Діагностика хвороб внутрішніх органів Том 7 Діагностика хвороб серця і судин, Окороков АН, 2003р

Автор (и): Окороков А.Н. Формат файлу: PDF, 416 стор, 2003 р.
Опис:

Сьомий том практичного керівництва для лікарів, що продовжує тему діагностики серцево-судинних хвороб, присвячений актуальним питанням діагностики артеріальної гіпертензії, гіпотензії і нейроциркуляторної дистонії. Містить найсучасніші відомості по етіології, патогенезу, класифікації, критеріями діагностики та диференціальної діагностики цих захворювань. Включена глава з діагностики синкопальних станів. У додатку наведені відповідні розділи МКБ-10.
Для терапевтів, кардіологів та лікарів інших спеціальностей.

Зміст:

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ
Фізіологічні механізми регуляції артеріального тиску
Гемодинамічні фактори, що визначають величину артеріального тиску
Нейрогуморальні системи регуляції артеріального тиску
Система швидкого короткочасного дії
Середньострокові механізми регуляції артеріального тиску
Тривало діюча система регуляції артеріального тиску
Вимірювання артеріального тиску при обстеженні хворого з артеріальною гіпертензією
Методика вимірювання артеріального тиску
Особливості вимірювання артеріального тиску в осіб похилого віку
Самоконтроль артеріального тиску в амбулаторних умовах
Добове моніторування артеріального тиску
Основні методичні аспекти добового моніторування артеріального тиску
Основні показники, аналізовані при добовому моніторуванні артеріального тиску
Есенціальна артеріальна гіпертензія
Етіологія
Роль генетичних факторів
Роль факторів зовнішнього середовища
Патогенез
Підвищена активність симпато-адреналової системи
Підвищена активність системи ренін - ангіотензин II - альдостерон
Калікреїн-кінінової система і розвиток артеріальної гапертензіі
Евдотеліальная дисфункція
Порушення депрессорной функції нирок
Класифікація
Класифікація рівнів артеріального тиску і ступенів артеріальної гапертензіі
Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень для оцінки прогнозу
Клінічна картина
Суб'єктивні прояви
Об'єктивне дослідження хворих
Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії
Ураження серця при артеріальній гіпертензії
Гіпертрофія лівого шлуночка
Недостатність кровообігу у хворих з гіпертонічним серцем
Ураження периферичних артерій при артеріальній гіпертензії
Гіпертонічні макроангіопатії
Гіпертонічні мікроангаопатіі
Ураження нирок при артеріальній гіпертензії
Клініко-лабораторні та інструментальні прояви гіпертонічної нефропатії
Ураження судин сітківки ока при артеріальній гіпертензії
Ураження головного мозку при артеріальній гіпертензії
Методи дослідження мозкового кровотоку
Форми ураження головного мозку при артеріальній гіпертензії
Клінічні варіанти артеріальної гіпертензії
Ізольована систолічна артеріальна гапертемзія
Псевдогіпертензія
Гіпертензія білого халата
Реактивна артеріальна гіпертензія
Стрес-індукована артеріальна гіпертензія
Рикошетна артеріальна гіпертензія
Метаболічна артеріальна гіпертензія
Нічна артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія з епізодами ортостатичної гіпотензії
Артеріальна гіпертензія в осіб літнього віку
Кальцій-залежна форма есенціальній артеріальній гіпертензії
Гіперадренергіческая форма артеріальної гіпертензії
Гіперреніновая форма есенціальній артеріальній гіпертензії
Гіпергідратаціонная форма есенціальній артеріальній гіпертензії
Злоякісна артеріальна гіпертензія
Резистентна артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія при синдромі обструкгівного апное під час сну
Артеріальна гіпертензія у жінок в постменопаузальному періоді
Програма обстеження хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
Приклади формулювання діагнозу есенціальної артеріальної гіпертензії

