Внутрішні хвороби, Єлісєєв ЮЮ, 1999 рік, скачати книгу безкоштовно

Автор (и): Єлісеєв Ю.Ю. Формат файлу: DJVU, 848 стор, 1999 р.
Опис:

У книзі у відповідності з сучасними досягненнями медичної науки і охорони здоров'я представлені відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику внутрішніх хвороб.
Дане керівництво буде корисне працівникам охорони здоров'я вищого н середньої ланки, студентам медичних вузів, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями виникнення й профілактики основних внутрішніх захворювань.

Зміст:

ВСТУП
ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПОНЯТТЯ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

МЕТОДИ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРОГО
ОПИТУВАННЯ ХВОРОГО
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Пальпація
ПЕРКУСІЯ
Аускультація
Антропометрія
Термометри
Рентгенологічне дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Інструментально-ФУНКЦІОНАЛЬНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Електрокардіографія
Фонокардіографія
ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження сечі
Дослідження мокротиння
Вміст шлунка і дванадцятипалої кишки
Дослідження калу
Дослідження спинномозкової рідини (ліквору)

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Анатомо-фізіологічні дані
СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Огляд грудної клітки
Пальпація грудної клітки
Перкусія легень
Аускультація легенів
ГОСТРИЙ БРОНХІТ
ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ
БРОНХІАЛЬНА АСТМА
Бронхоектатична хвороба (бронхоектази)
Емфізема легенів
ПНЕВМОНІЇ
Крупозна пневмонія
Вогнищева пневмонія
Грипозна пневмонія
Небактерійний пневмонії
АБСЦЕС ЛЕГКОГО
Гангрена легень
РАК бронхів і легенів
Набряк легенів
ІНФАРКТ ЛЕГКОГО
ПНЕВМОКОНІОЗ
Пневмосклерозу
Плевритів
Фібринозний (сухий) плеврит
Серозний (серозно-фібринозний) плеврит
Гнійний плеврит (емпієма плеври)
Спонтанний пневмоторакс
ТУБЕРКУЛЬОЗ
Туберкульоз інших органів і систем

ХВОРОБИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Анатомо-фізіологічні дані
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
СТЕНОКАРДИЯ
ІНФАРКТ МІОКАРДА
АТЕРОСКЛЕРОЗ
РЕВМАТИЗМ
Вроджені вади серця
Ізольований дефект міжшлуночкової перегородки
(Хвороба Толочінова - Роже)
Незарощення міжпередсердної перегородки
Незарощення артеріального (боталлова) протоки
Коарктація аорти
Комплекс Ейзенменгера
Стеноз легеневої артерії
Тетрада Фалло
НАБУТИХ ВАД СЕРЦЯ
Недостатність мітрального клапана
Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору (мітральний стеноз)
Комбінований мітральний порок серця
Недостатність клапанів аорти
Стеноз устя аорти
Комбінований аортальний порок
Недостатність тристулкового клапана
Стеноз правого передсердно-шлуночкового отвору
Комбінований трікуспідальний порок серця
Недостатність клапанів легеневої артерії
Ендокардиту
Гострий септичний ендокардит
Затяжний септичний ендокардит
ЗАХВОРЮВАННЯ МІОКАРДА
Ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідлера
Неспецифічний інфекційно-алергічний міокардит
Дистрофії міокарда
Клімактерична міокардіодистрофія
Алкогольна міокардіодистрофія
Міокардіодистрофія при тиреотоксикозі
Міокардіодистрофія при гіпотиреозі
Кардіоміопатії
Перикардити
Гострий перикардит
Хронічний перикардит
Легеневе серце
Хронічне легеневе серце
Гостра судинна недостатність
Серцева недостатність
Гіпертонічна хвороба
АРИТМІЇ СЕРЦЯ
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ автоматизму
Синусова тахікардія
Синусова брадикардія
Синусова аритмія
Порушення функції збудливості
Екстрасистолія
Параксизмальной тахікардії
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ПРОВІДНОСТІ
Синоаурикулярна блокада
Внутрішньопередсердну блокада
Атріовентрикулярна блокада
Внутрижелудочковая блокада
Миготлива аритмія
Мерехтіння передсердь
Тріпотіння передсердь
Тріпотіння і мерехтіння шлуночків

