Нефрологія в терапевтичній практиці, Чиж АС, 1998 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Чиж А.С. Формат файлу: HTML, 557 стор, 1998 р.
Опис:

Висвітлюються структура і функції нирок, етіологія, патогенез, клінічна картина, сучасні методи діагностики, лікування та профілактика найбільш часто зустрічаються в терапевтичній практиці захворювань нирок, а також основні принципи диспансеризації та медико-соціальної експертизи цього контингенту хворих.
Для студентів старших курсів медичних інститутів, слухачів курсів інституту удосконалення лікарів, лікарів-терапевтів стаціонарів та поліклінік, нефрологів і урологів.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ НИРОК
Морфоструктур І РОЗТАШУВАННЯ НИРОК
Будова нефрона
КРОВООБІГ НИРКИ
Лімфатичної системи НИРКИ
ІННЕРВАЦІЯ НИРОК
Юкстагломерулярного апарату нирок
Сеча І МЕХАНІЗМ ЇЇ ОСВІТИ
Клубочкової фільтрації
Канальцеву ТРАНСПОРТ (реабсорбції і секреції) РЕЧОВИН.
Транспорт натрію
Транспорт хлоридів
Транспорт калію
Транспорт кальцію і магнію
Транспорт фосфатів і сульфатів
Екскреція нирками водневих і двокарбонатний іонів і аміаку
Транспорт глюкози
Транспорт амінокислот
Транспорт білка
Транспорт сечової кислоти
Транспорт сечовини
Осмотичного розведення та концентрування СЕЧІ
Інкреторной функції НИРОК

ГЛАВА 2. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ НИРОК
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕЧІ
Колір сечі
Реакція сечі
Щільність сечі
Білок сечі
Цукор (глюкоза) сечі
Мікроскопія осаду сечі
ВИЗНАЧЕННЯ добової протеїнурії
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ НА білок Бенс-Джонса
МЕТОДИ коллічественном ОЦІНКИ формених елементів У сечі і їхні морфологічні особливості
Метод кількісного підрахунку формених елементів крові в сечі
Метод Нечипоренко
Підрахунок формених елементів крові по Амбюрже
Метод Штернгеймера-Мальбіна
Метод визначення в сечі активних лейкоцитів
Провокаційні тести
Трехстаканной проби
Бактеріологічне дослідження сечі
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК
Залишковий азот
Сечовина
Креатинін
Сечова кислота
Індікан
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ здатності нирок до осмотичного розведення та концентрування СЕЧІ І РЕГУЛЮВАННЯ осмотичного гомеостазу
Дослідження сечі за Зимницьким
Проба Рейзельмана
Проба з сухоеденіем
Кліренс осмотичного концентрування
Концентраційний індекс
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ парціального ФУНКЦІЙ НИРОК
Коефіцієнт очищення
Клубочкова фільтрація
Проба Реберга-Тареева
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА регуляції кислотно-лужної (ОСНОВНОГО) РІВНОВАГИ ОРГАНІЗМУ
Рентгенологічні методи дослідження
Радіоізотопні методи дослідження
Ультразвукове дослідження (УЗД) НИРОК
Пункційна біопсія нирок

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ СИНДРОМИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК
СЕЧОВОЇ СИНДРОМ
Протеїнурія
Фізіологічна протеїнурія
Ортостатична (лордотіческая, постурал'ная) протеїнурія
Гарячкова протеїнурія
Застійна, або серцева, протеїнурія
Анафілактична протеїнурія
Патологічна протеїнурія
Патогенез протеїнурії
Гематурія (еритроцитурія)
Мікрогематурія
Макрогематурія
Патогенез гематурії
Лейкоцитурия
Циліндрурія
Гіалінові циліндри
Зернисті циліндри
Фляки, циліндри
Еритроцитарні циліндри
Набряковий синдром
Патогенез ниркових набряків
СИНДРОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Патогенез ниркової артеріальної гіпертензії
Нефротичний синдром
Етіологія
Патогенез
Патоморфологія
Клінічна картина
Діагностика
Протягом
Прогноз
Лікування
Профілактика

