Клітини імунної системи В 2-х томах, Тотолян АА, Фрейдлін ІС, 2000 рік, скачати книгу

Автор (и): Тотолян А.А., Фрейдлін І.С. Формат файлу: DJVU, 231 стор, 2000 р.
Опис:

У навчальному посібнику узагальнено сучасні літературні дані, що стосуються різних сторін учення про нейтрофілах (Т. 1) та мононуклеарних фагоцитах: моноцитах крові і тканинних макрофагах (Т. 2). Окремі глави присвячені механізмам продукції нейтрофілів і моноцитів, морфологічним і метаболічним особливостям цих клітин. Детально обговорюється їх участь у неспецифічної протимікробної захисту. Велику увагу приділено прикладним аспектам проблеми: обговорення ролі нейтрофілів і моноцитів / макрофагів при різній патології, включаючи вроджені та набуті імунодефіцити, аутоімунні захворювання, інфекції.
Навчальний посібник призначений для імунологів, мікробіологів, біохіміків, клініцистів, які цікавляться клінічної імунологією, студентів медичних і біологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також постачено 90 питаннями для програмованого самоконтролю з відповідними відповідями.

Зміст:

- ТОМ 1 -


Список скорочень
Введення

Глава 1. Походження, дозрівання і старіння

Глава 2. Морфологія

Глава 3. Клітинні рецептори і білки, пов'язані з мембраною

Глава 4. Продукти секреції і їх біологічна функція
4.1. Фактори лізосомальних гранул
4.2. Туморнекротізірующій фактор альфа (кахектін)
4.3. Інтерлейкін-1
4.4. Антагоніст рецептора до інтерлейкіну-1 (IL-1ra)
4.5. Інтерлейкін-6
4.6. Інтерлейкін-8 та хемокінів
4.7. Інтерлейкін-12 (IL-12)
4.8. Трансформуючий ростовий фактор b (TGF-b)
4.9. Колонієстимулюючі фактори

Глава 5. Функціональна активність нейтрофілів
5.1. Локомоторні функції
5.2. Адгезія і Трансміграціі
5.3. Опсонізація
5.4. Фагоцитоз
5.5. Кіллінг
5.6. Секреторна дегрануляції
5.7. Нейтрофіли і гострофазових білки

Глава 6. Роль нейтрофілів у розвитку патологічних станів
6.1. Первинні дефекти
6.1.1. Хронічний гранулематоз
6.1.2. Недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази
6.1.3. Міелопероксідазная недостатність
6.1.4. Синдром Чедіака-Хігасі
6.1.5. Вроджена нейтропенія
6.1.6. Важка вроджена нейтропенія (синдром Костманна)
6.1.7. Хронічна доброякісна нейтропенія
6.1.8. Циклічна нейтропенія
6.1.9. Дефіцит адгезії лейкоцитів
6.2. Вторинні дефекти
6.2.1. Зміни числа циркулюючих нейтрофілів
6.3. Нейтрофілів
6.4. Нейтропенії
6.5. Динаміка числа циркулюючих нейтрофілів при запаленні
6.6. Механізми та медіатори нейтрофільного лейкоцитозу
6.6.1. Дефекти нейтрофілів, викликані інфекційними агентами
6.6.2. Дефекти нейтрофілів, викликані фармакологічними агентами
6.6.3. Захворювання, що супроводжуються нейтрофільнихзрушенням запаленням
6.6.4. Захворювання, що супроводжуються синтезом антитіл до нейтрофілами

Глава 7. Можливості імунокорекції та фармакологічної корекції
7.1. Терапевтична модуляція функції нейтрофілів
7.1.1. Шляхи зниження рекрутування нейтрофілів
7.1.2. Шляхи гноблення адгезії нейтрофілів
7.1.3. Пригнічення продукції токсичних оксидантів і протеаз
7.2. Клінічне застосування препаратів, коригуючих кількість і функціональну активність нейтрофілів
7.2.1. Колонієстимулюючі фактори
7.2.2. Інтерферон-гамма
7.2.3. Інтерлейкін-1b

Глава 8. Методи вивчення
8.1. Виділення фракції гранулоцитів
8.2. Вимірювання агрегації і адгезії нейтрофілів
8.3. Оцінка локомоторних функцій
8.3.1. Методи in vitro
8.3.2. Методи in vivo
8.4. Методи оцінки опсонізаціі і фагоцитозу
8.5. Бактерицидність
8.6. Визначення факторів гранул нейтрофілів
8.7. Визначення ANCA

Література

Питання для самоконтролю
Правильні відповіді

Додаток- ТОМ 2 -


Список скорочень
Введення

Глава 1. Походження, дозрівання, старіння

Глава 2. Морфологія, метаболізм

Глава 3. Мембранні маркери (рецептори, антигени)

Глава 4. Функціональна активність, взаємодія з іншими клітинами
4.1. Мобілізація (рекрутування) моноцитів
4.2. Хемотаксис, захоплення (фагоцитоз)
4.3. Кіллінг, перетравлювання
4.4. Презентація антигену
4.5. Очищення кров'яного русла
4.6. Участь у процесах репарації
4.7. Взаємодія з дендритними клітинами
4.8. Взаємодія з лімфоцитами

Глава 5. Секреторна активність, продукти секреції
5.1. Прозапальні цитокіни
5.1.1. Інтерлейкін 1
5.1.2. Інтерлейкін 6
5.1.3. Інтерлейкін 8
5.1.4. Інтерлейкін 12
5.1.5. Інтерлейкін 18
5.1.6. Туморнекротізірующій фактор альфа
5.1.7. Інтерферон а
5.1.8. Моноцитарний хемотоксичний протеїн
5.1.9. Міграціюінгібірующій фактор
5.2. Протизапальні цитокіни
5.2.1. Інтерлейкін 10
5.2.2. Трансформуючий ростовий фактор бета

Глава 6. Роль мононуклеарних фагоцитів у розвитку патологічних станів
6.1. Дефекти системи мононуклеарних фагоцитів
6.1.1. Генетичні дефекти моноцитів / макрофагів
6.1.2. Набуті імунодефіцити з дефектами функцій макрофагів
6.2. Мононуклеарні фагоцити у патогенезі різних захворювань

Глава 7. Можливості імунокорекції та фармакологічної корекції

Глава 8. Методи вивчення
8.1. Способи виділення моноцитів крові
8.2. Методи оцінки адгезії моноцитів
8.3. Методи оцінки локомоторних функцій моноцитів
8.4. Методи оцінки фагоцитарної активності моноцитів
8.5. Методи оцінки продукції і рівнів цитокінів

Література

Питання для самоконтролю
Правильні відповіді
Опис:файлу
Файл: 12179_kletki-immunnoy-sistemy-v-2-h-tomah.zip
Розмір файлу: 1.72 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}