ХВОРОБИ НИРОК І сечовивідних шляхів
Анатомо-фізіологічні дані
СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК І сечовивідних шляхів
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НИРОК І сечовивідних шляхів
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК
Дифузний гломерулонефрит
Гострий дифузний гломерулонефрит (glomerulonephritis acuta)
Хронічний дифузний гломерулонефрит (glomerulonephritis chronica)
Азотемічної уремії
Осередкові НЕФРИТ (NEPHRITIS INSULARIS)
Нефроз (NEPHROSIS)
Ліпоїдному нефроз (nephrosis lipodea)
Амілоїдних нефроз (nephrosis amylodea)
Некротичний нефроз
Сулемовий некронефроза
Посттрансфузійний некронефроза
Нефропатія вагітних (nephropathia gravidarum)
Опущення нирок (NEPHROPTOSIS)
ПУХЛИНИ НИРОК І сечовивідних шляхів
Пухлини ниркової паренхіми
Пухлини ниркової балії
Пухлини сечового міхура
Пухлини сечівника
Доброякісні пухлини сечівника
Рак сечовипускального капала
Пухлини сечоводу
Нирковокам'яній хворобі (NEPHROLITHIASIS)
Пієліт, пієлонефрит (PYELONEPHRITIS)
Гострий пієлонефрит (pyelonephritis acuta)
Пієлонефрит у вагітних (pyelonephritis chronica)
Хронічний пієлонефрит
ЗАПАЛЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА (ЦИСТИТ) (CYSTITIS)

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
ХВОРОБИ СТРАВОХОДУ
Анатомо-фізіологічні дані стравоходу
ВАДИ РОЗВИТКУ СТРАВОХОДУ
Дивертикули стравоходу
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СТРАВОХОДУ
Доброякісні пухлини стравоходу
Ідіопатичне розширення стравоходу
Грижа стравохідного отвору діафрагми
РАК СТРАВОХОДУ
ХВОРОБИ ШЛУНКА
Анатомо-фізіологічні дані
Симптоми захворювань шлунка
Лабораторні та інструментальні методи дослідження шлунка
Фізичні методи дослідження
ГОСТРИЙ ГАСТРИТ
ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
РАК ШЛУНКА
ХВОРОБИ КИШЕЧНИКА
Анатомо-фізіологічні дані
Основні симптоми захворювань кишечника
Фізичні методи дослідження
Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Ентеритах і колітах
Гострий ентерит
Хронічний ентерит
Гострий коліт
Хронічний спастичний коліт
Хронічний коліт
Виразковий неспецифічний коліт
Спру
Слизова коліка
АПЕНДИЦИТ
ТУБЕРКУЛЬОЗ КИШЕЧНИКУ
Новоутворення КИШОК
Доброякісні новоутворення
Злоякісні новоутворення
Рак товстої кишки
ГЕЛЬМІНТОЗИ
Аскаридоз
Ентеробіоз
Трихоцефальоз
Анкілостомідоз
Стронгілоїдоз
Трихінельоз
Діфіллоботріоз
Теніаріпхоз
Тепіоз
Гіменолепідоз
Ехінококоз

