Біофізика, Волькенштейн МВ, 1988 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Волькенштейн М.В. Формат файлу: DJVU, 592 стр., 1988 г.
Опис:

Енциклопедичний курс, що викладає основні розділи предмета - молекулярну біофізику, біофізику клітини і біофізику складних систем, включаючи проблеми біологічної еволюції. Друге видання перероблено в порівнянні з першим, що вийшов в 1981 р., і доповнено новими розділами (біонеорганічної хімія і біофізика, топологія ДНК, акустична рецепція, біолюмінесценція та ін.)
Для студентів-біологів і фізиків, які спеціалізуються в галузі біофізики і фізико-хімічної біології.

Зміст:

Передмова до другого видання
Передмова до першого видання

Глава 1. Завдання і методи біофізики
§ 1.1. Місце біофізики в природознавстві
§ 1.2. Фізика та біологія
§ 1.3. Жива і нежива природа
§ 1.4. Біологічна індивідуальність
§ 1.5. Фіналізм і каузальність
§ 1.6. Властивості відкритих систем
§ 1.7. Розділи та методи біофізики

Глава 2. Хімічні основи біофізики
§ 2.1. Хімія і біологія
§ 2.2. Амінокислоти
§ 2.3. Електроліти
§ 2.4. Склад та первинна структура білків
§ 2.5. Нуклеїнові кислоти
§ 2.6. Аденилат
§ 2.7. Хіральність біологічних молекул
§ 2.8. Вуглеводи і ліпіди
§ 2.9. Кофактори, вітаміни, гормони
§ 2.10. Основні біохімічні процеси
§ 2.11. Сильні і слабкі взаємодії

Глава 3. Фізика макромолекул
§ 3.1. Макромолекули і високоеластичного
§ 3.2. Внутрішнє обертання і поворотна ізомерія
§ 3.3. Конформаційна теорія макромолекул
§ 3.4. Макромолекула як кооперативна система
§ 3.5. Клубок та глобула
§ 3.6. Методи дослідження макромолекул
§ 3.7. Поліелектроліти

Глава 4. Фізика білка
§ 4.1. Завдання фізики білка
§ 4.2. Конформації поліпептидного ланцюга
§ 4.3. Водневий зв'язок і структура води
§ 4.4. Переходи спіраль - клубок
§ 4.5. Білкова кулька і гідрофобні взаємодії
§ 4.6. Зв'язок між первинною і просторової структурами білка
§ 4.7. Структура і стійкість глобули
§ 4.8. Антитіла й антигени
§ 4.9. Фібрилярні білки

Глава 5. Методи дослідження структури біополімерів
§ 5.1. Рентгеноструктурний аналіз
§ 5.2. Дифузне рассеініе рентгенівських променів розчинами біополімерів
§ 5.3. Методи ядерної фізики
§ 5.4. Електронні спектри поглинання
§ 5.5. Люмінесценція
§ 5.6. Природна оптична активність
§ 5.7. Природна оптична активність біополімерів
§ 5.8. Магнітна оптична активність
§ 5.9. Коливальні спектри
§ 5.10. Спектри ядерного та електронного парамагнітного резонансу

Глава 6. Фізика ферментів
§ 6.1. Хімічна кінетика і каталіз
§ 6.2. Кінетика простих ферментативних реакції
§ 6.3. Хімічні аспекти дії ферментів
§ 6.4. Конформаційні властивості ферментів
§ 6.5. Фізика фермент-субстратного взаємодії
§ 6.6. Електронно-конформаційні взаємодії
§ 6.7. Кооперативні властивості ферментів
§ 6.8. Міоглобін і гемоглобін
§ 6.9. Біонеорганічної хімія та біофізика

Глава 7. Фізика нуклеїнових кислот
§ 7.1. Молекулярна біологія і фізика
§ 7.2. Структура нуклеїнових кислот
§ 7.3. Внутрішньомолекулярні взаємодії в подвійній спіралі
§ 7.4. Термодинаміка плавлення подвійної спіралі
§ 7.5. Кінетика розплітання подвійної спіралі
§ 7.6. Взаємодія подвійної спіралі з малими молекулами та іонами
§ 7.7. Редуплікація ДНК
§ 7.8. Топологія ДНК

