Сучасна інфузійна терапія Парентеральне харчування, Хартиг В, 1982 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Хартиг В. Формат файлу: WORD, 496 стор, 1982 р.
Опис:

Книга являє собою посібник з лікування порушень водного, електролітного, кислотно-лужної рівноваги та енергетичного балансу. У ній детально розглядаються питання інфузійної терапії при різних патологічних станах: перитоніті, кишкової непрохідності, гострої і хронічної ниркової недостатності, шоку, гострої крововтрати, при цукровому діабеті, захворюваннях печінки, а також у дитячій хірургії, гінекології, акушерстві. У книзі показана роль мікроциркуляції та змін кислотно-лужної рівноваги, представлена характеристика значного арсеналу застосовуваних в даний час інфузійних середовищ із зазначенням їх синонімів.
Для хірургів, терапевтів, педіатрів.

Зміст:

Передмови

1. Основні положення
1.1. Вода
1.1.1. Загальна кількість води організму
1.1.2. Позаклітинний простір
1.1.3. Внутрішньоклітинний простір
1.2. Електроліти
1.2.1. Загальні дані
1.2.2. Вимірювання) концентрації (мг / дл - мекв / л)
1.2.3. Розподіл катіонів та аніонів в окремих рідинних просторах
1.2.4. Катіони і аніони окремо
1.3. Кислотно-лужний стан
1.3.1. Кислоти і підстави
1.3.2. Буферні процеси
1.3.3. Ацидоз - алкалоз
1.3.4. Діагностика
1.3.5. Регулюючі та компенсаторні процеси
1.4. Процеси обміну
1.4.1. Процеси зовнішнього обміну
1.4.2. Процеси обміну в шлунково-кишковому тракті
1.4.3. Процеси проміжного обміну
1.5. Механізм регуляції водного, електролітного та кислотно-лужного балансу
1.5.1. Механізм центральної нервової регуляції
1.5.2. Нирки
1.5.3. Легкі

2. Окремі порушення водного, сольового і кислотно-лужного станів
2.1. Порушення обміну води і натрію
2.1.1. Гіпертонічна дегідратація (дефіцит води, зневоднення з жагою)
2.1.2. Ізотонічна дегідратація
2.1.3. Гіпотонічна дегідратація (обезводнення з дефіцитом солей)
2.1.4. Гіпертонічна гіпергідратація
2.1.5. Ізотонічна гіпергндратація
2.1.6. Гіпотонічна гіпергідратація (отруєння водою)
2.2. Порушення балансу калію
2.2.1. Дефіцит калію
2.2.2. Гіперкаліємія
2.3. Порушення балансу кальцію
2.3.1. Гіпокальціємія
2.3.2. Гіперкальціємія
2.4. Порушення балансу магнію
2.4.1. Дефіцит магнію
2.4.2. Гіпермагніємія
2.5. Порушення кислотно-лужного стану
2.5.1. Метаболічний ацидоз
2.5.2. Метаболічний алкалоз
2.5.3. Дихальний ацидоз
2.5.4. Дихальний алкалоз
2.5.5. Змішані порушення

