Військова токсикологія, радіобіологія і медичний захист, Куценко СА, 2004 рік

Автор (и): Куценко С.А. Формат файлу: DJVU, 528 стор, 2004 р.
Опис:

Підручник підготовлений і складений у відповідності з навчальною програмою з військової токсикології, радіобіології та медичному захисту. У ньому розглядаються предмет і завдання навчальної дисципліни, питання загальної токсикології та радіобіології, дається докладна характеристика вражаючих факторів хімічної та радіаційної природи, актуальних для військової медицини, і заходів медичної протихімічного і протирадіаційного захисту.
Підручник призначений для студентів медичних вузів, але може бути використаний і в практичній діяльності лікарів різних спеціальностей.

Зміст:

Передмова


Частина I. Токсикологія

Розділ I. Загальна токсикологія

Глава 1. Предмет, мета, завдання та структура токсикології
1.1. Предмет токсикології
1.2. Мета і завдання токсикології
1.3. Структура токсикології

Глава 2. Основні поняття токсикології
2.1. Токсикант (отрута)
2.2. Токсичний процес

Глава 3. Токсикометрії

Глава 4. Токсікокінетікі
4.1. Загальні поняття токсікокінетікі
4.2. Резорбція
4.3. Розподіл
4.4. Елімінація
4.4.1. Екскреція
4.4.2. Метаболізм ксенобіотиків (біотрасформаціі)
4.5. Кількісні характеристики токсікокінетікі

Глава 5. Токсікодінамікі
5.1. Механізм токсичної дії
5.1.1. Хімізм реакції токсикант - рецептор
5.1.2. Взаємодія токсикантів з білками
5.1.3. Взаємодія токсикантів з нуклеїновими кислотами
5.1.4. Взаємодія токсикантів з ліпідами мембран
5.1.5. Взаємодія з реактивними структурами збудливих мембран
5.2. Загальні механізми цитотоксичності
5.2.1. Порушення процесів біоенергетики
5.2.2. Активація вільнорадикальних процесів у клітині
5.2.3. Пошкодження мембранних структур
5.2.4. Порушення гомеостазу внутрішньоклітинного кальцію
5.2.5. Пошкодження процесів синтезу білка і клітинного ділення
5.3. Розвиток токсичного процесу

Глава 6. Антидоти. Загальні принципи надання невідкладної допомоги отруєним
6.1. Характеристика сучасних антидотів
6.2. Застосування протиотрут
6.3. Розробка нових антидотів
6.4. Основні принципи надання першої, долікарської та першої лікарської допомоги при гострих отруєннях


Розділ II. Військова токсикологія

Глава 7. Основні поняття військової токсикології
7.1. Предмет, цілі, завдання військової токсикології
7.2. Отруйні і високотоксичні речовини (ОВТВ)
7.3. Хімічна обстановка
7.4. Медична протихімічного захисту

Глава 8. Отруйні і високотоксичні речовини дратівної дії
8.1. Загальна характеристика
8.2. Фізико-хімічні властивості. Токсичність
8.3. Методи вивчення дратівної дії
8.4. Основні прояви ураження
8.5. Патогенез токсичного процесу. Механізм дії
8.6. Надання допомоги. Медичний захист

Глава 9. Отруйні і високотоксичні речовини пульмонотоксіческого дії
9.1. Основні форми патології дихальної системи хімічної етіології
9.2. ОВТВ задушливої дії
9.2.1. Характеристика окремих представників ОВТВ задушливої дії
9.2.1.1. Фосген
9.2.1.2. Хлор
9.2.1.3. Оксиди азоту
9.2.1.4. Паракват
9.2.2. Діагностика ураження ОВТВ задушливої дії
9.2.3. Медичний захист

Глава 10. Отруйні і високотоксичні речовини загальноотруйної дії
10.1. ОВТВ, що порушують кіслородтранспортной функції крові
10.1.1. ОВТВ, порушують функції гемоглобіну
10.1.1.1. ОВТВ, створюючі карбоксигемоглобін
10.1.1.1.1. Карбоніли металів
10.1.1.1.2. Оксид вуглецю (СО)
10.1.1.2. ОВТВ, що утворюють метгемоглобін
10.1.1.2.1. Нітро-та аміносполуки ароматичного ряду
10.1.1.2.2. Нітрити
10.1.1.2.3. Вибухові (порохові) гази
10.1.2. ОВТВ, що руйнують еритроцити (гемолітико)
10.1.2.1. Миш'яковистий водень (арсин-АвНз)
10.2. ОВТВ, що порушують тканинні процеси біоенергетики
10.2.1. Інгібітори ферментів циклу Кребса
10.2.1.1. Фторорганічних з'єднання
10.2.1.2. Фторуксусная кислота
10.2.2. Інгібітори ланцюга дихальних ферментів
10.2.2.1. Синильна кислота та її сполуки
10.2.3. Разобщітель тканинного дихання
10.2.3.1. Динитро-орто-крезол

