Ендокринологія та метаболізм У 2-х томах, Феліг Ф, Бакстер ДЗ, Бродус АЕ, Фром ЛА, 1985 рік, бесп

Автор (и): Феліг Ф., Бакстер Дж.Д., Бродус А.Є., Фром Л.А. Формат файлу: WORD, 585 стор, 1985 р.
Опис:

Зміст:

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ГЛАВА 1. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ
Слабкість і стомлюваність
Зниження маси тіла
ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА
ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА
Шкірні прояви
Порожнини носа, ГОЛОС І МОВА
Шлунково-кишкового тракту
СИСТЕМА гемопоез
Серцево-судинна система
СЕЧОВОЇ ТРАКТ
СТАТЕВА ФУНКЦІЯ
Кісток і суглобів
ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА
Нервово-м'язові порушення
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ

ГЛАВА 2. НАРИС ЕВОЛЮЦІЇ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
ВСТУП
ЕВОЛЮЦІЯ ДІЇ ГОРМОНІВ
Прості і складні РЕГУЛЮВАННЯ
ПОХОДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ лігандами
ПОХОДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ БІЛКІВ
РОЗПІЗНАВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ лігандів клітини-мішені
ЕВОЛЮЦІЯ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ
БІОСИНТЕЗ І ХІМІЧНЕ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГОРМОНІВ
Секреції гормону, ЇХ ДОСТАВКА до клітин-мішеней І МЕТАБОЛІЗМ
ІНТЕГРАЦІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
ГОРМОНАЛЬНИЙ ДОМЕН: ІНТЕГРОВАНІ ефект гормону ВИЗНАЧЕНОГО КЛАСУ
РОЗШИРЕННЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ДОМЕНУ
Антагонізм ГОРМОНІВ: більш тонкі РЕГУЛЮВАННЯ МЕТАБОЛІЗМУ
РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРІВ ГОРМОНІВ
ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ГОРМОНІВ
Молекулярні механізми дії ГОРМОНІВ
ГОРМОНИ, ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ГОРМОНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА проміжній обмін І ЗРОСТАННЯ
Гормонів, що володіють високоспеціалізованої ФУНКЦІЯМИ: тропних гормонів
Гормон, який регулює мінеральний і водний обмін
ГОРМОНИ, ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ГОРМОНИ РОЗВИТКУ
ВИСНОВОК

РОЗДІЛ 3. БІОСИНТЕЗ і секреції гормонів
БІЛКОВІ ГОРМОНИ
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ біосинтезу білка
Субклітинних МОРФОЛОГІЯ клітин, які секретують БІЛКОВІ ГОРМОНИ
ШЛЯХ БІОСИНТЕЗУ
Секреції і РЕГУЛЮВАННЯ
Тиреоїдних гормонів
БІОСИНТЕЗ
Біосинтез тіроглобуліна
Захоплення йоду
Органіфікаціі йодиду
Конденсація йодамінокіслот з утворенням йодтиронінів
Секреції
Морфологічний шлях
Регуляція секреції
Ауторегуляторного ефекти йодиду
Катехоламінів
ЕТАПИ БІОСИНТЕЗУ У симпатичних нейронів
Субклітинної локалізації ЕТАПІВ БІОСИНТЕЗУ
Секреторні процеси в симпатичних нервів
СТАДІЇ, що проходять в мозковому шарі надниркових залоз
Секреції
Регуляція секреції І БІОСИНТЕЗУ
ВИБОРЧЕ вивільнення
МЕТАБОЛІЗМ та інактивації
Стероїдних гормонів надниркових залоз
СТАДІЇ БІОСИНТЕЗУ
Субклітинної локалізації ЕТАПІВ БІОСИНТЕЗУ
Регуляція секреції
МЕХАНІЗМ ДІЇ АКТГ
ВІТАМІН D: біогенезу І МЕТАБОЛІЗМ
ХІМІЯ
ЕТАПИ БІОСИНТЕЗУ: ФОТОБІОГЕНЕЗ І МЕТАБОЛІЗМ
РЕГУЛЮВАННЯ

