Рогівкового-кон'юнктивальний ксероз діагностика, клініка, лікування, Бржескі ВВ, Сомов ЇЇ, 2003 рік, ска

Автор (и): Бржескі В.В., Сомов Е.Е. Формат файлу: PDF, 120 стор, 2003 р.
Опис:

В останні роки все більшу увагу офтальмологів привертає проблема діагностики та лікування ксероза рогівки та кон'юнктиви, що відноситься до так званого синдрому «сухого ока». Однак цієї широко розглядається за кордоном проблемі в нашій країні приділяється порівняно мало уваги. У той же час вона залишається досить актуальною, що пов'язано з великою поширеністю розглянутого синдрому (за нашими відомостями, цим захворюванням страждають до 12% хворих офтальмологічного профілю у віці до 40 років і понад 67% пацієнтів - старше 50 років), а також з недостатньою обізнаністю практичних лікарів про методи діагностики і лікування цієї патології органу зору. Досить сказати, що переважній більшості з обстежених нами 840 хворих з синдромом «сухого ока» (за винятком тих, у кого були виражені ознаки ксероза тканин ока) при огляді в поліклініці не був виставлений правильний діагноз. Це частково пов'язано ще і з тим, що лікарі згаданого медичної ланки практично не розташовують сучасними діагностичними засобами, багато з яких виробляються поки тільки за кордоном. До того ж вони погано інформовані про різноманіття клінічних проявів цього захворювання і тому, природно, припускають діагностичні помилки.
Враховуючи наведені вище обставини, нами був виконаний ряд досліджень, присвячених розробці оптимальних методик з оцінки стану сльозопродукції і стабільності прероговічной слізної плівки у пацієнтів з відповідною симптоматикою. Як показала практика, вони виявилися зручними для використання в поліклінічних і клінічних умовах і тому, на наш погляд, заслуговують на увагу зацікавлених лікарів.
В останні роки основним засобом лікування хворих із синдромом «сухого ока» служить призначення їм у вигляді крапель препаратів типу «штучна сльоза». Широко використовуючись за кордоном, вони, однак, довгий час були відсутні в аптечній мережі нашої країни. Ця обставина спонукала нас провести спільно з проф. В.В.Волковим і А.ФХладкіх спеціальну роботу по розробці рецептури вітчизняного аналога згаданих імпортних засобів. Вона завершилася створенням ефективно зволожуючих очей крапель «Лакрівіт», основу яких становить порівняно недорогий вітчизняний препарат гемодез. Зазвичай його використовують в цілях дезін-токсікаціонной терапії у вигляді внутрішньовенних інфузій. Тепер, коли медичний ринок збагатився і імпортними препаратами, що випускаються різними фірмами, виник інформаційний вакуум щодо їх терапевтичної цінності, який повинен бути усунутий пропонованої читачеві книгою. У ній будуть представлені також відомості про деяких інших сучасних засобах лікування хворих, що страждають синдромом «сухого ока». В цілому вона покликана заповнити існуючий у вітчизняній літературі прогалину в розглянутій області знань, а також допомогти лікарям оволодіти конкретними практичними навичками.
Перше видання нашої книги (2002 р.) вийшло обмеженим тиражем і тому виявилося мало доступним для багатьох практикуючих лікарів. До того ж за останній рік з'явилися нові важливі відомості по багатьом теоретичним і практичним аспектам проблеми синдрому «сухого ока». Всі вони і знайшли відображення у новому варіанті пропонованої читачеві книги.
Робота присвячена актуальній, але все ще недостатньо повно освітленої у вітчизняній літературі проблемі, що стосується захворювань очей, що протікають у вигляді рогівкового-кон'юнктивального ксероза. У ній наведені сучасні відомості про етіологію, патогенез та клінічні прояви даної патології, представлена також розроблена авторами його класифікація. Детально описані найбільш доступні для практикуючих лікарів способи дослідження сльозопродукції і стабільності слізної плівки, що лежать в основі діагностики синдрому «сухого ока». Дається також докладна характеристика всіх відомих на сьогоднішній день методів лікування хворих, що страждають рогівкового-кон'юнктивальний ксероз, з викладенням раціональної тактики, що враховує етіологію і клінічну форму захворювання. Наведено прописи найбільш уживаних в Росії лікарських засобів за їх цільовим призначенням.
Книга розрахована на офтальмологів, лікарів, що проходять навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі і аспірантурі на кафедрах офтальмології медичних ВУЗ'ов, а також на лікарів-ревматологів, стоматологів і ендокринологів.

Зміст:

Введення
Глава 1. Слізного апарату ОЧІ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
1.1. Залози, що беруть участь у продукції слізної рідини
1.2. Слізна рідина і її функції
1.3. Анатомічна будова і функція слезоотводящих шляхів
1.4. Прероговічная слізна плівка і механізм її поновлення
Глава 2. Рогівкового-кон'юнктивальний ксероз (СИНДРОМ "СУХОГО ОКА") ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ офтальмологічній практиці
Глава 3. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ рогівкового-кон'юнктивальний ксероз різного ступеня тяжкості і Етіологічним ПРИЛАДДЯ
3.1. Загальні клінічні ознаки синдрому «сухого ока»
3.2. Клінічна характеристика окремих нозологічних форм синдрому «сухого ока»
Глава 4. ДІАГНОСТИКА рогівкового-кон'юнктивальний ксероз
4.1. Клінічні методи діагностики рогівкового-кон'юнктивального ксероза
4.2. Функціональні методи діагностики рогівкового-кон'юнктивального ксероза
Глава 5. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ «СУХОГО ОКА»
Висновок
Список літератури
Додатки
Опис:файлу
Файл: 11223_rogovichno-konyunktivalnyy-kseroz-diagnostika-klinika.zip
Розмір файлу: 9.67 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}