ГЛАВА 4. Симптоматична артеріальна ГІПЕРТЕНІЗІЯ
Реноваскулярній (вазоренальної) ГІПЕРТЕНЗІЯ
Етіологія
Патогенез
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Феохромоцитома
Патогенез
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Синдром Кона
Лікування
Синдром Іценко - Кушинга
Патогенез
Клінічна картина
Діагностика
Лікування

ГЛАВА 5. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
ГОСТРИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Етіологія і патогенез
Патоморфологія і патогістології
Клінічна картина
Діагностика
Ускладнення
Летальність
Одужання
ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Етіологія
Патогенез
Патанатомія і патогістології
Морфологічна класифікація
Клінічна класифікація ХНГ
Клінічна картина
Латентна форма (ізольований сечовий синдром)
Нефрітіческом форма (нефротичний синдром)
Гіпертонічна форма ХГН
Змішана форма
Гематуричний форма ХГН
Діагноз і диференціальна діагностика
Гіпертонічна хвороба
Хронічний пієлонефрит
Амілоїдоз нирок
Діабетичний гломерулосклероз
Нефропатія вагітних
Подагричний нефропатія
Ураження нирок при дифузних захворюваннях сполучної тканини (коллагенозах)
Системні васкуліти
Підгострий бактеріальний ендокардит
Медикаментозні ураження нирок (медикаментозна нефропатія)
Полікістоз нирок
Сечокам'яна хвороба
Нефроптоз
Пухлини нирок
Туберкульоз нирок
Фізіологічна (доброякісна) протеїнурія
Перебіг і прогноз
Латентна і гематурична форми ХГН
Змішана форма
Нефротичний форма
Гіпертонічна форма
Проліферативний, мембранозний та проліферативної-мембранозний типи гломерулонефриту
Швидко-й медленнопрогрессірующій хронічний гломерулонефрит
Загострення ХГН
Гострий нефрітіческій синдром
Интермиттирующее протягом
Стадія хронічної ниркової недостатності
Вплив вагітності на перебіг хронічного гломерулонефриту.
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ
Режим
Дієта
Симптоматична медикаментозна терапія
Патогенетична терапія
Комбінована терапія
Санаторно-курортне лікування
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ
Режим
Дієта
Симптоматична медикаментозна терапія
Патогенетична терапія
Глюкокортикостероїди
Цитостатики
Препарати 4-аминохинолинового ряду
Нестероїдні протизапальні засоби
Антикоагулянти
Антиагреганти
Комбінована терапія
Санаторно-курортне лікування
ПРОФІЛАКТИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ та його рецидивам
Первинна профілактика гломерулонефриту
Вторинна профілактика гломерулонефриту
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ХВОРИХ НА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Підгострий (злоякісна) ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Етіологія
Патогенез
Патоморфологія
Клінічна картина
Прогноз
Лікування

ГЛАВА 6. Радіаційних уражень НИРОК (радіаційні нефропатії)
Патогенез
Патоморфологія і патогістології
Клінічна картина
Діагностика
Лікування
Профілактика

ГЛАВА 7. ПІЄЛОНЕФРИТ
Етіологія і патогенез
Класифікація
ГОСТРИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
Патоморфологія
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальна діагностика
Перебіг і прогноз
Лікування
Профілактика
ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
Патоморфологія
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування
Санаторно-курортне лікування
Профілактика
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ хворих пієлонефритом

ГЛАВА 8. Інтерстиціальний нефрит
Гострий інтерстиціальний нефрит
Етіологія
Патогенез
Патоморфологія
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальний діагноз
Прогноз
Профілактика
Вторинний ОІН
Хронічний інтерстиціальний нефрит
Етіологія
Патогенез
Патоморфологія
Клінічна картина
Протягом
Діагностика
Лікування
Профілактика

ГЛАВА 9. Нефропатія ВАГІТНИХ
Етіологія і патогенез
Патоморфологія
Клінічна картина
Діагностика і диференціальна діагностика
Лікування
Диспансеризація