ГЛАВА 4. ДІЯ ГОРМОНІВ: РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ клітин-мішеней білкового, тиреоїдних і стероїдних гормонів
ВСТУП: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЇ ГОРМОНІВ
КЛАСИ ДІЇ ГОРМОНІВ І ДОМЕНИ ГОРМОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
РЕЦЕПТОРИ пептидних гормонів ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Рис. 4-2. Концепція, запропонована Sutherland, згідно з якою гормону
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦЕПТОРІВ пептидні гормони
РЕЦЕПТОРИ пептидні гормони та КОМПОНЕНТИ МЕМБРАНИ
ПРИРОДА ГОРМОНРЕЦЕПТОРНОГО Взаємодія
НАСИЧЕНІСТЬ РЕЦЕПТОРІВ І АКТИВАЦІЯ РЕАКЦІЙ клітин-мішеней
РЕГУЛЮВАННЯ РЕЦЕПТОРІВ пептидні гормони
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЦЕПТОРІВ
ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЦЕПТОРІВ НА Клітинних РЕАКЦІЇ
ДОЛЯ ГОРМОНРЕЦЕПТОРНОГО КОМПЛЕКСУ
Медіатор ДІЇ ГОРМОНІВ
ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС: ГІПОТЕЗА «ДРУГОГО медіатора»
Циклічний АМФ
Аденілатциклази і її регуляція
Роль фосфорилювання в ефектах цАМФ: протеїнкінази
Механізми глікогенолізу і ліполізу
Наскільки загальною є роль фосфорилювання в ефектах цАМФ?
Гормони, що використовують цАМФ в якості другого медіатора
КАЛЬЦІЙ
Регуляція внутрішньоклітинної концентрації кальцію
Механізми дії кальцію як другої медіатора: кальмодулін
Взаємодія між кальцієм і циклічними нуклеотидами
ДІЯ ГОРМОНІВ І МЕТАБОЛІЗМ фосфоліпідів
Фосфоліпіди: структура, метаболізм і функція
Гормональні впливу на метаболізм фосфоліпідів. Стимуляція утворення арахідонової кислоти і синтезу простагландинів
Стимуляція кругообігу фосфатидилінозитолу і освіти поліфосфоінозітідов
Стимуляція метилування фосфоліпідів
Стероїдних гормонів
Типи дії стероїдів: роль структури
Роль зв'язування в плазмі
Поглинання стероїдів клітинами-мішенями
Рецептори стероїдів
Вплив стероїдів на рецептор: активація і зв'язування ядром
Агоністи і антагоністи стероїдів
Антагоністи естрогенів
Антагоністи андрогенів
Антагоністи глюкокортикоїдів
Антагоністи мінералокортикоїдів
Зв'язування стероїдних рецепторів в ядрах
Вплив гормонрецепторних комплексів на хроматин
Структура гена і процесинг продуктів транскрипції (мРНК)
Тиреоїдних гормонів
Клітинні рецептори тиреоїдних гормонів
Ядерні ефекти тиреоїдних гормонів

ГЛАВА 5. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ
ВСТУП
БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ IN VIVO
ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO
Цитохімічні БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лігандних АНАЛІЗ
Радіоімунологічним методом
Йодування
ОТРИМАННЯ антисироватки
ЧУТЛИВІСТЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
СПЕЦИФІЧНІСТЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТ сироваткових білків
РОЗДІЛЕННЯ зв'язаною і вільною ГОРМОНУ
Циркулюючих ЕНДОГЕННІ АНТИТІЛА
ВИЗНАЧЕННЯ СТЕРОЇДІВ
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО МЕТОДУ
РАДІОРЕЦЕПТОРНИЙ АНАЛІЗ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНРЕЦЕПТОРНОГО зв'язування
Гормональних рецепторів і патологічних станів
ПРАКТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ
КОЛИВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ
СТАБІЛЬНІСТЬ ГОРМОНІВ

