Основи імунології, Ярилин АА, 1999 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Ярилин А.А. Формат файлу: DJVU, 608 стор, 1999 р.
Опис:

У підручнику відображені новітні досягнення імунології. Описані структура і організація імунної системи, фактори природного імунітету, молекулярні і клітинні основи адаптивного імунітету, імунна відповідь. Велику увагу приділено патології імунної системи.

Зміст:

Передмова
Введення

1. Структура та організація імунної системи
1.1. Клітини імунної системи
1.1.1. Лімфоцити
1.1.1.1. В-лімфоцити
1.1.1.2. Т-лімфоцити
1.1.1.3. NK-клітини (природні кілери)
1.1.2. Антігенпредставляющіе і фагоцитуючі клітини
1.1.2.1. Моноцити і макрофаги
1.1.2.2. Дендритні клітини
1.1.2.3. Нейтрофіли
1.1.2.4. Еозинофіли
1.1.2.5. Базофіли і опасисті клітини
1.1.2.6. Тромбоцити
1.1.3. Стромальні клітини
1.2. Структурна організація імунної системи
1.2.1. Кістковий мозок
1.2.2. Тимус (вилочкова залоза)
1.2.3. Периферичні лімфоїдні органи
1.2.3.1. Лімфатичні вузли
1.2.3.2. Селезінка
1.2.3.3. Лімфоїдні тканину і структури, пов'язані зі слизовими оболонками
1.2.3.4. Лімфоїдна тканина, пов'язана зі шкірою
1.2.3.5. Кров і лімфа
1.2.4. Рециркуляція лімфоцитів
1.2.4.1. Молекули адгезії
1.2.4.2. Подолання судинного бар'єру і міграція лімфоцитів у тканину
1.2.4.3. Рециркуляція лімфоцитів і взаємодія з стромою лімфоїдних органів

2. Фактори природного імунітету
2.1. Клітинні фактори першої лінії імунного захисту
2.1.1. Залучення та активація клітин-ефекторів природного імунітету
2.1.2. Фагоцитоз
2.1.2.1. Хемотаксис
2.1.2.2. Адгезія фагоцитів до об'єкта фагоцитозу
2.1.2.3. Активація фагоцитів при адгезії і распластиванія
2.1.2.4. Занурення частинки
2.1.2.5. Формування фаголізосоми
2.1.2.6. Лізис і розщеплення фагоцитованих клітин
2.1.3. Секреторна активність фагоцитів
2.1.4. Кілерних активність фагоцитів
2.2. Функціонування природних кілерів
2.3. Гуморальні фактори природного імунітету
2.3.1. Система комплементу
2.3.1.1. Класична активація комплементу
2.3.1.2. Альтернативна активація комплементу
2.3.1.3. Атака клітинної мембрани
2.3.1.4. Роль комплементзавісімих процесів в імунному захисті
2.3.2. Медіатори запалення
2.3.2.1. Запальні цитокіни
2.3.2.2. Білки гострої фази
2.3.2.3. Інші медіатори запалення. Ейкозаноїди

