• Головна
  • Книги
  • Педіатрія
  • Інтенсивна терапія в неонатології, Романенко ВА, Вері П, Вільхам Б та ін, 1997 рік, завантажити книгу бесп

Інтенсивна терапія в неонатології, Романенко ВА, Вері П, Вільхам Б та ін, 1997 рік, завантажити книгу бесп

Автор (и): Романенко В.А., Вері П., Вільхам Б. та ін Формат файлу: PDF, 167 стор, 1997 р.
Опис:

Зміст:

РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
Класифікація новонароджених
Основні параметри фізичного розвитку новонароджених в залежності від гестаційного віку
Оціночна таблиця фізичного розвитку новонароджених
Оціночна таблиця маси тіла недоношеної дитини з урахуванням його довжини
Клініко-діагностичні ознаки внутрішньоутробної гіпотрофії у новонароджених
Оцінка зрілості зведені дані
Оцінка зрілості
Оцінка зрілості
Втрата маси тіла у відсотках

РОЗДІЛ 2. ХАРЧУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО
Щоденні енергетичні витрати у зростаючого недоношеного новонародженого
Потреби новонародженого в поживних речовинах і енергії
Рекомендована добова потреба у вітамінах
Добова потреба новонароджених з низькою масою тіла в мінеральних речовинах
Критерії для визначення термінів першого годування
Кількість молока, що отримується дітьми, що народилися в різні терміни внутрішньоутробного розвитку, мл / (кг x добу)
Алгоритм зондового харчування критично хворих новонароджених дітей
Показання до зондового харчування
Протипоказання для зондового харчування
Показання до парентерального харчування:
Потреба в основних інгредієнтах в залежності від дня парентерального харчування
Енергетична цінність різних поживних речовин, ккал / г
Рекомендовані добавки мікроелементів (мкг / добу) в розчини для парентерального харчування
Електролітний склад розчину (амінозін) в залежності від вмісту в ньому амінокислот для новонароджених з низькою масою тіла
Розрахунок калоража
Енергетична цінність різних розчинів для парентерального харчування
Вміст глюкози в застосовуваних розчинах для внутрішньовенного введення
Моніторинг новонароджених, що одержують ППП *
Харчові добавки, що рекомендуються для недоношеного новонародженого (1.500г), що одержує ентеральне харчування

РОЗДІЛ 3. ДИХАННЯ
Показники вентиляції легенів і роботи дихання
Показники функції дихання у доношених новонароджених в перші години життя
Показники функції зовнішнього дихання у недоношених новонароджених
Етіологія порушення дихання
Фактор часу як керівництво для диференціальної діагностики порушень дихання
Тип порушення, клінічні ознаки і причини розладів дихання новонароджених
Диференціація причин гіпоксії
Шкала Даунаса для оцінки тяжкості респіраторних порушень у новонароджених
Клінічна шкала оцінки ступеня тяжкості ДН у мелковесних недоношених дітей
Тактика оксигенотерапії в залежності від ступеня ДН
Прогностична шкала вибору інтенсивної терапії дихальної недостатності при СДР
Показання до застосування спонтанного дихання під підвищеним тиском у новонароджених дітей
Процентний вміст кисню у вдихається суміші при різних методах оксигенації
Концентрація кисню в газовій суміші, яку одержує дитина при оксигенації через носовий катетер
Розміри ендотрахеальний трубок для новонароджених
Шкала оцінки ступеня порушення газового гомеостазу для вибору способу вентиляції
Показання до штучної вентиляції легенів
Порівняння традиційної та високочастотної вентиляції легенів під позитивним тиском
Стартові режими ШВЛ
Параметри вентиляції легень при деяких захворюваннях
Зміни показників газів крові при зміні параметрів вентиляції
Контроль проведення ШВЛ через 10-15 хв. після початку ШВЛ
Протипоказання до зняття з ШВЛ
Показання до переводу дитини на самостійне дихання
Методика скасування ШВЛ у новонароджених
Методика скасування ШВЛ
ПРОТОКОЛИ ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З РСД
(Методичні рекомендації. Принципи ведення хворих з дістрессовим синдромом. 1997)
Заходи після успішної екстубаціі
Гази крові
Насичення артеріальної крові киснем як функція Ра02 і рН *
Показання кисень-транспортної функції крові у новонароджених (10-30 днів)
Класифікація причин істинного шунта
Вміст кисню в крові
Зміна напруги кисню
Величини шунтів справа наліво у відсотках серцевого викиду при відомому напрузі кисню у вдихуваному і альвеолярному повітрі і в артеріальній крові
Препарати для інгаляцій