ЧАСТИНА II. Нейроендокринологія і гіпофіза

ГЛАВА 6. ФІЗІОЛОГІЯ нейроендокринної системи
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
КОНЦЕПЦІЯ гіпофізотропная
МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Гіпоталамус
ВНЕГІПОТАЛАМІЧЕСКІЕ аферентні системи
Серединного узвишшя - Воротні системи
Гіпофіз
Нейрохіміі та ФАРМАКОЛОГІЯ
Нейротрансмітерні РЕГУЛЮВАННЯ гіпофізотропная нейросекреторну клітин
СИНТЕЗ І МЕТАБОЛІЗМ нейротрансмітерів
Нейрофармакологічні ЕФЕКТИ
Тіротропін-рилізинг гормону (ТРГ)
Гіпофізотропная ГОРМОНИ З З'ясування структури
Гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ)
Соматостатину
Гіпофізотропная ГОРМОНИ З нез'ясованих СТРУКТУРОЮ
Кортикотропін-рилізинг ФАКТОР (КРФ)
Рилізинг-фактора гормону РОСТУ
ПРОЛАКТІНІНГІБІРУЮЩІЙ ФАКТОР
Пролактин-рилізинг ФАКТОР (ПРФ)
Гіпофізотропная ГОРМОНИ, можливість існує, але не доведена
ГОРМОНИ, НЕ надавати первинну впливу на гіпофіз
Субстанція Р
Нейротензін
Ангіотензин
Ендорфіни і енкефаліни
ВПЛИВ ГОРМОНІВ НА МОЗОК
ВЗАЄМОДІЯ пептидних гормонів з нервовою системою
ВПЛИВ гормонами периферичних залоз НА ФУНКЦІЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Вплив гормонів на «статевий диморфізм МОЗКУ»
Епіфіз
СИНТЕЗ епіфізарного ПРОДУКТІВ
ЕНДОКРИННІ РИТМИ І нейроендокринних функцій