Глава 8. Фізика біосинтезу білка
§ 8.1. Проблема генетичного коду
§ 8.2. Біосинтез білка
§ 8.3. Транскрипція і зворотна транскрипція
§ 8.4. Транспортні РНК
§ 8.5. Трансляція
§ 8.6. Розшифровка генетичного коду і його сенс
§ 8.7. Мутації
§ 8.8. Регуляція генів

Глава 9. Нерівноважна термодинаміка у біології
§ 9.1. Інформація та ентропія
§ 9.2. Нерівноважні процеси
§ 9.3. Сполучення потоків
§ 9.4. Сполучення хімічних реакцій
§ 9.5. Стаціонарні стани лінійних систем
§ 9.6. Сполучення хімічних реакцій з перенесенням речовини
§ 9.7. Процеси, далекі від рівноваги

Глава 10. Фізика мембран
§ 10.1. Мембрани клітини
§ 10.2. Структура мембран
§ 10.3. Конформаційні властивості мембран
§ 10.4. Пасивний мембранний транспорт
§ 10.5. Активний мембранний транспорт
§ 10.6. Перенесення заряджених частинок через мембрани
§ 10.7. Молекулярна рецепція

Глава 11. Фізика нервового імпульсу
§ 11.1. Аксон і нервовий імпульс
§ 11.2. Поширення нервового імпульсу
§ 11.3. Генерація імпульсу
§ 11.4. Іонні канали
§ 11.5. Синаптична передача

Глава 12. МЕХАНОХІМІЧНО процеси
§ 12.1. Термодинаміка МЕХАНОХІМІЧНО процесів
| 12.2. Структура м'язи і м'язових білків
§ 12.3. Хімія і фізика м'язи
§ 12.4. Теорія м'язового скорочення
§ 12.5. Кінетичні властивості м'яза
§ 12.6. МЕХАНОХІМІЧНО системи
§ 12.7. Слухова рецепція
§ 12.8. Біомеханіка

Глава 13. Біоенергетика дихального ланцюга
§ 13.1. Біологічне окислення
§ 13.2. Будова і властивості мітохондрії
§ 13.3. Хеміосмотіческое спряження
§ 13.4. Електронно-конформаційні взаємодії
§ 13.5. Цитохром с

Глава 14. Фотобіологічні процеси
§ 14.1. Фотосинтез
§ 14.2. Дві фотохімічні системи
§ 14.3. Хлоропласти
§ 14.4. Механізм фотосинтезу
§ 14.5. Зір
§ 14.6. Молекулярний механізм фоторецепції
§ 14.7. Бактеріородопсин
§ 14.8. Біолюмінесценція

Глава 15. Моделювання динамічних біологічних процесів
§ 15.1. Динамічна впорядкованість
§ 15.2. Фізико-математичні основи динаміки нелінійних процесів
§ 15.3. Моделі Лотка і Вольтерра
§ 15.4. Автокаталітіческіе системи
§ 15.5. Фазові переходи
§ 15.6. Стохастичні процеси
§ 15.7. Динаміка і регуляція

Глава 16. Періодичні хімічні та біологічні процеси
§ 16.1. Введення
§ 16.2. Реакції Білоусова-Жаботинського
§ 16.3. Автоколивання при гліколізу
§ 16.4. Нелінійна динаміка мембран
§ 16.5. Автоволнових процеси в серцевому м'язі

Глава 17. Проблеми біологічного розвитку
§ 17.1. Походження життя
§ 17.2. Моделювання добіологічних еволюції
§ 17.3. Ігрові моделі та інформаційні аспекти самоорганізації
§ 17.4. Гіперциклом
§ 17.5. Інші моделі добіологічних еволюції
§ 17.6. Біологічна еволюція
§ 17.7. Еволюція біологічних макромолекул
§ 17.8. Інформаційні аспекти еволюції
§ 17.9. Складність і еволюція
§ 17.10. Онтогенез
§ 17.11. Імунітет

Список рекомендованої літератури
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11864_biofizika.zip
Розмір файлу: 8.06 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}