Трансфузіологія в реаніматології, Рагімов АА, Єременко АА, Никифоров ЮВ, 2005 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Рагімов А.А., Єрьоменко А.А., Никифоров Ю.В. Формат файлу: DJVU, 784 стор, 2005 р.
Опис:

Внутрішньосудинне введення крові, її компонентів та препаратів, розчинів лікарських і діагностичних засобів має найважливіше значення в процесі лікування багатьох патологічних станів - при хірургічних захворюваннях, в інтенсивній терапії, анестезіології, акушерстві та гінекології, педіатрії та ін
Особливе значення трасфузіонно-інфузійні заходи мають в інтенсивній терапії та при проведенні реанімаційних заходів. Практично жодна тривала лікувальна процедура у відділенні інтенсивної терапії або реанімації не проходить без застосування різних інфузійних розчинів, а в ряді випадків компонентів крові, кровозамінників та препаратів для парентерального харчування.
Книга становить інтерес для широкого кола лікарів різних спеціальностей: трансфузіологів, реаніматологів, гематологів, терапевтів, хірургів і всіх інших фахівців, хто використовує на практиці арсенал трансфузіологічної посібники. Доступність і наочність викладу допоможуть у навчанні студентам медичних інститутів та курсантам системи постдипломного професійної освіти.

Зміст:

Скорочення
Введення

Глава 1. Трансфузійної-інфузійної ПОСІБНИК
1.1. Основні засоби трансфузійної-інфузійного посібники
1.2. Відділення трансфузіології та його завдання в багатопрофільній клініці
1.3. Інфузійно-трансфузійні процедури
1.4. Загальні принципи компонентної гемотерапії
1.5. Кров, її компоненти і препарати
1.5.1. Цілісна консервована донорська кров
Компоненти консервованої донорської крові
1.5.2. Цілісна консервована аутокровь
Компоненти аутологічної (аутогенного) консервованої крові
1.5.3. Протипоказання до переливання крові та її компонентів
1.5.4. Препарати донорської крові
1.6. Кровозамінники
1.6.1. Кровозамінники гемодинамічної (протишокового) дії
Розчини желатину
Розчини декстрану
Розчини поліетиленгліколю
Розчини гідроксиетилкрохмалю (ГЕК)
Терапевтична гемодилюція
1.6.2. Кровозамінники дезінтоксикаційної дії
1.6.3. Синтетичні переносники кисню
1.6.4. Регулятори водно-сольового обміну і кислотно-основного стану
1.7. Препарати парентерального харчування
1.7.1. Компоненти амінокислотного забезпечення
Амінокислотні розчини загального типу
Амінокислотні розчини для хворих з патологією нирок
Амінокислотні розчини для хворих із захворюваннями печінки
Амінокислотні розчини, застосовувані в педіатрії
Препарати з підвищеним вмістом глютаміну
1.7.2. Вуглеводи
1.7.3. Жирові емульсії
1.7.4. Добавки до препаратів парентерального харчування
Список основної літератури

Глава 2. КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ І регуляції кислотно-основного ГОМЕОСТАЗУ
2.1. Загальні положення
2.2. Роль водневого іона
2.3. Закон підтримки сталості рН
2.4. Методи дослідження КОР
2.5. Позначення основних показників КОР
2.6. Закон електронейтральності
2.7. Метаболічні порушення КОР крові
2.8. Респіраторні порушення КОР крові
2.9. Змішані порушення КОР крові
2.10. Кисневий статус організму і КОР крові
2.11. Порушення КОР крові під час і після операції
2.12. Закон ізоосмоляльності
Висновок
Список основної літератури

Глава 3. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ КРИТИЧНИХ СТАНІВ, вимагає проведення інфузійно-трансфузійної терапії
3.1. Моніторинг стану пацієнта
3.1.1. Кисневий статус організму
Надходження кисню
Вміст кисню в артеріальній крові
Транспорт кисню
Вивільнення кисню
Ефективність утилізації кисню
3.1.2. Оцінка гемодинаміки
Серцевий викид
Термоділюціонние методи
Метод Фіка
Метод розведення електроімпедансних індикаторів
Визначення серцевого викиду методом розведення індикатора за допомогою ультразвукового флоуметрія
Метод розведення барвника
3.1.3. Вимірювання артеріального тиску
Метод Короткова
Автоматичне неінвазивне вимірювання артеріального тиску
Інвазивне (пряме) вимірювання артеріального тиску
3.1.4. Центральний венозний тиск
Методика встановлення центрального венозного катетера
Вимірювання центрального венозного тиску
Інтерпретація результатів вимірювання ЦВД
Контроль за гемодинамічними показниками в процесі проведення інфузійно-трансфузійної терапії
3.2. Інфузійно-трансфузійна терапія критичних станів
3.2.1. Циркуляторний шок
Гіповолемічний шок
Септичний шок
Анафілактичний шок
Кардіогенний шок
Опіковий шок
3.2.2. Вибір плазмозамінної розчину
3.2.3. Компонентна терапія при гострій крововтраті
3.2.4. Оптимальний гематокрит
3.2.5. Післяопераційна крововтрата
3.2.6. Інфузійна терапія при збільшеній проникності мікросудинних русла
3.2.7. Ускладнення інфузійної терапії
Висновок
Список основної літератури

