Клінічна імунологія та алергологія, Драник ГН, 1999 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Драник Г.Н. Формат файлу: PDF, 603 стор, 1999 р.
Опис:

Імунологія сьогодні являє собою бурхливо розвивається дисципліну, в якій за останні роки накопичено величезну кількість фактів, що дозволяють по-новому поглянути на багато проблем в біології та медицині. Накопичення нових знань часом йде так швидко, що навіть вченим-імунологам важко встежити за ними. Клінічна імунологія являє собою прикладну дисципліну, яка, використовуючи досягнення фундаментальної імунології, дозволяє домогтися кращого розуміння механізмів хвороб людини, поліпшити їх діагностику та лікування. В даний час встановлено, що в патогенезі величезного числа хвороб беруть участь імунні механізми, ось чому базисні імунологічні знання потрібні не лише клінічної імунології, але і фактично всім лікарям, які займаються лікувальною практикою. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що імунологія вносить і буде вносити істотний вклад у рішення багатьох задач охорони здоров'я.
Становлення клінічної імунології як самостійної дисципліни, зростаюче розуміння її важливої ролі в багатьох областях медицини поставило питання про необхідність її викладання студентам та практикуючим лікарям. В Україні і в колишньому СРСР було видано кілька хороших підручників, які висвітлюють загальні питання імунології, проте підручника (або хоча б навчального посібника) з клінічної імунології для вищих медичних навчальних закладів, який можна було б використовувати в навчальному процесі, на жаль, поки немає. Ця книга - спроба заповнити порожню нішу. При її написанні автор грунтувався на власному досвіді читання лекцій лікарям лікувального профілю в період з 1987 по 1994 рр.., А з 1994 р. - на досвіді викладання дисципліни на першій в Україні кафедрі клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології. Матеріал, представлений в книзі, висвітлює основні питання програми з курсу клінічної імунології та алергології (1998) і складається з двох частин - в першій частині викладені загальні питання імунології та алергології, у другій - прикладні.
У загальній частині подано базові знання, без яких сьогодні неможливо зрозуміти складний механізм функціонування імунної системи та її роль у розвитку імунозалежних патологій. У доступній формі наведені сучасні дані, що стосуються: 1) будови і функції головного комплексу гістосумісності (система HLA), його ролі в імунній відповіді; 2) механізмів розпізнавання чужорідних антигенів за участю Т-лімфоцитів-хелперів і Т-лимфоцитов-киллеров/супрессоров; 3) цитокінів, хемокінів і адгезивних молекул; 4) факторів вродженого неспецифічного імунітету; 5) дозрівання Т-і В-лімфоцитів і ролі антігенраспознающімі рецепторів у реалізації їх функції; 6) будови і функції імуноглобулінів; 7) структури і особливостей імунної системи слизових оболонок ; 8) особливостей механізмів IgE-опосередкованих алергійних реакцій негайного типу.
У спеціальній прикладної частини розглядаються: 1) первинні та вторинні імунодефіцити; 2) інфекція та імунітет; 3) взаємозв'язок між нервовою, імунною і ендокринною системами; 4) синдром швидкої стомлюваності і синдром хронічної втоми; 5) аутоімунні захворювання; 6) трансплантаційний імунітет; 7) імунологія пухлин; 8) імунологія репродукції; 9) загальні питання розвитку та діагностики алергічних захворювань; 10) лікарська алергія; 11) анафілактичний шок; 12) бронхіальна астма; 13) вроджений і алергічний ангіоневротичний набряк; 14) кропивниця; 15) антигістамінні препарати першого і другого покоління; 16) класифікація імунотропних препаратів і деякі рекомендації щодо їх застосування; 17) полінози; 18) риніти; 19) механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів.
Оскільки при викладі матеріалу вже з перших сторінок використовуються імунологічні терміни, які можуть утруднити сприйняття матеріалу непосвяченим читачем, книга постачена коротким тлумачним словником імунологічних термінів.
Автор з вдячністю прийме всі зауваження і рекомендації щодо поліпшення Зміст:у книги.

Зміст:

Передмова

Частина перша. ЗАГАЛЬНА ІМУНОЛОГІЯ
Глава 1. Основні завдання та проблеми клінічної імунології
Глава 2. Природжений неспецифічний (природний) імунітет
Глава 3. Система комплементу
3.1. Класичний шлях активації системи комплементу
3.2. Альтернативний шлях активації системи комплементу
3.3. Біологічні наслідки активації системи комплементу
Глава 4. Антигени
Глава 5. Набутий специфічний (адаптивний) імунітет
5.1. Основні відомості про структуру і функції специфічного (адаптивного) імунітету
5.1.1. Дозрівання Т-і В-лімфоцитів
5.1.2. Відбір (селекція) лімфоцитарного набору (репертуару); відбір лімфоцитів, які не реагують на власні (self) антигени. Створення толерантності
5.2. Т-лімфоцити
5.2.1. Апоптоз
5.2.2. Т-лімфоцити-супресори
5.3. В-лімфоцити
5.3.1. Т-незалежна продукція антитіл
5.3.2. Т-залежна продукція антитіл
5.4. Диференціювання Т-лімфоцитів
5.5. Диференціювання В-лімфоцитів
Глава 6. Імуноглобуліни
6.1. Імуноглобулін M
6.2. Імуноглобулін G
6.3. Імуноглобулін A
6.4. Імуноглобулін E
6.5. Імуноглобулін D
Глава 7. Імунні комплекси
Глава 8. Цитокіни - регулятори і ефектори імунної системи
8.1. Інтерлейкіни
8.2. Ростові фактори
8.3. Опухольнекротізірующіе фактори
8.4. Хемокіни
8.5. Коротка характеристика найбільш важливих хемокінів
Глава 9. Інтерферони
Глава 10. Молекули клітинної адгезії (адгезивні молекули)
Глава 11. Імунна система слизових оболонок
11.1. Лімфоїдна тканина, асоційована зі шлунком і кишечником
11.2. Міграція лімфоцитів при розвитку імунної відповіді в області слизових оболонок
11.3. Толерантність, індукована введенням антигену per os
11.4. Секреція IgA
11.5. Транспорт секреторного IgA
11.6. Функціональне значення секреторного IgA
11.7. Гамма-, дельта-Т-лімфоцити
Глава 12. Головний комплекс гістосумісності: структура та функції
12.1. Взаємозв'язок антигенів системи HLAс схильністю до захворювань
12.2. Визначення HLA-фенотипу

Частина друга. Иммунопатологии

Розділ I. КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ
Глава 13. Первинні імунодефіцити
13.1. Дефіцит гуморального (В-ланки) імунітету
13.2. Дефіцит клітинного (Т-ланки) імунітету
13.3. Комбіновані Т-і В-імунодефіцити
13.4. Дефіцит системи фагоцитів
13.5. Взаємозв'язку між видом імунодефіциту, збудником і клінічними проявами
13.6. Дефіцит компонентів системи комплементу
13.6.1. Природжений ангіоневротичний набряк
13.6.2. Придбаний ангіоневротичний набряк
13.6.3. Лікування і профілактика природженого ангіоневротичного набряку
Глава 14. Вторинні імунодефіцити
14.1. Класифікація вторинних імунодефіцитів
14.2. Причини розвитку вторинних імунодефіцитів
14.3. Ознаки, що дозволяють запідозрити наявність імунодефіциту
14.4. План імуно-лабораторного обстеження
Глава 15. Резюме до глав про первинних і вторинних імунодефіцитах
15.1. Порушення гуморального імунітету
15.2. Порушення клітинного імунітету
15.3. Вроджений і набутий дефіцит компонентів комплементу
15.4. Порушення системи фагоцитозу
Глава 16. Взаємозв'язку нервової, імунної та ендокринної систем (нейро-іммуноендокрінологія)
Глава 17. Екологічний імунодефіцит
Глава 18. Синдром підвищеної стомлюваності
Глава 19. Синдром хронічної втоми
Глава 20. Імунітет та інфекція
20.1. Природжений неспецифічний імунітет
20.2. Специфічний адаптивний імунітет
20.3. Віруси і імунну відповідь
20.4. Пряма дія вірусів
20.5. Механізми ухилення вірусів від імунної реакції
20.6. Пошкодження, викликані імунною відповіддю на вірусну інфекцію
20.7. Бактерії та імунну відповідь
20.8. Механізми ухилення бактерій від імунної захисту
20.9. Пошкодження, викликані імунною відповіддю на бактеріальну інфекцію
Глава 21. Аутоімунні захворювання
21.1. Системний червоний вовчак
21.2. Тяжка міастенія
21.3. Розсіяний множинний склероз
21.4. Ревматоїдний артрит
Глава 22. Трансплантаційний імунітет
22.1. Селекція пари донор - реципієнт
22.2. Механізми відторгнення алотрансплантата
22.3. Імунологічний моніторинг реципієнта після трансплантації
22.4. Імуносупресивна терапія при алотрансплантації
22.4.1. Неадекватна імуносупресія та інфекційні ускладнення у реципієнтів алотрансплантату
Глава 23. Імунологія пухлин
23.1. Опухольассоціірованние антигени
23.2. Особливості імунотерапії хворих з онкопатологією
23.2.1. Власне імунотерапія пухлин
Глава 24. Імунологія репродукції
24.1. Особливості системних і місцевих імунних реакцій при вагітності
24.2. Значення імунологічних факторів у розвитку безпліддя
24.2.1. Вторинний імунодефіцит у жінки як один з факторів ризику бездітності в сім'ї
24.2.2. Місцевий імунний конфлікт, обумовлений антігаметним імунітетом
24.2.2.1. Антиспермальні антитіла та їх функціональні особливості
24.2.2.2. Аутоімунітет до жіночих статевих клітин
24.2.3. Роль антифосфоліпідних антитіл в патогенезі спонтанних абортів
24.3. Відносне безпліддя. Роль імуногенетичних особливостей подружжя при безплідді у шлюбі
24.3.1. Механізми ізосенсібілізаціі, їх взаємозв'язок з HLA і TLX
24.4. Методи лікування безпліддя в шлюбі при підвищеній гістосумісності-сті подружжя за HLA
24.5. Імунологічні механізми порушення внутрішньоутробного розвитку внаслідок несумісності подружжя за системою Rh-антигенів
24.5.1. Конфлікт за антигенами системи АВО між матір'ю і плодом
24.5.2. Тромбоцитопенія новонароджених
Глава 25. Імунотропних препарати
25.1. Продукти фізіологічного (біологічного) походження
25.2. Продукти мікробного походження
25.3. Синтетичні імунотропних препарати
25.4. Вітаміни, вітамінні препарати та антиоксидантні комплекси
25.5. Рослинні препарати
25.6. Імуносупресори
25.7. Інтерферони
25.8. Ентеросорбенти
25.9. Деякі рекомендації по принципам застосування імунотропних препаратів

