Діагностика хвороб внутрішніх органів Том 6 Діагностика хвороб серця і судин, Окороков АН, 2002р

Автор (и): Окороков А.Н. Формат файлу: PDF, 464 стор, 2002 р.
Опис:

Шостий том практичного керівництва для лікарів, що відкриває тему діагностики серцево-судинних хвороб, присвячений актуальним питанням діагностики атеросклерозу та ішемічної хвороби серця та містить найсучасніші відомості по етіології, патогенезу, класифікації, критеріями діагностики та диференціальної діагностики цих захворювань. У додатку наведені відповідні розділи МКБ-10.
Для терапевтів, кардіологів та лікарів інших спеціальностей.

Зміст:

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Основні відомості про метаболізм холестерину і тригліцеридів
Метаболізм холестерину
Метаболізм тригліцеридів
Будова, функція, метаболізм ліпопротеїнів
Будова ліпопротеїнів
Класифікація ліпопротеїнів
Функція та метаболізм ліпопротеїнів
Атерогенні і неатерогенние ліпопротеїни
Первинні та вторинні дисліпідемії (дисліпопротеїнемія)
Первинні гіперлшюпротеінеміі
Вторинні дисліпопротеїнемія
Патоморфологія і патогенез атеросклерозу
Структура нормальних артерій
Механізми розвитку атеросклерозу і його морфологічні прояви
Фактори ризику розвитку атеросклерозу
Дисліпідемія
Куріння
Артеріальна гіпертензія
Ожиріння
Метаболічний синдром
Гіподинамія
Зловживання алкоголем
Цукровий діабет
Спадковість
Полі вік
Стрес та особливості лікування
Гіперкоагулянтная активність крові
«Нові» фактори ризику атеросклерозу
Фактори ризику атеросклерозу - маркери запалення
Клінічна картина
Клінічні прояви атеросклерозу різних артерій
Лабораторні дані
Інструментальні дослідження
Програма обстеження
Класифікація атеросклерозу

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
Етіологія
Патогенез
Органічна обструкція коронарної артерії атеросклеротичним процесом
Динамічна обструкція коронарних артерій внаслідок розвитку коронароспазму на фоні атеросклеротичних змін артерій
Зниження здатності коронарних артерій адекватно розширюватися під впливом метаболічних факторів при зростанні потреби міокарда в кисні
Роль ендотеліальної дисфункції
Роль ендотеліну
Роль колатерального кровотоку
Роль ангіогенезу
Роль активації протоонкогенів
Активація перекисного окислення ліпідів
Активація ліпоксігеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти
Роль екстравазальна сдавливающих факторів
Роль порушення продукції енкефалінів і ендорфінів
Патофізіологічна значимість особливих форм дисфункції
міокарда лівого шлуночка у хворих на ІХС («сплячий міокард», «приголомшений міокард», «переривчаста ішемія» або ішемічне прекондиціонування)
Зміни метаболізму міокарда
Фактори ризику, що сприяють розвитку ІХС
Категорія 1 - фактори, усунення яких достовірно зменшує ризик розвитку ІХС
Категорія 2 - фактори ризику, корекція яких з великою вірогідністю знижує ризик розвитку ІХС
Категорія 3 - фактори ризику, вплив на які з меншою ймовірністю знижує ризик розвитку ІХС
Категорія 4 - фактори, які не можуть бути модифіковані
Класифікація ішемічної хвороби серця
Стенокардія
Патофізіологія стенокардії
Класифікація стенокардії
Стенокардія напруги
Приклади формулювання діагнозу
Гострий коронарний синдром
Нестабільна стенокардія
Патогенез гострого коронарного синдрому
Клінічна картина
Інфаркт міокарда
Фактори ризику
Етіологія
Патогенез
Патоморфологія
Патофізіологічні зміни
Класифікація
Клінічна картина неускладненого інфаркту міокарда
Атипові форми клінічного перебігу інфаркту міокарда
Інструментальні дослідження
Інфаркт міокарда без зубця Q
Затяжний, рецидивуючий та повторний інфаркт міокарда
Особливості клінічного перебігу інфаркту міокарда у осіб молодого віку
Діагноз
Диференціальний діагноз
Програма обстеження
Приклади формулювання діагнозу при неускладненому інфаркті міокарда
Ускладнення гострого інфаркту міокарда
Порушення серцевого ритму і провідності
Гостра серцева недостатність
Кардіогенний шок
Розриви серця
Аневризма серця
Епістенокардичнийперикардит
Рання постінфарктна стенокардія
Тромбоемболічні ускладнення
Тромбоендокардіт
Ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту
Порушення сечовипускання
Постінфарктний аутоімунний синдром Дресслера
Психічні порушення
Раптова серцева смерть (первинна зупинка серця)
Етіологія
Фактори ризику
Патоморфологія
Основні патофізіологічні механізми
Клінічна картина
Діагноз
Безбольова ішемія міокарда
Етіологія
Патогенез
Класифікація
Діагноз
Прогноз
Дистальна (мікроваскулярная) стенокардія
Етіологія і патогенез
Клінічна картина
Інструментальні дослідження
Діагноз
Диференціальний діагноз
Прогноз
«Приголомшений» міокард
Діагностика «оглушеного» міокарда
Гібернірующій («сплячий») міокард
Діагностика гібернірующего міокарда
Ішемічна кардіоміопатія
Недостатність кровообігу
Постінфарктний кардіосклероз
Порушення ритму серця

ДОДАТОК
МКБ-10. Клас IX. Хвороби системи кровообігу
Опис:файлу
Файл: 10739_diagnostika-bolezney-vnutrennih-organov-tom-6-diagnostika.zip
Розмір файлу: 6.44 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}