Симптоматичних артеріальних гіпертензій
Класифікація
Систоло-діастолічний симптоматичні артеріальні гіпертензії
Ниркові артеріальні гіпертензії
Захворювання паренхіми нирок
Гострий гломерулонефрит
Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
Хронічний гломерулонефрит
Синдром Альпорта
Інтерстиціальний нефрит
Хронічний пієлонефрит
Полікістоз нирок
Ураження нирок при системних захворюваннях сполучної тканини
Ураження нирок при системних васкулітах
Діабетична нефропатія
Туберкульоз нирки
Міеломнаянефропатія
Гідронефроз
Вроджена гіпоплазія нирок
Реноваскулярна артеріальна гіпертензія
Атеросклероз ниркових артерій
Фібромускулярнаядісплазія ниркових артерій
Неспецифічний аорта-артеріїт
Тромбоз магістрального стовбура або сегментарних гілок ниркової артерії
Основні принципи діагностики реноваскулярній гіпертензії
Пухлини нирок, які продукують ренін
Первинна ниркова ретенція натрію
Нефроптоз
Артеріальна гіпертензія при ендокринних захворюваннях
Хвороби наднирників
Хвороба і синдром Іценко-Кушинга
Вроджена дисфункція кори наднирників
Первинний гіперальдостеронізм
Феохромоцитома
Акромегалія
Гіпотиреоз
Гіперпаратиреоз
Карціноід
Артеріальна пшертензія при коаркгаціі аорти
Артеріальна гапертензія при вагітності
Артеріальна гіпертензія, зумовлена неврологічними порушеннями
Артеріальна гіпертензія, викликана гострою стресовою ситуацією
Лікарсько-індукована артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія, зумовлена збільшенням об'єму циркулюючої крові
Артеріальна гіпертензія при зловживанні алкоголем
Систолические симптоматичні артеріальні гіпертензії Артеріальні гіпертензії, зумовлені збільшеним серцевим викидом
Недостатність клапана аорти
Відкрита артеріальна протока
Тиреотоксикоз
Атеросклероз аорти
Приклади формулювання діагнозу симптоматичної артеріальної гіпертензії

Гіпертензивний криз
Етіологія
Патогенез
Діагностичні критерії
Особливості клінічного перебігу гіпертензивних кризів у хворих похилого віку
Клінічні особливості алкоголь-індукованих гіпертензивних кризів
Класифікація
Диференціальний діагноз
Лабораторні дані та інструментальні дослідження
Програма обстеження хворих з гіпертензивним кризом

Артеріальна гіпотензія
Класифікація
Фізіологічна артеріальна гіпотензія
Патологічна артеріальна гіпотензія
Есенціальна артеріальна гіпотензія
Симптоматичні артеріальні гіпотензії
Ортостатическаяартериальная гіпотензія
Синдром Бредбері-Егглстона
Синдром барорефлекторной недостатності
Дефіцит дофамін-р-гідроксилази
Синдром Райлі-Дея
Вазовагал'ная ортосгатіческая артеріальна гапотензія і синкопе, парасимпатична рефлекторна активація
Спадково-сімейний амілоїдоз
Хвороба Паркінсона з дисфункцією вегетативної нервової системи
Атеросклероз церебральних артерій
Цукровий діабет
В12-дефіцитна анемія
Аутоімунні захворювання
Ортостатична артеріальна гапотензія у хворих з артеріальною гіпертензією

Синкопальні стани
Етіологія
Клінічна картина
Судинні синкопальні стани
Синкопальні стани, обумовлені ураженням стінки судин
Синкопальні стани, обумовлені ортостатичної гіпотензією
Синкопальні стани, рефлекторно обумовлені
Вазовагальноесінкопальное стан
Гіперчутливість каротидного синуса
Ситуаційні рефлекторно обумовлені синкопальні стани
Кашлевоесінкопальное стан
Синкопальні стани при сечовипусканні
Синкопальні стани при ковтанні
Синкопальні стани під час дефекації
Глоссофарингеальныесинкопальные стану
Кардіальні синкопальні стани
Неврологічні синкопальні стани
Синкопальні стани при судинної вертебробазилярної недостатності
Синкопальні стани при судинній недостатності в басейні сонних артерій
Синкопальні стани при аномалії Арнольда Чіарі
Синкопальні стани при мігрені
Синкопальні стани, обумовлені метаболічними факторами або поєднанням декількох причин
Синкопальні стани, обумовлені метаболічними причинами
Синкопальні стани при гіпервентиляційному синдромі
Синкопальні стани при гіпоглікемії
Синкопальні стани, обумовлені поєднанням декількох причин
Диференціальна діагностика синкопальних станів
Програма обстеження хворих з синкопальними станами

Нейроциркуляторна дистонія
Етіологія
Патогенез
Класифікація
Клінічна картина
Дані фізикального дослідження
Лабораторні дані
Інструментальні дослідження
Ступеня тяжкості
Діагностичні критерії
Диференціальний діагноз
Програма обстеження
Приклади формулювання діагнозу
Опис:файлу
Файл: 10740_diagnostika-bolezney-vnutrennih-organov-tom-7-diagnostika.zip
Розмір файлу: 5.89 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}