Глава 11. Отруйні і високотоксичні речовини цитотоксичної дії
11.1. Інгібітори синтезу білка і клітинного ділення
11.1.1. Інгібітори синтезу білка і клітинного поділу, що утворюють аддукти ДНК і РНК
11.1.1.1. Іприти
11.1.2. Інгібітори синтезу білка, не утворюючі аддукти ДНК і РНК
11.1.2.1. Рицин
11.2. Тіолові отрути
11.2.1. Сполуки миш'яку
11.2.1.1. Неорганічні сполуки миш'яку
11.2.1.2. Галогеновані аліфатичні арсин
11.2.1.3. Галогеновані ароматичні арсин
11.3. Токсичні модифікатори пластичного обміну
11.3.1. Діоксини
11.3.2. Поліхлорірование біфеніли (ПХБ)

Глава 12. Отруйні і високотоксичні речовини нейротоксичної дії
12.1. Речовини, що викликають переважно функціональні порушення з боку нервової системи
12.1.1. Отруйні і високотоксичні речовині нервово-паралітичної дії
12.1.1.1. Отруйні і високотоксичні речовини судомного дії
12.1.1.1.1. Конвульсанти, що діють на холінореактивних синапси
12.1.1.1.1.1. Інгібітори холінестерази
Фосфорорааніческіе з'єднання
Карбаматів
12.1.1.1.2. Конвульсанти, що діють на ГАМК-реактивні синапси
12.1.1.1.2.1. Інгібітори синтезу ГАМК
Гідразин
12.1.1.1.2.2. Пресинаптичні блокатори вивільнення ГАМК
Тетанотоксін
12.1.1.1.2.3. Антагоністи ГАМК
Біциклічні фосфорорганіческі' з'єднання (БЦФ)
12.1.1.2. Отруйні і високотоксичні речовини паралітичної дії
12.1.1.2.1. Пресинаптичні блокатори вивільнення ецетілхоліна
Ботулотоксин
12.1.1.2.2. Блокатори № +-іонних каналів збудливих мембран
Саксітоксін. Тетродотоксин
12.1.2. Отруйні і високотоксичні речовини псіходіслептіческого дії
12.1.2.1. Галюциногени
12.1,2.1.1, діетиламід лізергінової кислоти (ДЛК)
12.1.2.2. Деліріогени
12.1.2.2.1. Речовина BZ
12.1.2.2.2, фенциклидин (сірчаної)
12.2. Речовини, що викликають органічні ушкодження нервової системи
12.2.1. Талій
12.2.2. Тетраетилсвинець (ТЕС)


Частина II. Радіобіологія

Розділ III. Загальна радіобіологія

Глава 13. Предмет, мета і завдання радіобіології

Глава 14. Види іонізуючих випромінювань і їх властивості
14.1. Електромагнітні іонізуючі випромінювання
14.2. Корпускулярні іонізуючі випромінювання
14.3. Плотноіонізірующіе і редкоіонізірующіе випромінювання
14.4. Кількісна оцінка іонізуючих випромінювань. Основи дозиметрії
14.5. Основні джерела іонізуючих випромінювань
Глава 15. Радіонукліди як джерело радіаційної небезпеки
15.1. Радіоактивність. Параметри радіоактивного розпаду
15.2. Кількість редіоактівних речовин. Радіометрія
15.3. Джерела радіонуклідів. Радіонукліди в природі і народному господарстві

Глава 16, Радіобіологічні ефекти
16.1. Класифікація радіобіологічних ефектів
16.1.1. Рівень формування
16.1.2. Терміни появи
16.1.3. Локалізація
16.1.4. Характер зв'язку з дозою опромінення
16.1.5. Значення для долі опроміненого організму
16.2. Початкові етапи біологічної стадії в дії іонізуючих випромінювань
16.2.1. Первинні стадії в дії випромінювань
16.2.2. Молекулярні механізми променевого ушкодження біосистем
16.3. Реакції клітин на опромінення
16.3.1. Біологічне посилення радіаційного ураження
16.3.2. Репарація променевих ушкоджень
16.3.3. Доля опроміненої клітини
16.3.4. Кількісні характеристики променевого ураження клітин
16.4. Дія випромінювань на тканини, органи і системи. Радіочутливість тканин
16.4.1. Радіаційне ураження системи крові
16.4.2. Радіаційне ураження органів шлунково-кишкового тракту
16.4.3. Променеве ураження центральної нервової системи


Розділ IV. Військова радіобіологія

Глава 17. Чинники, що викликають ураження особового складу військ при ядерних вибухах і радіаційних аваріях
17.1. Вражаючі фактори ядерного вибуху
17.1.1. Радіаційні вражаючі фактори ядерного вибуху
17.1.2. Нерадіаційні вражаючі фактори ядерного вибуху
17.2. Характеристика променевих уражень

