Ниркова недостатність у дітей, Наумова ВІ, Папая АВ, 1991 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Наумова В.І., Папая А.В. Формат файлу: HTML, 286 стор, 1991 р.
Опис:

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

Частина I. Морфофункціональні особливості НИРОК У онтогенезі

Глава 1. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК
Структура нирки
Ниркові тільця
Нирковий каналець
Кровопостачання нирки

Глава 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК
Клубочкова фільтрація
Ультрафільтрація
Загальна кількість ультрафільтрату
Роль простагландинів
Темпи розвитку клубочкової фільтрації у дітей
Склад ультрафільтрату
Реабсорбція органічних речовин в канальцях
Глюкоза
Амінокислоти
Білок
Канальцева секреція органічних речовин
Структура механізму секреції
Феномен субстратної стимуляції секреції
Реабсорбція електролітів і води
Реабсорбція натрію
Реабсорбція натрію у новонароджених
Вплив мінералокортикоїдів на реабсорбцію
Вплив системи ренін-ангіотензин
Участь нирки в регуляції іонного балансу, обсягу рН і осмолярності крові
Система регуляції водно-сольового обміну
Підтримання КОС
Участь нирки в волюморегуляції
Осмотичний розведення та концентрування сечі
Освіта осмотично концентрованої сечі
Формування системи осмотичного концентрування

Частина II. Гостра ниркова недостатність В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Глава 3. Етіологія і патогенез
Гостра ниркова недостатність (ГНН)
Гостра олігурія
Етіологія і класифікація олігурії
2 фази гострої ниркової недостатності
Патогенез порушень ниркового кровотоку в початковій фазі гострої ниркової недостатності
Роль системи ренін-ангіотензин II
Блокатори ренін-ангіотензинової системи
Роль тромбоксану А2
Фактори, що обумовлюють органічні ушкодження нирок
Внутрипочечное порушення гемодинаміки
Первинна внутрішньосудинна блокада кровотоку
Первинні пошкодження тубулоінтерстіціальний тканини нирок
Етіологія гострої ниркової недостатності
Патогенез ануріческой стадії
Мікроскопічна картина
Спазм аферентних судин клубочків
Канальцева обструкція
Первинне ураження епітелію канальців і зворотне всмоктування фільтрату
Зменшення проникності капілярів
Механізми пошкодження клітин нефрону
Патогенез поліуріческой і відновної стадій

Глава 4. Семіотика, клінічна картина і діагностика
Семіотика
Порушення функції нирок
Осмолярність концентрація сечі
Дослідження осаду сечі
Розлади гомеостазу при ГНН
Швидкість клубочкової фільтрації
Концентрація креатиніну в сироватці крові
Концентрація азоту сечовини в крові
Концентрація сечової кислоти
Концентрація аміаку
Концентрація калію
Кальцій
Магній
Хлор
Фосфати
Сульфати
Кислотно-основний стан крові
Показники периферичної крові при ГНН
Розлади в системі гемокоагуляції
Клінічна картина гострої ниркової недостатності
Початкова (предануріческая) стадія гострої ниркової недостатності
Перший тип
Другий тип
Третій тип
Олігоануріческая стадія
Клінічна картина додіалізному періоді
Протягом ОПН на тлі діалізної терапії
Поліуріческій стадія гострої ниркової недостатності
Стадія одужання
Діагноз і диференціальний діагноз
Диференціальна діагностика функціональної та органічної ГНН
Функціональні проби
Дослідження сечового осаду
Анамнез
Лабораторне обстеження
Диференціальна діагностика ГНН з гострою декомпенсацією латентно протікає ХНН