ГЛАВА 7. ЗАХВОРЮВАННЯ передньої долі гіпофіза
Гіпофіз
АНАТОМІЯ
Кровопостачання і іннервація
Ембріології
ТИПИ КЛІТИН
Соматотрофов: клітини, які секретують гормон росту
Лактотрофи: пролактинсекретуючих клітини
Тіротрофи: ТТГ-секретирующие клітини
Гонадотрофов: ЛГ-і ФСГ-секретирующие клітини
Кортікотрофи: АКТГ-секретирующие клітини
Інші типи клітин
Гормонів передньої долі гіпофіза
Пептиди, родинні кортикотропіну
Хімія
Біосинтез
Адренокортикотропного гормону
Дія
Вненадпочечніковие ефекти
Визначення
Рівень гормону в гіпофізі і плазмі
Метаболізм
Регуляція секреції
Ендорфінів та енкефалінів
Плацентарного АКТГ
Глікопротеїнові гормони
Хімія
Біосинтез
Тіротропного гормону
Дія
Визначення
Рівень гормону в гіпофізі і плазмі
Метаболізм
Регуляція секреції
Дія
Визначення
Рівень гормону в гіпофізі і плазмі
Метаболізм і швидкість секреції
Регуляція секреції
СОМАТОМАММОТРОПНИЕ ГОРМОНИ
Хімія
Біосинтез
ГОРМОН ЗРОСТАННЯ
Дія
СТГ
Визначення
Рівень гормону в гіпофізі і плазмі
Метаболічний кліренс і секреція
Регуляція секреції
Пролактин
Дія
Методи визначення
Рівень гормону в гіпофізі і плазмі
Метаболічний кліренс і секреція
Гипопитуитаризм
ЕТІОЛОГІЯ
ПЕРВИННИЙ Гипопитуитаризм
ВТОРИННИЙ Гипопитуитаризм
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
Адренокортикотропний гормон
Тіротропного гормону
Лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони
Гормон росту
Пролактин
Вазопресин
Окситоцин
Загальна симптоматика
Ізольована гормональна недостатність
Диференціальний діагноз
Гіпофункція периферичних залоз внутрішньої секреції і гіпоталамуса
Неендокрінние розлади
Діагностичні методи
Адренокортикотропний гормон
Тіротропного гормону
Лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони
Гормон росту
Пролактин
Нижня межа вмісту пролактину в плазмі здорових осіб
ЛІКУВАННЯ
Адренокортикотропний гормон
Тіротропного гормону
Лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони
Гормон росту
Пролактин
ПУХЛИНИ ГІПОФІЗА
ВСТУП І КЛАСИФІКАЦІЯ
Аденоми гіпофіза
Краніофарінгіоми
ОЗНАКИ І СИМПТОМИ
Нейроанатоміческіе прояви
Нейрорентгенологіческіе дані
Ендокринологічні прояви
ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ
Нейрорентгенологіческіе дослідження
Нейроофтальмологіческая дослідження
Інші дослідження
Диференціальний діагноз
Синдром «порожнього» турецького сідла
Параселлярной захворювання
Збільшення розмірів гіпофіза при інших ендокринних захворюваннях
ЛІКУВАННЯ
Хірургічне втручання
Променева терапія
Фактори, що впливають на вибір методу лікування
Пухлини гіпофіза, супроводжується гіперсекреції гормонів
Гіпофізарно ПУХЛИНИ, секретують ГОРМОН ЗРОСТАННЯ: Акромегалія
Ознаки та симптоми
Дані лабораторних досліджень
Диференціальний діагноз
Патогенез акромегалії: патологія гіпоталамуса або гіпофіза
Лікування
Хірургічне втручання
Променева терапія
Фармакотерапія
ПУХЛИНИ, секретують пролактин: СИНДРОМ аменореї - галактореї
Ознаки та симптоми
Дані лабораторних досліджень
Диференціальний діагноз
Лікування
Хірургічне втручання
Променева терапія
Фармакотерапія
ПУХЛИНИ, секретують АКТГ: хвороба Кушинга
Ознаки та симптоми
Дані лабораторних досліджень
Диференціальний діагноз
Генез АКТГ-секретують пухлин: патологія гіпоталамуса або гіпофіза
ЛІКУВАННЯ
Хірургічне втручання
Променева терапія
Фармакотерапія
ПУХЛИНИ, секретують тіротропного гормону
Пухлини гіпофіза, секретирующих гонадотропін
Адренокортикотропного гормону
Визначення вихідного рівня
Стимуляційні проби
Проби на пригнічення функції гіпофіза
Тіротропного гормону
Визначення вихідного рівня
Стимуляційні проби
Лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів
Визначення вихідного рівня
Стимуляційні проби
ГОРМОН ЗРОСТАННЯ
Визначення вихідного рівня
Стімуляпіонние проби
Проби на придушення секреції СТГ
Пролактин
Визначення вихідного рівня
Стимуляційні проби
Проби на придушення секреції пролактину

ГЛАВА 8. ЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ, ЗУМОВЛЕНІ захворювання центральної нервової системи
ПАТОЛОГІЯ ГІПОТАЛАМУСА
ЕТІОЛОГІЯ гіпоталамічних порушень
Пухлини
Запальні захворювання
Травма
Внутрішня гідроцефалія
Судинна патологія
Пошкодження, викликані опроміненням
Порушення функції гіпофіза ВНАСЛІДОК ПАТОЛОГІЇ ГІПОТАЛАМУСА
Тіротропного гормону
Адренокортикотропний гормон
Лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони
Гормон росту
Пролактин
Вазопресин (антидіуретичний гормон)
ВНЕГІПОФІЗАРНИЕ ПОРУШЕННЯ
Гострі порушення нейрорегуляціі обміну речовин
Хронічні порушення нейрорегуляціі обміну речовин
Порушення терморегуляції
ПОРАЗКА ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ЗАХВОРЮВАННЯ шишковидної залози
Псевдопухлина мозку
Церебральний гігантизм
Хорея Гентінгтона
ПОВЕДІНКОВІ ПОРУШЕННЯ
ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Емоційна депривація

