Хронічний панкреатит, Маєв ИВ, Казюлін АН, Кучерявий ЮА, 2005 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Маєв І.В., Казюлін А.Н., Кучерявий Ю.А. Формат файлу: WORD, 504 стор, 2005 р.
Опис:

Хронічний панкреатит - патологія, протягом багатьох років привертає пильну увагу терапевтів та гастроентерологів. Монографія присвячена особливостям етіопатогенезу хронічного панкреатиту, сучасним аспектам діагностики та лікування даної патології. Наведено сучасні класифікації, варіанти клінічного перебігу та алгоритми лікування. Акцентується увага клініцистів на порушеннях імунітету і дисбалансі експресії цитокінів, зміни антиоксидантного статусу та системи гемостазу у хворих на хронічний панкреатит. Наведено результати власних досліджень і оглядові дані.
Монографія призначена для гастроентерологів, терапевтів.

Зміст:

Введення
Список літератури

Глава 1. Патоморфологія хронічного панкреатиту
Список літератури

Глава 2. Етіологія і патогенез хронічного панкреатиту
2.1. Гострий і хронічний панкреатит. Єдність патологічних процесів
2.2. Основні етіологічні форми панкреатитів
2.2.1. Алкогольний панкреатит і куріння
2.2.2. Біліарнозавісімий панкреатит і захворювання гастродуоденальної зони
2.2.2.1. Захворювання жовчовивідних шляхів і гастродуоденальної зони як причинний фактор розвитку хронічного панкреатиту
2.2.2.2. Панкреатити та інфекція Helicobacter pylori
2.2.3. Спадковий панкреатит
2.2.3.1. Спадковий панкреатит з аутосомно-домінантним типом успадкування
2.2.3.2. Спадковий панкреатит з аутосомно-рецесивним типом успадкування
2.2.4. Лікарський панкреатит
2.2.5. Ідіопатичний панкреатит
2.3. Рідкісні етіологічні форми ХП
2.3.1. Гострі отруєння хімічними агентами
2.3.2. Травма підшлункової залози
2.3.2.1. Абдомінальна травма
2.3.2.2. Термічна травма
2.3.2.3. Післяопераційний панкреатит
2.3.2.4. Панкреатит, обумовлений діагностичними та лікувальними маніпуляціями
2.3.2.5. Пізній панкреатит трансплантата
2.3.3. Аутоімунний панкреатит
2.3.4. Ураження ПЖ при системних захворюваннях сполучної тканини і васкулітах
2.3.5. Ураження ПЖ при бактеріальних, грибкових і вірусних інфекціях, паразитарних інвазіях
2.3.5.1. Сифіліс підшлункової залози
2.3.5.2. Туберкульоз підшлункової залози
2.3.5.3. Бактеріальні інфекції як причинний фактор панкреатиту
2.3.5.4. Ураження підшлункової залози вірусами
2.3.5.5. Ураження підшлункової залози грибковою флорою
2.3.5.6. Ураження підшлункової залози найпростішими
2.3.5.7. Ураження підшлункової залози гельмінтами
2.3.6. Порушення метаболізму як причинний фактор розвитку хронічного панкреатиту
2.3.6.1. Гіперліпідемія
2.3.6.2. Цукровий діабет
2.3.6.3. Гіперкальціємія
2.3.6.4. Хронічна ниркова недостатність
2.3.7. Панкреатити при вагітності
2.3.8. Ішемічний панкреатит
2.3.9. Вторинна екзокринної недостатність підшлункової залози при ентеритах і целіакії
2.3.10. Аномалії розвитку і успадковані захворювання підшлункової залози
Список літератури