Глава 5. Лікування гострої ниркової недостатності
ОПН і діуретики
Дофамін
Манітол
Фуросемід
Лікування ануріческой стадії
Ліквідація розладів гомеостазу
Підтримка балансу рідини
Гіперкаліємія
Метаболічний ацидоз
Лікування метаболічного алкалозу
Специфічна терапія основного захворювання і неспецифічне лікування гострої ниркової недостатності
Профілактика та лікування ускладнень гострої ниркової недостатності
Синдром гіпергідратації
Лікування набряку легенів
Лікування набряку головного мозку
Лікування судомного синдрому
Порушення мозкового кровообігу
Гіпертензійного синдром
Детоксикаційна терапія
Відносні показання
Абсолютними показаннями до гемодіалізу
Кишковий діаліз
Штучне переливання крові
Перитонеальний діаліз
Гемодіаліз
Гемодіаліз у новонароджених
Гемодіаліз у дітей до 5 років
Діалізатори
Тактика діалізної терапії
Терапія в междіалізном періоді
Гемосорбція
Методи контролю за ефективністю лікування
Ускладнення гострої ниркової недостатності на фоні діалізної терапії
Синдром перерозподілу
Артеріальна гіпотензія
Геморагічний синдром
Інфекційні ускладнення
Лікування поліуріческой стадії гострої ниркової недостатності

Глава 6. Особливості перебігу гострої ниркової недостатності
Гостра ниркова недостатність у новонароджених
Патогенез ниркової недостатності в період новонародженості
Клініка гострої ниркової недостатності у новонароджених
Прояви гострої ниркової недостатності
Гіпергідратація
Характер розладів КОС
Синдром розладів електролітного обміну
Уремічна інтоксикація
Поліуріческій стадія гострої ниркової недостатності
Анурія на фоні гострого апостематозного нефриту
Порушення розвитку паренхіми нирки та обструктивна уропатія
Лікування
Гостра ниркова недостатність при гемолітико-уремічний синдром
Етіологія і епідеміологія
Гемолітико-уремічний синдром у дітей раннього віку
Генетична і сімейна схильність
Патогенез
Клінічна картина
Продромальний період
Період розпалу
Лабораторні дані
Діагноз і диференціальний діагноз
Лікування
Прогноз
Імунопатологічні захворювання і ГУС
Гостра ниркова недостатність при гострому гломерулонефриті
Гостра ниркова недостатність при тромботичної тромбоцитопенічної пурпурі
Етіологія
Патогенез
Патологічна анатомія
Клінічна картина
Лікування
Гострої ниркової недостатності при гострому внутрішньосудинному гемолізі і міоліз
Клінічна картина
Лікування
Гостра ниркова недостатність при синдромі тривалого здавлення
Етіопатогенетичні фактори
Клінічна картина
Лікування
Гострої ниркової недостатності при шоці різної етіології
Опікова хвороба
Порушення водно-електролітного обміну

Глава 7. Прогноз і результат гострої ниркової недостатності
Фактори ризику
Відповідь на початок терапії протягом перших 3 діб
Клініко-лабораторні прояви ГУС
Загальна летальність при ГНН

Частина III. Хронічна ниркова недостатність В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Глава 8. Етіологія і патогенез
Хронічна ниркова недостатність (ХНН)
Класифікація ХНН
В залежності від їх результату
За прогресуванню
Класифікація М. Я. Ратнер
Інші класифікації ХНН
В залежності від величини КФ
Тубулярна і тотальна ХНН
Поширеність ХНН
Етіологія
Патоморфологія нирок і патофізіологія ХНН
Зменшення нирок
Склерозування нирок
Сечокам'яна хвороба, ускладнена хронічною нирковою недостатністю
Хронічний гломерулонефрит
Патогенез і патологічна фізіологія ХНН
Парціальні функції нирок у стадії хронічної ниркової недостатності
Функції діючих нефронів при ХНН
Теорія «інтактних нефронів»
Загальна адаптація уражених нирок
Порушення обміну речовин
Гіперазотемія
Ціанати
Гуанідинів
«Середні молекули»
Водно-електролітні розлади
Порушення балансу натрію
Порушення обміну калію
Стан фосфорно - кальцієвого обміну
Порушення КОС
Вуглеводний обмін
Порушення ліпідного обміну