ГЛАВА 9. ЗАХВОРЮВАННЯ задньої долі гіпофіза
Гормон задньої долі гіпофіза
АНАТОМІЯ
ХІМІЯ
Біосинтезу і секреції
Регуляція секреції
Окситоцин
Нейрофізін
РОЗПОДІЛ І кліренсу
ДІЯ
СПРАГА
РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РІВНОВАГИ
Гіпофункція
МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
ЛІКУВАННЯ
Вазопресин та його аналоги
Перорально препарат
ДОПОМІЖНІ ЗАХОДИ
СПРАГА
Гіперфункція задньої долі гіпофіза
Патогенез
Ознаки, симптоми, діагностика
ЛІКУВАННЯ
Обмеження прийому рідини
Інфузія вазопресину
Визначення вмісту вазопресину
Інфузія гіпертонічного сольового розчину
Гіперфункція задньої долі гіпофіза
Визначення вмісту вазопресину
Проба з водним навантаженням
Загальні зауваження

ЧАСТИНА III. ОБМІН ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЧОВИН

ГЛАВА 10. Ендокринної частини підшлункової залози: ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ВСТУП
ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ
Глікогеноліз
Гліколіз
Глюконеогенезу
ІНТЕГРАЦІЯ гліколізу і глюконеогенезу: ЦИКЛ КОРУ
ОБМІН ЖИРІВ
СИНТЕЗ жирних кислот і тригліцеридів
Мобілізацію жирних кислот
Окислення жирних кислот
Кетогенез І утилізації кетонових тіл
ВЗАЄМОДІЯ жирового і вуглеводного обміну
ОБМІН АМІНОКИСЛОТ
ГЛЮКОЗОАЛАНІНОВИЙ ЦИКЛ
ВІДНОВЛЕННЯ кількість білків і білкового харчування
ІНСУЛІН
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
ХІМІЯ
БІОСИНТЕЗ
Секреції
Вихідні концентрації
Вуглеводи
Гормони шлунково-кишкового тракту
Амінокислоти та інші субстрати
Нервова і нейрогуморальна регуляція
Соматостатин
Інші гормони
Ожиріння
ДІЯ ІНСУЛІНУ
Обмін вуглеводів
Обмін амінокислот і білків
Обмін жирів
Обмін калію і натрію
Рецептори інсуліну та механізм його дії
РУЙНУВАННЯ ІНСУЛІНУ
Глюкагон
ХІМІЯ І БІОСИНТЕЗ
ЦИРКУЛЮЮЧИЙ глюкагон
Секреції
ДІЯ
Глюкокортикоїди
ГОРМОН ЗРОСТАННЯ
НЕПОДАВЛЯЕМАЯ інсуліноподібного АКТИВНІСТЬ
Панкреатичний поліпептид
РЕГУЛЯТОРНІ І КОНТРРЕГУЛЯТОРНИЕ ГОРМОНИ
ВЗАЄМОДІЯ МІЖ енергетичних субстратів і гормонів
СКЛАД ТІЛА
Початковий стан
ЕНЕРГЕТИЧНІ СУБСТРАТИ: стан ситості
ПОТРЕБА В енергетичних субстратів
Голодування
Фізичне навантаження
Гіпоглікемія
ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ між субстратом і гормонів
Стресорні гіперглікемія
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ
ЕТІОЛОГІЯ
ГЕНЕТИКА
ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ТА ІНШІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА
АУТОІМУННІ ПРОЦЕСИ
ОЖИРІННЯ І ХАРЧУВАННЯ
РЕЗЮМЕ ЩОДО етіологічним чинником
ПАТОГЕНЕЗ
Секрецію інсуліну
Чутливість до інсуліну
Інсулінові рецептори при діабеті
Негормональні антагоністи інсуліну
Секрецію глюкагону
ІНШІ ГОРМОНИ
Патологічної фізіології
ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ
ОБМІН БІЛКІВ І АМІНОКИСЛОТ
Взаємодія БІЛКІВ І ВУГЛЕВОДІВ
ОБМІН ЖИРІВ
РЕЗЮМЕ
ДІАГНОСТИКА
Вмісту глюкози в плазмі натще
Перорального глюкозотолерантного тесту
Фактори, що впливають на глюкозотолерантний
Діагностичні критерії
Показання до проведення глюкозотолерантний тесту
Внутрішньовенно глюкозотолерантний тест
ІНШІ ТЕСТИ НА ТОЛЕРАНТНІСТЬ
ВИЗНАЧЕННЯ ІНСУЛІНУ
Глюкоза в сечі
ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН
ПОШИРЕНІСТЬ
Патологічна анатомія
Острівців Лангерганса
Кровоносних судин
ОРГАН ЗОРУ
НЕРВОВА СИСТЕМА
ІНШІ ТКАНИНИ
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
СИМПТОМИ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ
ОРГАН ЗОРУ: діабетична ретинопатія
НИРКИ: діабетичної нефропатії
НЕРВОВА СИСТЕМА: діабетична нейропатія
Симетрична периферична полінейропатія
Мононейропатія
Автономна нейропатія
Ураження коронарних артерій
Ураження периферичних судин: «Діабетична стопа»
ШКІРА
ІНФЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ
ПАТОГЕНЕЗ УСКЛАДНЕНЬ ДІАБЕТУ
Дослідження біопсійного матеріалу
ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ
ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ
РЕЗЮМЕ
СМЕРТНІСТЬ
ЛІКУВАННЯ
Інсулінотерапію
Препарати інсуліну
Початкова доза інсуліну та її подальша «підстроювання»
Ускладнення при інсулінотерапії
Феномен Сомоджі
Інсулінова ліподистрофія
Алергія до інсуліну
Інсулінорезистентність
Інсуліновий набряк
Цілі інсулінотерапії
Дієтотерапія
Пероральних гіпоглікемізуючих засобів
Похідні сульфонілсечовини
Бігуаніди
ФІЗИЧНА НАВАНТАЖЕННЯ
Обмін енергетичних речовин при фізичному навантаженні у здорової людини
Робоча гіпоглікемія
Робоча гіперглікемія
Зміни чутливості до інсуліну, що викликаються фізичним навантаженням
Резюме
ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ
Трансплантація підшлункової залози та острівцевих клітин
Системи для введення інсуліну
Соматостатин
Невідкладні стани, пов'язані з гіперглікемією і кетоацидоз
Діабетичний кетоацидоз
Патогенез
Клінічні прояви
Діагноз
Лікування
Ускладнення
Гіперосмолярна КОМА, не супроводжується кетоз
Лактацидоза
ВАГІТНІСТЬ І ДІАБЕТ
ОБМІН ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЧОВИН У МАТЕРІ І ПЛОДУ
Прискорене голодування
Гіперглікемія після їжі
ДІАГНОЗ
КЛАСИФІКАЦІЯ
ВПЛИВ ДІАБЕТУ НА РЕЗУЛЬТАТ ВАГІТНОСТІ
ЛІКУВАННЯ
Інсулін
Дієта
Пологи
ЛІПОАТРОФІЧЕСКІЙ ДІАБЕТ
ВТОРИННИЙ ДІАБЕТ
ПАНКРЕОПРІВНИЙ ДІАБЕТ
ДІАБЕТ, обумовлених іншими ендокринними порушеннями
Акромегалія
Синдром Кушинга
Феохромоцитома
Глюкагономах
Ізольована недостатність гормону росту
Множинна ендокринна недостатність
Порушення толерантності до глюкози ПРИ неендокринних захворювань