Глава 4. Замісної ниркової терапії В РЕАНІМАТОЛОГІЇ
4.1. Судинний доступ та варіанти під'єднання екстракорпорального контуру
4.2. Антикоагуляція при проведенні ЗПТ
4.3. Моніторинг функції життєво важливих органів і систем організму при проведенні ЗПТ
4.4. Теоретичні та технічні аспекти сучасних методів ЗПТ
4.4.1. Перитонеальний діаліз
4.4.2. Апаратний гемодіаліз
4.4.3. Методи постійної замісної ниркової терапії
4.5. Результати клінічного застосування постійної ЗПТ в реаніматології. Корекція водно-електролітного і кислотно-основного балансу
Висновок
Список основної літератури

Глава 5. ПЛАЗМАФЕРЕЗ при невідкладних станах у хірургічних клініках
5.1. Екстракорпоральна терапія при сепсисі
5.2. Плазмаферез при поліорганної недостатності
5.3. Плазмаферез при синдромі дисемінованого внугрісосудістого згортання
5.4. Плазмаферез при гострому внутрішньосудинному гемолізі
5.5. Плазмаферез при синдромі тривалого здавлення
5.6. Плазмаферез при реперфузійному синдромі
5.7. Особливості плазмаферезу при невідкладних станах у хірургічній практиці
Список основної літератури

Глава 6. Трансфузійної тактики невідкладних станів при гемолітична анемія
6.1. Гемолітичні анемії
6.2. Тактика невідкладних заходів при гемолітичних кризах, обумовленому спадковим дефіцитом ферменту Г-6-ФД
6.3. Терапія невідкладних станів при серповидно-клітинної анемії
6.4. Тактика трансфузійної терапії гемолітичної хвороби новонароджених
Список основної літератури

Глава 7. Гемотрансфузійних реакцій та ускладнень
7.1. Класифікація негативних наслідків гемотрансфузій
7.1.1. Постгрансфузіонние реакції
Пірогенні реакції
Алергічні реакції
Анафілактичні реакції
7.1.2. Цитратна інтоксикація
7.1.3. Калієва інтоксикація
7.1.4. Негемолітична реакції
7.1.5. Профілактика і терапія посттрансфузійних реакцій
7.1.6. Гемотрансфузійні ускладнення та методи їх профілактики
Основні причини ускладнень
Ускладнення при ізосерологіческая несумісність гемотрансфузіях
Ускладнення при переливанні інфікованої крові
Ускладнення, пов'язані з бактеріальним забрудненням
Ускладнення, пов'язані з порушенням температурного режиму при зберіганні та застосуванні крові та її компонентів
Ускладнення, пов'язані з похибками в техніці трансфузій
Ускладнення при масивної гемотрансфузій
Ускладнення, пов'язані з ігноруванням протипоказань для гемотрансфузій
7.1.7. Трансфузійної обумовлена хвороба «трансплантат-проти-господаря»
7.1.8. Постгрансфузіонная імуномодуляція
7.1.9. Синдром імунологічної альтерації
7.1.10. Реакції і ускладнення при переливанні кровозамінників
7.1.11. Ускладнення інфузійної терапії в реанімації та інтенсивної терапії
Список основної літератури

Глава 8. ДВЗ-СИНДРОМ
8.1. Основні відомості про дисемінованому внутрішньосудинному згортанні крові
8.2. Фізіологія системи гемостазу
8.3. Етіологія і патогенез ДВС-синдрому
8.4. Клініка ДВЗ-синдрому
8.5. Профілактика і терапія ДВЗ-синдрому
8.6. Особливості ДВС-синдрому при різних патологіях
8.6.1. Сепсис
8.6.2. Синдром масивної гемотрансфузії
8.6.3. ДВС-синдром в трансплантаційної хірургії
8.6.4. ДВС-синдром після операцій зі штучним кровообігом
8.6.5. Травма
8.6.6. Гемолітичні трансфузійних ускладнень
8.6.7. Онкологічні захворювання
8.6.8. Хронічна ниркова недостатність, програмний гемодіаліз
8.6.9. Ускладнення вагітності та пологів
Список основної літератури

Глава 9. ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ та інтенсивної терапії В ХІРУРГІЇ
Список основної літератури

Глава 10. Судинного доступу ДЛЯ трансфузіологічними ПРОЦЕДУР
10.1. Венозний доступ
10.1.1. Венепункції
10.1.2. Венесекція
10.1.3. Катетеризація вен
10.2. Інтрамедулярних доступ
10.3. Артеріальний доступ
10.3.1. Пункція артерій
10.3.2. Секція артерії
10.3.3. Катетеризація артерій
Список основної літератури
Опис:файлу
Файл: 13229_transfuziologiya-v-reanimatologii.zip
Розмір файлу: 11.37 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}