3. Молекулярні і клітинні основи адаптивного імунітету
3.1. Антігенраспознающімі молекули
3.1.1. Імуноглобуліни (антитіла)
3.1.1.1. Сироваткові імуноглобуліни-антитіла
3.1.1.2. Мембранні імуноглобуліни як основа рецептора В-клітин для антигену
3.1.1.3. Fc-рецептори
3.1.2. Антігенраспознающімі рецепторний комплекс Т-лімфоцитів TCR-CD3
3.1.3. Формування різноманітності антігенраспознающімі молекул лімфоцитів
3.2. Антигени і їх взаємодію з антитілами
3.2.1. Антигени
3.2.1.1. Чужорідність
3.2.1.2. Імуногенність
3.2.1.3. Тімуснезавісімие антигени
3.2.1.4. Толерогенность
3.2.1.5. Специфічність
3.2.2.Взаімодействіе антигенів і антитіл
3.3. Антигени і Т-клітини
3.3.1. Головний комплекс гістосумісності (МНС) і його продукти
3.3.1.1. Генетика МНС
3.3.1.2. Розподіл в тканинах і структурах молекул МНС
3.3.1.3. Антигенні пептиди у складі молекул МНС
3.3.2 Процесинг і презентація антигенів Т-клітинам
3.3.2.1. Комплексування антигенних пептидів з молекулами МНС I класу
3.3.2.2. Комплексування антигенних пептидів з молекулами МНС II класу
3.3.2.3. Особливості антигенів, які розпізнаються Т-клітинами
3.4. Молекулярні основи міжклітинних взаємодій в імунній системі
3.4.1. Контактні взаємодії клітин імунної системи
3.4.2. Інтегріни
3.4.3. Цитокіни
3.4.3.1. Інтерлейкіни
3.4.3.2. Фактори некрозу пухлин
3.4.3.3. Колонієстимулюючі фактори
3.4.3.4. Інтерферони
3.4.3.5. Трансформуючий фактор росту 3
3.4.3.6. Рецептори для цитокінів
3.4.3.7. Ефекти цитокінів на рівні організму
3.5. Активація лімфоцитів і пов'язані з нею процеси
3.5.1. Активація і проліферація лімфоцитів
3.5.1.1. Запуск сигналу. Активація тирозинкінази, пов'язаних з рецептором
3.5.1.2. Подальша передача сигналу і формування транскрипційних факторів
3.5.1.3. Сигнали, що включаються через корецептор
3.5.1.4. Маркери активації
3.5.1.5. Сигналізація, що запускається цитокінами
3.5.1.6. Просування по клітинному циклу
3.5.2. Диференціація лімфоцитів
3.5.2.1. Диференціація антітелопродуцентов і В-клітин пам'яті
3.5.2.2. Диференціювання Т-хелперів
3.5.2.3. Диференціація цитотоксичних Т-лімфоцитів і Т-клітин пам'яті
3.5.3. Апоптоз

4. Імунна відповідь
4.1. Основні прояви та механізми імунної відповіді
4.1.1. Пускові етапи і механізми імунної відповіді
4.1.1.1. Доставка і первинне сприйняття антигену
4.1.1.2. Неспецифічна реакція лімфоїдних органів. Уловлювання клітин специфічних клонів
4.1.1.3. Стимуляція лімфоцитів специфічних клонів. Вибір між гуморальним і клітинним відповіддю
4.1.2. Гуморальний імунна відповідь
4.1.2.1. Взаємодія В-клітин з Т-хелперами і подальша реакція В-лімфоцитів
4.1.2.2. Продуктивна фаза антитілоутворення
4.1.2.3. Гуморальний імунна відповідь у слизових оболонках
4.1.2.4. Моноклональні антитіла
4.1.3. Клітинну імунну відповідь
4.1.3.1. Основні події цитотоксичної імунної відповіді
4.1.3.2. Гіперчутливість уповільненого типу
4.1.4. Імунологічна пам'ять та вторинну імунну відповідь
4.1.4.1. Клітини пам'яті
4.1.4.2. Вторинну імунну відповідь
4.1.5. Ефекторні реакції адаптивного імунітету
4.1.5.1. Нейтралізація як самостійний еффекторний механізм і етап інших реакцій
4.1.5.2. Ефекторні механізми, засновані на фагоцитозі
4.1.5.3. Комплементзавісімий цитоліз
4.1.5.4. Ефекторні механізми, засновані на клітинно-опосередкований цитолізі
4.1.5.5. Т-клітинний цитоліз
4.1.5.6. Тh2-залежні клітинні ефекторні реакції
4.2. Контроль імунної відповіді
4.2.1. Контроль стану імунної системи
4.2.1.1. Генетичний контроль імунної відповіді
4.2.1.2. Гормональний, нервовий і цитокіновий контроль імунної системи
4.2.2. Регуляція імунної відповіді
4.2.2.1. Роль антигену і антитіл в регуляції імунної відповіді. Ізотіпіческая регуляція гуморальної імунної відповіді
4.2.2.2. Ідіотіпіческіе регуляція імунної відповіді
4.2.2.3. Супресорні клітини і регуляція імунної відповіді
4.3. Прояви імунного захисту
4.3.1. Протиінфекційний імунітет
4.3.1.1. Особливості інфекційних агентів як імуногенність
4.3.1.2. Особливості імунної відповіді при інфекціях
4.3.1.3. Протективного імунітет до інфекцій
4.3.1.4. Вакцинація проти інфекцій
4.3.2. Протипухлинний імунітет
4.3.2.1. Концептуальні аспекти
4.3.2.2. Антигени, асоційовані з пухлинами
4.3.2.3. Механізми уникнення пухлинами імунного нагляду
4.3.2.4. Підходи до активізації імунної захисту від пухлин
4.3.3. Імунні реакції на несумісні тканини
4.3.3.1. Трансплантаційний імунітет і пов'язані з ним реакції
4.3.3.2. Трансплантація кісткового мозку та її ускладнення
4.3.3.3. Пересадки органів і тканин в клініці. Підходи до подолання трансплантаційної реакції
4.3.3.4. Переливання крові
4.3.4. Імунологічна толерантність
4.3.4.1. Штучна імунологічна толерантність
4.3.4.2. Аутотолерантность і її механізми

