Міжклітинні взаємодії, Пальців МА, Іванов АА, 1995 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Пальців М.А., Іванов А.А. Формат файлу: DJVU, 224 стор, 1995 р.
Опис:

Монографія є першою вітчизняною роботою, що розглядає залежність функціонування того чи іншого органу або тканини від характеру міжклітинних взаємодій. Обговорено генетичні основи міжклітинних взаємодій, показана роль коротко-і дліннодістантних факторів в міжклітинному взаємодії. Особливу увагу приділено мембранно-асоційованим рецепторам, виступаючим в ролі медіаторів. Дана робота - спроба узагальнити останні досягнення імунології, молекулярної біології і морфології в розшифровці механізмів міжклітинних взаємодій.
Для морфологів, патологів, імунологів.

Зміст:

Передмова
Введення

1. Фактори міжклітинної взаємодії
1.1. Адгезивні молекули
1.1.1. Сімейство інтегринів
1.1.1.1. VLA-інтегринів
1.1.1.2. Лейкоцитарні інтегринів
1.1.1.3. Цітоадгезіни
1.1.2. Суперсімейство імуноглобулінів
1.1.3. Сімейство кадгерінов
1.1.4. Сімейство селектину
1.1.5. Інші адгезивні молекули
1.2. Позаклітинний матрикс
1.2.1. Колаген IV типу
1.2.2. Ламінін
1.2.3. Нідоген / ентактін
1.2.4. Фібронектин
1.2.5. Протеоглікани
1.2.6. Інші молекули позаклітинного матриксу
1.2.7. Взаємодія матриксних молекул
1.3. Розчинні медіатори
1.3.1. Цитокіни
1.3.1.1. Інтерлейкін-1
1.3.1.2. Фактор некрозу пухлини
1.3.1.3. Інтерлейкін-6
1.3.1.4. Інтерлейкін-4
1.3.1.5. Малі цитокіни
1.3.1.6. Регуляція активності цитокінів
1.3.2. Фактори зростання
1.3.2.1. Епідермальний фактор
1.3.2.2. Тромбоцитарний фактор
1.3.2.3. Фактор росту нервових клітин
1.3.2.4. Інсулінподобного фактори
1.3.2.5. Гепарінсвязивающій фактор
1.3.2.6. Трансформуючий фактор
1.3.2.7. Інші фактори росту і аутокоіди
1.4. Онкогени

2. Роль адгезивних молекул та цитокінів у регуляції функцій імунної системи
2.1. Рецептори і ліганди Т-клітинно-ендотеліального взаємодії
2.2. Принципи міграції Т-лімфоцитів
2.3. Механізми адгезії Т-лімфоцитів
2.4. Міграція Т-клітин в лімфоїдну тканину слизової оболонки і периферичні лімфатичні вузли
2.5. Механізми функціонування NK-клітин
2.6. Механізми представлення антигенів

3. Міжклітинні взаємодії при патології
3.1. Запалення і репарація
3.1.1. Запалення
3.1.1.1. Гемодинамічні порушення та реакція ендотеліальних клітин
3.1.1.2. Ендотеліальної-лейкоцитарні взаємодія
3.1.2. Репарація
3.1.2.1. Проліферація фібробластів
3.1.2.2. Продукція позаклітинного матриксу
3.1.2.3. Ремоделірованіе позаклітинного матриксу
3.2. Аутоімунізації
3.3. Міжклітинні взаємодії при пухлинному рості
3.3.1. Структурно-функціональні та молекулярно-генетичні особливості пухлинних клітин
3.3.1.1. Ядра пухлинних клітин
3.3.1.2. Цитоплазма і цитоплазматична мембрана пухлинних клітин
3.3.1.3. Клітинні онкогени, антіонкогени і фактори росту
3.3.2. Паренхіматозно-стромальні взаємини при пухлинному рості. Склероз і канцерогенез
3.3.2.1. Формування строми пухлини
3.3.2.2. Ангіогенез і пухлини
3.3.2.3. Склероз і канцерогенез
3.3.3. Пухлина та організм-пухлиноносіїв
3.3.3.1. Вплив організму-пухлиноносія на пухлину
3.3.3.2. Вплив пухлини на організм-пухлини-носій
3.3.4. Міжклітинні взаємодії при пухлинної прогресії
3.3.4.1. Онкогени і пухлинна прогресія
3.3.4.2. Фактори зростання і пухлинна прогресія
3.3.4.3. Адгезивні молекули, інтегріновие рецептори, міжклітинні контакти, екстрацеллюл рний матрикс і пухлинна прогресія
3.3.4.4. Протеолітичні ферменти пухлин і пухлинна прогресія
3.4. Міжклітинні взаємодії при гломерулопатіях
3.4.1. Патобіологія мезангия
3.4.2. Анти-Thy 1.1-нефрит
3.4.3. Анти-ГБМ-нефрит
3.4.4. Репаративна регенерація та дісрегенерація

Висновок
Список основної літератури
Опис:файлу
Файл: 12147_mejkletochnye-vzaimodeystviya.zip
Розмір файлу: 7.68 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}