РОЗДІЛ 4. КРОВООБІГ
Показники артеріального тиску у недоношених дітей в перші дні життя (зведені дані)
Показники артеріального тиску у недоношених дітей в перші дні життя
Показники артеріального тиску у здорових новонароджених
Показники гемодинаміки у новонароджених
Інтерпретація ЕКГ у новонароджених
Гіпертрофія шлуночків
Порушення провідності
Розлади ритму
Нормальні параметри електрокардіограми новонародженої дитини
Ехокардіографія
Нормальні параметри Ехокардіограма новонародженої дитини
Бліді вади серця у новонароджених
Сині вади серця
Етіологія шумів в серці у новонароджених
Тест з гіпероксіі
Шкала для оцінки тяжкості шоку
Показники гемодинаміки при шоці
Причини гіповолемічного шоку
Гіповолемічний шок (Алгоритм терапії)
Причини кардіогенного шоку
Гіпертензія новонароджених
Причини гіпертензії новонароджених
Гіпертензія (Алгоритм терапії)
Синдром легеневої гіпертензії
Номограма визначення артеріального тиску в перші 12 годин (мм.рт.ст.). Артеріальний тиск у перші 12 годин (мм.рт.ст.)
Дози насичення дигоксину, рекомендовані для прийому всередину новонародженим (в мкг / кг) *

РОЗДІЛ 5. НЕРВОВА СИСТЕМА
Параметри спинномозкової рідини у здорових новонароджених
Класифікація внутрішньошлуночкових крововиливів
АЛГОРИТМ ТЕРАПІЇ СУДОМ
Протисудомні препарати

РОЗДІЛ 6. Водно-електролітний обмін
Розподіл води в організмі, як відсоток маси тіла (зведені дані)
Відсоток втрати маси тіла в залежності від гестаційного віку
ОЦК і його компоненти у здорових доношених і недоношених новонароджених
ОЦК і його компоненти в залежності від маси тіла у здорових новонароджених
Концентрація електролітів у плазмі та еритроцитах у здорових доношених новонароджених (M ± m) (зведені дані)
Осмолярність концентрація плазми, вміст білка і натрію у недоношених (M ± m) (зведені дані)
Вміст електролітів і осмолярність біологічних рідин у новонароджених та дорослих
Межі коливань основних іонів, ммоль / л (зведені дані)
Діурез, концентрація електролітів сечі і їх добова екскреція (M ± m) у здорових доношених новонароджених
Деякі показники функції нирок у недоношених
Добовий діурез у новонароджених
Втрати perspiratio
Добові втрати рідини новонароджених
Добові потреби доношених новонароджених в рідині, електролітах, білку
Потреба новонароджених в рідині
Потреби у воді та електролітах
Додаткові потреби в рідині у новонароджених, що перебувають під джерелом променистого тепла або одержують фототерапію
Форми порушення водного балансу (зведені дані)
Коротка характеристика розчинів і препаратів для інфузійної терапії та парентерального харчування
Приблизний розрахунок дефіциту води та електролітів
Вміст натрію в широко використовуваних розчинах для внутрішньовенного введення
Вміст електролітів в 1 мл розчину

РОЗДІЛ 7. Кислотно-основного стану
Показники кислотно-основного стану у здорових новонароджених (зведені дані)
Показники КОС плазми, ерітролізата і газового складу крові у доношених і недоношених новонароджених перших 5 днів життя
Основні причини метаболічного ацидозу
Основні причини дихального ацидозу
Напрямок зрушень показників кислотно-основного стану крові
Класифікація порушень кислотно-основного стану
Алгоритм терапії ацидозу

