Внутрішні хвороби Розпізнавання, семіотика, діагностика, АН Шишкін, 1999 рік

Автор (и): А.Н. Шишкін Формат файлу: DJVU, 284 стор, 1999 р.
Опис:

Книга являє собою підручник з основ пропедевтики внутрішніх захворювань. Основна увага приділена розпізнаванню внутрішніх хвороб, їх семіотиці, правильності постановки діагнозу. Матеріал подано у формі лекцій, полегшують сприйняття окремих тем. Структура побудови підручника відповідає програмам вищої школи при підготовці студентів медичних факультетів.
Для студентів, інтернів, ординаторів, лікарів загальної практики, всіх фахівців, які цікавляться проблемами діагностики і терапії внутрішніх захворювань.

Зміст:

Список скорочень
Введення
Предмет і завдання пропедевтики внутрішніх хвороб
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО
Лекція 1. Обстеження хворого. Розпитування
Скарги
Анамнез захворювання
Історія життя
Лекція 2. Об'єктивне дослідження хворого
Загальний огляд
Температура тіла
Огляд особи
Огляд шкірних покривів
Пальпація периферичних лімфатичних вузлів
Огляд і пальпація щитовидної залози
Об'єктивні методи дослідження
Постановка діагнозу
Класифікація діагнозів
Прогноз
Дихальна система Лекція 3. Дихальна система: скарги, оцінка дихання, огляд н пальпація грудної клітки
Скарги та оцінка дихання у хворих із захворюваннями легень
Алгоритм дослідження скарг хворого
Задишка (диспное)
Кашель
Кровохаркання
Болі в грудній клітці
Загальні скарги
Анамнез при захворюваннях легенів
Огляд і пальпація грудної клітки
Форми грудної клітки
Пальпація грудної клітки
Голосове тремтіння
Лекція 4. Перкусія і аускультація легенів
Умови проведення перкусії
Порівняльна перкусія легень
Перкуторний звук над легеневою поверхнею при патологічних процесах
Топографічна перкусія
Аускультація легенів
Везикулярне дихання
Ослаблене везикулярне дихання
Посилене везикулярне дихання
Бронхіальне дихання
Основні патологічні шуми
Патологічне бронхіальне дихання
Побічні дихальні шуми
Хрипи
Крепітація
Шум тертя плеври
Бронхофонія
Лекція 5. Діагностика захворювань дихальної системи
Інструментальні методи дослідження
Рентгенологічний метод
Ендоскопічні методи дослідження
Функціональні методи дослідження легенів
Вимірювання легеневих об'ємів
Дослідження інтенсивності легеневої вентиляції
Дослідження механіки дихального акту
Проби на виявлення явної або прихованої дихальної недостатності
Дослідження газового складу крові
Лабораторні методи дослідження
Основні клінічні синдроми
при захворюваннях органів дихання
Синдром бронхіальної обструкції (або бронхоспастичний синдром)
Синдром інфільтративного (або вогнищевого) ущільнення легеневої тканини
Синдром повітряної порожнини в легенях
Синдром ателектазу
Синдром підвищеної легкості легеневої тканини (емфізема)
Синдром скупчення рідини в плевральній порожнині
Синдром скупчення повітря в плевральній порожнині (пневмоторакс)
Дихальна недостатність
Лекція 6. Гострі пневмонії (совм. з Л. А. Сліпих)
Клініка гострих пневмоній
Плевропневмонія
Вогнищева пневмонія
Інтерстиціальні пневмонії
Додаткові методи дослідження
Перебіг гострих пневмоній
Принципи лікування гострих пневмоній
Критерії одужання
Лекція 7. Абсцес легені. Плеврити.
Рак легені (совм. з Л. А. Сліпих)
Абсцес легені
Клінічна картина
Принципи лікування абсцесів легень
Плеврити
Етіологія плевритів
Патогенез плевритів
Гідроторакс
Клінічна картина плевритів
Лабораторна діагностика плевритів
Принципи лікування плевритів
Спонтанний пневмоторакс
Клінічна картина спонтанного пневмотораксу
Лікування спонтанного пневмотораксу
Рак легені
Клінічна картина раку легені
Принципи лікування раку легені
Лекція 8. Гострий і хронічний бронхіт.
Емфізема легенів
Гострий бронхіт
Класифікація гострих бронхітів
Основні клінічні симптоми
Об'єктивні ознаки
Лікування і профілактика
Хронічний бронхіт
Принципи лікування хронічного бронхіту
Емфізема легенів
Причини
Клінічна картина
Бронхоектатична хвороба
Клінічна картина
Лекція 9. Бронхіальна астма (совм. з Л. А. Сліпих)
Класифікація бронхіальної астми (Г. Б. Федосєєв, 1988)
Клінічна картина бронхіальної астми
Варіанти перебігу бронхіальної астми
Принципи лікування бронхіальної астми
Астматичний статус
Принципи лікування астматичного статусу
Дихальна (легенева) недостатність
Легеневе серце
СИСТЕМА органів кровообігу Лекція 10. Серцево-судинна система. Симптоматика.
