Військово-польова терапія Внутрішні хвороби, АЛ Раков, АЕ Сосюкін, 2003 рік, скачати книгу

Автор (и): А.Л. Раков, А.Є. Сосюкін Формат файлу: PDF, 384 стор, 2003 р.
Опис:

З моменту видання попереднього підручника минуло 20 років. За минулі роки в житті країни відбулися серйозні зміни, що торкнулися як її назви, так і суспільно-політичного ладу. У цей період була завершена Афганська кампанія. Проте незабаром в країні виник ряд локальних збройних конфліктів, з яких найбільш значимими і тривалими за часом стали події в Чечні. В ході військових дій військовими медиками, в числі яких були співробітники Військово-медичної академії та кафедри військово-польової терапії, отримані нові дані щодо особливостей клініки, діагностики та терапії захворювань внутрішніх органів в умовах спекотного клімату та гірничо-пустельних районів.
Незважаючи на наявні в ході перебудови країни економічні труднощі, військово-польова терапія продовжувала розвиватися. Узагальнено досвід лікування постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, на основі якого розроблено ряд нових препаратів, призначених для терапії гострих радіаційних уражень. Розвиток клінічної токсикології дозволило удосконалити основні методи діагностики і лікування отруєнь, які зустрічаються як у воєнний, так і в мирний час.
У зв'язку з цим в певній мірі застаріли деякі положення попереднього видання підручника. Справжній варіант містить грунтовно перероблені і доповнені новими відомостями матеріали.
Питання організації терапевтичної допомоги викладені з урахуванням особливостей структури санітарних втрат в умовах сучасної війни; докладно охарактеризовано загальні принципи медичного сортування хворих і уражених терапевтичного профілю, обсяг і Зміст: медичної допомоги на різних етапах медичної евакуації.
Розділ радіаційних уражень доповнений відомостями про нові принципи лікування гострої променевої хвороби, в яких відображені сучасна схема терапії інфекційних ускладнень, переглянуті показання до трансплантації кісткового мозку, викладена інформація про використання в терапії постраждалих від іонізуючих випромінювань принципово нових препаратів (карбонат літію, цитокіни, інтерферони, індуктори інтерферонів, нуклеозиди і т. д.).
Глава «Поразки отруйними речовинами» перероблена з урахуванням впровадження в медичну практику нових антидотів та засобів патогенетичної терапії. Істотно розширені і доповнені розділи з клінічної токсикології гострих побутових отруєнь мирного часу.
Накопичений в локальних війнах і військових конфліктах досвід медичного забезпечення бойових дій було покладено в основу коректив, внесених до главу, присвячену вісцеральної патології у поранених. У підручник включено новий розділ, в якому викладено особливості організації терапевтичної допомоги в цих конфліктах. Грунтовно доповнені положення, що стосуються теплових поразок і переохолоджень особового складу.
Підручник написаний з урахуванням унікального двадцятирічного досвіду, набутого співробітниками кафедри в різних локальних військових конфліктах (Афганістан, Чечня), а також при ліквідації наслідків радіаційної аварії на Чорнобильській АЕС, землетрусу у Вірменії.
У книзі представлені основні розділи військово-польової терапії. Викладені питання клініки, діагностики та лікування різних варіантів променевої хвороби, гострих інтоксикацій отруйними речовинами, захворювань внутрішніх органів у поранених, теплових і холодових уражень, поразок неіонізуючими випромінюваннями. Висвітлено питання організації терапевтичної допомоги пораненим і хворим у воєнний час. Детально розібрані отруєння технічними і агресивними рідинами, принципи діагностики та методи лікування гострих отруєнь. Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ДІЮЧОЇ АРМІЇ
1.1. ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИЙ ТЕРАПІЇ
1.2. КОРОТКИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИЙ ТЕРАПІЇ
1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ДІЮЧОЇ АРМІЇ
1.3.1. Характеристика бойової терапевтичної патології
1.3.2. Загальні принципи сортування уражених і хворих терапевтичного профілю
1.3.3. Надання терапевтичної допомоги ураженим і хворим на етапах евакуації
1.3.4. Особливості організації терапевтичної допомоги в локальних війнах і збройних конфліктах
1.3.5. Медична документація
Глава 2. Радіаційних уражень
2.1. Біологічна дія іонізуючих випромінювань І ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ
2.1.1. Основні властивості та характеристики іонізуючих випромінювань
2.1.2. Первинні фізико-хімічні процеси в тканинах опроміненого організму. Пряму і непряму дію іонізуючих випромінювань
2.1.3. Структурні та функціональні зміни найважливіших біомолекул при впливі іонізуючих випромінювань
2.1.4. Клітинні ефекти опромінення
2.1.5. Дія іонізуючих випромінювань на «критичні» системи організму