ГЛАВА 10. Амілоїдоз нирок
Етіологія
Патогенез
Морфогенез
Патологічна анатомія
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Перебіг і прогноз
Лікування
Диспансеризація

ГЛАВА 11. ВТОРИННІ УРАЖЕННЯ НИРОК
ПОРАЗКА НИРОК при ревматичних захворюваннях
Системний червоний вовчак (ВКВ)
Системна склеродермія
Дерматоміозит
Ревматоїдний артрит
Ревматизм
Вузликовий періартеріїт
Синдром Гудпасчера
Етіологія і патогенез
Патоморфологія і патогістології
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальний діагноз
Перебіг і прогноз
Лікування
Діабетик гломерулосклероз
Патогенез
Патоморфологія
Класифікація
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальна діагностика
Прогноз
Лікування
Профілактика
Диспансеризація
ПОРАЗКА НИРОК при подагрі
Патогенез
Клінічна картина і діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування
Профілактика
Диспансеризація
ПОРАЗКА НИРОК ПРИ МІЄЛОМНОЮ ХВОРОБИ
Етіологія
Клінічна картина
Мієломна нефропатія
Патоморфологія
Клінічна картина мієломної нефропатії
Діагноз
Протягом мієломної нефропатії
Лікування
Гепаторенальний синдром
Етіологія і патогенез
Клінічна картина
Диференціальна діагностика
Прогноз
Лікування
Профілактика
Диспансеризація

ГЛАВА 12. Гостра ниркова недостатність
Класифікація та етіологія
Шокова нирка
Токсична нирка
Гостра інфекційна (інфекційно-токсична) нирка
Судинна обструкція
Гостра обструкція сечових шляхів
Преренальная гострої ниркової недостатності
Постренальная ОПН
Морфологія і патогенез
Клінічна картина і діагностика
Лікування

ГЛАВА 13. Хронічна ниркова недостатність
Класифікація
Клінічна картина
Консервативна терапія, профілактика і диспансеризація
Особливості перебігу та лікування ХНН в осіб похилого та старечого віку

ГЛАВА 14. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОЛОГІЇ НИРОК У похилому і старечому віці
Вікові зміни структури і функції нирок
Пієлонефрит
Клінічна картина пієлонефриту у хворих похилого та старечого віку
Протягом старечого пієлонефриту
Діагностика пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку
Диференціальна діагностика пієлонефриту
Прогноз при пієлонефриті у похилому і старечому віці
Лікування пієлонефриту
Гломерулонефрит
Гострий гломерулонефрит
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальна діагностика
Прогноз при ГГН в старечому віці
Лікування ГГН у осіб похилого та старечого віку
Хронічний гломерулонефрит
Клінічна картина
Діагностика
Диференціальна діагностика
Прогноз при старечому ХГН
Лікування
Нефроангіосклероз
Нефротичний синдром
Діабетичний гломерулосклероз
Амілоїдоз нирок

ГЛАВА 15. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК
Соціальна значущість захворювань нирок
Загальні положення медико-соціальної експертизи при захворюваннях нирок
Основні категорії МСЕ
Непрацездатність
Тимчасова непрацездатність (ВН)
Стійка непрацездатність
Інвалідність
Життєдіяльність
Основні положення експертизи тимчасової непрацездатності
Протипоказання до праці
Критерії визначення інвалідності
Перша група інвалідності
Друга група інвалідності
Третя група інвалідності
Терміни визначення інвалідності
Види соціальної допомоги інвалідам
Гострий гломерулонефрит
Хронічний гломерулонефрит
Гострий пієлонефрит
Хронічний пієлонефрит
Підгострий (екстракапіллярний) гломерулонефрит
Діабетичний гломерулосклероз
Амілоїдоз нирок
Нефропатія вагітних
Люпус-нефрит

ЛІТЕРАТУРА
Опис:файлу
Файл: 12832_nefrologiya-v-terapevticheskoy-praktike.zip
Розмір файлу: 1.77 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}