігієна
- - Науково-технічна революція і проблеми санітарної охорони навколишнього середовища
- - Гігієна повітряного середовища і клімат
- - - Гігієнічне значення фізичних факторів повітряного середовища
- - - - Гігієнічне значення сонячної радіації
- - - - Гігієнічне значення температури, вологості і швидкості руху повітря
- - - - Гігієнічне значення мікроклімату
- - - - Гігієнічне значення атмосферного тиску
- - - - Гігієнічне значення атмосферного електрики
- - - - Природна рідіоактівность і її гігієнічне значення
- - - - Склад повітря та його гігієнічне значення
- - - - Природний склад атмосферного повітря та гігієнічне значення окремих компонентів
- - - - Забруднення атмосферного повітря та його гігієнічне значення
- - - Клімат і погода в гігієнічному відношенні
- - Гігієна води і водопостачання населених місць
- - - Гігієнічне значення води
- - - Гігієнічні вимоги до якості питної води та її санітарна оцінка
- - - - Санітарний аналіз води
- - - - Показники забруднення вододжерела
- - - - Гігієнічні нормативи якості води
- - - Гігієнічна характеристика джерел водопостачання
- - - - Атмосферні води
- - - - Підземні води
- - - - Поверхневі води
- - - Гігієнічна характеристика методів поліпшення якості вода
- - - - Освітлення і знебарвлення води
- - - - Знезараження води
- - - - Спеціальні методи поліпшення якості води
- - - Санітарний нагляд за водопостачанням
- - - - Водопровід
- - - - Зони санітарної охорони
- - - - Зони санітарної охорони підземних джерел водопостачання
- - Гігієна грунту й очищення населених місць
- - - Хімічний склад грунтів та геохімічні ендемії
- - - Гігієнічне значення забруднення грунту хімічними речовинами
- - - Роль грунту в поширенні інфекційних захворювань і глистових інвазій
- - - - Санітарно-епідеміологічне значення покидьків
- - - - Системи очищення населених місць
- - - - Очищення стічних вод і санітарна охорона водоймищ
- - Гігієнічні основи планування і благоустрою населених місць
- - - Урбанізація в умовах капіталістичного ладу і її вплив на здоров'я населення
- - - Гігієнічні принципи радянського містобудування та оздоровлення соціалістичних міст
- - - Гігієнічне значення зелених насаджень
- - - Особливості планування і забудови сільських населених місць
- - - Комунальний шум, його вплив на організм і профілактика
- - Гігієна житла
- - - Житлове питання як соціально-гігієнічна проблема
- - - Гігієнічні вимоги до мікроклімату помешкань і засобам його оптимізації
- - - Повітряний режим в закритих приміщеннях і гігієнічне значення вентиляції
- - - Гігієнічні основи раціонального освітлення
- Гігієна харчування
- - Фізіолого-гігієнічні основи харчування
- - - Енергетична цінність (калорійність) харчового раціону
- - - Якісний склад харчового раціону
- - - - Білки
- - - - Жири
- - - - Вуглеводи
- - - - Мінеральні речовини
- - - - Вітаміни
- - - - Змішана їжа
- - - Режим харчування
- - Гігієнічна характеристика харчових продуктів
- - - Санітарна експертиза харчових продуктів
- - - Гігієнічна характеристика методів консервування харчових продуктів
- - - М'ясо та м'ясні продукти
- - - Риба і рибні продукти
- - - Яйця
- - - Молоко та молочні продукти
- - - Харчові жири
- - - Злаки, бобові та продукти їх переробки
- - - Овочі, фрукти та ягоди
- - Харчові отруєння та їх профілактика
- - - - Класифікація харчових отруєнь
- - - Харчові отруєння немікробної походження
- - - - Отруєння отруйними грибами
- - - - Отруєння продуктами тваринного походження
- - - - Отруєння рослинами
- - - - Отруєння бджолиним медом
- - - - Отруєння насінням бур'янистих рослин
- - - - Отруєння, викликані отруйними домішками до харчових продуктів
- - - - Отруєння, викликані домішкою отрутохімікатів, що застосовуються у сільському господарстві
- - - Харчові добавки
- - - Харчові отруєння мікробного походження
- - - - Токсикоінфекції
- - - - Харчові токсикози (інтоксикації) бактеріального походження
- - - Мікотоксикози
- - - Санітарно-епідеміологічне розслідування харчових отруєнь
- - Гігієна громадського харчування
- - - Санітарно-харчовий нагляд на підприємствах громадського харчування
- - - - Гігієнічний контроль за фізіологічною цінністю харчування
- - - - Попередження харчових отруєнь, інфекцій і гельмінтозів
- - - Санітарні вимоги до обладнання, устаткування та експлуатації підприємств громадського харчування
- - - Гігієнічні вимоги до транспортування та зберігання продуктів
- - - Первинна (холодна) обробка харчових продуктів
- - - Теплова обробка харчових продуктів
- - - Реалізація готової їжі
- - - Здоров'я і особиста гігієна персоналу
- Гігієна праці. Профілактика професійних захворювань
- - Фізіологія праці