Глава 3. Універсальні патогенетичні механізми розвитку хронічного панкреатиту
3.1. Основні теорії патогенезу хронічного панкреатиту
3.1.1. Теорія загального протоки
3.1.2. Гідравлічні теорії (теорії обструкції протоків підшлункової залози)
3.1.3. Дуоденопанкреатіческій рефлюкс
3.1.4. Літостатіновая теорія патогенезу хронічного панкреатиту
3.1.4.1. Молекулярна біологія літостатіна
3.1.4.2. Функції літостатіна
3.1.5. Теорія первинного клітинного ушкодження (теорія активації ферментів)
3.1.6. Теорія аутоактівізаціі трипсиногена
3.1.7. Теорія активації хемокінів
3.1.8. Співвідношення некрозу і фіброзу в контексті теорії про аутодеструкціі підшлункової залози
3.1.9. Теорія про первинно-та вторинно-рецидивуючих формах хронічного панкреатиту
3.2. Спільність патогенетичних механізмів розвитку хронічного панкреатиту
3.2.1. Кальцифікація та панкреатолітіаз
3.2.1.1. Кальцифікація
3.2.1.2. Панкреатолітіаз
3.2.2. Порушення в системі перекисного окислення ліпідів та експресія оксиду азоту
3.2.3. Порушення мікроциркуляції та гемостазу при хронічному панкреатиті
3.2.4. Імунні порушення при хронічному панкреатиті
3.2.5. Апоптоз
3.2.6. Патогенез зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози
3.2.7. Ендокринна недостатність підшлункової залози
Список літератури

Глава 4. Класифікація панкреатиту
4.1. Основні етіологічні класифікації
4.2. Гострий панкреатит
4.3. Хронічний панкреатит
Список літератури

Глава 5. Діагностика хронічного панкреатиту
5.1. Клінічна картина
5.1.1. Основні клінічні синдроми
5.1.1.1. Больовий абдомінальний синдром
5.1.1.2. Синдром зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози
5.1.1.3. Синдром ендокринних порушень
5.1.1.4. Клінічні синдроми, обумовлені ферментеміі
5.1.1.5. Синдроми здавлення сусідніх органів
5.1.2. Дані об'єктивного обстеження
5.1.3. Періоди клінічного перебігу хронічного панкреатиту
5.1.4. Білково-енергетична недостатність
5.2. Інструментальні методи діагностики хронічного панкреатиту
5.2.1. Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту
5.2.1.1. Класичне (трансабдомінальне) ультразвукове дослідження
5.2.1.2. Ендоскопічна ультрасонографія
5.2.2. Комп'ютерна томографія
5.2.3. ЕРХПГ в діагностиці хронічного панкреатиту
5.2.4. Магнітно-резонансна томографія та магнітно-резонансна холангіопанкреатографія
5.2.5. Езофагогастродуоденоскопія
5.2.6. Манометрія сфінктера Одді
5.2.7. Інші методи інструментальної діагностики хронічного панкреатиту
5.2.7.1. Оглядова рентгенографія органів черевної та грудної порожнини. Рентгеноконтрастне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки
5.2.7.2. Внутрішньовенна холангіографія
5.2.7.3. Черезшкірна чреспеченочная холангіографія
5.2.7.4. Сцинтиграфія та позитронно-емісійна томографія
5.2.7.5. Ангіографія
5.3. Лабораторна діагностика хронічного панкреатиту
5.3.1. Дослідження вмісту (активності) ферментів підшлункової залози в крові та сечі
5.3.1.1. Механізми проникнення панкреатичних ферментів в кров
5.3.1.2. Визначення амілази і її ізоферментів у крові та сечі
5.3.1.3. Сироватковий імунореактивного трипсину
5.3.1.4. Сироваткова ліпаза і фосфоліпаза
5.3.1.5. Сироваткова еластаза 1
5.3.1.6. Рідко визначаються ферменти підшлункової залози
5.3.2. Оцінка екзокринної функції підшлункової залози
5.3.2.1. Зондові методи
5.3.2.2. Беззондового методи діагностики зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози
5.3.3. Оцінка інкреторної функції підшлункової залози
5.3.4. Лабораторна оцінка трофологіческой недостатності
5.3.5. Інші методи лабораторної діагностики хронічного панкреатиту
5.3.5.1. Панкреатичний поліпептид
5.3.5.2. Пептид активації трипсиногена і пептид активації карбоксипептидази
5.3.5.3. Онкомаркери
5.3.5.4. Прозапальні білки і цитокіни
5.3.5.5. Клінічний аналіз крові
5.3.5.6. Біохімічний аналіз крові
5.3.5.7. Дослідження імунного статусу
5.4. Критерії діагностики та діагностичні алгоритми
Список літератури