ХВОРОБИ печінки і жовчних шляхів
Анатомо-фізіологічні дані
КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ печінкових ХВОРИХ
ЛАБОРАТОРНІ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основним клінічним синдромом
Печінкова (паренхіматозна) жовтяниця
Гемолітична (надпечінкова) жовтяниця
Механічна (підпечінкова) жовтяниця
Кома печінкова (дистрофія печінки гостра)
Портальна гіпертензія
Гепатоліенальпий синдром
ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ
Гепатити гострі
Гепатит вірусний (Хвороба Боткіна)
Гепатит хронічний
Цироз печінки
Ехінококозі печінки
Гепатозу ЖИРОВИЙ
Гіпербілірубінемія доброякісна
РАК ПЕЧІНКИ
Амілоїдоз печінки
ЗАХВОРЮВАННЯ жовчного міхура та жовчовивідних шляхів
Холецистит гострий
Холецистит хронічний
Холангіт
Жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз)
ПУХЛИНИ жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини жовчного міхура
Злоякісні пухлини позапечінкових жовчних шляхів
Рак великого дуоденального сосочка
АНОМАЛІЇ жовчовивідних шляхів
Дискінезії жовчних шляхів
Постхолецистектомічний синдром
Обструктивний синдром після холецистектомії
Стеноз впепеченочних жовчних шляхів
Синдром кукси протоки міхура
Холестероз жовчного міхура
ХВОРОБИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Аіатомо-фізіологічсскіс дані
Клінічні методи дослідження
ПАНКРЕАТИТ
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
Хронічний паренхіматозний панкреатит
Хронічний склерозуючий панкреатит
Калькульозний панкреатит
ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини
Пухлини острівців Лангерганса
Синдром Верпера
Синдром Верпсера-Моррісона
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Ектопічна (аберрантним, додаткова) підшлункова залоза
Кістозний фіброз (муковісцидоз) підшлункової залози
Гіпоплазія вроджена підшлункової залози
Ізольований дефіцит ліпази підшлункової залози
Ізольований дефіцит амілази підшлункової залози
Дефіцит трипсиногена підшлункової залози
Кіста підшлункової залози
Помилкові кісти
Справжні кісти
Свищі ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВІ
СКЛАД КРОВІ
АНЕМІЇ
Гострої постгеморагічної анемії
Залізодефіцитна анемія
АНЕМІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ СИНТЕЗУ АБО УТИЛІЗАЦІЇ порфіринів (сидероахрестичних)
Спадкові форми сідероахрестіческой анемії
Придбані форми сідероахрестіческой анемії
Вітамінодефіцітние анемії (мегалобластична)
В12-дефіцитна анемія
Анемії, пов'язані з дефіцитом фолієвої кислоти
Гемолітична анемія
Спадкові гемолітичні анемії, пов'язані з дефектом структури мембран еритроцитів
Спадковий сфероцитоз
Спадковий елліптоцітоз (овалоцітоз)
Спадкові гемолітичні анемії, пов'язані з порушенням активності ферментів еритроцитів
Анемії, пов'язані з порушенням синтезу глобіну
Таласемія
Серпоподібно-клітинна анемія
Імунні гемолітичні анемії
Гемолітична хвороба новонароджених
Аутоімунні гемолітичні анемії
Апластичні анемії
Гемобластозах (ПУХЛИНИ СИСТЕМИ КРОВІ)
Лейкоз
Гострий лейкоз
Хронічнихлейкозів
Хронічні лейкози мієлоцитарного походження
Хронічний міелоідіий лейкоз (хронічний мієлоз)
Хронічні лейкози лімфоцитарного походження
Хронічний лімфолейкоз
Парапротеїнемічних лейкозів
Мієломна хвороба
ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ
Агранулоцитоз
Інфекційний мононуклеоз (хвороба ФІЛАТОВА)
Геморагічні діатези
Геморагічний васкуліт (Хвороба Шеплейпа-Гепоха)
Ідіопатічсская тромбоцітопепіческая пурпура (Хвороба Верльгофа)
Гемофілія

Ревматичні хвороби (колагенові хвороби, колагенози)
СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
Системна склеродермія
Дерматоміозит
Вузликовий периартеріїт
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Синдром Шегрена (сухий синдром)
Лаймовская хвороба (Лайм-бореліоз)
Спондилоартропатий (серонегативного артриту, спондилоартрити)
Ідіопатічсскій анкілозуючий спондиліт (Хвороба Бехтерева)
Синдром Рейтера
Псоріатичний артрит
Остеоартроз
СИНДРОМ БАХЧЕТА
СИНДРОМ плече-кисть

Хвороби залоз внутрішньої секреції ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН
Дифузний токсичний зоб (ТИРЕОТОКСИКОЗ, Базедова хвороба) (MORBUS BASEDOWI)
Мікседема (MYXOEDEMA)
Ендемічний зоб (STRUMA ENDEMICA)
Гіпопаратиреоз (тетанія)
(HYPOPARATHYREOSIS, TETANIA)
Бронзова хвороба (Хвороба Аддісона) (MORBUS ADDISONI)
Захворювання гіпофіза
Нецукровий діабет (Diabetes insi pidus)
Акромегалія (Acromegalia)
Цукровий діабет (Diabetes mellitus)
Діабетична кома
Гіпоглікемічна кома
Ожиріння (Adi positas)
Подагра (Arthritis urica)

Аліментарних захворювань
Аліментарна дистрофія
Квашиоркор
Вітамінна недостатність
А - гіповітаміноз
В1 - гіповітаміноз
В2 - гіповітаміноз
Д - гіповітаміноз
З - авітаміноз (цинга)
Пелагра

ХВОРОБИ ОРГАНІВ РУХУ
Анатомо-фізіологічні дані
Інфекційний неспецифічний, або ревматоїдний, поліартрит
Септичний поліартрит
Гонорейні артрити
Туберкульозний артрит
Артрити при сифілісі
Артрити при дизентерії
Деформуючий остеопороз

ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

ДОВІДНИК
Опис:файлу
Файл: 10723_vnutrennie-bolezni.zip
Розмір файлу: 7.65 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}