Клінічна трансфузіологія, Румянцев АГ, Аграненко ВА, 1997 рік

Автор (и): Румянцев А.Г., Аграненко В.А. Формат файлу: DJVU, 576 стор, 1997 р.
Опис:

У книзі представлені основні положення і принципи сучасної клінічної трансфузіології: визначення показань, методів застосування та лікувальної ефективності трансфузій еритроцитної маси, концентратів тромбоцитів, лейкоцитів і плазми при гострій і хронічній анемії, при різній патології, в тому числі в педіатрії та трансплантології.
Основна увага приділена компонентної гемотерапії - застосуванню замість цільної крові її клітинних і білкових компонентів в хірургії, реаніматології, акушерстві та гінекології, онкогематології, клініці внутрішніх хвороб, педіатрії та неонатології.
В основу трансфузійної тактики авторами покладено сучасні принципи і концепції трансфузійної медицини - необхідність застосування гемотрансфузій за певними показниками з метою виключення невиправданих трансфузій і використання альтернативних методів, зокрема аутотрансфузії.
Значне місце в книзі приділено гемостатичної терапії, помилок і небезпекам гемотрансфузій, методам профілактики і лікування посттрансфузійних ускладнень, а також принципам організації трансфузіологічної допомоги в лікувальних установах.
До кожної чолі книги дається великий бібліографічний покажчик вітчизняних і зарубіжних авторів.
Книга призначена для широкого кола лікарів - хірургів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, онкогематології, терапевтів, педіатрів та спеціалістів служби крові.

Зміст:

Передмова

Глава I. Введення в трансфузією кую медицину

Глава II. Загальна характеристика гемотрансфузійних середовищ і методи їх консервування
1. Класифікація трансфузійних середовищ
2. Консервована кров
Консервуючі розчини
«Модифікована кров»
Фракціонування консервованої крові
3. Еритроцити
Ресуспендування та консервування еритроцитної маси
Еритроцити відновлена («омолодження»)
Еритроцити, Розморожена і відмита
Еритроцити, збіднена лейкоцитами і тромбоцитами
4. Концентрати тромбоцитів та лейкоцитів
Методи виділення та консервування концентратів тромбоцитів
Метод заготівлі концентратів тромбоцитів, збіднених лейкоцитами
Методи виділення та консервування концентратів лейкоцитів
5. Плазма
Плазма нативна
Плазма свіжозаморожена
Література

Глава III. Методи гемотрансфузій
1. Трансфузии в поверхневі вени
2. Трансфузии в глибокі вени
3. Трансфузии в артерію
4. Трансфузии в кістковий мозок
5. Трансфузии прямі
6. Обмінні трансфузії
Література

Глава IV. Принципи трансфузійної тактики і компонентної гемотерапії
1. Загальні принципи компонентної гемотерапії
2. Трансфузії еритроцитної маси
Переваги і свідчення
Трансфузии в хірургії та реаніматології
Трансфузии розмороженої еритроцитної маси
Трансфузії при гострій крововтраті і шоці
Трансфузії при хронічній анемії
Література

Глава V. Трансфузії концентратів тромбоцитів, лейкоцитів і плазми
1. Трансфузії концентратів тромбоцитів
Загальна характеристика та причини тромбоцитопеній та ТРОМБОЦИТОПАТІЙ
Клініка тромбоцитопенічна геморагії
Загальні принципи тромбоцітотерапіі
Показання до профілактичним і лікувальним трансфузіях концентратів тромбоцитів
Основні стандарти для призначення трансфузій концентратів тромбоцитів
- Оцінка лікувальної ефективності трансфузій концентратів тромбоцитів
Лікувальна ефективність трансфузій консервованих і свіжозаготовлених концентратів тромбоцитів
Алломунізація і рефрактерність до донорських концентратів тромбоцитів
- Діагностика
- Методи профілактики та лікування
- Реакції та ускладнення тромбоцітотерапіі
Література
2. Трансфузії концентратів лейкоцитів
Показання
Методика та дозування трансфузій
Трансфузії кріоконсервованих лейкоцитів
Література
3. Трансфузії плазми
Показання
Лікувальна ефективність
Література