3. Порушення водного, сольового і кислотно-лужного балансу при різних патологічних станах
3.1. Шок (шоковий синдром)
3.1.1. Визначення поняття
3.1.2. Причини
3.1.3. Патогенез
3.1.4. Патофізіологічні особливості різних видів шоку
3.1.5. Діагностичні критерії
3.1.6. Терапевтичні заходи
3.1.6.1. Основи лікування при різних видах шоку
3.2. Перитоніт
3.2.1. Загальні зауваження
3.2.2. Патофізіологічні дані
3.2.3. Вплив на організм, особливо на водний, електролітний, кислотно-лужний і енергетичний баланс
3.2.4. Діагностичні критерії
3.2.5. Терапевтичні заходи
3.3. Гострий панкреатит
3.3.1. Загальні відомості
3.3.2. Патофізіологічні дані
3.3.3. Клінічна картина панкреатиту та вплив на організм, особливо на водний, електролітний і кислотно-лужний баланс
3.3.4. Динамічне спостереження
3.3.5. Терапевтичні заходи
3.4. Кишкова непрохідність
3.4.1. Загальні дані
3.4.2. Патофізіологічні дані
3.4.3. Вплив на організм, особливо на водний, електролітний, кислотно-лужний і енергетичний баланс
3.4.4. Динамічне спостереження
3.4.5. Терапевтичні заходи
3.5. Втрата соків шлунково-кишкового тракту
3.6. Опікова хвороба
3.6.1. Загальні положення
3.6.2. Патофізіологічні дані
3.6.3. Клінічний перебіг і вплив на водний, електролітний, кислотно-лужний і енергетичний баланс
3.6.4. Динамічне спостереження
3.6.5. Терапевтичні заходи
3.6.5.1. Парентеральне введення води та електролітів
3.6.5.2. Введення води та електролітів усередину
3.6.5.3. Парентеральне і ентеральне харчування
3.6.5.4. Інші лікувальні заходи
3.7. Гостра та хронічна ниркова недостатність, форсований даурез
3.7.1. Гостра ниркова недостатність
3.7.1.1. Визначення поняття
3.7.1.2. Причини
3.7.1.3. Патогенез
3.7.1.4. Клініка, перебіг і лікування гострої ниркової недостатності
3.7.2. Хронічна ниркова недостатність
3.7.2.1. Основні принципи терапії
3.7.3. Форсований діурез
3.7.3.1. Передумови для проведення форсованого діурезу
3.7.3.2. Практичні рекомендації
3.8. Операційний стрес
3.8.1. Біологічні процеси захисту в цілому
3.8.2. Особливості фаз післяопераційного періоду
3.8.2.1. Адренергічних-кортікоідние фаза
3.8.2.2. Кортікоідние фаза зворотного розвитку
3.8.2.3. Анаболическая фаза
3.8.2.4. Фаза накопичення жиру
3.8.3. Тактика ведення хворих перед, під час і після операції
3.9. Жирова емболія
3.9.1 Причини
3.9.2. Клінічна картина
3.9.3. Діагностичні можливості
3.9.4. Методи лікування
3.10. Цукровий діабет і оперативна медицина
3.10.1. Загальні дані
3.10.2. Спеціальне лікування порушень обміну речовин
3.10.2.1. Корекція обміну речовин в передопераційному періоді
3.10.2.2. Корекція обміну речовин в період операції
3.10.2.3. Ведення хворого на діабет в післяопераційному періоді
3.10.3. Декомпенсація обміну речовин (кетоацидоз, діабетична кома гіперосмоляльності ацидотична або неацідотіческая, лактоацидоз)
3.10.4. Діабет, вагітність і пологи
3.11. Захворювання печінки та оперативна медицина
3.11.1. Загальні дані
3.11.2. Печінка, водний, електролітний баланс і кровообіг
3.11.3. Печінка і кислотно-лужний стан
3.11.4. Вплив операції на печінку
3.11.5. Передопераційна діагностика
3.11.6. Особливості діагностики і терапії в різні фази оперативного втручання
3.11.7. Вплив інфузій та трансфузій на печінку
3.11.8. Печінка і лікарські препарати
3.12. Особливості інфузійної терапії в дитячій хірургії
3.12.1. Фізіологічні особливості дитячого віку
3.12.1.1. Зміст: та розподілення води
3.12.1.2. Зміст: і розподіл електролітів
3.12.1.3. Кислотно-лужний стан
3.12.1.4. Функція нирок
3.12.1.5. Гіпоглікемія
3.12.1.6. Особливості енергетичного та білкового обміну речовин
3. 12.2. Особливості реакції на операційну травму в дитячому і дитячому віці
3.12.3. Патологічні зміни
3.12.3.1. Діагностичні заходи
3.12.3.2. Порушення балансу води та натрію
3.12.3.3. Порушення кислотно-лужного стану
3.12.3.4. Порушення балансу калію
3.12.3.5. Принципи визначення операбельності хворих
3.12.4. Інфузійна терапія
3.12.4.1. Фізіологічна потреба
3.12.4.2. Потреби для корекції порушень
3.12.4.3. Відшкодування додаткових втрат
3.12.4.4. Парентеральне харчування
3.12.4.5. Інфузійна техніка
3.12.5. Спеціальні проблеми
3.13. Особливості інфузійної терапії в клініці серцево-судинної хірургії
3.13.1. Патофізіологічні дані
3.13.2. Принципи інфузійної терапії аціанотічних хворих
3.13.3. Принципи інфузійної терапії ціанотичний хворих
3.13.4. Тактика при екстракорпоральному кровообігу
3.13.5. Особливі кардіальні ускладнення
3.13.6. Принципи інфузійної терапії у хірургічних хворих із захворюваннями судин
3.13.6.1. Терапія стрептокіназою
3.14. Особливості інфузійної терапії в нейрохірургічної практиці і при черепно-мозковій травмі
3.14.1. Патофізіологічні особливості, що заслуговують на увагу у нейрохірургічних хворих та хворих з черепно-мозковою травмою
3.14.2. Терапевтичні аспекти
3.15. Особливості інфузійної терапії при вагітності і пологах
3.15.1. Фізіологічні зміни протягом вагітності
3.15.1.1. Серце й кровообіг
3.15.1.2. Кров
3.15.1.3. Згортання крові
3.15.1.4. Дихання
3.15.1.5. Обмін речовин
3.15.1.6. Водний баланс
3.15.1.7. Функція нирок
3.15.1.8. Електроліти
3.15.1.9. Збільшення маси тіла
3.15.1.10. Кислотно-лужний стан
3.15.1.11. Лабораторні показники
3.15.1.12. Вагітність - особливий випадок гомологічною трансплантації
3.15.2. Специфічні захворювання вагітних
3.15.2.1. Блювота вагітних
3.15.2.2. Еклампсія - найважча форма токсикозу вагітних
3.15.2.3. Синдром шоку в положенні на спині
3.16. Особливості інфузійної терапії при операціях в осіб похилого віку
3.16.1. Патофізіологічні дані
3.16.1.1. Особливості водного, електролітного та кислотно-лужного балансу
3.16.1.2. Обмеження компенсаторних можливостей, обумовлене віком, при порушеннях водного, електролітного та кислотно-лужного балансу
3.16.1.3. Деякі особливості клінічної симптоматики у літніх
3.16.2. Особливі діагностичні та терапевтичні вказівки при порушеннях водного, електролітного та кислотно-лужного балансів
3.16.2.1. Особливості, що впливають на ризик оперативного втручання

