Внутрішні хвороби Підручник для ВНЗ У 2-х томах, АІ Мартинов, НА Мухін, нд Моїсеєв, АС Галявіч,

Автор (и): А.І. Мартинов, Н.А. Мухін, В.С. Моїсеєв, А.С. Галявіч Формат файлу: DJVU, 1228 стр., 2004 г.
Опис:

Вивчення внутрішніх хвороб є одним з найважливіших етапів підготовки лікаря. Сучасні відомості про етіологію, патогенез, клінічній картині й лікуванні захворювань внутрішніх органів в поєднанні з роботою студента біля ліжка хворого формують клінічне мислення. Це основа майбутньої діяльності, головною частиною якої продовжує залишатися вивчення хворого, що особливо підкреслювали великі клініцисти минулого. Сучасний клініцист (в тому числі терапевт) повинен володіти науковим методом мислення, вчитися правильно трактувати отримані результати, оцінювати їх достовірність і доказовість.
Розділи курсу внутрішніх хвороб тісно пов'язані з багатьма засадничими науками - загальною патологією, мікробіологією, біохімією, фармакологією, знання яких також необхідно. Безумовні наукові досягнення кінця XX століття, перш за все розшифровка генома людини та успіхи молекулярної біології, - важлива база для прогресу у вирішенні конкретних клінічних проблем діагностики, лікування і прогнозу. Все це повинно знаходити певне місце в розумінні досліджуваної хвороби.
За останнє десятиліття в медицині почали активно застосовувати нові інформаційні технології, що дозволяють не тільки отримувати новітні знання та обмінюватися інформацією, але й ефективно їх систематизувати.
В даний час існує багато хороших вітчизняних підручників з внутрішніх хвороб, наступних класичним традиціям вітчизняної освітньої медичної літератури. Однак сучасний темп поповнення медичних знань і дотримання принципів доказової медицини вимагають створення підручників нового покоління, що відрізняються систематичністю, лаконічністю, максимальної сучасністю викладається інформації, великою кількістю ілюстративних, тестових, довідкових матеріалів.
Автори підручника представили захворювання внутрішніх органів у кожній із семи частин книги за традиційною схемою:
- Визначення нозологічної форми
- Поширеність
- Етіологія
- Патогенез, патоморфологія
- Класифікація.
- Клінічна картина
- Діагностика і диференціальна діагностика
- Лікування
- Профілактика
- Диспансеризація
У розділах «Етіологія», «Патогенез» викладено сучасні відомості, оскільки відносно ряду захворювань уявлення про етіологію і патогенез за останні 4-5 років істотно змінилися. У розділі «Класифікація» представлені як вітчизняні, так і зарубіжні класифікації. У розділі «Діагностика» відображені новітні відомості про інструментальних і лабораторних методах діагностики захворювань внутрішніх органів. Розділ «Лікування» включає Опис:тактики ведення, принципів немедикаментозного, лікарського, хірургічного та інших видів лікування хворих з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.
Восьма частина підручника (Додатки) містить перелік основних практичних навичок (опис, свідчення, методики, можливі ускладнення), Словник термінів, Авторський довідник, Клінічний розбір та його значення в медичній освіті, Характеристики лікувальних дієт, Лабораторні показники, Довідник ліків.
В кінці кожного тому є Предметний покажчик, істотно спрощує роботу з книгою.
Автори сподіваються, що справжній підручник виявиться корисним для студентів і викладачів. Усі пропозиції та зауваження, спрямовані на вдосконалення підручника, будуть прийняті з вдячністю та увагою.
У підручнику, написаному у відповідності з "Програмою з внутрішніх хвороб для студентів вищих медичних навчальних закладів" (Москва, ВУНМЦ, 1999), викладені сучасні дані щодо етіології, патогенезу, діагностиці, клінічній картині, лікування і профілактики захворювань внутрішніх органів за розділами: захворювання серцево-судинної системи, захворювання органів дихання, захворювання нирок, захворювання органів травлення, ревматичні захворювання, захворювання крові, невідкладні стани.
Призначений для студентів медичних вузів.

Зміст:

ТОМ 1
Список скорочень
ЧАСТИНА 1. ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Глава 1. АТЕРОСКЛЕРОЗ
Глава 2. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
Раптова серцева смерть
Стабільна стенокардія напруги
Нестабільна стенокардія
Варіантна стенокардія
Безбольова ішемія міокарда
Інфаркт міокарда
Глава З. ПРОФІЛАКТІКАІБС
Глава 4. Артеріальної гіпертензії
Артеріальні гіпертензії
Гіпертонічний криз
Глава 5. Інфекційний ендокардит
Глава 6. Перикардити, гидроперікардіт і тампонада серця
Сухий перикардит
Ексудативний перикардит і тампонада серця
Констриктивний перикардит
Глава 7. НАБУТИХ ВАД СЕРЦЯ
Стеноз мітрального отвору
Недостатність мітрального клапана
Стеноз устя аорти
Недостатність аортального клапана
Стеноз правого передсердно-шлуночкового отвору
Недостатність тристулкового клапана
Стеноз гирла легеневої артерії
Недостатність клапана легеневої артерії
Комбіновані (поєднані) і багатоклапанні вади серця
Глава 8. Вроджені вади серця
Дефект міжшлуночкової перегородки
Тетрада Фалло
Тріада Фалло
Пентада Фалло
Дефект міжпередсердної перегородки
Відкрита артеріальна протока
Коарктація аорти
Природжений стеноз гирла аорти
Стеноз легеневої артерії
Аномалія Ебштайна
Глава 9. Пролапс мітрального клапана
Глава 10. Серцева недостатність
Гостра серцева недостатність
Хронічна систолічна серцева недостатність
Діастолічна серцева недостатність
Глава 11. КАРДІОМІОПАТІЇ І Міокардиту
Дилатаційна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Міокардити
Глава 12. АРИТМІЇ І БЛОКАДИ СЕРЦЯ
Глава 13. Легенева гіпертензія
Глава 14. Легеневе серце
Глава 15. Тромбоемболія легеневої артерії
Глава 16. Сифілітичний аорти
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ЧАСТИНА 2. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Глава 17. ГОСТРИЙ бронхів і бронхіол
Глава 18. Хронічний обструктивний бронхіт
Глава 19. БРОНХІАЛЬНА АСТМА
Глава 20. Емфізема легенів
Глава 21. Хронічна обструктивна хвороба легень
Глава 22. ПНЕВМОНІЯ
Глава 23. Бронхоектази
Глава 24. Абсцес і гангрена легкого
Глава 25. ПЛЕВРИТ і плевральний випіт
Глава 26. Саркоїдоз
Глава 27. ФІБРОЗІРУЮЩІЕАЛЬВЕОЛІТИ
Глава 28. ПУХЛИНИ ЛЕГЕНЬ
Глава 29. Гостра дихальна недостатність
Важкий напад бронхоспазму
Спонтанний пневмоторакс
Респіраторний дистрес-синдром дорослих
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ЧАСТИНА 3. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
Глава 30. ГОСТРИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Глава 31. Швидкопрогресуючого ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Глава 32. ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Глава 33. ПІЄЛОНЕФРИТ
Глава 34. Амілоїдоз нирок
Глава 35. Тубулоінтерстіціальний нефрит
Глава 36. Гостра ниркова недостатність
Глава 37. Хронічна ниркова недостатність
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ТОМ 2
ЧАСТИНА 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Глава 38. ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ
Глава 39. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Глава 40. РАК ШЛУНКА
Глава 41. Ентеропатія
Глава 42. Коліт
Хронічний коліт
Синдром подразненої кишки
Неспецифічний виразковий коліт
Глава 43. ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
Глава 44. ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ
Глава 45. Цироз печінки
Глава 46. Хронічний бескаменний холецистит
Глава 47. Дискінезія ЖЕЛЧЕВИВОДЯШІХ ШЛЯХІВ
Глава 48. ЖОВЧНОКАМ'ЯНА ХВОРОБА
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ЧАСТИНА 5. Ревматичних хвороб
Глава 49. Гостра ревматична лихоманка
Глава 50. РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Глава 51. СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
Глава 52. Системна склеродермія
Глава 53. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ М'ЯЗІВ
Глава 54. Вузликовий поліартеріїт
Глава 55. Гранулематоз Вегенера
Глава 56. Неспецифічний аортоартеріїт
Глава 57. Пурпура Шенляйн-Геноха
Глава 58. Гигантоклеточний артеріїт
Глава 59. Облітеруючий тромбангіїт
Глава 60. Спондилоартропатий
Анкілозуючий спондиліт
Реактивні артрити
Псоріатичний артрит
Ентеропатіческіе артропатії
Глава 61. Остеоартроз
Глава 62. ПОДАГРА
Глава 63. Мікроскопічні поліартеріїт
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ЧАСТИНА 6. ЗАХВОРЮВАННЯ КРОВІ
Глава 64. ГЕМОПОЕЗ
Глава 65. АНЕМІЇ
Залізодефіцитна анемія
Вітамін В12-дефіцитні анемії
Гемолітичні анемії
Апластичні анемії
Глава 66. Гемобластозами
Лейкози
Справжня поліцитемія (еритремія)
Лімфогранулематоз
Множинна мієлома
Глава 67. Агранулоцитоз
Глава 68. Геморагічні захворювання та синдроми
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ЧАСТИНА 7. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
Глава 69. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
Глава 70. ГОСТРІ ОТРУЄННЯ
ЧАСТИНА 8. ДОДАТКИ
Глава 71. ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ
Клінічний розбір та його значення в медичній освіті
Приклад клінічного розбору (легенево-нирковий синдром)
Характеристика лікувальних дієт
Лабораторні показники
Список скорочень
Словник термінів
Авторський довідник
Довідник ліків
Словничок наголосів
Література
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Опис:файлу
Файл: 10716_vnutrennie-bolezni-uchebnik-dlya-vuzov-v-2-h-tomah.zip
Розмір файлу: 11.55 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}