Глава VI. Гемотрансфузійних терапія при крововтраті
1. Класифікація крововтрати
2. Діагностика крововтрати
Визначення величини крововтрати
Визначення тяжкості крововтрати
Діагностичні прийоми
3. Трансфузійна терапія при гострій крововтраті
4. Критерії оптимальності трансфузійної терапії
Література

Глава VII. Аутогемотрансфузії
1. Переваги
2. Показання
3. Вимоги до донору аутокрові
4. Методика заготівлі та консервування аутокрові
Заготівля безпосередньо перед операцією
Заготівля завчасно до операцією
Реінфузія крові, що вилилась в операційні порожнини
Кріоконсервування аутокрові та її клінічне застосування
5. Аутогемотрансфузії в педіатрії
Література

Глава VIII. Гемотрансфузійних тактика при трансплантації кісткового мозку
1. Загальні принципи
2. Тактика гемотрансфузійних терапії в предтрансплантаціонном періоді
Тактика при апластичної анемії
Тактика при гемобластозах
3. Тактика гемотрансфузійних терапії в посттрансплантаціонном періоді
Література

Глава IX. Гемотрансфузійних терапія при захворюваннях внутрішніх органів і системи крові
1. Гемотрансфузійних терапія при захворюваннях внутрішніх органів
Залізодефіцитна анемія
Захворювання легенів
Захворювання серцево-судинної системи
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Захворювання печінки
Захворювання нирок
Ревматичні хвороби
Злоякісні пухлини
Інфекційні захворювання
2. Гемотрансфузійних терапія при захворюваннях системи крові
Гемобластози
Апластичні анемії
Гемолітичні анемії
В12-дефіцитна анемія. Сидеробластної анемія
3. Інфузійно-трансфузійна терапія білкової недостатності
4. Екстракорпоральних методів терапії
Захворювання системи крові
Захворювання органів дихання
Захворювання серцево-судинної системи
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Захворювання печінки
Захворювання нирок
Ревматичні хвороби
5. Лікувальний плазмаферез
Література

Глава X. Гемотрансфузійних терапія в педіатрії
1. Особливості дитячого організму та гемотрансфузії
2. Трансфузії крові
3. Трансфузії еритроцитної маси
Гостра анемія, гостра крововтрата
Хронічна анемія
- Анемії при гемобластозах
- Анемії при таласемії
- Серпоподібно-клітинна анемія
- Анемія Даймонда-Блекфана
4. Ускладнення хронічної трансфузійної терапії
Перевантаження залізом
Алоімунізація
5. Трансфузії концентратів тромбоцитів дітям
Показання до трансфузії і дозування
Тромбоцітотерапія при гемобластозах і апластична анемія
Показання до донорських КТ
Оцінка лікувальної ефективності трансфузій тромбоцитів
Алоімунізація і рефрактерність до донорських тромбоцитів
Тромбоцітотерапія при імунної тромбоцитопенічна пурпура
Тромбоцітотерапія при гемолітико-уремічний синдром
Тромбоцітотсрапія в серцево-судинній хірургії
6. Лікувальний плазмацітаферез у дітей
Плазмаферез
Цітаферез
- Лейкаферез
- Тромбоцітаферез
- Еритроцитаферезу
7. Обмінні трансфузії у дітей
8. Гемотрансфузійні реакції та ускладнення у дітей
Література

Глава XI. Гемотрансфузійних терапія в неонатології
1. Особливості організму новонародженого
2. Методи трансфузій і показання до гемотерапії
Малооб'ємні трансфузии еритроцитної маси
Обмінні масивні трансфузії
- Методика обмінних трансфузій
Показання до обмінних трансфузіях
3. Трансфузії концентратів тромбоцитів
Тромбоцитопенії новонароджених
Методи трансфузій тромбоцитів
4. Трансфузии лейкоцитів
5. Трансфузії плазми і її препаратів
6. Трансфузійна безпеку у новонароджених
Література

