Анестезія та системна гемодинаміка Оцінка та корекція системної гемодинаміки під час операції та анестезії

Автор (и): Лебединський К.М. Формат файлу: WORD, 200 стор, 2000 р.
Опис:

У книзі аналізується ситуація, що склалася в клінічній анестезіології в зв'язку з масовим впровадженням нової техніки і докорінним переглядом поглядів на співвідношення інвазивного та неінвазивного моніторингу. Розглянуті питання вибору головних змінних для моніторування під час операції та анестезії, вибору методу моніторингу, клінічної оцінки одержуваних показників, гемодинамічної корекції під час анестезії та аналізу гемодинаміки в контексті гомеостазу та енергетичного балансу організму. Книга має практичну спрямованість, пропонуючи конкретні алгоритми прийняття рішень і дій як у відомих кожному анестезіологу, так і в більш рідкісних клінічних ситуаціях.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

I. КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І МОНІТОРИНГ КРОВООБІГУ ПІД ЧАС АНЕСТЕЗІЇ

1. Основні гемодинамічні параметри та їх співвідношення

2. Методи моніторингу кровообігу
2.1. Аналіз поглинання легкими газоподібного індикатора
2.2. Аналіз розведення кров'ю рідкого індикатора
2.3. Методи візуалізації обсягів шлуночків і ехолокації потоків
2.4. Методи, засновані на вимірюванні електропровідності тканин
2.5. Зіставлення методів вимірювання МОК

3. Кровообіг і аеробний енергетичний обмін

4. Матеріал і методи наших досліджень
4.1. Клінічний матеріал дослідження
4.2. Методи і засоби анестезії та інтраопераційної інтенсивної терапії
4.3. Методика штучного кровообігу
4.4. Методи дослідження
4.4.1. Загальноклінічні методи дослідження
4.4.2. Спеціальні методи дослідження
4.4.2.1. Технічні засоби і технології
4.4.2.2. Методи розрахунку похідних показників
4.5. Архівація, обробка та представлення результатів

5. Результати наших досліджень методів моніторингу гемодинаміки
5.1. Імпедансометричні моніторинг
5.1.1. Технологічність методу
5.1.2. Клінічна характеристика методу
5.2. Катетеризація легеневої артерії і метод термоділюціі
5.2.1. Клінічна характеристика методу
5.2.2. Методичні прийоми та рекомендації
5.3. Результати зіставлення методів
5.4 Можливі підходи до підвищення точності імпедансометричні моніторингу
5.4.1. Удосконалення алгоритму обробки реосігнала
5.4.2. Калібрування реографічного моніторингу

6. Висновок

II. Гемодинаміка ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ І АНЕСТЕЗІЇ

1. Гемодинамічні ефекти препаратів і методик анестезії
1.1. Інгаляційні анестетики
1.2. Неінгаляційного гіпнотікі
1.3. Неінгаляційного анестетики і аналгетики
1.4. Деякі комбінації препаратів
1.5. Міорелоксанти
1.6. Регіонарні і комбіновані методики анестезії
1.7. Гемодинамічні критерії вибору препаратів і методик

2. Інтерпретація і корекція гемодинаміки під час анестезії
2.1. Розвиток підходів та основні проблеми
2.2. Гемодинамічний профіль операції та анестезії
2.3. Корекція гемодинаміки під час операції та анестезії

3. Результати наших досліджень гемодинаміки під час анестезії
3.1. Вступні зауваження
3.2. Гемодинамічний профіль анестезії та операції
3.2.1. Початковий етап анестезії
3.2.1.1. Індукція загальної анестезії
3.2.1.1.1. Індукція внутрішньовенної анестезії
3.2.1.1.2. Індукція комбінованої анестезії зі ШВЛ
3.2.1.2. Центральні регіонарні блоки
3.2.1.2.1. Спінапьная анестезія
3.2.1.2.2. Епідуральна анестезія
3.3. Гемодинаміка на етапі підтримки анестезії
3.3 1. Підтримання анестезії фентанілом у поєднанні з інгаляцією закису азоту та парів фторотан
3.3.2. Підтримання анестезії фентанілом і аденозинтрифосфатом натрію в поєднанні з інгаляцією закису азоту та парів фторотан
3 3.3. Підтримання анестезії аденозинтрифосфатом натрію в поєднанні з інгаляцією закису азоту та парів фторотан
3.3.4 Перебіг спінальної анестезії маркаіном в поєднанні з седацией диазепамом
3.4. Клінічні особливості аденозинових аналгезії
3.5. Корекція гемодинаміки під час операції та анестезії
3.6. Трактування гемодинамічних інцидентів
3.7. Оцінка енергетичної ефективності кровообігу
3.8. Опіоїдна детоксикація під загальною анестезією

4. Висновок

III. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Оптимізація гемодинамічного моніторингу
2. Клінічна оцінка та корекція режиму гемодинаміки
3. Можливі напрямки подальших досліджень
4. Висновок

ДОДАТОК
Основні позначення та скорочення
Список використаної літератури
Електронні бази даних, використані в роботі
Опис:файлу
Файл: 13279_anesteziya-i-sistemnaya-gemodinamika-ocenka-i-korrekciya.zip
Розмір файлу: 2.47 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}