Огляд. Пальпація. Перкусія
Задишка
Болі в області серця
Серцебиття або відчуття «перебоїв» в області серця
Кашель
Болі і тяжкість у правому підребер'ї
Анамнез захворювання
Анамнез життя
Огляд хворого
Перкусія серця
Визначення меж судинного пучка
Зсув меж серцевої тупості
Пальпація пульсу
Вимірювання артеріального тиску
Лекція 11. Аускультація серця (совм.сМ.Ф.Баллюзек)
Тони серця
Шуми серця
Шум тертя перикарда
Плеври-перикардіальний шуми
Аускультація артерій і вен
Лекція 12. Інструментальні методи дослідження
серцево-судинної системи (совм. з М. Ф. Баллюзек)
Електрокардіографія
Будова і функції провідної системи серця
Електрофізіологічні основи ЕКГ
Стандартні відведення в ЕКГ
Методика запису ЕКГ
Нормальна ЕКГ
Положення електричної осі серця
Фонокардіографія
Ехокардіографія та доплерографія
Рентгенографічне дослідження серця
Інструментальне дослідження судин
Лекція 13. Основні синдроми в кардіології
Порушення серцевого ритму
Недостатність кровообігу
Лекція 14. Ревматизм (совм. з Л. А. Сліпих)
Класифікація ревматизму
Клінічна картина та діагностичні критерії
Принципи лікування ревматизму
Лекція 15. Набуті вади серця (совм. з Л. А. Сліпих)
Недостатність мітрального клапана
Зміна гемодинаміки
Клінічна картина
Стеноз мітрального клапана
Зміна гемодинаміки
Клінічна картина
Комбінований мітральний порок
Недостатність аортальних клапанів
Зміна гемодинаміки
Клінічна картина
Звуження устя аорти
Зміна гемодинаміки
Клінічна картина
Недостатність тристулкового клапана
Зміна гемодинаміки
Клінічна картина
Лекція 16. Атеросклероз (совм. з М. Ф. Баллюзек)
Фактори ризику
Періоди розвитку атеросклерозу
Клінічна картина
Діагностика
Лікувальні заходи
Лекція 17. Артеріальна гнпертензія
Причини артеріальної гіпертензії
Патогенетичні механізми
Патоморфологія
Класифікація
Клінічні прояви артеріальної гіпертензії
Гіпертонічний криз
Загострення ішемічної хвороби серця
Гіпертонічна енцефалопатія
Серцева недостатність
Порушення зору і розвиток ХНН
Диференціальна діагностика артеріальних гіпертензії
Вторинні гіпертонії
Причини розвитку вторинних артеріальних гіпертензії
Основні принципи лікування артеріальної гіпертензії
Лекція 18. Ішемнческая хвороба серця.
Стенокардія. Інфаркт міокарда
Стенокардія
Стенокардія напруги
Стабільна і нестабільна стенокардія
Стабільна стенокардія
Стенокардія спокою
Варіантна (спонтанна) стенокардія
Первинна інструментальна діагностика стенокардії
Неінвазивні методи
Іівазівние методи дослідження коронарних судин
Принципи лікування
Інфаркт міокарда
Класифікація
Клінічні форми
Лабораторні ознаки
ЕКГ ознаки
ЕХО-КГ зміни
Ознаки дрібновогнищевий інфаркту міокарда
Ускладнення гострого періоду
Ускладнення підгострого періоду
Патогенетичні механізми розвитку та клінічні прояви серцевої недостатності при інфаркті міоарда
Принципи лікування інфаркту міокарда
СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Лекція 19. Розпитування та огляд хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Скарги
Огляд живота
Пальпація живота
Поверхнева орієнтовна пальпація
Методична глибока ковзна пальпація
Перкусія живота
Аускультація
Лекція 20. Розпитування та огляд хворих із захворюваннями печінки і жовчовивідних шляхів
Перкусія і пальпація печінки н селезінки (совм. з Л. А. Сліпих)
Больовий синдром
Синдром паренхіматозного ураження печінки
Геморагічний синдром
Синдром портальної гіпертензії
Лекція 21. Обстеження хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (совм. з М. Ф. Баллюзек)
Методи дослідження
Інструментальні методи дослідження
Лекція 22. Хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Шлунок
Анатомія і фізіологія шлунка
Методи пальпації шлунка
Техніка пальпації шлунка
Захворювання шлунка
Гастрити
Клінічна картина
Виразкова хвороба
Лекція 23. Захворювання кишечника: ентерити, коліти
Анатомія і фізіологія кишечника
Пальпація кишечника