Глава 18. Променеві ураження в результаті зовнішнього опромінення
18.1. Класифікація променевих уражень від зовнішнього опромінення в залежності від виду та умов впливу
18.2. Залежність ефекту опромінення від його тривалості
18.3. Залежність ефекту опромінення від розподілу поглиненої дози в обсязі тіла

Глава 19. Променеві ураження в результаті загального (тотального) опромінення
19.1. Гостра променева хвороба
19.1.1. Кісткомозкові форма гострої променевої хвороби
19.1.2. Кишкова форма гострої променевої хвороби
19.1.3. Токсеміческая форма гострої променевої хвороби
19.1.4. Церебральна форма гострої променевої хвороби
19.2. Особливості уражень нейтронами
19.3. Віддалені наслідки загального (тотального) опромінення
19.3.1. Непухлинні віддалені наслідки опромінення
19.3.2. Канцерогенні ефекти опромінення
19.3.3. Скорочення тривалості життя

Глава 20. Медичний захист від зовнішнього опромінення
20.1. Радіопротектори
20.1.1. Показники захисної ефективності радіопротекторів
20.1.2. Механізми радіозахисного дії
20.1.3. Коротка характеристика та порядок застосування радіопротекторів, що мають найбільше практичне значення
20.2. Засоби тривалого підтримання підвищеної радіорезистентності організму
20.3. Засоби профілактики загальної первинної реакції на опромінення
20.4. Засоби профілактики ранньої минущою недієздатності
20.5. Засоби раннього (догоспітального) лікування гострої променевої хвороби

Глава 21. Місцеві променеві ураження
21.1. Місцеві променеві ураження шкіри
21.2. Місцеві променеві ураження слизових оболонок
21.3. Особливості місцевих променевих уражень в результаті зовнішнього зараження шкірних покривів радіонуклідами

Глава 22. Поразки в результаті внутрішнього радіоактивного зараження
22.1. Кінетика радіонуклідів в організмі
22.1.1. Надходження радіонуклідів в організм
22.1.2. Доля радіонуклідів, що проникли в кров
22.1.3. Виведення радіонуклідів з організму
22.2. Біологічна дія радіоактивних речовин
22.2.1. Вплив на розвиток ураження особливостей розподілу інкорпорованих радіонуклідів
22.2.2. Вплив на розвиток ураження активності інкорпорованих радіонуклідів та тривалості їх перебування в організмі
22.2.3. Наслідки надходження в організм окремих радіонуклідів
22.2.4. Променеві ураження в результаті аліментарного і інгеляціонного надходження продуктів ядерного поділу
22.3. Профілактика уражень радіонуклідами. Медичні засоби захисту та раннього лікування
22.3.1. Спеціальні санітарно-гігієнічні і профілактичні медичні заходи
22.3.2. Медичні засоби захисту та раннього (догоспітального) лікування при внутрішньому зараженні радіоактивними речовинами
22.4. Рання діагностика та евакуаційні заходи при внутрішньому зараженні радіоактивними речовинами

Глава 23. Поєднані і комбіновані радіаційні ураження
23.1. Поєднані радіаційні ураження
23.2. Комбіновані радіаційні ураження


Частина III. Засоби та методи профілактики хімічних та радіаційних уражень

Глава 24. Технічні засоби індивідуального та колективного захисту
24.1. Засоби індивідуального захисту
24.1.1. Засоби індивідуального захисту органів дихання
24.1.1.1. Експлуатаційна характеристика
24.1.1.2. Фактори, що визначають порядок використання засобів захисту органів дихання
24.1.1.3. Використання ЗІЗОД для захисту поранених і хворих
24.1.2. Засоби індивідуального захисту шкіри
24.1.2.1. Експлуатаційна характеристика
24.1.2.2. Фактори, що визначають порядок використання засобів захисту шкірних покривів
24.1.3. Засоби індивідуального захисту очей
24.2. Колективні засоби захисту

Глава 25. Спеціальна обробка в підрозділах і частинах медичної служби
25.1. Основні поняття
25.2. Часткова спеціальна обробка
25.2.1. Засоби, які використовуються для часткової спеціальної обробки
25.2.2. Організація і проведення часткової спеціальної обробки в медичному пункті батальйону
25.2.3. Організація і проведення часткової спеціальної обробки в медичному пункті полку
25.3. Повна спеціальна обробка. Організація роботи відділення спеціальної обробки (ВЗГ)

Глава 26. Радіаційна та хімічна розвідка в частинах і підрозділах медичної служби
26.1. Засоби та методи радіаційної розвідки і контролю
26.2. Засоби та методи хімічної розвідки і контролю
26.3. Організація та проведення радіаційної та хімічної розвідки в підрозділах і частинах медичної служби
26.4. Організація і проведення контролю доз опромінення особового складу, поранених і хворих на етапах медичної евакуації
26.5. Організація та проведення експертизи води і продовольства на зараженість отруйними, високотоксичними радіоактивними речовинами
Опис:файлу
Файл: 10840_voennaya-toksikologiya-radiobiologiya-i-medicinskaya.zip
Розмір файлу: 5.44 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}