Діагностика хвороб внутрішніх органів Том 5 Діагностика хвороб системи крові Діагностика хвороб по

Автор (и): Окороков А.Н. Формат файлу: PDF, 512 стор, 2001 р.
Опис:

У п'ятому томі практичного керівництва для лікарів висвітлено всі сучасні аспекти діагностики хвороб нирок, а також захворювань системи крові: геморагічних діатезів, тромбофіліческіх синдрому, порфірії. У додатку наведені відповідні розділи МКБ-10.
Для терапевтів, нефрологів, гематологів та лікарів інших спеціальностей.

Зміст:

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВІ
Геморагічні діатези
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ Гемостаз
Роль судинної стінки в здійсненні гемостазу
Роль ендотелію в здійсненні гемостазу
Роль ендотелію в здійсненні вазоспастична реакцій
Роль субендотелія в здійсненні гемостазу
Роль тромбоцитів у здійсненні гемостазу
Регуляція продукції тромбоцитів
Ультраструктура зрілих тромбоцитів
Участь тромбоцитів у гемостазі
Згортають фактори крові і шляхи їх активації
Характеристика факторів згортання крові
Кінінової система і згортання крові
Схема згортання крові
Внутрішній (плазмовий) шлях активації згортання крові
Зовнішній (тканинний) шлях активації згортання крові
Фібринолітична система
Фібринолітична система плазми
Інгібітори згортання крові (антакоагулянтная система)
Діагностика порушень гемостазу
Дослідження судинно-тромбоцитарного (первинного) гемостазу
Дослідження плазмового (коагуляційного) гемостазу
Визначення первинних фізіологічних антикоагулянтів
Дослідження фібринолітичної (плазмінової) системи
Визначення маркерів внутрішньосудинного згортання
ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ геморагічні діатези
Аналіз анамнестичних даних
Аналіз даних огляду і фізікального дослідження хворих
Аналіз лабораторних досліджень
Геморагічні діатези, обумовлені патологією СУДИННОЇ СТІНКИ
Механічна пурпура
Структурна неповноцінність судинної стінки
Вроджена геморагічна телеангмектазія (хвороба Равда-Ослера)
Інші спадкові вазопатіі, обумовлені структурною неповноцінністю судинної стінки
Вроджені захворювання сполучної тканини
Синдром Елерса-Дашю
Недосконалий остеогенез
Синдром Марфана
Еластична псевдоксантома
Придбані пошкодження сполучної тканини
Цинга
Стероїд-індукована пурпура
Васкуліти
Мікроскопічний поліангаіт
Лейкоцітокластіческій заскиглила
Геморагічний васкуліт Шенлейна-Геноха
Ессенциальний кріоглобулінемічний васкуліт
Пурпура, асоційована з парапротеїнів
Мієлома та амілоїдоз
Гипергаммаглобулинемическая пурпура
Кріофібріногенеміческая пурпура
Пурпура, асоційована із захворюваннями шкіри
Дермальний ангіїт
Дермальних-гіподермальние ангіїт
Пурпура, асоційована з інфекцією
Фульмінантна пурпура
Іммунопатогенная пурпура
Пурпура, обумовлена еритроцитарної аутосенсибилизацией
Пурпура, обумовлена аутосенсибилизацией до ДНК
Психогенна пурпура
Штучно викликана пурпура (імітаційні форми геморагічного діатезу)
Невропатична кровоточивість і релігійні стигмати
Інші захворювання судин
Цукровий діабет
Лікарсько-індуковані ураження судин
Варикозне розширення вен
Емболізація холестерином (атероемболізм)
Дифузна Ангіокератома (хвороба Андерсона-Фабрі)
Класифікація
Геморагічні діатези, обумовлені ПАТОЛОГІЕЙТРОМБОЦІТАРНОГО ланки гемостазу
Тромбоцитопенії
Тромбоцитопенії, обумовлені недостатньою продукцією тромбоцитів
Тромбоцитопенії, обумовлені підвищеним руйнуванням тромбоцитів або їх втратою
Тромбоцитопенія, зумовлена порушенням розподілу пулів тромбоцитів
Тромбоцитопатії
Спадкові тромбоцитопатії
Придбані тромбоцитопатії
Геморагічні діатези, обумовлені дефіцитом плазмових факторів згортання (коагулопатія)
Спадкові коагулопатії
Гемофілія А
Гемофілія В (хвороба Крістмас)
Гемофілія С (хвороба Розенталя)
Хвороба фон Віллебранда
Спадковий дефіцит фібриногену
Спадкова дісфібріногенемія (фібріногенопатія)
Спадковий дефіцит фактора XIII
Спадковий дефіцит протромбіну (гіпо-ідіспротромбінеміі)
Спадковий дефіцит фактора V (парагемофілія)
Спадковий дефіцит фактора VII
Спадковий дефіцит фактора X (хвороба Стюарта-Прауера)
Спадковий дефіцит фактора XII
Спадковий дефіцит прекаллікреін (фактора Флетчера)
Спадковий дефіцит високомолекулярних кининогенов
Комбіновані спадкові коагулопатії
Диференціальна діагностика спадкових коагулопатій
Придбані коагулопатії
Дефіцит вітамін-К-залежних факторів згортання
Придбані коагулопатії, пов'язані з патологією печінки
Коагулопатії, пов'язані з прискореним руйнуванням факторів згортання крові
Придбані коагулопатії, зумовлені появою інгібіторів факторів, що згортають
Коагулопатії, зумовлені дією інших факторів, що роблять змішане вплив на гемостаз
Набутий дефіцит окремих факторів згортання
Лабораторні тести в диференційній діагностиці пріобретеннихкоагулопатій
Геморагічні діатези, обумовлені гіперфібринолізом
Спадковий гіперфібринолізом
Спадковий дефіцит а2-інгабітора плазміну
Дефіцит інгібітора активатора плазміногену першого типу
Спадкове збільшення вмісту в плазмі тканинного активатора плазміногену
Поява в крові мутантного а-антитрипсину
Придбаний гіперфібринолізом
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
Основні причини розвитку ДВЗ
Патогенез
Пошкодження тканин і надходження в кровотік прокоагулянтов
Гіперпродукція прокоагулянтов системою мононуклеарних фагоцитів
Пошкодження ендотелію та активація внутрішнього шляху активації згортання крові
Агрегація формених елементів крові
Інтенсивне утворення тромбіну і розвиток дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
Зниження функції противосвертиваючих і протівоагрегаціонних механізмів
Розвиток коагулопатій і тромбоцитопенії споживання
Активація фібринолітичної і лротеолігіческой систем
Зниження видільної функції системи мононуклеарних макрофагів
Основні патоморфологическиепроявления ДВС
Класифікація
Етіологічний варіант
Перебіг ДВС-синдрому
Фази (стадії) ДВЗ-синдрому
Форми ДВЗ-синдрому
Клініко-патогенетичні варіанти
Клінічна картина
Клінічна картина гострого ДВЗ-сівдрома
Клінічна картина підгострого перебігу ДВЗ-синдрому
Клінічна картина хроніческогоДВС-синдрому
Клінічна картина рецидивирующего ДВС-синдрому
Латентний перебіг ДВЗ-синдрому
Лабораторна діагностика
Зміна показників тестів судинно-тромбоцитарного гемостазу
Зміна показників, що характеризують коагуляційний гемостаз
Зміна первинних фізіологічних антикоагулянтів
Зміна показників фібринолітичної системи
Визначення маркерів дисемінованого внутрішньосудинного згортання
Діагноз
Тромбофіліческіх станів
Первинні (спадкові) тромбофіліческіе стану
Дефіцит протеїну С
Резистентність фактора V до активованого протеїну С
Дефіцит протеїну S
Дефіцит тромбомодулина
Дефіцит антитромбіну III
Дефіцит гепаринова кофактора II
Мутація протромбіну
Зниження інтенсивності лізису тромбу
Гомоцистеїнемії
Загальні закономірності діагностики вроджених (первинних) тромбофіліческіх станів
Вторинні (придбані) тромбофіліческіе стану
Захворювання судин
Порушення реології крові
Патологія тромбоцитів
Зміни гемостатических протеїнів
Антифосфоліпідний синдром
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
Запальні захворювання товстої кишки
Набутий дефіцит антикоагулянтів - антитромбіну-III, протеїну С
Програма обстеження хворих з тромбофіліческіх станів
Порфирій
Стадії біосинтезу гему
1. Синтез дельта-амінолевуліновой кислоти
2. Синтез порфобіліногена
3. Освіта щцроксіметілбілана
4. Освіта уропорфіріноген III
5. Освіта копропорфіріногена III
6. Синтез протопорфириногена-III
7. Освіта протопорфириногена IX
8. Освіта гема
Класифікація порфірії
Порфірії з шкірної фотосенсибілізацією
Вроджена ерітропоетіческая порфірія (порфірія Гюнтера)
Пізня шкірна порфірія
Гепатоерітролоетіческая порфірія
Протопорфірія (ерітропоетіческая протопорфірія)
Гострі або індуковані порфірії
Порфірії з неврологічними проявами
Порфірії з неврологічними порушеннями і шкірної фотосенсибілізацією
Подвійні порфірія

ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ НИРОК
ГОСТРИЙ нефрітіческій синдром
Гострий дифузний гломерулонефрит
Імунокомплексний гломерулонефрит
Малоіммунний (пауцііммунний) гломерулонефрит
Гломерулонефрит, обумовлений появою антитіл до базальної мембрани капілярів - антитільний (анти-БМК) гломерулонефрит
Гломерулонефрит, обумовлений молекулярної мімікрією
Синдром гострого запалення клубочків
Серцево-судинний синдром
Набряковий синдром
Церебральний синдром
Клінічні форми
Клініко-лабораторні особливості патогенетичних варіантів гострого дифузного гломерулонефриту (гострого нефритичного синдрому)
Швидкопрогресуючого нефрітіческій синдром
ШВИДКО-прогресуючий гломерулонефрит
ХРОНІЧНИЙ нефрітіческій синдром
ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Інтерстиціальний нефрит
Гострий інтерстиціальний нефрит
Хронічний інтерстиціальний нефрит
Радіаційна нефропатія
Балканська нефропатія
Аналітична нефропатія
ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
Амілоїдоз нирок
AGel-амілоїдоз
AApoAl-амйлоідоз
AFibA-амілоїдоз
ALys-амілоїдоз
Синдром Майкла і Уельсу
Придбаний амйлоідоз
Нефротичний синдром
Захворювання нирок
Хвороби порушення обміну речовин
Системні захворювання сполучної тканини
Інфекції та інвазії
Пухлинні захворювання
Алергічні захворювання
Порушення ниркового кровообігу
Ураження печінки
Системні васкуліти
Отруєння і медикаментозні впливу
Нефротічесюш синдром при трансплантації нирок
Гостра ниркова недостатність
Хронічна ниркова недостатність
Опис:файлу
Файл: 10738_diagnostika-bolezney-vnutrennih-organov-tom-5-diagnostika.zip
Розмір файлу: 7.37 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}