Глава XII. Трансфузійна терапія порушень гемостазу
1. Клінічна симптоматика
2. Трансфузійна терапія при порушеннях згортання крові
3. Трансфузійна терапія спадкових коагулопатій
Критерії діагностики
Гемофілія А
Лікування хворих на гемофілію з інгібітором фактора VIII
Гемофілія В
Хвороба Віллебранда
Спадковий дефіцит вітамін К-залежних факторів згортання крові
4. Трансфузійна терапія придбаних форм дефіциту і інгібіції факторів згортання крові
Дефіцит вітамін К-залежних факторів згортання крові
Терапія при імунної інгібіції факторів згортання крові
Трансфузійна терапія ДВЗ-синдрому
Трансфузійна терапія гематогенних тромбофілій
Трансфузійна терапія тромбоцитопенії і ТРОМБОЦИТОПАТІЙ
Тромбоцитопенії періоду новонародженості
Терапія гіпопродукціонних тромбоцитопенії у дітей та дорослих
Трансфузійна терапія ТРОМБОЦИТОПАТІЙ
Література

Глава XIII. Помилки, небезпеки і ускладнення гемотрансфузій
1. Гемотрансфузійні реакції, методи їх профілактики та лікування
Пірогенні реакції
Алергічні реакції
Анафілактичні реакції
Цитратна і калієва інтоксикації
Негемолітична реакції
Пізні (уповільнені) гемотрансфузійні реакції
Посттрансфузійні тромбоцитопенічна пурпура
Посттрансфузійний гемосидероз
Профілактика і лікування реакцій
2. Гемотрансфузійні ускладнення та методи їх профілактики
Причини ускладнень
Несумісність крові донора і реципієнта
- Несумісність крові по еритроцитарних антигенів АВ0
- Несумісність крові по еритроцитарних антигенів системи резус (Rh0D)
- Несумісність крові або еритроцитної маси по антигенів інших серологічних систем
- «Небезпечний» універсальний донор
Недоброякісність трансфузійної середовища
- Бактеріальне забруднення
- Перегрівання, переохолодження, гемоліз, сверхдлительного терміни консервування, порушення температурного режиму зберігання
Похибки в методиці трансфузії
- Повітряна емболія
- Тромбоемболія
- Тромбофлебіт
- Синдром гострої легеневої недостатності
- Циркуляторна перевантаження
Синдром масивних трансфузій
Недооблік протипоказань до гемотрансфузій
Трансфузійна імуносупресія
Трансфузійної обумовлена хвороба трансплантат-проти-господаря
Ускладнення автоматичного плазмацітафереза
Трансфузійної зараження інфекційними та вірусними захворюваннями
- Зараження сифілісом
- Зараження малярією
- Зараження вірусним гепатитом
- Зараження вірусом імунодефіциту людини
- Зараження цитомегаловірусом
Можливості попередження небезпеки трансфузионного перенесення інфекційних та вірусних захворювань
3. Реакції і ускладнення при переливанні кровозамінників

Глава XIV. Клініка, лікування н діагностика ускладнень після трансфузій несумісної крові та еритроцитної маси
1. Клініка гемотрансфузійного шоку
Клінічні прояви
2. Клініка гострої ниркової недостатності
Загальна клінічна симптоматика і періоди захворювання
Період олігоануріі
Період відновлення діурезу
Період одужання
3. Порушення обмінних процесів
Порушення азотистого обміну
Порушення обміну електролітів
Порушення кислотно-основного стану
Порушення водно-сольового обміну
4. Порушення функції нирок
5. Порушення функції печінки
6. Порушення функції серця
7. Форми клінічного перебігу гострої ниркової недостатності
8. Лікування гемотрансфузійних ускладнень
Лікування гемотрансфузійного шоку
Лікування гострої ниркової недостатності
- Консервативна терапія
- Гемодіаліз
9. Діагностика гемотрансфузійних ускладнень
Література

Глава XV. Трансфузіологічну в лікувальному закладі
1. Завдання та функції відділення трансфузіології
2. Рада з трансфузіології
Опис:файлу
Файл: 13270_klinicheskaya-transfuziologiya.zip
Розмір файлу: 7.11 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}