РОЗДІЛ 8. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НОВОНАРОДЖЕНИХ
Нормальні значення показників "червоної крові" у новонароджених (зведені дані)
Показання для гемотрансфузії (Зведені дані)
Ознаки поліцитемії (Зведені дані)
Алгоритм терапії поліцитемії
Нормальні показники гемостазу у доношених і недоношених
Інтерпретація основних скринінгових тестів
Лабораторна діагностика причин підвищеної кровоточивості новонароджених
Лабораторна діагностика ДВС-синдрому 109
Алгоритм терапії
Алгоритм діагностики жовтяниці
Показання для замінного переливання крові при еритробластозу
Показання для замінного переливання крові
Криві показань обмінної трансфузії при ізоіммунізаціі по резус-фактору і ситеме АВ0
Показання для проведення фототерапії
Підготовка крові для ОЗПК для дітей з відомою груповою приналежністю крові
Обсяги одноразово замещенной крові при заміні трансфузии у новонароджених
Алгоритм ОЗПК *

РОЗДІЛ 9. Сечовидільна система. Гостра ниркова недостатність (ГНН)
Нормальні параметри функції нирок у новонароджених дітей (зведені дані)
Критерії гострої ниркової недостатності
Ренальная і преренальная ниркова недостатність у новонароджених
Диференціальні діагностичні критерії ниркової недостатності у новонароджених з олігурією
Алгоритм лікування ГНН

РОЗДІЛ 10. ОБМІННІ ПОРУШЕННЯ
Класифікація гіпоглікемії
Критерії діагностики гіпоглікемії
Алгоритм терапії гіпоглікемії
Новонароджені групи ризику по ранньої гіпокальціємії
Типи неонатальної гіпокальціємії
Еквівалентні дози кальцію
Критерії корекції Ca і Mg

РОЗДІЛ 11. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Збудники інфекцій, що передаються від матері до дитини
Особливості ранніх і пізніх стрептококових інфекцій (зведені дані)
Оцінка новонароджених із загрозою розвитку інтранатальної бактеріальної інфекції
Диференційно-діагностична таблиця для розпізнавання синдрому системної запальної відповіді при гнійно-запальних захворюваннях новонароджених
Імовірність розвитку сепсису
Лікування новонароджених з передбачуваним та діагностованим сифілісом
Лікування новонароджених з передбачуваним та діагностованим туберкульозом

РОЗДІЛ 12. ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ
Параметри еритроцитів у новонароджених
Показники лейкоцитарної формули у новонароджених в перші 4 тижні життя)
Лейкоцити і формула у недоношених дітей
Нормальні гематологічні показники
Гемоглобін (г / л) M ± m в залежності від маси та терміну гестації
Гематокрит (%) M ± m в залежності від маси та терміну гестації
Число ретикулоцитів (M ± 1,8)
Рівень факторів згортання крові, вибіркові дослідження і час фібринолізу з урахуванням гестаційного віку
Показники крові у недоношених у перші 7 тижнів життя (вага при народженні 1500-1700)
Показники ферментативної активності в плазмі у новонароджених
Нормальні параметри спинномозкової рідини у новонароджених
Азотовмісні продукти обміну в крові дітей різного ступеня зрілості в перші дні життя

РОЗДІЛ 13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Лікарські засоби, що використовуються вагітними і впливають на плід
Лікарські засоби, які проникають у материнське молоко і впливають на новонародженого
Розподіл в органах і функціональне значення адренорецепторів
Типові ефекти гангліолітіков в залежності від переважання тонусу симпатичних і парасимпатичних нервів
Порівняльна характеристика різних ефектів адреноміметиків
Порівняльна характеристика адреналіну і норадреналіну
Токсичні рівні антибактеріальних препаратів у плазмі крові

Лікарські препарати
Опис:файлу
Файл: 12547_intensivnaya-terapiya-v-neonatologii.zip
Розмір файлу: 2.16 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}