Пропедевтика внутрішніх хвороб, АЛ Гребенів, 2001 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): А.Л. Гребенів Формат файлу: TIFF, 592 +16 стор, 2001 р.
Опис:

У п'ятому виданні підручника (четверте вийшло в 1995 р.) висвітлені питання лікарської деонтології, історія розвитку діагностики, основи діагностики і семіотики захворювань внутрішніх органів, загальна методологія діагнозу, а також методи дослідження і семіотика при захворюваннях окремих органів і систем.

Зміст:

Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1. Загальне уявлення про внутрішніх хворобах і завданнях клінічної медицини
Вступ студента в клініку і основи лікарської деонтології
Глава 2. Історія розвитку діагностики
Короткий історичний нарис
Роль вітчизняних вчених у розвитку діагностики і загальної терапії внутрішніх хвороб
Глава 3. Методи клінічного обстеження хворого і загальна симптоматологія захворювань внутрішніх органів
Розпитування хворого
Скарги хворого
Анамнез хвороби
Анамнез життя
Фізичні методи дослідження
Загальний огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Інструментальні та лабораторні методи дослідження
Антропометрія
Термометрія тіла
Рентгенологічне дослідження
Ендоскопія, цитологічне дослідження, біопсія
Інструментально-функціональні методи дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Ультразвукове дослідження
Лабораторні методи дослідження
Глава 4. Загальна методологія діагнозу
Значення медичної теорії для загального розвитку діагностики
Загальний план діагностичного дослідження
Діагностичне спостереження і дослідження
Оформлення діагнозу
Види діагнозу
Метод і теорія діагнозу
Перспективи розвитку діагностики
Прогноз
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
Г л а в a 5. Система дихання
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Порівняльна перкусія
Топографічна перкусія
Аускультація
Везикулярне дихання
Бронхіальне дихання
Везікулобронхіальное дихання
Побічні дихальні шуми
Бронхофонія
Інструментальні та лабораторні методи дослідження
Рентгенологічне дослідження
Ендоскопічне дослідження
Методи функціональної діагностики
Плевральна пункція
Лабораторні методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Синдром вогнищевого ущільнення легеневої тканини
Синдром освіти порожнини в легені
Синдром скупчення рідини в порожнині плеври
Синдром скупчення повітря в порожнині плеври
Недостатність функції зовнішнього дихання
Приватна патологія
Бронхіти
Гострий бронхіт
Хронічний бронхіт
Бронхіальна астма
Гострі пневмонії
Крупозна пневмонія
Вогнищева пневмонія
Абсцес легені
Плеврити
Сухий плеврит
Ексудативний плеврит
Хронічна пневмонія
Бронхоектатична хвороба
Пневмосклероз
Емфізема легенів
Рак легені
Глава 6. Система кровообігу
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Фізичні та інструментальні методи дослідження судин
Дослідження артеріального пульсу
Дослідження капілярів
Дослідження венного пульсу
Аускультація судин
Вимірювання артеріального тиску
Вимірювання венозного тиску
Інструментальні методи дослідження серця
Електрокардіографія
Векторкардіографія
Ехокардіографія
Фонокардіографія
Реографія
Методи дослідження гемодинаміки і функціонального стану серцево-судинної системи
Зондування серця
Рентгенологічне дослідження
Основні клінічні синдроми
Порушення ритму серця
Недостатність кровообігу
Приватна патологія
Ревматизм
Септичний (інфекційний) ендокардит
Пороки серця
Недостатність лівого передсердно-шлуночкового клапана
Звуження лівого передсердно-шлуночкового отвору
Недостатність клапана аорти
Стеноз устя аорти
Недостатність правого передсердно-шлуночкового клапана
Комбіновані і поєднані вади серця
Перебіг, прогноз і лікування при вадах серця. Профілактика набутих вад серця
Кардіоміопатії
Міокардит
Перикардит
Сухий перикардит
Ексудативний перикардит
Гіпертонічна хвороба
Атеросклероз
Ішемічна хвороба серця
Стенокардія
Інфаркт міокарда
Кардіосклероз
Глава 7. Система травлення.
Стравохід
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Інструментальні та лабораторні методи дослідження
Рентгенологічне дослідження
Езофагоскопія
Інші методи дослідження
Приватна патологія
Езофагіт
Рак стравоходу
Шлунок
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Дослідження секреторної функції
Дослідження концентрації гастрину в сироватці крові
Дослідження слізеобразующіх функції
Дослідження рухової функції
Рентгенологічне дослідження
Гастроскопія
Морфологічне дослідження
Ультразвукове дослідження
Методи діагностики Helicobacter pylori
Приватна патологія
Гастрити
Гострий гастрит
Хронічний гастрит
Виразкова хвороба
Рак шлунка
Кишечник