4. Парентеральне харчування
4.1. Можливості
4.2. Показання
4.3. Складові частини
4.3.1. Амінокислоти
4.3.2. Цукру, багатоатомні спирти
4.3.2.1. Глюкоза
4.3.2.2. Фруктоза
4.3.2.3. Сорбітол
4.3.2.4. Ксилітол
4.3.3. Жири
4.3.4. Етанол
4.3.5. Мікроелементи
4.4. Побудова програми терапії

5. Діагноз
5.1. Анамнез
5.2. Клінічні, інструментальні та лабораторні дослідження

6. Терапія
6.1. Загальні дані
6.2. План лікувальних заходів
6.2.1. Методи лікування
6.2.1.1. Планування інфузійної терапії для особливих ситуацій
6.2.1.2. Планування інфузійної терапії при тяжких порушеннях водного та електролітного балансу
6.2.1.3. Планування інфузійної терапії при більш легких порушеннях водного та електролітного балансу для задоволення фізіологічної потреби
6.2.2. Пояснення до плану терапевтичних заходів (Е1-Е14)
6.3. Інфузійні розчини
6.3.1. Електролітні інфузійні розчини
6.3.2. Розчини для парентерального харчування
6.3.3. Плазмозаміщуючі розчини
6.3.3.1. До питання про диференційованої терапії плазмозамінних розчинів
6.3.4. Перелік усіх згаданих лікарських засобів
6.4. Технічні рекомендації

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 13261_sovremennaya-infuzionnaya-terapiya-parenteralnoe-pitanie.zip
Розмір файлу: 1.4 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}