2.2. Гостра променева хвороба ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ
2.2.1. Основні синдроми гострої променевої хвороби
2.2.2. Періоди гострої променевої хвороби
2.2.3. Клінічна картина костномозговой форми гострої променевої хвороби
2.2.4. Клінічна картина вкрай тяжких форм гострої променевої хвороби
2.2.5. Особливості гострої променевої хвороби при гамма-нейтронному опроміненні
2.2.6. Діагностика
2.2.7. Лікування гострої променевої хвороби
2.2.8. Етапне лікування
2.3. ІНШІ ФОРМИ радіаційного ураження
2.3.1. Комбіновані радіаційні ураження
2.3.2. Поєднані радіаційні ураження
2.3.3. Гостра променева хвороба при нерівномірному опроміненні та місцеві радіаційні ураження
2.3.4. Променева хвороба від внутрішнього радіоактивного зараження (внутрішнього опромінення)
2.3.5. Хронічна променева хвороба
Глава 3. УРАЖЕННЯ бойових отруйних речовин
3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЗОК
3.1.1. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії
3.1.2. Отруйні речовини загальнотоксичної (загальноотруйної) дії
3.1.3. Отруйні речовини шкірнонаривної дії
3.1.4. Отруйні речовини задушливої дії
3.1.5. Отруєння оксидом вуглецю
Глава 4. Вісцеральної патології ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ
4.1. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У воєнний час
4.1.1. Захворювання органів дихання
4.1.2. Захворювання серцево-судинної системи
4.1.3. Особливості захворювань нирок
4.1.4. Особливості захворювань системи травлення та обміну речовин
4.1.5. Трофічна недостатність і гіповітамінози
4.1.6. Організація етапного лікування захворювань внутрішніх органів
4.2. Вісцеральної патології у поранених
4.2.1. Патологія органів дихання
4.2.2. Патологія серцево-судинної системи
4.2.3. Захворювання нирок
4.2.4. Патологія системи травлення
4.2.5. Зміни системи крові
4.3. ОСОБЛИВОСТІ вісцеральної патології у обпалених
4.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ допомоги пораненим і обпаленим
Глава 5. ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЄЮ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЧИННИКІВ
5.1. УРАЖЕННЯ електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
5.1.1. Характеристика електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
5.2. ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ТЕРМІЧНИХ ФАКТОРІВ
5.2.1. Перегрівання
5.2.2. Холодові поразки
Глава 6. ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ
6.1. ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ
6.1.1. Основні патологічні синдроми
6.1.1.1. Токсичне ураження нервової системи
6.1.1.2. Токсична кулі
6.1.1.3. Токсичний набряк мозку
6.1.1.4. Інтоксикаційні психози. Деліріозних синдром
6.1.2. Токсичне ураження дихальної системи
6.1.2.1. Токсична гіпоксія
6.1.3. Токсичне ураження серцево-судинної системи
6.1.3.1. Екзотоксіческій шок
6.1.3.2. Розлади ритму і провідності серця
6.1.3.3. Зупинка серця
6.1.3.4. Гостра серцево-судинна недостатність
6.1.4. Токсичне ураження печінки та нирок
6.1.4.1. Токсична нефропатія
6.1.4.2. Токсична гепатопатія
6.1.5. Порушення водно-електролітного балансу і кислотно-основного стану
6.2. Детоксикаційної терапії ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ
6.2.1. Заходи з видалення всмоктався отрути
6.2.1.1. Викликання блювання (беззондового промивання шлунка)
6.2.1.2. Зондове промивання шлунка
6.2.2. Заходи з видалення всмоктався отрути
6.3. Антідотная терапія
6.4. Патогенетична і симптоматична терапія
6.4.1. Лікування токсичної енцефалопатії
6.4.2. Лікування токсичного ураження дихальної системи
6.4.3. Лікування екзотоксіческого шоку
6.4.4. Лікування порушень ритму і провідності серця при гострих отруєннях
6.4.5. Лікування токсичної нефропатії і гепатопатии
6.4.6. Лікування порушень кислотно-основного стану (КОС)
6.4.7. Лікування токсичної коагулопатії (ДВЗ-синдрому)
6.5. ОТРУЄННЯ отруйних технічних рідин
6.5.1. Гострі отруєння спиртами
6.5.1.1. Отруєння метиловим спиртом
6.5.1.2. Отруєння етиловим спиртом
6.5.2. Отруєння етиленгліколем і його ефірами (целозольви)
6.5.2.1. Отруєння етиленгліколем Механізм дії і патогенез
6.5.2.2. Отруєння ефірами етиленгліколю (целозольви)
6.5.3. Характеристика основних хлорованих вуглеводнів
6.5.4. Отруєння компонентами ракетних палив
6.5.4.1. Отруєння окислювачами
6.5.4.2. Отруєння пальним
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Радіаційних уражень
УРАЖЕННЯ бойових отруйних речовин
ОТРУЄННЯ технічних рідин, окису вуглецю, димами
ВІДПОВІДІ НА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Радіаційних уражень
УРАЖЕННЯ бойових отруйних речовин
ОТРУЄННЯ технічних рідин, окису вуглецю, димами
Опис:файлу
Файл: 10836_voenno-polevaya-terapiya-vnutrennie-bolezni.zip
Розмір файлу: 4.06 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}