Глава 9. Семіотика і діагностика
Клінічні прояви та перебіг ХНН
Стадія тубулярної недостатності
Стадія тотальної ХНН
1 ступінь тяжкості ХНН
II ступінь тяжкості тотальної ХНН
III ступінь тяжкості тотальної ХНН
Механізми ураження внутрішніх органів
Ускладнення ХНН
Диференціальний діагноз

Глава 10. Анемічний синдром при хронічній нирковій недостатності
Основний клінічний прояв
Патогенез анемії при ХНН
Зниження ефективного еритропоезу
Функціональна неповноцінність кісткового мозку
Гемоліз
Мікроангіопатія
Недолік іонів заліза
Патологічні крововтрати
Малобелковая дієта
Лікування ниркової анемії

Глава 11. Остеопатія при хронічній нирковій недостатності
Патогенез ренальних остеопатий
Механізми розвитку остеопатії при ХНН
Пускові чинники в генезі гіперпаратиреозу
Метаболізм вітаміну D
Продукція 1,25 (OH) 2D3 при ХНН
Гіпокальціємія
Зміст: імунореактивного паратгормону
Зміни колагену
Два пускові механізму розвитку ренальної остеопатії
Клініко-рентгенологічні та морфологічні прояви ниркових остеопатії
М'язова слабкість
Характер кісткових деформацій
Затримка росту
4 форми рентгенологічних проявів остеопатії при ХНН
Гістоморфологічних і гістоморфометріческое дослідження
Зміни в кістках
Субперіостальних резорбція
Рентгенологічні ознаки остеосклерозу
Остеомаляція
Рентгенологічні ознаки
Гістологічне дослідження біоптату кістки
Фіброзний остеит
Зсув головки епіфіза
Діалізних остеопатія
Інтоксикація препаратами алюмінію
Некроз голівки стегна
Механізм затримки росту дітей з ХНН
Діагностика остеопатії, пов'язаної з X П Н
Профілактичні та терапевтичні заходи при ренальних остеопатії
Профілактика остеопатії
Забезпечення нормального вмісту сироваткового фосфору
Вітамін D і його метаболіти
Ортопедична корекція важкої форми остеопатії

Глава 12. Лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю
Принципи лікування хворих
Патогенетичне лікування кардинальних симптомів
Корекція водно-електролітних порушень
ХНН в результаті обструктивних уропатій
ХНН, що виявляється артеріальною гіпертензією
Гіпокаліємія
Гіперкаліємія
Артеріальна гіпертензія
Збільшення діурезу
Корекція ацидозу
Ентеросорбенти
Термінальна стадія ХНН
Диспансеризація дітей із ХНН
Дієтотерапія
Дієта С. Giordano і S. Giovannetti
Гіперліпідемія
Роль дієти при порушеннях фосфорно-кальцієвого обміну
Гіпонатріємія
Дієтичні раціони
Дієта № 7
Раціон № 2 дієти № 7
Дієта при подальшому прогресуванні ХНН

Глава 13. Діалізної терапії та трансплантація нирки у дітей
Показання та протипоказання до трансплантації нирки
Показання до трансплантації нирки
Протипоказання до трансплантації
Підготовка хворих до трансплантації нирки
Діалізних підготовка дітей до трансплантації нирки
Загальна характеристика методів внепоченного очищення при ХНН
Способи підключення апарату «Штучна нирка»
Предтрансплантаціонное обстеження
Гемосорбція
Перитонеальний діаліз
Характеристика стану хворих перед трансплантацією нирки
Підбір донора
Техніка операції пересадки нирки в дітей
Післяопераційне ведення хворих
Ускладнення після трансплантації нирки
Урологічні ускладнення
Кризи відторгнення
Гостре відторгнення
Прискорене відторгнення
Хронічне відторгнення
Часті ускладнення
Віддалені ускладнення
Повторні трансплантації нирок у дітей
Ефективність і перспективи пересадки нирки в дітей
Тактика трансплантації у дітей з гломерулонефритом

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Опис:файлу
Файл: 12856_pochechnaya-nedostatochnost-u-detey.zip
Розмір файлу: 2.16 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}