Симптоматика при захворюваннях кишечника
Основні клінічні синдроми
Хвороби кишечника
Глютенову ентеропатія
Хвороба Крона
Синдром подразненої товстої кишки
Неспецифічний виразковий коліт
Пухлини
Лекція 24. Симптоматика холециститів і панкреатитів (совм. з Л. А. Сліпих)
Холецистит
Клінічна картина гострого холециститу
Клінічна картина і діагностика хронічного холециститу
Принципи лікування хронічного холециститу
Панкреатит
Клінічна картина гострого панкреатиту
Клінічна картина хронічного панкреатиту
Принципи лікування
Лекція 25. Симптоматологія гепатитів та цирозів печінки (совм. з Л. А. Сліпих)
Хронічні гепатити
Основні клінічні синдроми
хронічного ураження печінки
Цироз печінки
Ускладнення цирозу печінки
Принципи лікування
Сечовидільна система
Лекція 26. Розпитування та огляд хворих із захворюваннями нирок
Огляд і пальпація сечостатевої системи
Перкусія сечового міхура
Аускультація ниркових артерій
Скарги
Анамнез при захворюваннях нирок
Лекція 27. Основні клінічні синдроми при захворюваннях нирок
Основні клінічні синдроми
Гіпертонічний синдром
Сечовий синдром (безсимптомні протеїнурія н гематурія)
Нефротичний синдром
Клінічна картина
Нефрітіческій (остронефрітпческій) синдром
Синдром тубулоінтерстиціальних порушень
Гостра ниркова недостатність
Хронічна ниркова недостатність
Лекція 28. Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Амілоїдоз
Гломерулонефрит
Класифікація
Тубулоінтерстиціальні захворювання нирок
Хронічний пієлонефрит
Інфекція сечових шляхів
Рефлюкс-нефропатія
Інтерстиціальний нефрит
Тубулопатіі
Амілоїдоз
Морфологічні зміни
Клінічна картина
Діагностика АА амілоїдозу
Лікування
Хвороби органів кровотворення
Лекція 29. Особливості обстеження хворих із захворюваннями крові (совм. з Л. А. Сліпих)
Скарги хворого
Особливості об'єктивного обстеження гематологічного хворого
Основні лабораторні та інструментальні дослідження в гематології
Дослідження еритроцитів
Загальний підрахунок лейкоцитів
Пункція кровотворних органів
Геморагічний синдром
Лекція 30. Анемії (совм. з Л. А. Сліпих)
Постгеморагічні анемії
Залізодефіцитні анемії
Лабораторна діагностика залізодефіцитної анемії
Принципи лікування
Вітамін В-12-дефіцитні анемії (мегалобластної)
Апластичні анемії
Гемолітичні анемії
Принципи лікування
Лекція 31. Лейкози
Гострі лейкози
Хронічний мієлолейкоз
Основні принципи лікування
Хронічний лімфолейкоз
Справжня поліцитемія
Основні принципи лікування
Лімфогранулематоз
Мієломна хвороба (хвороба Рустицького-Калера)
Принципи лікування
Хвороби ендокринної системи
Лекція 32. Хвороби ендокринної системи
Регуляція секреції гормонів
Методи дослідження хворих із захворюваннями ендокринної системи
Фізичні методи дослідження
Основні симптоми та синдроми
Хвороби щитовидної залози
Дифузний токсичний зоб
Клінічна картина
Діагностика
Основні принципи лікування
Цукровий діабет
Лабораторна діагностика
Клінічна картина
Основні принципи терапії
Ревматичних хвороб
Лекція 33. Обстеження хворих із захворюваннями кістково-м'язової системи
М'язи
Кістки
Суглоби
Лекція 34. Ревматичні хвороби
Розпитування
Робоча класифікація і номенклатура ревматичних хвороб
Системний червоний вовчак
Клініка і діагностика
Основні принципи лікування
Ревматоїдний артрит
Діагностичні критерії
Основні принципи лікування
Критерії клінічної ремісії ревматоїдного артриту
Деформуючий остеоартроз
Подагра
НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ТЕРАПІЇ
Лекція 35. Невідкладні стани в терапії
Коми
Алкогольна кома
Діабетична кома
Невідкладна терапія при інфаркті міокарда
Невідкладна допомога при раптовій зупинці серця
Серцева астма
Астматичний статус
Гіпертонічний криз
Анафілактичний шок
Отруєння невідомою отрутою
Висновок
Додаток 1
Додаток 2
Опис:файлу
Файл: 10710_vnutrennie-bolezni-raspoznavanie-semiotika-diagnostika.zip
Розмір файлу: 3.67 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}