- - - Енергетичні витрати і зрушення в організмі при роботі
- - - Нервова система при роботі
- - - Серцево-судинна і дихальна системи при роботі
- - - Зміна крові при роботі
- - - Температура тіла при роботі
- - - Відновний період після роботи
- - - Розумова робота
- - - Стомлення
- - - - Профілактика втоми і заходи по підвищенню працездатності організму
- - Вимушене положення тіла, перенапруга окремих органів і систем та профілактика пов'язаних з ними захворювань
- - - Вимушене положення стоячи
- - - Вимушене положення сидячи
- - - Перенапруження окремих органів і систем
- - - Профілактика захворювань, пов'язаних з вимушеним положенням тіла при роботі
- - Мікроклімат на виробництві та профілактика захворювань, обумовлених його несприятливими умовами
- - - Вплив виробничого мікроклімату на організм
- - - Заходи щодо поліпшення виробничого мікроклімату
- - Ультрафіолетові промені
- - Електромагнітні хвилі радіочастот
- - Підвищений атмосферний тиск, профілактика Кесон хвороби
- - Виробнича пил, пилова патологія та її профілактика
- - - Кількість пилу у виробничих приміщеннях
- - - Пилова патологія
- - - Профілактика пилових захворювань
- - Шум і вібрація у виробничих умовах
- - - Шум як професійна шкідливість
- - - Вібрація як професійна шкідливість
- - - Боротьба з шумом і вібрацією
- - - Ультразвук
- - Промислові отрути, професійні отруєння та їх профілактика
- - - Промислові отрути і дія їх на організм
- - - Загальні заходи попередження професійних отруєнь
- - - Професійні отруєння деякими отрутами та їх профілактика
- - - - Свинець
- - - - Ртуть
- - - - Чадний газ
- - - - Бензол
- - - - Канцерогенні речовини в промисловості
- - Виробничий травматизм та охорона праці. Причини та попередження виробничого травматизму
- - Трудове законодавство в СРСР, охорона праці жінок, осіб похилого віку і підлітків
- - - Охорона праці жінок
- - - Охорона праці осіб похилого віку
- - - Охорона праці підлітків
- - Індивідуальні захисні пристосування
- - Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
- - Гігієна сільськогосподарської праці
- - - Гігієна праці при роботі на сільськогосподарських машинах
- - - Гігієна праці при роботі з отрутохімікатами
- - - Гігієна праці на фермах великої рогатої худоби
- - - Сільськогосподарський травматизм і боротьба з ним
- Гігієна дітей та підлітків
- - Етапи розвитку дитячого організму, анатомо-фізіологічні особливості дітей у різному віці і завдання санітарного забезпечення
- - Здоров'я дітей та підлітків, методи його вивчення
- - - Методика, організації та оцінка результатів динамічних спостережень за здоров'ям і фізичним розвитком дітей і підлітків
- - - - Фізичний розвиток дітей та підлітків
- - Гігієнічні основи режиму дня
- - Гігієнічні основи фізичного виховання в передшкільний, дошкільному та шкільному віці
- - Гігієнічні основи навчання дітей і підлітків
- - - Навчання в переддошкільному і дошкільному віці
- - - Навчання в загальноосвітній школі
- - - - Особливості навчального режиму в підготовчому і в 1 класі
- - - - Особливості навчального режиму учнів молодшого, середнього, старшого віку
- - Гігієнічні основи трудового виховання і навчання школярів
- - Гігієнічні вимоги до будівництва, обладнання та утримання будівель дитячих навчально-виховних закладів
- - - Гігієнічні вимоги до земельної ділянки
- - - Гігієнічні вимоги до будівлі дитячих навчально-виховних закладів
- - - Гігієнічні вимоги до дитячих іграшок
- - - Гігієнічні вимоги до меблів і устаткування
- - - - Фізіологічна характеристика та оцінка положення сидячи дитини
- - - Гігієнічні вимоги до шкільній парті і розсаджування учнів за партою
- - - Гігієнічні вимоги до класній дошці
- - - Гігієнічні вимоги до спеціального обладнання шкільних майстерень
- - - Гігієнічні вимоги при роботі в кабінетах фізики та хімії
- - - Медичне обслуговування в дитячих установах
- Гігієна лікарні
- - Значення гігієни лікарні
- - Гігієнічна характеристика систем лікарняного будівництва
- - Гігієнічні вимоги до лікарняного ділянці і планування лікарняної садиби
- - Гігієнічні вимоги до архітектурно-планувальних рішень основних підрозділів стаціонару
- - - Центральне приймальне відділення
- - - Спеціалізовані відділення я секції
- - Радіологічні відділення
- - Санітарно-технічне обладнання лікарень
- Санітарно-гігієнічний режим у лікарні
- - - Інструментальний і лабораторний контроль за санітарним станом лікарні
- Основи особистої гігієни
- - Загартовування
- - Фізична культура
- Рекомендована література
- Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 10860_gigiena.zip
Розмір файлу: 23.8 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}