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Дослідження калу. - Н. Г. Плетньова
Рентгенологічне дослідження кишечника
Ендоскопічне дослідження
Функціональні методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Синдром недостатності травлення
Синдром недостатності кишкового всмоктування
Гострий живіт
Гострі кровотечі з травного тракту
Приватна патологія
Дуоденіт
Хронічний ентерит
Дискінезії товстої кишки
Хронічний коліт
Неспецифічний виразковий коліт
Рак товстої і прямої кишки
Печінка і жовчні шляхи
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Перкусія
Пальпація
Аускультація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Функціональне дослідження печінки
Дослідження дуоденального вмісту
Рентгенологічне дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Ультразвукове дослідження
Пункційна біопсія
Лапароскопія
Основні клінічні синдроми
Жовтяниця
Портальна гіпертензія
Гепатоліенальнийсиндром
Печінкова недостатність, печінкова кома
Приватна патологія
Гепатити
Гострі гепатити
Хронічні гепатити
Цироз печінки
Жовчнокам'яна хвороба
Холецистит
Гострий холецистит
Хронічний холецистит
Підшлункова залоза
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Перкусія
Пальпація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Лабораторні методи дослідження
Рентгенологічне дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Ультразвукове дослідження
Основні клінічні синдроми
Недостатність (зовнішньосекреторної) підшлункової залози
Приватна патологія
Панкреатит
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
Глава 8. Система сечовиділення
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Дослідження сечі
Функціональне дослідження нирок
Ультразвукове дослідження
Рентгенологічне дослідження
Катетеризація сечового міхура
Цистоскопія
Біопсія нирок
Радіоізотопні методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Ниркові набряки
Ниркова артеріальна гіпертензія
Ниркова еклампсія
Ниркова недостатність, уремічна кома
Приватна патологія
Дифузний гломерулонефрит
Гострий гломерулонефрит
Хронічний гломерулонефрит
Нефротичний синдром
Токсична нирка
Хронічний нефротичний синдром
Амілоїдоз нирок
Нирковокам'яна хвороба
Пієлонефрит
Гострий пієлонефрит
Хронічний пієлонефрит
Глава 9. Система крові
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Морфологічне дослідження крові
Пункція кровотворних органів
Оцінки гемолізу
Дослідження геморагічного синдрому
Рентгенологічне дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Приватна патологія
Анемії
Анемія від гострої крововтрати
Залізодефіцитні анемії
В12, фолієвої-дефіцитна анемія
Аутоімунна гемолітична анемія
Міелоапластіческій синдром
Гемобластози
Гострі лейкози
Хронічний мієлолейкоз
Хронічний лімфолейкоз
Еритремія
Лімфогранулематоз
Геморагічні діатези
Тромбоцитопенічна пурпура
Глава 10.Сістема залоз внутрішньої секреції і обмін речовин
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Перкусія
Аускультація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Лабораторні методи дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Сканування
Рентгенологічне дослідження
Термографія
Ультразвукове дослідження
Приватна патологія
Дифузний токсичний зоб
Гіпотиреоз
Цукровий діабет
Ожиріння
Хвороби вітамінної недостатності
Глава 11. Хвороби кістково-м'язової системи, суглобів, дифузні захворювання сполучної тканини, алергічні хвороби, системні васкуліти
Методи дослідження
Розпитування
Фізичні методи дослідження
Огляд
Пальпація
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Лабораторна діагностика
Динамометрія
Рентгенологічне дослідження
Біопсія
Основні клінічні синдроми
Анафілактичний шок
Алергічний набряк
Кропив'янка
Синдром Рейно
Приватна патологія
Ревматоїдний артрит
Остеоартроз
Геморагічний васкуліт
Додаток 1. Лабораторні показники у дорослих (норма)
Дослідження крові та кровотворних органів.
Клінічні дослідження
Біохімія крові
Дослідження сечі і функції нирок
Дослідження слини
Дослідження шлункового соку
Мікроскопія шлункового вмісту
Дослідження жовчі
Копрологіческое дослідження
Макроскопія калу
Мікроскопія калу
Хімічний склад калу
Дослідження спинномозкової рідини
Дослідження активності систем нейроендокринної регуляції
Гіпофізарно-надниркова система
Гіпофізарно-гонадної система
Ренін-альдостеронової системи
Щитовидна залоза
Інші гормони
Додаток 2. Коефіцієнти перерахунку показників, що відображають Зміст: речовин в біологічних рідинах
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 10702_propedevtika-vnutrennih-bolezney.zip
Розмір файлу: 23.27 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}