Глава 6. Лікування хронічного панкреатиту
6.1. Дієтотерапія і нутритивная підтримка
6.1.1. Традиційне харчування хворих при загостренні хронічного панкреатиту
6.1.2. Традиційне харчування хворих на хронічний панкреатит в періоді ремісії
6.1.3. Нутрітивного підтримка
6.2. Фармакотерапія
6.2.1. Купірування болю
6.2.1.1. Дієта і виключення алкоголю
6.2.1.2. Ненаркотичні і наркотичні анальгетики
6.2.1.3. Панкреатичні ферменти в купировании болю
6.2.1.4. Соматостатин і октреотид
6.2.1.5. Антисекреторні препарати
6.2.1.6. Інші підходи до купированию болю при хронічному панкреатиті
6.2.1.7. Алгоритми купірування болю при хронічному панкреатиті
6.2.2. Консервативна терапія набряклою форми хронічного панкреатиту
6.2.2.1. Блокада екзокринної функції і створення функціонального спокою підшлунковій залозі
6.2.2.2. Купірування болю і спазмолитическая терапія
6.2.2.3. Інфузійна і дезінтоксикаційна терапія
6.2.2.4. Антибактеріальна терапія
6.2.2.5. Інші лікувальні підходи
6.2.3. Замісна Поліферментні терапія
6.2.3.1. Загальна характеристика Поліферментні препаратів
6.2.3.2. Патофізіологічні аспекти замісної ферментної терапії
6.2.3.3. Фармакологічні аспекти замісної Поліферментні терапії
6.2.3.4. Стратегія замісної ферментної терапії
6.2.3.5. Перспективи Поліферментні терапії при панкреатиті
6.3. Малоінвазивні методики та ендоскопічне лікування
6.3.1. Ендоскопічна папиллосфинктеротомия та інші малоінвазивні методики лікування біліарнозавісімого панкреатиту
6.3.2. Ендоскопічне лікування при стриктурах та конкрементах головного панкреатичного протоку
6.3.3. Ендоскопічне лікування псевдокіст підшлункової залози
6.3.4. Малоінвазивні методики, що застосовуються з метою купірування болю
6.3.4.1. Блокада панкреатодуоденальной зони
6.3.4.2. Блокада чревного сплетення
6.3.4.3. Торакоскопічної спланхнотомом
6.4. Хірургічне лікування
6.4.1. Показання до хірургічного лікування
6.4.2. Хірургічне лікування больових форм хронічного панкреатиту
6.4.2.1. Дренірующіе операції. Резекція підшлункової залози
6.4.2.2. Денервірующіе операції, ваготомія
6.4.2.3. Методика панкреатичної оклюзії
6.4.3. Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби, хронічного калькульозного холециститу і холедохолітіазу у хворих біліарнозавісімимі формами хронічного панкреатиту
6.5. Підтримуюче лікування хронічного панкреатиту
6.5.1. Санаторно-курортне лікування
6.5.2. Фізіотерапевтичне лікування і лазеротерапія
6.5.3. Диспансерне спостереження хворих на хронічний панкреатит та основні профілактичні підходи
6.5.4. Фітотерапія
6.6. Трудова експертиза хворих на хронічний панкреатит
6.6.1. Тимчасова непрацездатність
6.6.2. Визначення працездатності
6.7. Прогноз
Список літератури