ГЛАВА 11. Гіпоглікемія
ВСТУП
ВИЗНАЧЕННЯ
ОЗНАКИ І СИМПТОМИ
СИНДРОМ НЕГІПОГЛІКЕМІІ
КЛАСИФІКАЦІЯ
Гіпоглікемія натще
ГОЛОДУВАННЯ ЗДОРОВИХ ОСІБ
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ гіпоглікемія натще ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ
Інсулінпродуцірующіх ПУХЛИНИ острівцевих клітин
Гіпоглікемія, ЗУМОВЛЕНА внепанкреатіческого ПУХЛИНАМИ
Гіпоглікемії при ГОРМОНОДЕФІЦІТНИХ СТАНАХ
Гіпоглікемія ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ
Гіпоглікемія, обумовлені дефіцитом субстрату-ПОПЕРЕДНИКІВ
Аутоімунні інсуліновою гіпоглікемією
Гіпоглікемія після ЇЖІ
ВИЗНАЧЕННЯ
СИМПТОМАТИКА
ПОШИРЕНІСТЬ І ДІАГНОСТИКА
Патологічної фізіології
КЛАСИФІКАЦІЯ
Ідіопатична (функціональна) гіпоглікемія
Аліментарна гіпоглікемія
Ранні стадії діабету
Інші причини
ЛІКУВАННЯ
ІНДУКОВАНА гіпоглікемії
Інсуліновою гіпоглікемією
Гіпоглікемія, викликає ПРЕПАРАТАМИ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ
Розвиток гіпоглікемії у хворих, які отримують препарати
ШТУЧНО спричинити гіпоглікемію
ІНШІ Фармакологічні ЗАСОБИ
АЛКОГОЛЬНА гіпоглікемії

ГЛАВА 12. ОЖИРІННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ОЖИРІННЯ
ПОШИРЕНІСТЬ І ЕВОЛЮЦІЯ ОЖИРІННЯ
ЕТІОЛОГІЯ ОЖИРІННЯ
ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ
ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВІ ФАКТОРИ
ЕНДОКРИННІ ФАКТОРИ
МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ
ФАКТОРИ ХАРЧУВАННЯ
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ
АДІПОЗОКЛЕТОЧНАЯ ГІПОТЕЗА
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
ІНШІ нефізіологіческі ФАКТОРИ
КЛАСИФІКАЦІЯ ОЖИРІННЯ
НАСЛІДКИ ОЖИРІННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
СМЕРТНІСТЬ
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Гіперліпопротеїнемією
СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Гіпертонічна хвороба
ЕНДОКРИННІ НАСЛІДКИ ОЖИРІННЯ
ФУНКЦІЯ ЛЕГЕНЬ
ІНША ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ
ДІЄТА
ФІЗИЧНА НАВАНТАЖЕННЯ
ЗМІНА СПОСОБУ ЖИТТЯ
ПСИХОТЕРАПІЯ
ФАРМАКОТЕРАПІЯ
Анастомоз між тонкої і клубової кишки ТА ІНШІ ВИДИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
ЛІКУВАННЯ СТАНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОЖИРІННЯМ
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ

ГЛАВА 13. ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
ВСТУП
Ліпопротеїнів плазми: КАТЕГОРІЇ І СТРУКТУРА
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІПОПРОТЕЇНІВ
СКЛАД ЛІПОПРОТЕЇНІВ
Хіломікрони
Ліпопротеїни дуже низької щільності
Ліпопротеїни низької щільності
Ліпопротеїни високої щільності
Апопротеина
Структура
Функція
СТРУКТУРА ЛІПОПРОТЕЇНІВ
СИНТЕЗ І катаболізму ліпідів і ліпопротеїнів
Ліпідів
Холестерин
Тригліцериди
Фосфоліпіди
ФЕРМЕНТИ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ
Лецитинхолестеринацилтрансфераза
Ліпопротеїнову ліпази
МЕТАБОЛІЗМ ЛІПОПРОТЕЇНІВ
Хіломікрони
Ліпопротеїди дуже низької щільності
Ліпопротеїни низької щільності
Ліпопротеїни високої щільності
Вільні жирні кислоти
ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ
КЛАСИФІКАЦІЯ гіперліпідемією
ВТОРИННІ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ
Харчові
Діабет
Гіпотиреоз
Ниркові захворювання
Закупорка жовчної протоки
Алкоголь
Гіперхіломікронемія, гіперліпопротеїнемією I І V ТИПІВ
Визначення
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
Сімейна гіперхолестеринемія
Визначення
Клінічні прояви
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Генетика
Лікування
Гіперліпопротеїнемією IV ТИПУ
Визначення
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
ПЕРВИННА гіперліпопротеїнемією III ТИПУ
Визначення
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
ІНШІ ПОРУШЕННЯ ЛІПОПРОТЕЇНІВ
Абеталіпопротеінемія І ГІПОБЕТАЛІПОПРОТЕІНЕМІЯ
Визначення
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
Танжерським ХВОРОБА
Визначення
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
СІМЕЙНА ГІПЕР--ліпопротеїнемія
СІМЕЙНА НЕДОСТАТНІСТЬ ЛЕПИТИНХОЛЕСТЕРИНАЦИЛТРАНСФЕРАЗЫ
Клінічні прояви
Генетика
Діагностичні лабораторні дослідження
Патологічна фізіологія
Лікування
ХВОРОБИ НАКОПИЧЕННЯ стеролів
АТЕРОСКЛЕРОЗ
Ксантоматоз
ДЕФІЦИТ кислих гідролаз ефірів холестерину
ХВОРОБА ВОЛМАНА
ХВОРОБА НАКОПИЧЕННЯ ефірів холестерину
СІМЕЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З НАКОПИЧЕННЯМ НЕ ХОЛЕСТЕРИНУ, А ІНШИХ стеролів
ЦЕРЕБРОСУХОЖІЛЬНИЙ ксантоматоз
Клінічні прояви
Лабораторні та патологоанатомічні дані
Патологічна фізіологія
Лікування
Бета-СІТОСТЕРОЛЕМІЯ З ксантоматоз
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
ХІМІЯ, ВСМОКТУВАННЯ І МЕТАБОЛІЗМ рослинні стероли У ЛЮДИНИ
Лабораторні показники
Патологічна фізіологія
Діагностика
Лікування
Дієтотерапія при гіперліпідемії
ВПЛИВ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЇЖІ НА РІВЕНЬ ЛІПІДІВ ТА ЛІПОПРОТЕЇНІВ В ПЛАЗМІ
Холестерин
Харчовий жир, кількість і насиченість
Калорії
Вуглеводи
Волокнисті продукти
Алкоголь
Білок
Лецитин
Мінеральні речовини і вітаміни
ЄДИНА ДІЄТА ПРИ ЛІКУВАННІ гіперліпідемією
АЛЬТЕРНАТИВНА ДІЄТА: фазовий ПІДХІД ДО дієтотерапії гіперліпідемією
Хімічний склад альтернативної дієти
Прогноз зниження рівня холестерину в плазмі при лікуванні альтернативної дієтою
Альтернативна дієта у хворих на діабет, вагітних, дітей та при гіпертонічній хворобі
Клофібрейт
Механізм дії
Побічна дія
Показання до застосування та дози
Посилюють секрецію жовчних кислот
Механізм дії
Побічна дія
Показання до застосування та дози
НІКОТИНОВА КИСЛОТА
Механізм дії
Побічна дія
Показання до застосування та дози
Пробукол
Механізм дії
Побічна дія
Показання до застосування та дози
Механізм дії
Показання до застосування та дози
ІНШІ ЗАСОБИ
Р-Аміносаліцилова кислота
Неоміцин
Анаболічні стероїди
Прогестини
Естрогени
D-Тироксин (холоксін)
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ гіперліпідемією
Хірургічні операції при гомозиготною сімейною гіперхолестеринемії
ЛАБОРАТОРНІ ПРОБИ В ДІАГНОСТИЦІ гіперліпідемією
Отримання і обробка проб
Визначення ліпідів
РОЗДІЛЕННЯ ЛІПОПРОТЕЇНІВ
Показання
Можливі методи
ДОДАТКОВІ ЛАБОРАТОРНІ ПРОБИ
Відносини неестеріфіцірованних холестрін / загальний холестерин
Визначення ліпопротеїнову ліпази
Опис:файлу
Файл: 13042_endokrinologiya-i-metabolizm-v-2-h-tomah.zip
Розмір файлу: 7.36 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}