Розділ II. Алергології
Глава 26. Механізми розвитку алергічних реакцій
Глава 27. Алергени
27.1. Неінфекційні алергени
21.1.1. Пилкові алергени
27.1.1. Харчові алергени
27.1.2. Побутові алергени
27.1.3. Епідермальні алергени
27.1.4. Інсектні алергени
27.1.5. Лікарські алергени
27.1.6. Промислові алергени
27.2. Інфекційні алергени
27.2.1. Бактеріальні алергени
27.2.2. Вірусні алергени
27.2.3. Алергени грибів
27.2.4. Алергени гельмінтів
Глава 28. Фактори, що сприяють розвитку алергії
Глава 29. Загальні питання діагностики алергічних захворювань
Глава 30. Гістамін та антигістамінні препарати
Глава 31. Лікарська алергія
31.1. Алергія до пеніциліну
31.2. Алергія до йодвмістким радіоконтрастних речовинам
31.3. Алергія до аспірину та нестероїдних протизапальних препаратів
31.4. Алергія до інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту
31.5. Алергія до бета-блокаторів
31.6. Алергія до м'язових релаксантів
Глава 32. Бронхіальна астма
32.1. Клініка
32.2. Фактори ризику
32.3. Імунні механізми розвитку бронхіальної астми
32.4. Патоморфологія
32.5. Класифікація та діагностика
32.6. Визначення тяжкості бронхіальної астми
32.7. Профілактика
32.8. Лікування
32.8.1. Ступінчастий підхід до фармакотерапії
32.8.2. Способи введення лікарських засобів
Глава 33. Анафілактичний шок
33.1. Патоморфологія
33.2. Патогенез
33.3. Клініка і лікування
33.4. Анафілактичні реакції на введення алергенних екстрактів при шкірному тестуванні і проведенні специфічної імунотерапії
33.5. Анафілактичні реакції на харчові продукти
Глава 34. Поліноз
34.1. Патогенез
34.2. Клінічна картина
34.3. Діагностика
Глава 35. Риніт
35.1. Визначення та класифікація ринітів
35.2. Патогенез
35.3. Клініка
35.4. Діагностика
35.5. Лікування
35.5.1. Елімінація (видалення) пилкових алергенів
35.5.2. Фармакотерапія
Глава 36. Специфічна імунотерапія
Глава 37. Кропив'янка та ангіоневротичний набряк
37.1. Патогенез і класифікація
37.2. Гострі кропив'янка та ангіоневротичний набряк
37.3. Хронічні кропив'янка та ангіоневротичний набряк
37.4. Діагностика та лікування
Глава 38. Механізми протизапальної ефекту глюкокортикоїдів
38.1. Рецептори до глюкокортикоїдів
38.2. Посилення транскрипції протизапальних генів
38.3. Придушення транскрипції прозапальних генів
38.4. Вплив інгаляційних кортикостероїдів на функцію клітин-мішеней в дихальних шляхах
38.5. Тканинна гіперреактивність
38.6. Фармакокінетика інгаляційних кортикостероїдів і можливості зниження їх системної дії
38.7. Механізми резистентності до глюкокортикоїдів
38.7.1. Первинна стероїдна резистентність
38.7.2. Вторинна стероїдна резистентність
38.8. Сучасні тенденції в тактиці використання інгаляційних кортикостероїдів

Короткий словник імунологічних термінів
Список рекомендованої літератури
Опис:файлу
Файл: 12139_klinicheskaya-immunologiya-i-allergologiya.zip
Розмір файлу: 3.82 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}