Глава 7. Ускладнення та наслідки хронічного панкреатиту
7.1. Ускладнення хронічного панкреатиту
7.1.1. Порушення відтоку жовчі
7.1.2. Дуоденальний стеноз
7.1.3. Інфекційні та запальні ускладнення
7.1.3.1. Холангіт
7.1.3.2. Оментіт, лігаментит, епіплоіт
7.1.3.3. Панкреатогенние абсцеси
7.1.3.4. Парапанкреатит
7.1.4. Кісти і псевдокісти
7.1.5. Синдром портальної гіпертензії при панкреатиті
7.1.6. Інші ускладнення хронічного панкреатиту
7.1.6.1. Хронічний панкреатичний асцит
7.1.6.2. Панкреатогенний плеврит
7.1.6.3. Кровотечі у хворих хронічним панкреатитом
7.1.6.4. Свищі підшлункової залози
7.1.6.5. Гепатопрівний синдром, гепатоцелюлярна недостатність і печінкова енцефалопатія
7.2. Виходячи хронічного панкреатиту
7.2.1. Екзокринна недостатність підшлункової залози
7.2.2. Порушення вуглеводного обміну
7.2.3. Рак підшлункової залози
7.2.3.1. Панкреатит і рак підшлункової залози - ланцюг послідовних подій або випадкова взаємозв'язок?
7.2.3.2. Актуальність проблеми раку підшлункової залози
7.2.3.3. Рак підшлункової залози: етіологія і механізми канцерогенезу
Список літератури

Глава 8. Особливості клініки, діагностики та лікування окремих форм панкреатиту та ураження підшлункової залози при різних захворюваннях і аномаліях розвитку
8.1. Алкогольний панкреатит
8.2. Біліарнозавісімий панкреатит
8.3. Тропічний панкреатит
8.4. Післяопераційний панкреатит і панкреатит, обумовлений діагностичними та лікувальними маніпуляціями
8.4.1. Післяопераційний панкреатит
8.4.2. Панкреатит, обумовлений ендоскопічними маніпуляціями
8.5. Аутоімунний панкреатит
8.6. Ішемічний панкреатит
8.7. Ураження підшлункової залози при системних захворюваннях сполучної тканини і васкулітах
8.7.1. Ураження підшлункової залози при ревматизмі
8.7.2. Ураження підшлункової залози при системному червоному вовчаку
8.7.3. Ураження підшлункової залози при вісцеральної формі склеродермії
8.7.4. Ураження підшлункової залози при вузликовому периартеріїт
8.7.5. Ураження підшлункової залози при хворобі Вегенера
8.7.6. Ураження підшлункової залози при пурпурі Шенлейна-Геноха і тромботичної тромбоцитопенічної пурпурі
8.8. Сифіліс підшлункової залози
8.9. Туберкульоз підшлункової залози
8.10. Ураження підшлункової залози у ВІЛ-інфікованих хворих
8.11. Ураження підшлункової залози найпростішими
8.12. Хронічний панкреатит при целіакії
8.13. Спадкові захворювання і аномалії розвитку підшлункової залози
8.13.1. Спадковий панкреатит
8.13.2. Синдром Швахмана
8.13.3. Синдром Йохансона-Бліззард
8.13.4. Вроджена сидеробластна анемія з екзокринною недостатністю підшлункової залози
8.13.5. Синдром Кларка-Хедвілда
8.13.6. Синдром Андерсена
8.13.7. Синдроми вродженої недостатності ліпази і коліпази
8.13.8. Синдром вродженої недостатності амілази
8.13.9. Синдром вродженої недостатності трипсиногена
8.13.10. Макроамілаземія
8.13.11. Аномалії розвитку підшлункової залози
8.13.11.1. Pancreas divisum
8.13.11.2. Pancreas annulare
8.13.11.3. Pancreas aberrans
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 10822_hronicheskiy-pankreatit.zip
Розмір файлу: 6.13 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}