5. Патологія імунної системи
5.1. Імунодефіциту
5.1.1. Первинні імунодефіцити
5.1.1.1. Генетика первинних імунодефіцитів
5.1.1.2. Природа імунологічних порушень при первинних імунодефіцитних станах
5.1.1.3. Клініко-імунологічні прояви при первинних імунодефіцитах
5.1.1.4. Імунний захист при спадкових імунодефіцитах
5.1.2. Вторинні імунодефіцити
5.1.2.1. Співвідношення ролі спадковості і індукторних впливів
5.2.1. Гіперчутливість негайного типу (імунологічні реакції реагинового типу)
5.2.1.1. Алергени
5.2.1.2. IgE-реагіни
5.2.1.3. Патохімічна стадія алергічних реакцій
5.2.1.4. Патофізіологічна стадія алергічних реакцій
5.2.1.5. Принципи терапії та попередження процесів. Специфічна десенсибілізація
5.2.2. Гіперчутливість, пов'язана з нереагіновимі антитілами
5.2.3. Гіперчутливість уповільненого типу
5.3. Аутоімунні процеси
5.3.1. Аутоімунні захворювання і аутотолерантность
5.3.1.1. Концепція аутотолерантності
5.3.1.2. Основні типи аутоімунних захворювань
5.3.2. Механізми індукції та прояви аутоімунних процесів
5.3.2.1. Роль спадкових факторів
5.3.2.2. Механізми включення аутоімунних процесів
5.3.2.3. Імунологічні механізми аутоімунних уражень і загальні принципи їх терапії
5.4. Лімфопроліферативні процеси
5.4.1. Лімфоїдні клітини при лімфопроліферативних процесах і їх відповідність нормальним прототипам
5.4.2. Генетичні перебудови при лімфопроліферативних процесах
5.4.3. Імунні функції при лімфопроліферативних процесах
5.5. Принципи иммунодиагностики та імунотерапії
5.5.1. Основи сучасної імунодіагностики
5.5.2. Принципи імунотерапії
5.5.2.1. Імуномодулятори переважно стимулюючого або коригуючого дії
5.5.2.2. Ад'юванти
5.5.2.3. Імунодепресанти

Післямова

Додатки
I. CD-класифікація мембранних молекул клітин кістковомозкового походження
II. Імунологічні терміни та їх розшифровка

Рекомендована література
Опис:файлу
Файл: 12167_osnovy-immunologii.zip
Розмір файлу: 9.26 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}